×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 1 خبر

خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۹ مهر ۱۴۰۱
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۲۵۰,۹۶۸ ۱۶۰ ۲۰۸ ۱۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 ۲۲۲,۰۵۰ ۱۶۰ ۲۸۸ ۱۶۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۱,۰۷۵,۷۲۸ ۱۲۰ ۶۵ ۶۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 ۳۵۱,۵۱۴ ۹۰۰ ۱,۲۱۵ ۹۰۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۲۴,۰۷۰ ۳۶۲٫۸۸ ۱۰۰٫۸ ۱۰۰٫۸
پلی پروپیلن فیلم RG3420L ۴۰۶,۴۸۸ ۲۶۱ ۸۷ ۸۷
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۱۱,۱۱۳ ۸۸ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۲۵۰,۹۶۸ ۴۸۰ ۴۳۲ ۴۱۶
آلیاژ پلی کربنات ABS ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۰۴۳,۹۹۴ ۱۲۳٫۲ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S70 ۲۳۰,۶۹۹ ۳۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۲۴,۰۷۰ ۱,۰۰۸ ۴۶۳٫۶۸ ۴۶۳٫۶۸
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۱۱,۱۱۳ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۲۵۰,۹۶۸ ۰ ۶۴ ۶۴
پلی کربنات W1 ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC ۱,۱۷۱,۶۳۶ ۱۰۱٫۲ ۰ ۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۱,۰۷۵,۷۲۸ ۸۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸ ۳۴۰,۵۶۲ ۴۴ ۴۴ ۲۲
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۳۹۰,۴۰۷ ۹۰۲ ۱,۱۹۹ ۹۰۲
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۳۴۰,۵۶۲ ۵۵ ۶۶ ۲۲
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۳۴۰,۵۶۲ ۵۵ ۱۴۳ ۵۵
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۴۱۸,۴۲۷ ۱۱۰ ۸۸ ۸۸
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۹۷,۵۰۶ ۵۴ ۳۶ ۳۶
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۴۰۵,۸۳۵ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۲۸
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۳۸۵,۵۴۳ ۱۲۶ ۹۰ ۹۰
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۴۰۷,۷۲۹ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE ۳۰۶,۱۵۶ ۴۰ ۶۰ ۴۰
نخ پلی استر گرید D ۲۱۱,۵۱۴ ۱۲ ۴۸ ۱۲
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۳۹۰,۴۰۷ ۱۹۸ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S57 ۲۲۵,۱۰۰ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی وینیل کلراید S57 ۲۲۵,۱۰۰ ۲۰۰ ۱۱۰ ۱۰۰
پلی وینیل کلراید S57 ۲۲۵,۱۰۰ ۲۰۰ ۱۱۰ ۸۰
پلی وینیل کلراید S57 ۲۲۵,۱۰۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی استایرن معمولی ۲۴N ۳۴۰,۵۶۲ ۱۷۶ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۳۹۰,۴۰۷ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۳۹۰,۴۰۷ ۳۰۸ ۸۸ ۷۷
پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵ ۴۱۷,۷۳۶ ۴۴ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۴۰,۵۶۲ ۹۵۷ ۱,۳۲۰ ۹۵۷
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۳۴۰,۵۶۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC ۳۵۱,۵۱۴ ۴۵ ۱۵۵ ۴۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۴۰,۵۶۲ ۸۵۵ ۸۶۶٫۲۵ ۲۹۲٫۵
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۴۱۸,۴۲۷ ۰ ۲۲ ۲۲
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۴۰۵,۸۳۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP502N ۲۸۲,۳۹۰ ۵۰ ۱۸۰ ۵۰
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA ۴۸۶,۲۳۹ ۶۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۸۵,۹۰۱ ۵۰۶ ۶۱۶ ۴۶۲
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۸۵,۹۰۱ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۸۵,۹۰۱ ۴۰۸ ۴۰۸ ۴۰۸
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۸۵,۹۰۱ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۸۵,۹۰۱ ۲۴۰ ۲۱۶ ۲۱۶
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۸,۵۰۶ ۲,۲۰۰ ۳,۱۲۰ ۲,۲۰۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۲۸۵,۹۰۱ ۶۰۹ ۶۰۹ ۶۰۹
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۲۸۵,۹۰۱ ۴۶۲ ۴۶۲ ۴۶۲
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۴۱۷,۴۲۵ ۲۰۹ ۳۸ ۳۸
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۴۱۹,۳۸۷ ۳۸ ۱۹ ۱۹
