×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر

خواندن این مطلب ۷ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۴ شهریور۱۴۰۱

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۸۶,۷۸۳ ۶۶۵٫۲۸ ۱۸۱٫۴۴ ۱۸۱٫۴۴
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۸۶,۷۸۳ ۳۶۲٫۸۸ ۱۲۰٫۹۶ ۱۲۰٫۹۶
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۰۹,۲۷۲ ۳۳۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۳۰۰,۱۴۵ ۴۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۲۶۲,۸۰۱ ۱۶۰ ۱۶ ۱۶
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۷۰,۰۴۹ ۵۰ ۲۵ ۵
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۰۹,۲۷۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 ۲۶۲,۸۰۱ ۱۶۰ ۴۸ ۴۸
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۹۱,۲۹۵ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۹۱,۲۹۵ ۹۰۰ ۵۳۰ ۵۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۹۱,۲۹۵ ۴۵۰ ۲۴۰ ۱۴۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۹۱,۲۹۵ ۳۰۰ ۳۰ ۳۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۷۰,۰۴۹ ۴۵۰ ۱۷۵ ۱۶۵
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۷۰,۰۴۹ ۶۰۰ ۱۴۵ ۱۳۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۲۸۰,۹۳۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 ۲۲۴,۰۳۴ ۱۶۰ ۳۵۲ ۱۶۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۷۲,۷۹۳ ۵۲۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۹۱,۲۹۵ ۰ ۲۵ ۲۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۹۱,۲۹۵ ۱۰۰ ۱۷۵ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۹۱,۲۹۵ ۰ ۷۰ ۷۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۹۱,۲۹۵ ۵۰ ۱۳۵ ۵۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۹۱,۲۹۵ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 ۳۶۸,۱۹۹ ۵۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۷۰,۰۴۹ ۰ ۶۵ ۶۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۷۰,۰۴۹ ۰ ۲۵ ۲۵
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۷۰,۰۴۹ ۰ ۱۵ ۱۵
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۷۰,۰۴۹ ۰ ۴۵ ۴۵
پلی وینیل کلراید S65 ۲۳۸,۳۲۹ ۳۰۰ ۹۲۰ ۳۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۳۹۱,۲۹۵ ۳۹۶ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۰۹,۶۹۷ ۵۵۰ ۱۹۲٫۵ ۱۵۹٫۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۵۰,۹۱۷ ۸۵۵ ۵۱۷٫۵ ۴۵۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۵۰,۹۱۷ ۰ ۵۶٫۲۵ ۵۶٫۲۵
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۰۶,۴۲۰ ۱۹۸ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۵۰,۹۱۷ ۳۰۰ ۱۴۵ ۱۴۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۵۰,۹۱۷ ۲۲۰ ۱۸۱٫۵ ۱۲۱
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۵۰,۹۱۷ ۰ ۵٫۵ ۵٫۵
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۰۹,۶۹۷ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE ۳۰۳,۹۲۱ ۲۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP502N ۲۸۳,۱۵۳ ۴۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸ ۳۵۰,۹۱۷ ۶۶ ۵۵ ۵۵
پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵ ۴۳۸,۳۷۶ ۴۴ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۵۰,۹۱۷ ۱۷۰ ۵۰ ۵۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۵۰,۹۱۷ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن معمولی ۲۴N ۳۵۰,۹۱۷ ۱۷۶ ۰ ۰
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۴۱۸,۴۲۷ ۱۱۰ ۳۰۸ ۱۱۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۰۹,۶۹۷ ۹۰۲ ۷۲۶ ۳۵۲
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۰۹,۶۹۷ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۵۰,۹۱۷ ۹۵۷ ۱,۵۴۰ ۹۵۷
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۳۵۰,۹۱۷ ۵۵ ۶۶ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۳۵۰,۹۱۷ ۵۵ ۶۶ ۰
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC ۳۶۸,۱۹۹ ۴۰ ۵۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA ۲۷۰,۹۲۹ ۳۳ ۰ ۰
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۴۰۵,۸۳۵ ۳۳۰ ۴۶۲ ۳۳۰
