خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 آبان 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 آبان 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 آبان 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 52.8 22 22
پلی بوتادین رابر 1220 582,431 705.6 504 504
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 150 100 100
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 123.2 39.6 39.6
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 120 25 25
پلی بوتادین رابر 1220 582,431 1,008 120.96 120.96
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 378,069 506 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,155,000 40 0 0
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 490,000 40 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 363,827 110 264 110
پلی پروپیلن RP270G 423,108 140 280 140
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 394,652 484 462 462
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 88 88 66
پلی استایرن معمولی MP08 343,526 250 230 220
پلی استایرن مقاوم 4512 375,295 200 165 165
نخ پلی استر 250D48FB 624,741 54 54 36
نخ پلی استر 500D96FA 659,516 88 176 88
پلی استایرن مقاوم 7240 375,295 902 1,232 902
نخ پلی استر 160D48FB 636,703 126 144 126
پلی استایرن معمولی 1115 343,526 396 93.5 93.5
پلی استایرن معمولی 1540 343,526 957 2,431 957
پلی استایرن معمولی 1460 343,526 55 88 55
پلی استایرن معمولی 1551 343,526 1,305 1,215 1,136.25
نخ پلی استر 250D48FC 558,979 14 42 14
پلی استایرن انبساطی 422FC 371,469 50 80 50
پلی استایرن معمولی 1028 343,526 154 126.5 104.5
پلی استایرن معمولی 1309 343,526 300 300 300
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 500,000 50 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 394,652 0 22 22
پلی استایرن معمولی 24N 343,526 176 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 0 22 22
پلی استایرن معمولی MP08 343,526 0 30 30
پلی استایرن مقاوم 4512 375,295 0 25 25
پلی استایرن مقاوم 4512 375,295 0 10 10
نخ پلی استر 250D48FB 624,741 0 18 18
نخ پلی استر 500D96FB 626,540 108 126 108
پلی استایرن معمولی 1115 343,526 0 44 44
پلی استایرن معمولی 1551 343,526 0 168.75 168.75
پلی استایرن مقاوم 4125 398,528 220 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 375,295 110 192.5 110
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 720,000 66 44 44
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 720,000 0 22 22
نخ پلی استر 160D48FA 695,000 0 20 20
نخ پلی استر 160D48FA 695,000 80 20 20
نخ پلی استر 500D96FA 680,000 80 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 720,000 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 725,000 80 60 60
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 725,000 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP502N 359,385 80 120 80
پلی پروپیلن نساجی PYI180 359,385 126 462 126
پلی وینیل کلراید S70 332,841 810 551.25 551.25
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 123.75 123.75
نخ پلی استر 48F280DTA 671,791 0 19 19
نخ پلی استر 48F280DTA 671,791 114 38 38
نخ پلی استر 96F560DTA 680,676 38 38 38
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 375,416 105 420 105
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R 352,923 24 32 24
پلی وینیل کلراید E6834 464,934 506 737 506
پلی وینیل کلراید S65 278,960 594 1,716 594
پلی وینیل کلراید S65 278,960 2,060 3,080 2,060
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 785,000 20 40 20
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 855,000 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 359,385 348 804.75 348
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 359,385 348 1,022.25 348
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 417,276 261 565.5 261
پلی پروپیلن نساجی HP510L 359,385 504 1,848 504
پلی پروپیلن نساجی HP550J 359,385 168 696 168
پلی پروپیلن نساجی HP552R 359,385 168 744 168
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 363,838 88 352 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 364,550 176 528 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 363,838 44 286 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 363,838 55 132 55
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 386,994 132 594 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 386,994 132 440 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 392,338 132 374 132
پلی پروپیلن نساجی HP550J 359,385 400 1,130 400
پلی پروپیلن نساجی HP500M 359,385 270 570 270
پلی پروپیلن نساجی HP510L 359,385 1,150 2,710 1,150
پلی پروپیلن نساجی HP552R 359,385 1,460 3,440 1,460
پلی پروپیلن نساجی Z30S 359,385 300 1,060 300
پلی پروپیلن نساجی V30S 359,385 200 380 200
پلی پروپیلن نساجی SF060 359,385 483 1,470 483
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 417,276 210 357 210
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 22.5 22.5
نخ پلی استر سفید 500D96SD 684,800 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB500D96FAA 725,000 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 359,385 147 567 147
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 359,385 252 609 252
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 359,385 252 630 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 417,276 210 378 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 409,438 168 378 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 391,626 45 75 45
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 363,838 168 378 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 386,994 105 315 105
پلی پروپیلن نساجی C30S 359,385 440 1,782 440
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 386,994 1,100 2,508 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP565S 380,948 1,100 1,848 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP552R 359,385 220 968 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 363,838 126 189 126
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP550J 348,603 14 77 14
پلی وینیل کلراید S65 278,960 600 1,020 600
پلی وینیل کلراید S65 278,960 2,508 4,532 2,508
پلی پروپیلن نساجی HP552R 359,385 96 228 96
