خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 دی 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 دی 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 دی 1401
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی بوتادین رابر 1220 353,218 1,512 604.8 604.8
پلی پروپیلن فیلم RP120Ls 399,030 330 22 22
پلی بوتادین رابر 1220 353,218 1,008 241.92 241.92
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 357,673 50 35 35
اپوکسی رزین جامد E011P 1,075,000 60 5 5
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 132 26.4 26.4
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 258,562 400 736 400
پلی پروپیلن فیلم RP120L 399,030 110 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 381,320 550 815 550
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 381,320 250 410 250
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 381,320 150 160 150
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 394,091 261 870 261
آلیاژ پلی کربنات LED 1,175,000 40 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 105.6 30.8 30.8
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 357,673 0 15 15
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,105,000 40 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,067,000 120 0 0
پلی کربنات W1 1,145,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,125,000 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,067,000 120 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 429,835 220 440 220
نخ پلی استر 250D48FB 408,343 90 306 90
پلی استایرن معمولی 1551 366,586 855 1,170 855
پلی استایرن مقاوم 7240 393,234 902 2,464 902
پلی استایرن مقاوم 6045 448,390 154 11 0
پلی استایرن معمولی 1540 366,586 957 2,585 957
نخ پلی استر گرید D 223,514 36 60 36
نخ پلی استر 250D48FC 365,360 14 42 14
نخ پلی استر 160D48FA 442,427 66 220 66
نخ پلی استر 160D48FB 420,306 162 180 162
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 339,500 100 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 345,000 100 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 0 17.6 17.6
پلی وینیل کلراید S65 251,236 2,200 3,220 2,200
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 497,000 10 40 10
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 269,425 210 210 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 312,011 231 315 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 293,683 210 483 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 277,511 63 147 63
پلی وینیل کلراید S57 342,631 500 410 390
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 480 280
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M 261,342 12 48 12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 277,511 660 1,034 660
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 278,050 198 330 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 278,050 88 154 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 277,511 33 132 33
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 293,683 198 176 176
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 293,683 0 22 22
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 270,773 783 783 783
پلی پروپیلن نساجی HP515J 269,425 180 190 180
پلی پروپیلن نساجی HP550J 269,425 350 450 350
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 313,898 410 370 370
نخ پلی استر 48F280DTA 447,321 114 190 114
پلی پروپیلن نساجی C30S 269,425 594 814 594
پلی پروپیلن نساجی HP552R 269,425 1,320 1,760 1,320
پلی وینیل کلراید S65 251,236 1,260 1,510 1,260
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 293,683 572 1,012 572
پلی وینیل کلراید S60 286,688 902 1,144 902
پلی وینیل کلراید S60 286,688 0 22 22
پلی وینیل کلراید S60 286,688 616 616 594
پلی وینیل کلراید S65 251,236 726 1,331 726
پلی وینیل کلراید E6834 295,433 506 770 506
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 0 88 88
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 0 74.8 74.8
پلی وینیل کلراید S65 251,236 814 1,408 814
نخ پلی استر SD485D96FAA 455,000 40 100 40
نخ پلی استر SD250D48FAA 447,000 20 120 20
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 269,425 210 273 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 269,425 210 294 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 270,773 252 273 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 281,554 126 189 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 316,593 126 336 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 316,593 126 336 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 277,511 168 315 168
پلی پروپیلن نساجی SF060 269,425 780 1,140 780
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 316,593 210 399 210
پلی پروپیلن نساجی HP510L 269,425 960 1,344 960
پلی پروپیلن نساجی HP550J 269,425 192 240 192
پلی پروپیلن نساجی HP552R 269,425 768 1,128 768
پلی پروپیلن نساجی Z30S 269,425 312 552 312
پلی پروپیلن فیلم HP525J 270,773 432 456 432
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 277,511 440 792 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 277,511 440 726 440
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 293,683 198 286 198
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 299,074 88 132 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 299,074 198 264 198
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 269,425 957 1,022.25 957
پلی پروپیلن نساجی V30S 269,425 200 470 200
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 269,425 957 1,087.50 957
پلی پروپیلن نساجی 1102L 269,425 174 217.5 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 316,593 261 456.75 261
پلی پروپیلن نساجی HP510L 269,425 950 1,430 950
پلی پروپیلن نساجی HP500M 269,425 400 510 400
پلی پروپیلن نساجی HP552R 269,425 1,300 1,840 1,300
پلی پروپیلن نساجی HP510L 269,425 200 260 200
نخ پلی استر 48F280DTC 411,535 30 60 30
پلی پروپیلن نساجی Z30S 269,425 990 1,386 990
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 316,593 242 506 242
پلی وینیل کلراید S65 251,236 4,004 4,279 4,004
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 500,000 20 60 20
پلی وینیل کلراید S65 251,236 1,606 1,958 1,606
پلی وینیل کلراید S65 251,236 440 1,100 440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 244,817 480 480 480
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 261,609 480 504 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 244,817 504 384 384
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 250,676 504 1,296 504
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 270,416 2,486 4,334 2,486
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 282,815 1,518 7,436 1,518
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 243,388 3,216 1,008 816
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 285,071 506 946 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 293,093 2,002 3,124 2,002
پلی استایرن انبساطی 221HS 358,714 120 310 120
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 550,000 550 630 550
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 632,500 80 110 80
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 317,580 3,201 2,827 2,684
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 302,923 3,000 3,310 3,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 269,000 2,508 4,862 2,508
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 326,128 1,800 2,080 1,800
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 269,000 1,700 2,430 1,700
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 301,122 176 330 176
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 285,274 176 418 176
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 277,349 1,716 2,288 1,716
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 277,349 1,100 924 770
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 288,958 2,002 3,960 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 269,000 1,368 2,016 1,368
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 550,000 140 230 140
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 313,898 0 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 243,388 0 220 220
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 243,388 1,606 1,386 1,386
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 277,349 1,200 1,630 1,200
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 277,349 900 1,910 900
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 244,817 480 216 216
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 244,817 0 168 168
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 244,817 0 264 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 244,817 1,296 1,152 1,032
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 244,817 0 120 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 275,824 1,012 3,146 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 277,349 792 960 792
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 278,697 408 72 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 317,580 594 286 66
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 317,580 0 22 22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 391,192 241.92 272.16 241.92
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 391,192 564.48 564.48 564.48
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 277,551 2,508 8,382 2,508
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 385,057 1,512 584.64 584.64
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 385,057 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 243,388 0 96 96
پلی استایرن انبساطی 321HS 358,714 110 280 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 243,388 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 243,388 2,420 1,540 1,496
پلی استایرن انبساطی 422FC 357,006 30 45 30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 306,000 1,408 671 506
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 306,000 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 250,676 2,420 4,444 2,420
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 250,676 2,200 5,599 2,200
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 317,580 0 341 341
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 239,426 3,300 3,905 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 269,000 1,300 1,640 1,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 325,050 100 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 277,349 0 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 277,349 1,430 1,452 1,342
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 277,349 0 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 290,556 110 264 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 250,676 1,210 2,596 1,210
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 243,388 1,012 242 154
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 243,388 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 243,388 0 528 528
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 270,348 0 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 270,348 240 120 96
جمع 103,779 149646.76 94245.52
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است