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۴۰۷,۷۲۹ ۱۱۰ ۲۴۲ ۱۱۰
نخ پلی استر ۱۶۰D48FC ۳۵۵,۶۶۳ ۱۴ ۰ ۰
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۳۸۵,۵۴۳ ۳۶ ۱۰۸ ۳۶
نخ پلی استر گرید D ۲۱۱,۵۱۴ ۱۲ ۳۶ ۱۲
نخ پلی استر ۲۵۰D48FC ۳۴۴,۹۶۰ ۱۴ ۲۸ ۱۴
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۹۷,۵۰۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶
پلی وینیل کلراید E6834 ۲۶۹,۰۱۸ ۵۳۹ ۶۲۷ ۵۳۹
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۴۳۱,۷۳۶ ۳۸ ۵۷ ۳۸
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۳۲۵,۹۴۲ ۱۷۴ ۲۶۱ ۱۷۴
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۲۸۲,۶۰۳ ۱,۰۸۰ ۱,۸۷۲ ۱,۰۸۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۲۸۲,۶۰۳ ۷۲۰ ۹۳۶ ۷۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۸۲,۶۰۳ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۸۶,۳۷۱ ۴۸۰ ۷۲۰ ۴۸۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۲۸۷,۶۲۷ ۲۲۰ ۳۵۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۸۸,۱۳۰ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۲۸۷,۶۲۷ ۹۹۰ ۱,۴۰۸ ۹۹۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۲۸۷,۶۲۷ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۰۴,۵۸۶ ۱۱۰ ۱۹۸ ۱۱۰
پلی پروپیلن RP270G ۳۲۷,۳۲۴ ۲۸۶ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۰۷,۷۲۷ ۱۵۴ ۳۳۰ ۱۵۴
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۲۸۲,۶۰۳ ۱,۰۰۰ ۱,۳۸۰ ۱,۰۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۳۲۵,۹۴۲ ۰ ۶۳ ۶۳
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۳۲۵,۹۴۲ ۱۶۸ ۲۱ ۲۱
پلی وینیل کلراید S65 ۲۳۵,۹۸۱ ۱,۰۰۰ ۷۰۰ ۶۸۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۳۵,۹۸۱ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۳۵,۹۸۱ ۰ ۲۶۰ ۲۶۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۳۵,۹۸۱ ۲,۲۰۰ ۸۶۰ ۷۴۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۳۵,۹۸۱ ۲,۰۰۲ ۳,۰۸۰ ۲,۰۰۲
پلی وینیل کلراید S65 ۲۳۵,۹۸۱ ۲,۹۰۴ ۳,۳۲۲ ۲,۹۰۴
پلی وینیل کلراید S65 ۲۳۵,۹۸۱ ۱,۲۰۰ ۱,۲۶۰ ۱,۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۲۸۲,۶۰۳ ۵۰۴ ۲۷۳ ۲۷۳
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۲۸۲,۶۰۳ ۰ ۲۳۱ ۲۳۱
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۲۸۲,۶۰۳ ۳۱۵ ۳۳۶ ۳۱۵
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۲۸۲,۶۰۳ ۲۱۰ ۲۵۲ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۲۸۲,۶۰۳ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۲۸۲,۶۰۳ ۶۳ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۲۸۶,۳۷۱ ۶۰۹ ۸۸۲ ۶۰۹
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۲۹۶,۴۲۱ ۱۰۵ ۱۴۷ ۱۰۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۲۵,۹۴۲ ۲۱۰ ۲۳۱ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۰۴,۵۸۶ ۱۲۶ ۱۶۸ ۱۲۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۳۱۹,۷۸۷ ۱۴۷ ۲۳۱ ۱۴۷
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۳۰۷,۲۲۴ ۴۲ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۳۰۷,۲۲۴ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۲۸۷,۶۲۷ ۱۴۷ ۶۳ ۶۳
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۸۲,۶۰۳ ۳۱۲ ۴۳۲ ۳۱۲
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۰۴,۵۸۶ ۱۱۰ ۱۵۴ ۸۸
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۴۲۴,۹۱۶ ۱۳۳ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F280DTB ۴۰۷,۹۱۹ ۵۰ ۱۰ ۱۰
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۹۵,۱۷۲ ۴۵ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTB ۴۱۷,۳۴۹ ۳۰ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTC ۳۹۱,۲۶۵ ۳۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۸۲,۶۰۳ ۱,۱۰۰ ۱,۷۰۰ ۱,۱۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۲۸۷,۶۲۷ ۵۰۰ ۷۴۰ ۵۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۸۲,۶۰۳ ۴۰۰ ۴۶۰ ۴۰۰
پلی پروپیلن نساجی V30S ۲۸۲,۶۰۳ ۴۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی V30S ۲۸۲,۶۰۳ ۹۹۰ ۲۴۲ ۲۴۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۸۲,۶۰۳ ۵۰۶ ۸۱۴ ۵۰۶
