×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۲  .::.  اخبار منتشر شده : 4 خبر

بازدیدها: 49

خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان میبرد
Print Friendly, PDF & Email

آمار معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالای ایران در تاریخ ۱۷ شهریور

 

ردیف نام کالا قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) مازاد عرضه (مچینگ)
۱ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۴,۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸۰
۲ پلی وینیل کلراید S65 ۲۳,۸۷۷ ۹۹۰ ۲,۱۷۸ ۹۹۰ ۰
۳ پلی وینیل کلراید S65 ۲۴,۲۰۱ ۵۰۰ ۹۹۰ ۵۰۰ ۰
۴ پلی وینیل کلراید OFF – S57 درجه ۱ ۲۵,۵۱۴ ۲۰ ۴۰ ۲۰ ۰
۵ پلی وینیل کلراید OFF – S70 درجه ۱ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۵۰
۶ پلی وینیل کلراید S57 ۲۵,۸۱۶ ۲۰۰ ۲۶۰ ۲۰۰ ۰
۷ پلی وینیل کلراید S70 ۲۸,۳۴۹ ۲۰۰ ۷,۵۲۰ ۲۰۰ ۰
۸ پلی وینیل کلراید E6834 ۲۵,۰۰۰ ۲,۳۷۶ ۶۶ ۶۶ ۲۳۱۰
۹ پلی وینیل کلراید OFF – E6834 درجه ۱ ۲۲,۵۰۰ ۱,۰۱۲ ۶۶ ۶۶ ۹۴۶
۱۰ پلی وینیل کلراید OFF – E6834 درجه ۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰
۱۱ پلی وینیل کلراید OFF – S65 درجه ۱ ۲۲,۷۲۰ ۶۶۰ ۲,۰۶۸ ۶۶۰ ۰
۱۲ پلی وینیل کلراید OFF – S65 درجه ۲ ۱۸,۶۹۵ ۱۶۰ ۳۸۰ ۱۶۰ ۰
۱۳ پلی وینیل کلراید S65 ۰ ۵۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰
۱۴ پلی وینیل کلراید S65 ۲۲,۸۴۳ ۱,۵۰۰ ۱,۴۲۰ ۱,۴۲۰ ۸۰
۱۵ پلی وینیل کلراید S65 ۲۲,۸۴۳ ۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰
۱۶ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۴۱,۲۴۶ ۲,۵۵۰ ۳۹۰ ۱۵۰ ۲۴۰۰
۱۷ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۴۱,۲۴۶ ۰ ۴۵۰ ۴۵۰ ۴۵۰
۱۸ پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۴۲,۳۹۲ ۵۰۶ ۱,۲۵۴ ۵۰۶ ۰
۱۹ پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF – CRP100B درجه ۱ ۰ ۱۱۰ ۴۴ ۰ ۱۱۰
۲۰ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۴۰,۸۱۵ ۱,۲۰۰ ۲,۲۸۰ ۱,۲۰۰ ۰
۲۱ پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۳۷,۶۸۵ ۴۴۰ ۱۵۴ ۱۵۴ ۲۸۶
۲۲ پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۳۷,۶۸۵ ۱,۲۱۰ ۱,۰۳۴ ۷۴۸ ۴۶۲
۲۳ پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۳۷,۶۸۵ ۰ ۱۶۵ ۱۶۵ ۱۶۵
۲۴ پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۰ ۹۰۲ ۰ ۰ ۹۰۲
۲۵ پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۰ ۴۳۰ ۰ ۰ ۴۳۰
۲۶ پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۳۶,۲۸۸ ۳,۰۰۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۲۸۶۰
۲۷ پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA ۳۶,۹۳۲ ۷۰۰ ۲۰ ۲۰ ۶۸۰
۲۸ پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۳۶,۲۸۸ ۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
۲۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۳۶,۲۸۸ ۲,۰۰۲ ۵۲۸ ۳۰۸ ۱۶۹۴
۳۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵UV ۳۶,۹۳۲ ۱۱۰ ۴۴ ۴۴ ۶۶
۳۱ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۳۶,۲۸۸ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰
۳۲ پلی اتیلن سنگین بادی OFF – BL3 درجه ۲ ۳۲,۹۰۱ ۶۶ ۳,۲۰۱ ۶۶ ۰
۳۳ پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۳۸,۶۵۵ ۰ ۷۲ ۷۲ ۷۲
۳۴ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۳۷,۷۳۹ ۵۰۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۳۳۰
۳۵ پلی اتیلن سبک خطی دورانی ۳۲۶۰۴UV ۰ ۱۱۰ ۰ ۰ ۱۱۰
۳۶ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۵۰۴UV ۰ ۱۱۰ ۰ ۰ ۱۱۰
۳۷ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۶,۹۳۴ ۳,۰۱۴ ۱,۶۷۲ ۷۲۶ ۲۲۸۸
۳۸ پلی اتیلن سبک فیلم OFF – 2420H درجه ۱ ۳۶,۱۸۷ ۳۰۰ ۳,۰۰۰ ۳۰۰ ۰
۳۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۶,۹۳۴ ۰ ۶۱۶ ۶۱۶ ۶۱۶
۴۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۸,۳۲۱ ۷۰۰ ۲,۲۸۰ ۷۰۰ ۰
۴۱ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۷,۸۷۶ ۱,۰۰۰ ۲,۷۲۰ ۱,۰۰۰ ۰
۴۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۳۶,۹۳۴ ۱,۵۱۸ ۸۱۴ ۶۶۰ ۸۵۸
۴۳ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۳۶,۹۳۴ ۰ ۲۴۲ ۲۴۲ ۲۴۲
۴۴ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۶,۹۳۴ ۱,۰۱۵ ۳۴۵ ۳۰۲ ۷۱۳
۴۵ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۶,۹۳۴ ۱,۰۱۵ ۱۲۹ ۱۰۸ ۹۰۷
۴۶ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۶,۹۳۴ ۰ ۲۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹
