خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 18 خرداد ۱۴۰۳

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 18 خرداد ۱۴۰۳

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 18 خرداد 1403
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 345,576 0 216 216
پلی کربنات 1012UR 1,065,000 50 50 30
پلی استایرن مقاوم 4512 451,000 200 130 130
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 560,000 100 95 95
پلی استایرن مقاوم 6045 454,121 418 368.5 192.5
پلی استایرن معمولی 1309 416,524 198 198 198
پلی استایرن معمولی 1551 416,524 956.25 438.75 337.5
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 570,000 50 50 25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 421,003 594 66 44
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 397,244 594 22 22
پلی استایرن مقاوم 6045 454,121 418 286 176
پلی استایرن معمولی 1309 416,524 198 198 198
نخ پلی استر 250D48FB 577,241 108 54 18
نخ پلی استر 250D48FA 607,622 88 44 44
پلی استایرن مقاوم 4512 454,121 180 245 180
پلی استایرن معمولی MP08 416,524 200 350 200
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 403,269 990 506 506
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 421,003 300 30 30
پلی استایرن انبساطی R310 399,018 700 50 50
پلی بوتادین رابر 1220 742,989 504 504 504
پلی بوتادین رابر 1220 742,989 705.6 282.24 282.24
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,151,000 52.8 105.6 52.8
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,065,500 52.8 61.6 52.8
پلی استایرن معمولی MP08 416,524 200 285 200
پلی استایرن مقاوم 7240 454,121 902 1,518 902
پلی استایرن مقاوم 7240 454,121 132 495 132
پلی استایرن معمولی 1540 416,524 1,210 1,870 1,210
پلی استایرن معمولی 1540 416,524 132 440 132
پلی استایرن معمولی 1460 416,524 55 132 55
پلی استایرن انبساطی 422FC 397,244 20 50 20
پلی استایرن مقاوم 4512 451,000 0 70 70
پلی استایرن معمولی 1551 416,524 0 225 225
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 560,000 0 5 5
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 570,000 0 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 397,244 400 0 0
پلی استایرن انبساطی R310 399,018 0 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 421,003 0 66 66
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 384,831 396 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 454,121 0 82.5 82.5
پلی استایرن مقاوم 6045 454,121 0 110 110
پلی استایرن مقاوم 6045 454,121 0 22 22
پلی کربنات W1 1,218,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,245,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد پودری E12 1,102,500 40 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,065,000 0 20 20
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,181,000 40 0 0
نخ پلی استر 160D48FB 589,203 108 0 0
نخ پلی استر 250D48FB 577,241 0 18 18
نخ پلی استر 250D48FA 607,622 0 44 44
پلی پروپیلن نساجی SF060 447,514 1,092 1,533 1,092
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 518,101 210 336 210
پلی پروپیلن نساجی HP510L 447,514 1,150 1,570 1,150
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 650,000 110 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-761 629,095 230 345 230
پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-841 677,988 230 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 691,100 40 0 0
نخ پلی استر SD250D48FAA 651,100 100 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 720,000 80 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 650,000 80 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 720,000 84 63 63
پلی وینیل کلراید E6834 574,176 506 198 198
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 447,514 609 1,174.50 609
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 447,514 609 826.5 609
پلی پروپیلن نساجی 1102L 447,514 261 413.25 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 518,101 348 630.75 348
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 365,460 3,504 4,584 3,504
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 414,135 1,804 968 814
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 426,559 198 286 198
پلی پروپیلن نساجی HP510L 447,514 768 1,488 768
پلی پروپیلن نساجی HP552R 447,514 504 1,152 504
پلی پروپیلن نساجی HP550J 447,514 216 432 216
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 460,240 198 264 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 459,444 550 924 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 459,444 616 946 616
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 459,444 66 176 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP548U 459,444 66 110 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 491,258 198 286 198
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 484,299 264 506 264
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 484,299 198 462 198
پلی پروپیلن نساجی HP550J 447,514 350 430 350
پلی پروپیلن نساجی HP500M 447,514 350 530 350
پلی پروپیلن فیلم HP525J 507,921 600 840 600
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 447,514 273 714 273
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 447,514 294 525 294
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 447,514 294 609 294
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 465,409 126 231 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 518,101 294 441 294
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 510,346 231 336 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 459,444 168 273 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 484,299 189 294 189
پلی پروپیلن نساجی HP552R 447,514 120 740 120
پلی پروپیلن نساجی HP565S 474,365 700 1,020 700
پلی وینیل کلراید S65 338,699 900 2,060 900
پلی وینیل کلراید S65 338,699 594 1,562 594
پلی وینیل کلراید S65 338,699 500 1,140 500
