خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 اسفند 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 اسفند 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 12 اسفند 1401
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 381,158 462 22 22
پلی کربنات 0407UR 1,001,000 40 5 5
پلی پروپیلن فیلم RP120L 436,220 88 110 88
پلی پروپیلن فیلم RP120Ls 436,220 154 286 66
پلی بوتادین رابر 1220 440,792 1,008 221.76 221.76
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 44 13.2 13.2
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 252,282 320 800 320
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 293,871 640 2,128 640
پلی پروپیلن فیلم RP120Ls 436,220 0 22 22
پلی کربنات 0407UR 1,001,000 0 10 10
پلی کربنات 1012UR 1,001,000 60 40 40
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 44 88 44
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 430 280
پلی بوتادین رابر 1220 440,792 403.2 337.68 337.68
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 410,000 100 90 80
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 420,000 100 60 60
پلی استایرن معمولی MP08 397,202 170 520 170
پلی بوتادین رابر 1220 440,792 0 40.32 40.32
پلی بوتادین رابر 1220 440,792 0 20.16 20.16
پلی کربنات W1 1,066,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,026,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,046,000 40 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,001,000 0 20 20
آلیاژ پلی کربنات LED 1,096,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,075,000 30 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 399,116 396 154 154
پلی استایرن معمولی 1551 397,202 855 2,047.50 855
پلی استایرن معمولی 1309 397,202 175 350 175
پلی استایرن معمولی 24N 397,202 176 88 88
نخ پلی استر گرید D 230,514 24 36 24
پلی استایرن مقاوم 4512 419,701 198 319 198
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 410,000 0 20 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 420,000 0 40 40
پلی استایرن مقاوم 7240 419,701 957 2,970 957
پلی استایرن معمولی 1540 397,202 704 2,673 704
پلی استایرن معمولی 1460 397,202 110 506 110
پلی استایرن معمولی 1115 397,202 528 852.5 528
پلی استایرن معمولی 1028 397,202 132 357.5 132
پلی استایرن معمولی 24N 397,202 0 88 88
پلی استایرن معمولی 1540 397,202 803 1,958 803
نخ پلی استر 250D48FA 443,835 110 396 110
نخ پلی استر 250D48FB 421,643 198 522 198
نخ پلی استر 250D48FC 377,260 14 70 14
نخ پلی استر 160D48FA 456,427 66 264 66
نخ پلی استر 160D48FB 433,606 54 234 54
پلی پروپیلن نساجی HP552R 306,710 1,300 2,520 1,300
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 336,359 132 308 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 336,359 88 242 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 337,706 88 220 88
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 359,269 348 500.25 348
پلی وینیل کلراید S65 256,142 2,660 5,320 2,660
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 550 280
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 574,100 20 90 20
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 306,710 315 651 315
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 306,710 210 588 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 308,058 609 882 609
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 336,359 210 525 210
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 585,000 20 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 359,269 550 946 550
پلی وینیل کلراید S65 256,142 2,000 4,000 2,000
نخ پلی استر 48F280DTB 452,683 30 165 30
پلی پروپیلن نساجی HP550P 306,710 100 310 100
پلی بوتادین رابر 1220 440,792 0 40.32 40.32
پلی پروپیلن نساجی SF060 306,710 860 1,760 860
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 359,269 240 420 240
پلی پروپیلن نساجی HP510L 306,710 950 1,760 950
پلی پروپیلن نساجی V30S 306,710 350 670 350
پلی پروپیلن نساجی HP500M 306,710 350 610 350
پلی پروپیلن نساجی HP550J 306,710 350 800 350
پلی پروپیلن نساجی HP510L 306,710 744 1,848 744
پلی پروپیلن نساجی HP502N 306,710 60 120 60
پلی پروپیلن نساجی HP550J 306,710 288 648 288
پلی پروپیلن نساجی HP552R 306,710 864 1,800 864
پلی پروپیلن نساجی Z30S 306,710 400 780 400
پلی پروپیلن فیلم HP525J 308,058 912 1,272 912
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 316,144 770 1,672 770
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 316,683 286 748 286
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 316,144 814 1,650 814
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 316,144 110 242 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 336,359 88 220 88
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 336,359 88 286 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 337,706 88 176 88
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 308,058 1,305 1,761.75 1,305
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 306,710 1,305 2,718.75 1,305
پلی پروپیلن نساجی 1102L 306,710 348 478.5 348
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 306,710 1,305 2,523 1,305
نخ پلی استر SD485D96FAA 519,100 60 120 60
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 306,710 273 609 273
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP3130UV 327,575 42 63 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 318,839 105 336 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 359,269 315 651 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 350,644 147 315 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 316,144 147 231 147
