خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 5 اسفند 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 5 اسفند 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 5 اسفند 1401
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی پروپیلن فیلم RP120Ls 430,489 110 44 44
پلی کربنات 0407UR 926,000 120 10 10
پلی کربنات 1012UR 926,000 250 95 90
اپوکسی رزین جامد E011P 1,075,000 60 5 5
پلی بوتادین رابر 1220 389,042 1,008 302.4 302.4
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 383,907 484 22 22
پلی پروپیلن فیلم RP120L 430,489 88 88 88
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 132 22 22
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 105.6 22 22
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 425,638 87 87 87
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 402,000 396 22 22
پلی استایرن معمولی 1115 396,919 528 187 137.5
پلی استایرن معمولی 1028 396,919 132 77 55
پلی استایرن معمولی 1540 396,919 1,309 1,782 1,309
پلی استایرن مقاوم 4512 419,560 198 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 251,459 320 512 320
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 281,381 640 1,104 640
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 385,000 100 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 395,000 100 40 0
پلی استایرن معمولی MP08 396,919 200 285 200
پلی پروپیلن RP270G 348,821 198 264 198
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 981,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,031,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 396,919 855 1,316.25 855
پلی استایرن مقاوم 7240 419,560 957 1,309 957
پلی استایرن معمولی 1460 396,919 110 220 110
نخ پلی استر 500D96FA 445,729 88 330 88
نخ پلی استر 250D48FA 443,835 330 506 330
نخ پلی استر 250D48FB 421,643 72 252 72
نخ پلی استر 160D48FA 456,427 88 308 88
پلی کربنات 0407UR 926,000 0 25 25
پلی کربنات 0407UR 926,000 0 5 5
پلی کربنات 1012UR 926,000 0 160 160
پلی کربنات W1 1,001,000 40 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 0 4.4 4.4
آلیاژ پلی کربنات ABS 961,000 40 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 348,353 348 630.75 348
پلی بوتادین رابر 1220 389,042 0 60.48 60.48
پلی بوتادین رابر 1220 389,042 0 645.12 645.12
پلی استایرن معمولی 1309 396,919 175 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 396,919 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1115 396,919 0 66 66
پلی استایرن معمولی 24N 396,919 176 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 389,042 403.2 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 399,116 2,000 2,620 2,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 399,116 1,000 1,190 1,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 399,116 300 230 210
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 375,313 100 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP510L 303,880 950 2,000 950
پلی پروپیلن نساجی V30S 303,880 350 630 350
پلی پروپیلن نساجی HP502N 303,880 60 70 60
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,880 1,360 2,120 1,360
نخ پلی استر 96F560DTA 482,810 57 95 57
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 250 250
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 303,880 210 399 210
پلی وینیل کلراید S65 257,288 2,508 4,972 2,508
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 303,880 252 504 252
پلی وینیل کلراید S65 257,288 600 1,740 600
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,880 1,320 2,288 1,320
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 334,876 110 198 110
پلی پروپیلن فیلم HP525J 305,228 880 1,474 880
پلی وینیل کلراید E6834 302,549 550 748 550
پلی کربنات 0407UR 926,000 0 15 15
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 0 52.8 52.8
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 0 79.2 79.2
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 305,228 1,218 1,805.25 1,218
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 303,880 1,044 2,262 1,044
پلی پروپیلن نساجی 1102L 303,880 261 565.5 261
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 303,880 1,218 2,327.25 1,218
پلی استایرن معمولی 1115 396,919 0 313.5 313.5
پلی استایرن معمولی 1028 396,919 0 77 77
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 399,116 0 90 90
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 375,313 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 377,108 500 1,150 500
پلی استایرن انبساطی R310 377,108 600 1,000 600
پلی پروپیلن نساجی HP500M 303,880 350 500 350
پلی پروپیلن نساجی HP550J 303,880 350 650 350
پلی پروپیلن نساجی Z30S 303,880 400 940 400
پلی پروپیلن نساجی SF060 303,880 860 1,880 860
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 348,353 240 380 240
نخ پلی استر 48F280DTA 461,921 95 285 95
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 30 30
پلی وینیل کلراید S65 257,288 2,660 4,820 2,660
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 303,880 252 483 252
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 305,228 504 882 504
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 316,009 105 252 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 348,353 315 483 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 347,814 315 630 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 325,443 252 294 252
پلی پروپیلن نساجی HP510L 303,880 816 2,088 816
پلی پروپیلن نساجی HP550J 303,880 168 600 168
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,880 864 1,728 864
پلی پروپیلن فیلم HP525J 305,228 912 1,584 912
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 313,314 528 770 528
