×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۱۴ تیر , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۶ مهر ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۴۰ ۱۱۱,۳۰۷ انبار کارخانه
شهر پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۴۰ ۱۲۱,۶۶۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۹۹۰ ۹۸,۵۴۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۲۲۰ ۸۳,۴۲۱ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۷,۲۴۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ پتروشیمی جم ۶۶ ۸۱,۴۲۵ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پتروشیمی جم ۲۶۴ ۸۷,۴۹۲ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۸۶,۷۴۹ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۹۶,۱۶۶ انبار کارخانه
بانک دی پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۰۱۲ ۸۸,۷۳۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۱۱,۳۰۷ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۳۸,۹۲۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۸۳,۴۲۱ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۲۲,۳۵۷ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۲۰,۰۶۴ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۵۰۴ ۸۶,۷۴۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۳۳۶ ۸۱,۴۲۵ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۸۶,۷۴۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 پتروشیمی مهاباد ۳۶۰ ۸۶,۷۴۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۹۲ ۸۳,۴۲۱ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پتروشیمی مهاباد ۳۶۰ ۹۰,۷۴۱ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۶۰۰ ۸۶,۹۳۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۹۲,۷۳۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۹۷,۸۳۸ انبار کارخانه
باهنر پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۲۷۴,۰۰۰ شاد آباد
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۳,۰۳۶ ۸۸,۷۳۰ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۴۸ ۱۱۱,۳۰۷ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ پتروپاک مشرق زمین ۴۸ ۱۲۱,۶۶۲ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پتروکیهان ۱۰۰ ۱۱۱,۳۰۷ انبار کارخانه
باهنر پلی کربنات ۱۰۱۲UR پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۲۷۴,۰۰۰ شاد آباد
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۳۲N تولیدی پلاستیک ایسین ۸۰ ۱۱۱,۳۰۷ انبار کارخانه
باهنر پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۲۷۶,۰۰۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۸,۷۳۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۲,۷۲۲ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۰ ۸۶,۹۳۴ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۳,۰۰۰ ۸۱,۴۲۵ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۹۲,۷۳۷ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۹۲,۷۳۷ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۷۹۸ ۱۳۶,۷۸۸ انبار کارخانه
آگاه پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ پتروشیمی ایلام ۱۱۰ ۸۳,۴۲۱ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۷۵ ۱۱۷,۵۱۵ بندر عباس
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۵,۴۲۴ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۵ ۱۲۲,۳۵۷ تهران
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۱,۳۷۶ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۲۰ ۱۲۲,۳۵۷ تبریز
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۸۵۸ ۱۲۱,۶۶۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۵۰۶ ۱۱۱,۳۰۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۱۷,۵۱۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۱۷,۵۱۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۱۴,۰۷۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۰۵,۳۸۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۴۰۷ ۸۴,۲۷۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۳۵۰ ۸۴,۲۷۴ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۵۰ ۱۳۸,۹۲۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۸۴,۶۸۲ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۴۵,۹۱۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۳,۴۱۲ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۲,۶۶۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۶,۶۳۶ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۰۱,۰۳۱ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۹,۲۲۲ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۱۰۰,۲۵۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۳,۹۲۱ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۱۰۶,۱۹۹ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۴۵ ۱۲۲,۳۵۷ تهران
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۳,۱۵۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۶۴۰ ۸۶,۷۴۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱,۲۰۰ ۱۰۴,۹۹۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۸۴,۱۴۶ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۹۰ ۱۲۲,۳۵۷ بندر عباس
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۵۰ ۱۲۲,۳۵۷ بندر عباس
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۷۹۲ ۸۸,۷۳۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۸۸,۷۳۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۱,۰۱۲ ۸۶,۹۳۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۰۲ ۹۲,۷۳۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۹۳,۶۶۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱,۲۱۰ ۸۸,۷۳۰ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۹۳,۶۶۵ تهران
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۹۷,۸۳۸ تهران
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۶۵۰ ۹۲,۷۳۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۹۳,۲۳۶ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.