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۸۲,۶۰۳ ۱۷۶ ۴۶۲ ۱۷۶
نخ پلی استر SD250D48FAA ۴۴۹,۵۴۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۲۸۲,۶۰۳ ۴۴۰ ۲۶۴ ۲۴۲
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA ۴۹۴,۵۴۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی V30G ۲۸۲,۶۰۳ ۵۰۶ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن نساجی C30S ۲۸۲,۶۰۳ ۹۹۰ ۲,۰۰۲ ۹۹۰
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۲۸۲,۶۰۳ ۳۷۴ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۰۴,۵۸۶ ۵۰۶ ۱۳۲ ۸۸
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA ۴۹۴,۵۴۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۸۶,۳۷۱ ۹۹۰ ۱,۳۴۲ ۹۹۰
نخ پلی استر SD160D48FAA ۴۹۹,۳۶۰ ۲۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن فیلم RG3420L ۴۰۳,۹۳۵ ۸۷ ۸۷ ۸۷
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL ۲۸۲,۶۰۳ ۵۲۲ ۲۳۹٫۲۵ ۲۳۹٫۲۵
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE ۳۲۵,۹۴۲ ۸۷ ۶۵٫۲۵ ۶۵٫۲۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۲۸۲,۶۰۳ ۵۲۲ ۸۹۱٫۷۵ ۵۲۲
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۲۸۲,۶۰۳ ۶۹۶ ۸۹۱٫۷۵ ۶۹۶
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۵۰,۹۱۷ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۰۹,۶۹۷ ۰ ۳۳ ۳۳
پلی وینیل کلراید S65 ۲۳۵,۹۸۱ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۲۸۷,۶۲۷ ۰ ۸۴ ۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۰۴,۵۸۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی V30S ۲۸۲,۶۰۳ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۲۸۲,۶۰۳ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی پروپیلن نساجی V30G ۲۸۲,۶۰۳ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۲۸۲,۶۰۳ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۰۴,۵۸۶ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL ۲۸۲,۶۰۳ ۰ ۶۵٫۲۵ ۶۵٫۲۵
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE ۳۲۵,۹۴۲ ۰ ۲۱٫۷۵ ۲۱٫۷۵
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۰,۳۲۸ ۱,۸۰۴ ۱,۵۶۲ ۱,۱۴۴
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۰,۳۲۸ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۰,۳۲۸ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۳۶,۰۴۴ ۱,۶۰۶ ۱,۸۲۶ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۳۴,۵۱۴ ۰ ۲۸۸ ۲۸۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۳۴,۵۱۴ ۱,۴۴۰ ۱,۱۷۶ ۱,۰۵۶
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۳۶,۰۴۴ ۲,۰۱۶ ۲,۳۵۲ ۲,۰۱۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰ ۲۹۰ ۱۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۳۴,۵۱۴ ۳۶۰ ۴۰۸ ۳۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV ۲۳۴,۵۱۴ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV ۲۳۴,۵۱۴ ۳۶۰ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ ۲۲۹,۴۸۹ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ ۲۲۹,۴۸۹ ۳۶۰ ۲۱۶ ۱۹۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۲۳۴,۵۱۴ ۱,۰۰۸ ۱۴۴ ۹۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۲۳۴,۵۱۴ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۲۹۹,۸۷۲ ۱۴۴ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۲۷۵,۱۱۲ ۷۲۰ ۱,۱۷۶ ۷۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 ۲۷۶,۳۶۹ ۳۳۶ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۷۶,۲۰۴ ۱,۴۹۶ ۸۳۶ ۸۳۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۲۷۵,۱۱۲ ۱,۰۰۰ ۱,۸۸۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۲۷۵,۱۱۲ ۱,۰۰۰ ۱,۶۳۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۷۰,۶۵۹ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۷۰,۶۵۹ ۳,۰۱۴ ۲,۰۹۰ ۲,۰۹۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۳۰,۶۲۵ ۲۰۱٫۶ ۱۱۰٫۸۸ ۱۱۰٫۸۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۳۰,۶۲۵ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۳۰,۶۲۵ ۰ ۶۰٫۴۸ ۶۰٫۴۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۳۰,۶۲۵ ۲۰۱٫۶ ۷۰٫۵۶ ۷۰٫۵۶
