خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 19 آبان 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 19 آبان 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 19 آبان 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 52.8 8.8 8.8
پلی بوتادین رابر 1220 577,488 1,008 40.32 40.32
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 378,069 506 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 577,488 1,008 423.36 423.36
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 123.2 26.4 26.4
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 150 18.75 18.75
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,155,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 0 35.2 35.2
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 80 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 490,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 337,591 176 44 44
پلی استایرن معمولی MP08 337,591 350 275 255
پلی استایرن مقاوم 4512 369,147 250 160 160
پلی استایرن مقاوم 4512 369,147 0 15 15
پلی استایرن معمولی 1115 337,591 220 154 132
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 394,652 700 240 210
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 371,469 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 371,469 200 10 10
پلی استایرن معمولی 1551 337,591 1,305 1,001.25 708.75
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 0 44 44
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 88 44 44
نخ پلی استر 250D48FB 624,741 72 72 72
نخ پلی استر 160D48FB 636,703 72 36 18
پلی استایرن مقاوم 7240 369,147 902 1,012 825
پلی استایرن مقاوم 7240 369,147 0 66 66
پلی استایرن معمولی 1309 337,591 300 300 300
نخ پلی استر 500D96FA 659,516 88 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 500,000 50 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 394,652 506 528 506
پلی استایرن معمولی 1028 337,591 88 55 0
پلی استایرن مقاوم 6045 369,147 88 181.5 88
پلی استایرن مقاوم 4125 391,999 352 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 394,652 0 100 100
پلی استایرن انبساطی R310 373,127 260 500 260
نخ پلی استر 160D48FA 670,214 88 110 88
نخ پلی استر 500D96FB 626,540 72 90 72
پلی استایرن معمولی 1540 337,591 858 1,848 858
پلی استایرن معمولی 1460 337,591 55 154 55
پلی استایرن انبساطی 422FC 371,469 20 65 20
نخ پلی استر 500D96FA 680,000 40 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 720,000 0 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 720,000 40 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 711,100 126 42 21
پلی پروپیلن نساجی HP510L 357,354 480 1,752 480
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 362,525 176 396 176
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 381,428 110 374 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,354 1,460 3,220 1,460
پلی پروپیلن نساجی Z30S 357,354 300 1,220 300
پلی وینیل کلراید S65 279,273 0 380 380
پلی وینیل کلراید S65 279,273 2,640 3,760 2,260
نخ پلی استر 48F280DTA 671,791 114 19 19
نخ پلی استر 96F560DTA 676,564 38 38 38
پلی پروپیلن نساجی PYI180 357,354 147 294 147
پلی پروپیلن نساجی HP565S 378,795 440 968 440
پلی وینیل کلراید E6834 465,456 506 649 506
پلی وینیل کلراید S65 279,273 3,740 6,721 3,740
پلی وینیل کلراید S65 279,273 0 410 410
پلی وینیل کلراید S65 279,273 1,500 1,910 1,090
پلی استایرن معمولی MP08 337,591 0 95 95
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 720,000 22 66 22
نخ پلی استر 160D48FA 695,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 855,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 725,000 80 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB500D96FAA 725,000 20 0 0
نخ پلی استر سفید 500D96SD 679,700 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP550J 357,354 168 552 168
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,354 168 1,008 168
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 361,812 88 275 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 361,812 33 220 33
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 361,812 44 55 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 381,428 110 264 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 390,344 132 330 132
پلی پروپیلن نساجی HP510L 357,354 1,150 2,430 1,150
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 357,354 105 525 105
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 357,354 315 840 315
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 357,354 315 903 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 373,403 105 357 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 411,744 210 399 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 381,428 126 294 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 407,464 168 294 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 389,631 45 105 45
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 361,812 147 336 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 361,812 126 441 126
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 357,354 435 1,131 435
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 357,354 435 1,152.75 435
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 411,744 261 587.25 261
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 411,744 189 399 189
پلی پروپیلن نساجی SF060 357,354 504 1,344 504
پلی پروپیلن نساجی HP550J 357,354 400 870 400
پلی پروپیلن نساجی HP500M 357,354 270 560 270
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 720,000 44 22 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 720,000 20 60 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,354 96 312 96
پلی وینیل کلراید S65 279,273 2,618 4,686 2,618
پلی وینیل کلراید S65 279,273 500 990 500
پلی پروپیلن نساجی V30S 357,354 280 570 280
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 329,762 2,520 1,704 1,176
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 301,462 4,512 1,440 1,128
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 318,759 120 336 120
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 382,445 33 11 11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 382,445 286 88 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 382,445 2,200 1,980 1,606
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 294,329 3,100 2,480 2,280
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 406,764 121 121 77
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 349,537 506 440 374
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 335,112 616 242 242
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 406,764 1,800 1,520 1,340
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 599,157 180 140 140
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 599,179 604.8 604.8 604.8
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 615,977 302.4 282.24 282.24
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 329,762 1,100 1,640 1,100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 284,643 1,518 2,442 1,518
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 310,556 3,504 3,024 2,760
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 615,977 181.44 120.96 120.96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 310,556 880 2,244 880
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 615,977 423.36 241.92 241.92
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 363,750 800 850 780
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 329,762 506 308 220
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 321,479 480 696 480
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 380,000 2,508 2,156 2,156
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ 318,759 55 66 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 599,157 550 395 315
پلی پروپیلن فیلم HP525J 594,855 140 140 140
پلی پروپیلن فیلم RP120L 594,855 154 308 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 329,762 0 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 301,462 504 840 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 301,462 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 301,462 30 40 30
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 316,976 1,752 2,904 1,752
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 321,479 2,486 3,124 2,486
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 382,445 0 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 294,329 0 380 380
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 321,479 1,496 2,486 1,496
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 321,479 110 330 110
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 310,556 1,408 2,046 1,408
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 349,537 0 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 349,537 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 329,762 1,892 3,278 1,892
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 329,762 110 506 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 335,112 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 335,112 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 321,479 80 150 80
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 316,976 1,400 2,280 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 406,764 0 40 40
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 599,157 0 40 40
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 615,977 0 20.16 20.16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 271,705 1,012 2,222 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 329,762 1,000 1,500 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 310,556 2,002 2,596 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 266,377 1,430 2,662 1,430
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 297,446 1,474 2,574 1,474
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 276,525 550 1,232 550
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 291,902 1,012 2,112 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 298,238 1,012 2,156 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 308,269 2,002 2,904 2,002
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 310,556 0 552 552
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 321,479 720 1,032 720
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 321,479 3,216 4,728 3,216
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 310,556 30 120 30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 321,479 440 748 440
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 316,976 3,520 6,600 3,520
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 316,976 1,200 2,070 1,200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 363,750 2,100 3,190 2,100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 363,750 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 329,762 902 1,914 902
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 329,762 0 220 220
پلی استایرن انبساطی 221HS 373,127 150 500 150
پلی استایرن انبساطی 321HS 373,127 110 290 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 380,000 0 121 121
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 599,157 0 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 684,751 55 95 55
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 594,855 326.25 326.25 326.25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 594,855 147 210 147
پلی پروپیلن فیلم HP525J 594,855 242 242 242
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 394,652 1,400 1,970 1,400
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 394,652 400 700 400
پلی استایرن انبساطی R200 373,127 280 380 280
جمع 99715.25 143520.91 87243.91
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است