×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۲۰ فروردین , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۲ آذر ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۹۹۰ ۹۶,۲۲۵ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۷۷,۸۴۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۲,۹۶۹ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۴,۵۲۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پتروشیمی جم ۸۸ ۸۰,۹۵۷ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲,۵۰۰ ۸۱,۷۰۰ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۶,۷۱۲ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۸۶,۷۱۲ انبار کارخانه
بانک سپه استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۷۹۸ ۱۳۰,۵۷۴ انبار کارخانه
بانک دی پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۵۱۸ ۸۳,۴۹۲ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۸۳,۴۹۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۷۹,۹۱۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۷۹,۹۱۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۳۶۰ ۸۶,۷۱۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۳۶۰ ۸۶,۷۱۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۱۶۸ ۹۱,۰۴۸ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۶۰۰ ۸۱,۷۰۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه ۲۴۰ ۸۱,۷۰۰ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۰ ۱۳۳,۵۸۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۱۰۱,۸۷۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۸۲,۴۵۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱,۶۰۰ ۱۰۱,۸۷۲ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۸۲,۴۵۱ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پتروشیمی مهاباد ۲۶۴ ۸۶,۰۷۵ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۶۰۰ ۸۲,۴۵۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۶۰ ۱۰۷,۰۹۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۰۷,۰۹۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۸۵۸ ۸۴,۳۲۴ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۱۳۳,۵۸۸ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۴۰,۸۳۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱ پتروشیمی جم ۲۶۴ ۷۷,۸۴۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۸۰,۹۵۷ انبار کارخانه
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱,۰۵۰ ۱۵۵,۲۳۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۸۷,۵۷۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱,۲۱۰ ۸۶,۷۱۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱,۲۱۰ ۸۳,۴۹۲ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۵,۷۸۱ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۴,۰۷۹ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۹,۱۰۶ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۸۸ ۸۶,۵۱۱ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۶,۰۲۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۲,۹۵۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱,۰۱۲ ۸۳,۴۹۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۱,۳۹۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۸۵۸ ۸۱,۷۰۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۹,۶۶۹ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۸۶,۷۱۲ تهران
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۶۶ ۹۱,۰۴۸ تهران
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۶,۳۲۰ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۸۷,۵۷۹ تهران
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیر کبیر ۱۶۰ ۸۱,۷۰۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۳,۶۹۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۰,۶۵۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی شهید تندگویان ۸۸ ۸۸,۹۳۰ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

مطلب پیشنهادی:  استفاده از نانوذرات در تولید پیشبندهای پلیمری برای افزایش مقاومت

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.