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۳۰,۶۲۵ ۲۹۴ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۲۷۵,۱۱۲ ۱,۴۰۸ ۱,۹۱۴ ۱,۴۰۸
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۳۰,۳۲۸ ۰ ۳۹۶ ۳۹۶
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۳۰,۳۲۸ ۲,۲۰۰ ۱,۸۷۰ ۱,۷۳۸
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۳۰,۳۲۸ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۳۶,۰۴۴ ۳,۱۰۲ ۲,۷۷۲ ۲,۶۶۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۳۶,۰۴۴ ۰ ۴۴۰ ۴۴۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۳۰,۳۲۸ ۲,۲۰۰ ۲,۶۶۲ ۲,۲۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۲۶,۲۲۰ ۰ ۴۴۰ ۴۴۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۲۶,۲۲۰ ۲,۴۶۴ ۲,۵۹۶ ۲,۰۲۴
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 ۲۳۶,۰۴۴ ۲۲۰ ۱,۳۴۲ ۲۲۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۰۵,۷۲۴ ۱,۰۵۶ ۲,۰۲۴ ۱,۰۵۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۱۱,۷۰۲ ۱,۹۸۰ ۳,۰۵۸ ۱,۹۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۲۷۵,۱۱۲ ۱,۲۹۸ ۸۸۰ ۷۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۲۷۵,۱۱۲ ۰ ۵۵۰ ۵۵۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۲۸۳,۳۶۶ ۱۵۴ ۸۸ ۴۴
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۷۹,۶۲۳ ۱,۵۰۰ ۱,۷۶۰ ۱,۵۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۲۹۹,۸۷۲ ۱۱۰ ۲۶۴ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۶۶,۱۳۰ ۰ ۴۴۰ ۴۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۶۶,۱۳۰ ۵,۵۰۰ ۵,۳۶۸ ۵,۰۳۸
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۶۶,۱۳۰ ۱,۳۰۰ ۱,۲۲۰ ۹۸۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۶۶,۱۳۰ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۶۶,۱۳۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۳,۳۷۷ ۱,۸۰۰ ۲,۷۴۰ ۱,۸۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۶۶,۱۳۰ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۶۶,۱۳۰ ۱,۰۸۰ ۸۱۶ ۷۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۶۶,۱۳۰ ۰ ۲۴ ۲۴
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۱۳,۲۷۴ ۱,۰۰۸ ۲۶۲٫۰۸ ۲۶۲٫۰۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۲۷۵,۱۱۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۲۷۵,۱۱۲ ۴۴۰ ۴۶۲ ۴۱۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۲۸۸,۸۶۸ ۹۰ ۱۷۰ ۹۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۹۳,۷۳۸ ۰ ۶۳۸ ۶۳۸
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۹۳,۷۳۸ ۳,۳۰۰ ۱,۴۵۲ ۱,۱۹۹
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۹۳,۷۳۸ ۰ ۱,۱۴۴ ۱,۱۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۲۹,۴۸۹ ۲,۴۶۴ ۲,۱۳۴ ۲,۰۶۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۲۹,۴۸۹ ۰ ۳۹۶ ۳۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۲۶۶,۱۳۰ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۲۶۶,۱۳۰ ۵۵۰ ۲۸۶ ۱۹۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۲۷۳,۶۶۸ ۷۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۲۷۳,۶۶۸ ۰ ۹۶ ۹۶
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۳۵۴,۸۸۲ ۱۲۰ ۱۹۰ ۱۲۰
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۳۵۴,۸۸۲ ۱۱۰ ۱۳۵ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۹۰,۹۸۷ ۰ ۳۳ ۳۳
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۹۰,۹۸۷ ۲,۰۰۲ ۱,۰۳۴ ۱,۰۳۴
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA ۲۹۰,۹۸۷ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۲۶۷,۳۸۷ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۵ ۳۹۰ ۳۸۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۸۷,۰۳۱ ۲,۰۰۲ ۱,۲۱۰ ۱,۲۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۲۹,۴۸۹ ۵۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۲۵۱,۸۹۴ ۱۱۰ ۲۲۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ ۲۲۹,۴۸۹ ۷۷ ۲۲ ۲۲
جمع کل ۹۹۸۶۱٫۳۶ ۱۰۳۴۲۰٫۸۱ ۸۰۶۶۳٫۳۱

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.