پلی وینیل کلراید S65 278,960 1,000 2,040 1,000
پلی وینیل کلراید S65 278,960 4,246 8,052 4,246
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 329,393 2,520 1,848 1,680
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 315,997 240 240 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 301,836 3,000 2,592 2,328
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 411,117 1,800 1,380 1,340
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 329,393 264 66 66
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 386,970 2,970 1,980 1,452
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 294,711 3,100 3,300 3,080
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 411,117 1,034 968 704
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 615,286 302.4 302.4 302.4
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 598,507 604.8 604.8 604.8
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 333,320 110 264 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 329,393 350 120 100
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 334,736 1,012 264 198
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 594,744 550 525 440
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 318,242 3,528 3,240 3,048
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 615,286 423.36 80.64 80.64
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ 317,779 55 44 44
پلی استایرن معمولی 1028 343,526 0 49.5 49.5
پلی پروپیلن فیلم HP525J 578,928 220 220 220
پلی پروپیلن فیلم RP120L 578,928 154 286 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 329,393 0 672 672
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 301,836 504 960 504
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 315,997 2,160 3,816 2,160
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 317,779 120 216 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 301,836 0 288 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 301,836 1,512 2,448 1,512
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 301,836 30 80 30
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 333,320 3,216 5,592 3,216
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 333,320 80 180 80
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 315,997 1,400 2,820 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 411,117 0 460 460
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 339,274 220 286 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 359,038 110 242 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 329,393 2,134 3,520 2,134
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 284,036 1,518 2,816 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 271,125 1,518 2,860 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 265,809 1,518 2,684 1,518
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 594,744 180 260 180
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 329,393 0 198 198
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 386,970 0 726 726
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 294,711 0 20 20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 411,117 0 198 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 307,832 1,012 2,112 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 302,089 2,970 5,104 2,970
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 319,044 1,518 2,772 1,518
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 333,320 990 2,508 990
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 333,320 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 391,617 506 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 329,393 0 140 140
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 318,242 154 506 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 329,393 902 2,112 902
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 315,997 700 1,820 700
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 318,242 1,166 1,980 1,166
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 315,997 4,004 7,062 4,004
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 318,242 704 1,738 704
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 368,103 2,100 3,480 2,100
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 329,393 1,496 3,058 1,496
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 368,103 900 1,340 900
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 329,393 110 264 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 329,393 1,100 1,500 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 329,393 1,000 1,820 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 334,736 0 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 334,736 0 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 353,906 506 594 506
پلی استایرن انبساطی 221HS 373,127 120 330 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 373,127 110 270 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 380,000 1,903 2,101 1,903
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 318,242 3,014 3,982 3,014
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 333,320 990 1,870 990
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 679,707 55 65 55
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 333,320 1,200 2,352 1,200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 318,242 0 480 480
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 318,242 88 198 88
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 615,286 181.44 282.24 181.44
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 615,286 0 80.64 80.64
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ 317,779 0 11 11
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 315,997 22 49.5 22
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 578,928 326.25 326.25 326.25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 578,928 147 168 147
پلی پروپیلن فیلم HP525J 578,928 352 440 352
جمع 102775.85 165469.78 96501.73
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است