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۸,۵۰۶ ۵۰۰ ۱,۲۸۰ ۵۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۸,۵۰۶ ۲,۵۰۸ ۳,۷۶۲ ۲,۵۰۸
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۸,۵۰۶ ۱,۱۰۰ ۲,۰۶۰ ۱,۱۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۸,۵۰۶ ۳,۰۱۴ ۳,۴۱۰ ۳,۰۱۴
پلی وینیل کلراید E6834 ۲۴۴,۷۲۶ ۴۹۵ ۵۹۴ ۴۹۵
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۸۲,۰۳۳ ۱,۱۰۰ ۲,۲۴۰ ۱,۱۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۸۲,۰۳۳ ۳۰۰ ۷۸۰ ۳۰۰
نخ پلی استر SD485D96FAA ۴۴۰,۳۶۹ ۲۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۲۸۲,۰۳۳ ۸۸۰ ۲,۱۵۶ ۸۸۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۸۲,۰۳۳ ۴۴۰ ۸۳۶ ۴۴۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۸۲,۰۳۳ ۷۷۰ ۱,۹۱۴ ۷۷۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۱۱,۶۹۱ ۵۰۶ ۱,۲۷۶ ۵۰۶
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۲۸۲,۰۳۳ ۶۰۰ ۱,۶۵۶ ۶۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۲۸۲,۰۳۳ ۹۶ ۳۶۰ ۹۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۸۲,۰۳۳ ۷۹۲ ۱,۶۰۸ ۷۹۲
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۹۱,۵۷۵ ۶۶ ۳۳۰ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۲۹۱,۰۵۹ ۱۱۰ ۳۵۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۱۱,۶۹۱ ۴۴ ۱۱۰ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۱۱,۶۹۱ ۱۵۴ ۳۹۶ ۱۵۴
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۱۱,۶۹۱ ۱۱۰ ۳۷۴ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S ۳۱۱,۶۹۱ ۶۶ ۲۶۴ ۶۶
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۲۸۲,۰۳۳ ۵۲۲ ۸۹۱٫۷۵ ۵۲۲
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۲۸۲,۰۳۳ ۶۰۹ ۱,۴۳۵٫۵۰ ۶۰۹
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۳۳۳,۶۱۳ ۱۷۴ ۵۲۲ ۱۷۴
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۲۸۲,۰۳۳ ۲۱۰ ۲۷۳ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۲۸۲,۰۳۳ ۲۱۰ ۳۹۹ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۲۸۲,۰۳۳ ۲۷۳ ۶۰۹ ۲۷۳
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۲۹۶,۲۱۷ ۱۰۵ ۲۹۴ ۱۰۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۳۳,۶۱۳ ۲۱۰ ۶۰۹ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۳۲۴,۰۷۰ ۱۶۸ ۳۹۹ ۱۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۲۹۱,۰۵۹ ۱۰۵ ۴۴۱ ۱۰۵
نخ پلی استر ۴۸F280DTB ۴۰۰,۷۲۸ ۶۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۱۱,۶۹۱ ۱۶۸ ۳۳۶ ۱۶۸
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۸۶,۱۱۸ ۶۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۲۸۲,۰۳۳ ۴۴۰ ۱,۱۸۰ ۴۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۳۳۳,۶۱۳ ۱۸۹ ۶۷۲ ۱۸۹
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۲۹۱,۰۵۹ ۱۱۰ ۷۰۴ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۲۹۱,۰۵۹ ۲۲۰ ۹۶۸ ۲۲۰
پلی پروپیلن RP270G ۳۳۱,۸۰۷ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۶۲,۰۹۱ ۱,۲۰۰ ۱,۳۴۴ ۱,۲۰۰
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۳۴۶,۸۷۵ ۲۴۰ ۴۵۵ ۲۴۰
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۳۴۶,۸۷۵ ۲۰۰ ۴۶۰ ۲۰۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۷۶,۵۰۷ ۱,۷۰۵ ۱,۳۴۲ ۱,۳۴۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۲۶۲,۶۲۵ ۳۵۲ ۴۲۹ ۳۵۲
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 ۲۸۷,۰۲۱ ۲۲۰ ۶۶ ۲۲
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۳۴,۵۶۰ ۱,۶۰۶ ۲,۵۵۲ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۲۷۸,۶۶۱ ۸۰۰ ۱,۶۳۰ ۸۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۲۲۷,۷۲۶ ۵۰۶ ۱,۴۹۶ ۵۰۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۲۷۸,۶۶۱ ۱,۲۰۰ ۱,۶۳۰ ۱,۲۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۸۰,۶۴۸ ۳,۱۰۰ ۳,۵۵۰ ۳,۱۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۶۲,۰۹۱ ۵,۰۱۶ ۷,۴۱۴ ۵,۰۱۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۲۹۲,۵۴۷ ۲,۲۴۴ ۱,۷۱۶ ۱,۶۹۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۲۹۲,۵۴۷ ۰ ۵۵۰ ۵۵۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۲۷۹,۲۴۹ ۱,۰۳۴ ۱,۶۷۲ ۱,۰۳۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۷۵,۴۲۸ ۱,۵۱۸ ۳,۸۲۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۷۳,۷۷۴ ۲,۰۰۲ ۲,۶۴۰ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۲۹۲,۵۹۴ ۱۱۰ ۲۲۰ ۱۱۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۶۹,۸۹۹ ۲,۹۹۲ ۳,۳۰۰ ۲,۹۹۲