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 313,314 308 616 308
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 313,853 286 440 286
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 313,314 792 1,364 792
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 525,000 44 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 313,314 110 396 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 325,443 110 242 110
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 525,000 22 66 22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 325,443 110 198 110
پلی پروپیلن نساجی C30S 303,880 484 1,364 484
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 325,443 88 154 88
پلی پروپیلن شیمیایی C30G 303,880 308 616 308
پلی پروپیلن نساجی Z30S 303,880 1,100 1,958 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 325,443 110 264 110
پلی پروپیلن نساجی Z30G 303,880 374 682 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 334,876 132 198 132
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 348,353 616 968 616
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 325,443 352 572 352
پلی وینیل کلراید S65 257,288 3,245 6,787 3,245
پلی وینیل کلراید S65 257,288 2,000 3,210 2,000
نخ پلی استر SD250D48FAA 488,990 20 140 20
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 537,300 40 60 40
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 293,153 2,002 5,522 2,002
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 469,729 0 463.68 463.68
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 469,729 584.64 120.96 120.96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 260,085 110 220 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 299,423 1,716 3,344 1,716
پلی استایرن انبساطی 321HS 377,108 110 350 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 283,251 33 33 33
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 530,000 550 1,250 550
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 302,960 1,300 2,460 1,300
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 302,960 120 264 120
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 293,871 200 400 200
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 288,951 1,200 2,250 1,200
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 288,951 900 1,990 900
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 265,475 2,496 4,032 2,496
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 283,251 120 264 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 288,951 1,200 2,904 1,200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 265,475 504 720 504
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 259,802 1,716 4,576 1,716
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 259,802 3,216 6,888 3,216
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 277,207 504 1,896 504
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 287,691 3,014 9,020 3,014
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 303,817 1,496 2,376 1,496
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 297,207 176 374 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 313,719 110 264 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 288,951 1,496 3,256 1,496
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 344,213 3,212 6,534 3,212
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 260,085 3,190 5,346 3,190
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 302,960 1,100 2,442 1,100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 319,955 1,958 4,444 1,958
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 277,207 2,200 5,907 2,200
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 305,411 1,012 2,266 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 288,951 1,716 4,092 1,716
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 277,207 1,210 3,872 1,210
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 259,802 1,012 1,738 1,012
پلی استایرن انبساطی 221HS 377,108 120 480 120
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 277,207 2,420 4,994 2,420
پلی استایرن انبساطی 422FC 375,313 30 85 30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 306,000 1,408 2,431 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 302,960 506 1,760 506
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 302,960 132 220 132
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 609,500 80 135 80
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 352,022 1,800 3,500 1,800
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 302,960 2,816 6,512 2,816
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 302,960 2,000 3,240 2,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 265,475 30 130 30
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 302,960 1,248 2,712 1,248
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 328,570 4,000 5,990 4,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 288,951 506 1,430 506
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 302,711 1,518 1,804 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 310,829 814 1,848 814
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 530,000 140 530 140
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 260,085 704 1,430 704
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 474,219 241.92 352.8 241.92
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 474,219 564.48 564.48 564.48
جمع 111254.84 213735.82 108769.44
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است