پلی وینیل کلراید S65 338,699 2,618 4,884 2,618
پلی پروپیلن نساجی C30S 447,514 1,804 2,926 1,804
پلی پروپیلن نساجی Z30S 447,514 1,012 1,760 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی C30G 447,514 154 396 154
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 518,101 792 1,188 792
پلی وینیل کلراید S65 338,699 1,400 2,230 1,400
پلی وینیل کلراید S65 338,699 3,850 4,884 3,850
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV 351,124 120 216 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 351,124 240 72 72
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 507,921 168 231 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 373,373 600 288 240
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 755,098 181.44 50.4 50.4
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 332,875 560 784 560
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 345,576 2,002 1,232 1,122
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 414,135 900 990 900
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 414,135 900 1,390 900
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 365,460 1,704 1,368 1,008
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 365,460 484 594 484
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 414,135 2,520 1,752 1,464
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 345,576 1,512 1,560 1,368
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 400 40 10
پلی پروپیلن فیلم HP525J 507,921 462 616 462
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 414,135 396 396 308
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 410,608 1,320 1,034 902
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 343,170 2,068 2,046 1,848
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 371,385 1,360 1,620 1,360
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 283,008 1,848 3,014 1,848
پلی استایرن انبساطی 321HS 399,018 110 110 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 425,000 1,705 1,727 1,705
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 898,173 55 50 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 414,135 264 484 242
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 414,135 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 451,407 440 198 176
پلی پروپیلن فیلم RP120L 507,921 264 330 264
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 727,738 705.6 302.4 302.4
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 365,460 0 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 365,460 1,804 1,518 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 365,460 1,440 912 792
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 351,124 0 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 345,576 2,400 336 312
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 365,460 50 130 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 421,003 2,000 510 510
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 421,003 600 210 210
پلی استایرن انبساطی R200 399,018 600 90 90
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 414,135 2,400 2,184 2,016
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 414,135 0 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 371,385 1,920 2,496 1,920
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 755,098 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 373,373 0 48 48
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 360,243 504 714 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 (پودر) 332,875 416 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 345,576 0 308 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 351,124 240 552 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 351,124 1,320 2,064 1,320
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 376,235 120 216 120
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 785,902 200 100 80
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 345,576 15 45 15
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 365,460 0 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 414,135 0 192 192
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 345,576 0 144 144
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 390,376 2,400 2,040 1,980
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 3,014 2,970 2,838
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 371,385 1,200 1,490 1,200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 371,385 3,806 4,686 3,806
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 414,135 0 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 410,608 1,804 1,430 1,188
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 343,170 0 220 220
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 345,576 88 22 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 286,243 132 440 132
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 438,184 1,800 2,720 1,800
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 422,675 25 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 302,414 2,002 2,926 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 288,668 1,518 2,574 1,518
پلی استایرن انبساطی 221HS 399,018 150 200 150
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 785,902 550 210 180
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 898,173 0 15 15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 290,447 2,486 5,566 2,486
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 306,730 1,518 2,706 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 298,326 88 154 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 295,962 2,420 4,994 2,420
جمع 108656.85 131232.35 90003.5
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است