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 ۲۳۴,۵۶۰ ۱,۹۱۴ ۲,۹۲۶ ۱,۹۱۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۰۳,۷۴۰ ۱۱۰ ۱۷۶ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۹۴,۸۷۹ ۳,۲۱۲ ۳,۸۶۱ ۳,۲۱۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۳۴,۵۶۰ ۳,۲۱۶ ۴,۸۷۲ ۳,۲۱۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۲۷,۷۲۶ ۲,۸۰۵ ۴,۴۵۵ ۲,۸۰۵
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۶۲,۰۹۱ ۸۰۰ ۱,۶۰۰ ۸۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۳,۴۱۹ ۱,۴۰۰ ۲,۳۸۰ ۱,۴۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 ۳۰۲,۳۸۸ ۴۰۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۶۲,۰۹۱ ۳۶۰ ۷۴۴ ۳۶۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 ۲۷۶,۹۰۲ ۲۲۰ ۳۳۰ ۲۲۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۵۴۰,۰۰۰ ۲۵۰ ۳۳۰ ۲۵۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۲۶۲,۶۲۵ ۱,۲۰۰ ۲۶۴ ۲۱۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۲۶۲,۶۲۵ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۲۷۸,۶۶۱ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۲۷۸,۶۶۱ ۱,۰۰۸ ۸۱۶ ۶۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۳,۵۹۳ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۳,۵۹۳ ۵۰۴ ۲۸۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۷۶,۵۰۷ ۰ ۳۶۳ ۳۶۳
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA ۲۷۶,۵۰۷ ۵۵ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA ۲۷۶,۵۰۷ ۰ ۲۲ ۲۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۵ ۳۷۰ ۳۴۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۵ ۱۵۵
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۲۷۸,۶۶۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۲۷۸,۶۶۱ ۱,۵۱۸ ۱,۵۸۴ ۱,۲۳۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۰۲,۹۶۱ ۷۰۵٫۶ ۱۴۱٫۱۲ ۱۴۱٫۱۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۰۲,۹۶۱ ۳۰۲٫۴ ۱۴۱٫۱۲ ۱۴۱٫۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۲۷۸,۶۶۱ ۱,۳۴۲ ۵۹۴ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۲۷۸,۶۶۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۸۶,۲۲۴ ۰ ۳۵۲ ۳۵۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۸۶,۲۲۴ ۲,۰۰۲ ۱,۵۴۰ ۱,۵۴۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۲۸۷,۰۲۱ ۱۵۴ ۱۵۴ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۲۸۷,۰۲۱ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۲۷۸,۶۶۱ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۲۷۸,۶۶۱ ۹۹۰ ۸۵۸ ۵۹۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۲۷۸,۶۶۱ ۳۰۸ ۳۷۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۲۵۵,۵۸۸ ۰ ۳۳ ۳۳
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۲۵۵,۵۸۸ ۱۱۰ ۷۷ ۷۷
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۳۳,۵۹۳ ۳,۱۰۲ ۹۶۸ ۶۱۶
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۳۳,۵۹۳ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۷۶,۵۰۷ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۷۶,۵۰۷ ۵۰۰ ۳۴۰ ۳۴۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۷۶,۵۰۷ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۲۵۴,۲۲۸ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۲۵۴,۲۲۸ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۳,۵۹۳ ۰ ۲۳۱ ۲۳۱
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۳,۵۹۳ ۵,۰۱۶ ۴,۹۱۷ ۴,۷۸۵
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۳۹۷,۶۵۸ ۷۰۵٫۶ ۲۸۲٫۲۴ ۲۸۲٫۲۴
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۰۲,۹۶۱ ۱۰۰٫۸ ۴۰٫۳۲ ۴۰٫۳۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۰۲,۹۶۱ ۰ ۶۰٫۴۸ ۶۰٫۴۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۰۲,۹۶۱ ۳۲۲٫۵۶ ۳۲۲٫۵۶ ۳۲۲٫۵۶
جمع کل ۹۳۱۷۴٫۲۴ ۱۲۴۰۹۲٫۸۲ ۸۱۹۳۳٫۸۲
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت
0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.