خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 29 اردیبهشت 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 29 اردیبهشت 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 29 اردیبهشت 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 290,374 1,280 544 480
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 44 17.6 17.6
پلی بوتادین رابر 1220 404,433 1,008 262.08 120.96
پلی وینیل کلراید S57 342,631 500 560 500
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 70 60 60
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 44 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 (پودر) 247,218 128 384 128
پلی پروپیلن فیلم RP120L 420,708 88 352 88
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 371,672 396 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 404,433 705.6 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 388,662 616 0 0
پلی کربنات W1 1,266,500 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 30 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,101,200 40 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 381,443 242 44 44
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 0 10 10
آلیاژ پلی کربنات LED 1,296,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,226,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 381,443 440 363 341
پلی استایرن معمولی 1028 357,278 66 60.5 16.5
پلی استایرن معمولی 1115 357,278 308 324.5 203.5
پلی استایرن معمولی 1551 357,278 1,001.25 1,530 1,001.25
پلی استایرن مقاوم 4125 405,056 230 230 230
پلی استایرن معمولی 1460 357,278 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1460 357,278 55 55 44
پلی استایرن معمولی 1160 357,278 55 66 22
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 88 220 88
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 110 154 110
نخ پلی استر گرید D 242,014 60 144 60
پلی استایرن مقاوم 6045 381,443 0 44 44
پلی استایرن معمولی 1115 357,278 0 22 22
پلی استایرن مقاوم 4125 405,056 220 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 381,443 990 2,123 990
پلی استایرن معمولی 1540 357,278 1,408 2,101 1,408
پلی استایرن معمولی 1160 357,278 0 33 33
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 330 682 330
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 126 180 126
پلی استایرن معمولی 1309 357,278 180 40 0
پلی استایرن معمولی 24N 357,278 176 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 44 44 44
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 20 20 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 646,800 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 725,000 20 20 20
پلی وینیل کلراید S65 229,454 990 1,848 990
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 338,935 300 420 300
نخ پلی استر 48F280DTA 598,699 171 266 171
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 284,785 210 525 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 286,139 420 483 420
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 296,969 105 210 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 315,921 147 378 147
پلی پروپیلن نساجی HP550J 284,785 216 624 216
پلی پروپیلن نساجی HP552R 284,785 984 2,856 984
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 290,200 836 1,430 836
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 315,921 220 528 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 315,921 220 330 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J 286,139 792 1,032 792
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 50 50
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 338,935 330 550 330
پلی پروپیلن نساجی HP552R 284,785 300 1,260 300
پلی وینیل کلراید E6834 325,942 506 781 506
پلی پروپیلن نساجی Z30S 284,785 200 400 200
پلی وینیل کلراید S65 229,454 1,660 3,900 1,660
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 286,139 435 500.25 435
نخ پلی استر SD485D96FAA 646,800 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 700,000 44 66 44
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 284,785 609 1,479 609
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 284,785 522 1,348.50 522
نخ پلی استر SD485D96FAA 646,800 20 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 706,422 20 40 20
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 338,935 261 369.75 261
پلی پروپیلن نساجی SF060 284,785 700 2,200 700
نخ پلی استر 96F560DTA 621,439 72 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 284,785 105 315 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 324,856 126 294 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 284,785 105 168 105
پلی پروپیلن نساجی HP510L 284,785 696 2,520 696
پلی پروپیلن فیلم HP525J 286,139 744 1,080 744
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 290,200 836 1,496 836
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 290,742 418 616 418
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 290,200 176 264 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 311,860 242 330 242
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 180 180
پلی وینیل کلراید S65 229,454 1,500 2,960 1,500
پلی وینیل کلراید S65 229,454 3,762 6,006 3,762
پلی پروپیلن نساجی HP565S 301,872 440 726 440
پلی پروپیلن نساجی F30S 284,785 308 726 308
پلی وینیل کلراید S65 229,454 700 1,710 700
پلی وینیل کلراید S65 229,454 2,398 3,278 2,398
پلی پروپیلن نساجی Z30S 284,785 240 800 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R 284,785 380 1,320 380
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 290,200 800 1,840 800
پلی پروپیلن نساجی HP510L 284,785 950 2,160 950
پلی پروپیلن نساجی HP550J 284,785 240 744 240
پلی پروپیلن نساجی HP550J 284,785 350 840 350
پلی پروپیلن نساجی V30S 284,785 200 560 200
پلی پروپیلن نساجی HP500M 284,785 350 580 350
پلی پروپیلن نساجی HP550P 284,785 150 370 150
پلی پروپیلن نساجی HP552R 284,785 300 700 300
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 287,892 500 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 384,194 1,000 460 460
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 384,194 1,000 200 160
پلی استایرن انبساطی R200 362,588 840 60 20
پلی استایرن انبساطی R310 362,588 980 80 80
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 306,348 1,012 1,958 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 259,764 2,000 380 320
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 254,011 2,200 1,562 1,540
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 308,797 88 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 307,153 2,288 3,212 2,288
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 301,399 2,002 2,772 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 261,687 2,208 2,112 2,088
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 296,796 1,992 600 456
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 255,162 120 96 96
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 272,469 240 528 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 265,179 456 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 261,687 1,000 1,560 1,000
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 446,196 1,008 604.8 604.8
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 261,687 1,100 1,690 1,100
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 255,162 1,536 1,536 1,512
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 261,687 2,002 1,870 1,848
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 328,647 220 682 220
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 254,011 3,014 1,364 1,298
پلی استایرن انبساطی 321HS 362,588 110 60 50
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 254,011 2,208 1,608 1,584
پلی استایرن انبساطی 422FC 360,910 35 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 356,000 1,705 1,397 1,331
پلی استایرن معمولی 1115 357,278 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 296,796 1,300 2,300 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 352,192 1,800 2,920 1,800
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 287,892 0 40 40
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 270,357 3,014 5,885 3,014
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 384,194 540 0 0
پلی استایرن انبساطی R200 362,588 0 20 20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 344,307 2,002 3,278 2,002
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 344,307 2,002 2,838 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 259,764 1,518 1,936 1,518
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 296,796 110 242 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 259,764 0 260 260
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 300,634 3,410 5,742 3,410
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 317,504 2,002 2,332 2,002
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 254,011 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 321,127 1,716 2,112 1,716
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 261,687 0 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 296,796 0 696 696
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 255,162 120 144 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 255,162 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 265,179 0 192 192
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 270,357 1,056 1,464 1,056
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 270,357 20 40 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 296,796 4,510 6,776 4,510
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 446,196 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 255,162 0 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 328,647 1,000 3,060 1,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 328,647 500 1,070 500
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 261,687 0 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 274,148 1,100 1,188 1,100
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 270,357 220 1,012 220
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 261,687 2,508 2,948 2,508
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 254,011 0 132 132
پلی استایرن انبساطی 221HS 362,588 170 210 170
پلی استایرن انبساطی 321HS 362,588 0 60 60
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 254,011 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 270,357 1,992 3,648 1,992
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 270,357 1,804 4,840 1,804
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 513,647 200 350 200
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 356,000 0 297 297
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 344,307 506 935 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 286,336 143 275 143
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 296,796 55 165 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 513,647 550 1,000 550
جمع 108,157 154693.14 93627.77
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.