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 574,100 20 70 20
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R 297,509 40 100 40
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 560,000 22 143 22
پلی پروپیلن نساجی C30S 306,710 1,320 2,244 1,320
پلی پروپیلن نساجی Z30S 306,710 990 1,628 990
پلی پروپیلن نساجی HP552R 306,710 1,100 2,200 1,100
پلی پروپیلن فیلم HP525J 308,058 616 990 616
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 336,359 264 682 264
پلی پروپیلن نساجی Z30G 306,710 40 60 40
پلی وینیل کلراید S65 256,142 3,245 6,875 3,245
نخ پلی استر 48F280DTA 461,921 152 589 152
نخ پلی استر 48F280DTC 434,575 30 105 30
نخ پلی استر 96F560DTA 492,330 76 323 76
پلی وینیل کلراید S65 256,142 3,102 5,742 3,102
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 293,153 1,518 4,334 1,518
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 489,192 80.64 80.64 80.64
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 489,192 241.92 493.92 241.92
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 265,475 504 768 504
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 306,639 1,248 3,648 1,248
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 489,192 0 168 168
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 489,192 483 147 147
پلی استایرن انبساطی 221HS 373,571 120 660 120
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 344,213 506 2,090 506
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 306,639 120 528 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 306,639 4,202 8,844 4,202
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 283,251 33 55 33
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 288,951 1,650 4,554 1,650
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 613,000 80 120 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 260,085 88 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 288,951 48 432 48
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 484,998 584.64 584.64 584.64
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 279,329 48 204 48
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 259,943 1,012 1,628 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 279,329 2,200 7,194 2,200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 306,639 1,300 3,300 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 352,022 1,800 3,200 1,800
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 321,769 1,606 3,696 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 307,143 1,386 3,212 1,386
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 301,121 2,508 4,576 2,508
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 288,951 1,000 2,450 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 288,951 1,100 2,710 1,100
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 260,085 704 946 704
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 259,943 1,716 3,058 1,716
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 287,691 3,476 10,164 3,476
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 303,817 1,518 4,400 1,518
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 259,943 1,012 2,244 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 279,329 1,496 4,532 1,496
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 259,943 3,216 5,568 3,216
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 279,329 504 1,848 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 265,475 240 840 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 265,475 2,088 3,144 2,088
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 265,475 30 40 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 288,951 1,200 3,264 1,200
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 489,192 0 168 168
پلی استایرن انبساطی 321HS 373,571 110 510 110
پلی استایرن انبساطی 422FC 371,792 20 105 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 328,570 2,800 5,980 2,800
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 312,000 1,408 2,651 1,408
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 344,213 1,012 3,586 1,012
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 533,000 550 1,400 550
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 344,213 2,200 5,126 2,200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 260,085 3,212 4,730 3,212
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 306,639 1,100 1,870 1,100
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 279,329 726 2,816 726
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 313,719 110 286 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 288,951 1,496 3,850 1,496
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 297,207 176 440 176
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 292,806 440 1,210 440
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 533,000 160 440 160
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 288,951 700 1,850 700
جمع 102431.4 222958.39 100686.64
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

مطالب مشابه

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است