۴۷ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۶,۹۳۴ ۰ ۶۴ ۶۴ ۶۴
۴۸ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۹,۲۷۰ ۱,۵۰۰ ۳,۱۲۰ ۱,۵۰۰ ۰
۴۹ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA ۳۷,۶۵۱ ۵۰۰ ۶۰ ۶۰ ۴۴۰
۵۰ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ ۳۸,۲۹۵ ۵۵۰ ۱۳۲ ۱۳۲ ۴۱۸
۵۱ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA ۳۸,۲۶۰ ۱۱۰ ۲۲ ۲۲ ۸۸
۵۲ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ ۰ ۱۱۰ ۰ ۰ ۱۱۰
۵۳ پلی اتیلن سبک خطی OFF – 22501AA درجه ۱ ۳۵,۱۳۷ ۲۲۰ ۸۸ ۸۸ ۱۳۲
۵۴ پلی اتیلن سبک خطی OFF – 22501KJ درجه ۱ ۳۵,۲۸۷ ۲۲۰ ۴۴ ۴۴ ۱۷۶
۵۵ پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF – 32604UV درجه ۱ ۰ ۱۱۰ ۰ ۰ ۱۱۰
۵۶ پلی اتیلن سبک خطی OFF – 22501AA درجه ۱ ۳۵,۱۳۷ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲
۵۷ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۷,۸۷۰ ۲,۰۰۰ ۲۴۰ ۲۴۰ ۱۷۶۰
۵۸ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۲۹,۶۷۶ ۱,۵۰۷ ۲,۴۳۱ ۱,۵۰۷ ۰
۵۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۹,۳۲۹ ۵۹۴ ۶۶ ۶۶ ۵۲۸
۶۰ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۹,۳۲۹ ۱,۳۸۶ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۱۸۸
۶۱ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۰,۷۸۴ ۳۱۹ ۶۶ ۴۴ ۲۷۵
۶۲ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۰,۸۴۷ ۱,۳۷۵ ۱,۵۱۸ ۱,۳۷۵ ۰
۶۳ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۳۰,۷۸۴ ۸۱۴ ۲۷۵ ۲۷۵ ۵۳۹
۶۴ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۹,۳۲۹ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴ ۱۵۴
۶۵ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۹,۳۲۹ ۰ ۶۶ ۶۶ ۶۶
۶۶ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۰,۷۸۴ ۰ ۹۹ ۹۹ ۹۹
۶۷ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۷,۲۶۰ ۱,۰۰۱ ۱,۰۲۳ ۱,۰۰۱ ۰
۶۸ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۷,۲۵۹ ۱,۵۰۷ ۱,۵۰۷ ۱,۵۰۷ ۰
۶۹ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۷,۲۵۹ ۲,۰۰۲ ۸۱۴ ۸۱۴ ۱۱۸۸
۷۰ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۸,۶۹۴ ۳۰۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۸۰
۷۱ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۰,۴۸۲ ۵۰۰ ۳۲۰ ۲۸۰ ۲۲۰
۷۲ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۰,۴۸۲ ۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
۷۳ پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۰ ۴۴۰ ۰ ۰ ۴۴۰
۷۴ پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۰ ۴۴۰ ۰ ۰ ۴۴۰
۷۵ پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۰ ۴۶۰ ۰ ۰ ۴۶۰
۷۶ پلی پروپیلن شیمیایی OFF – ZB332C درجه ۱ ۰ ۴۲ ۰ ۰ ۴۲
۷۷ پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۳۹,۶۸۲ ۵۰۴ ۲۵۲ ۱۸۹ ۳۱۵
۷۸ پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۹,۶۸۲ ۲۹۴ ۱۸۹ ۶۳ ۲۳۱
۷۹ پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۹,۶۸۲ ۰ ۲۱ ۲۱ ۲۱
۸۰ پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۳,۸۸۵ ۱,۵۱۸ ۳۰۸ ۲۶۴ ۱۲۵۴
۸۱ پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۳,۸۸۵ ۳۳۰ ۱۳۲ ۱۱۰ ۲۲۰
۸۲ پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳,۸۸۵ ۱,۰۱۲ ۱۹۸ ۱۹۸ ۸۱۴
۸۳ پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۳,۸۸۵ ۰ ۶۶ ۶۶ ۶۶
۸۴ پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۳,۸۸۵ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲
۸۵ پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R ۰ ۱۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰
۸۶ پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳,۸۸۵ ۱,۵۰۰ ۳۴۰ ۱۸۰ ۱۳۲۰
۸۷ پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳,۸۸۵ ۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰
۸۸ پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۳,۸۸۵ ۱,۰۰۸ ۸۴ ۸۴ ۹۲۴
۸۹ پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۳۳,۸۸۵ ۱,۳۰۲ ۲۱ ۲۱ ۱۲۸۱
۹۰ پلی پروپیلن پزشکی V30GA ۳۵,۱۷۳ ۱,۵۰۰ ۸۸۰ ۸۸۰ ۶۲۰
۹۱ پلی پروپیلن پزشکی V30GA ۳۵,۱۷۳ ۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰

منبع: گزارشات آنلاین مرجع پلیمر بازار ایران

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.