آزمون سختی سنجی در مقیاس نانو

تکنولوژی آزمايشگاه

بازدید: 231

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) :این روش سختی سنجی امکان تحلیل نمونه هایی از قبیل لایه های فیلم را که برای تکنیک های مرسوم آزمون فیزیکی بسیار کوچک هستند فراهم می سازد. نمونه ها باید بطور محکم نصب شوند و سطح آزمون نسبتا صاف باشدآزمایش. روش های آماده سازی نمونه ها مشابه نمونه های میکروسکوپی الکترونی است و لازم است بر روی یک ماتریس سخت مانند اپوکسی قرار داده شوند و سپس سطح آزمون پولیش داده شود. کوچکی نمونه می تواند به اندازه چندین میکرون در کوتاه ترین محور باشد. از جمله محصولات و موادی که با این روش تست شده اند عبارتند از:

  • قطعات مکانیکی کوچک
  • فیلامنت ها
  • تکه های گلوله
  • پلیمرها
  • فلزات
  • سرامیک ها

 

* Nanoindentation Testing

منبع : polymersolutions.com

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.