خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 27 خرداد 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 27 خرداد 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 27 خرداد 1401

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 342,670 0 42 42
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 342,670 0 21 21
پلی استایرن انبساطی R310 386,775 600 435 430
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 393,734 100 15 15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 387,929 510 10 10
پلی بوتادین رابر 1210S 525,161 322.56 322.56 322.56
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 225,834 150 105 105
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 407,268 450 595 350
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 407,268 300 180 30
پلی استایرن انبساطی R200 386,775 50 95 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 384,841 50 25 25
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 358,327 700 100 100
پلی پروپیلن فیلم RP120L 458,877 330 330 330
پلی بوتادین رابر 1220 501,966 705.6 453.6 453.6
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 407,268 900 1,350 900
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 407,268 0 100 100
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 407,268 0 75 75
پلی استایرن انبساطی R200 386,775 450 600 450
پلی استایرن انبساطی R310 386,775 0 170 170
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 393,734 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 407,268 198 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 407,268 100 315 100
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 407,268 198 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 407,268 50 180 50
پلی وینیل کلراید S57 345,759 400 480 400
پلی وینیل کلراید S70 354,360 300 410 300
پلی استایرن معمولی MP08 368,915 160 355 160
پلی استایرن مقاوم 4512 430,900 198 77 77
پلی استایرن معمولی 1309 368,915 200 235 195
پلی استایرن معمولی 1460 361,168 253 231 231
پلی استایرن معمولی 1551 368,915 855 1,282.50 855
پلی استایرن مقاوم 6045 435,253 308 605 308
پلی استایرن معمولی 1115 368,915 242 528 242
پلی استایرن معمولی 1309 368,915 0 5 5
نخ پلی استر 250D48FB 368,443 126 252 126
نخ پلی استر 160D48FA 400,427 220 264 220
نخ پلی استر 250D48FC 329,660 14 70 14
نخ پلی استر 250D48FA 387,835 726 1,254 726
نخ پلی استر گرید D 202,514 12 36 12
نخ پلی استر 160D48FB 380,406 72 90 72
نخ پلی استر 500D96FA 389,729 154 440 154
پلی استایرن معمولی 24N 364,119 143 22 0
پلی استایرن مقاوم 7240 435,253 858 1,397 858
پلی استایرن معمولی 1540 368,915 1,507 2,750 1,507
پلی استایرن انبساطی 422FC 384,841 30 75 30
پلی استایرن معمولی 1460 361,168 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1160 342,353 253 352 253
پلی پروپیلن نساجی Z30S 340,399 80 340 80
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 342,742 20 20 20
پلی پروپیلن فیلم HP525J 343,913 720 696 696
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 351,410 330 594 330
نخ پلی استر 48F180DTB 475,653 100 20 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 479,648 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 528,915 40 40 40
پلی پروپیلن نساجی SIF010 340,399 10 10 10
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 340,399 504 798 504
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 340,399 420 315 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 353,285 189 399 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 380,930 105 231 105
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 340,399 1,218 804.75 652.5
پلی پروپیلن فیلم HP525J 343,913 1,320 374 374
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 373,199 176 418 176
پلی وینیل کلراید S65 340,296 2,100 2,760 2,100
پلی پروپیلن نساجی HP502N 340,399 200 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP510L 340,399 0 144 144
پلی پروپیلن نساجی HP510L 340,399 1,584 840 552
پلی پروپیلن نساجی HP510L 340,399 0 96 96
پلی پروپیلن نساجی HP550J 340,399 360 360 264
پلی پروپیلن نساجی HP552R 340,399 912 1,704 912
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 350,942 660 1,540 660
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 353,285 66 352 66
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 353,285 110 484 110
پلی وینیل کلراید S65 340,296 1,900 2,370 1,900
پلی وینیل کلراید S65 340,296 1,892 3,003 1,892
نخ پلی استر 48F180DTA 495,472 95 76 76
نخ پلی استر 48F180DTA 495,472 0 19 19
نخ پلی استر 48F180DTB 475,653 0 20 20
نخ پلی استر 48F180DTC 445,925 90 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 442,951 38 133 38
نخ پلی استر SD250D48FAA 481,789 40 40 40
پلی وینیل کلراید S65 340,296 3,014 4,598 3,014
پلی پروپیلن نساجی SF060 340,399 1,200 1,300 980
پلی پروپیلن نساجی SF060 340,399 0 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 369,684 110 198 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 340,399 210 147 63
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 340,399 0 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 340,399 147 147 147
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 343,913 651 651 651
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 373,199 210 504 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 353,285 168 420 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T 353,285 105 357 105
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 343,913 348 348 348
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 340,399 783 717.75 543.75
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 373,199 348 739.5 348
پلی پروپیلن RP270G 387,959 286 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 523,140 20 60 20
پلی پروپیلن نساجی C30S 340,399 0 352 352
پلی پروپیلن نساجی C30S 340,399 1,716 1,144 902
پلی پروپیلن نساجی C30S 340,399 84 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S 340,399 1,320 1,562 1,320
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 373,199 42 189 42
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 486,740 342.72 342.72 342.72
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 486,740 161.28 171.36 161.28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 347,071 120 168 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 324,365 240 432 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 239,379 240 576 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ 321,085 120 288 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 335,374 2,552 1,628 1,430
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 335,374 0 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 358,863 0 154 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 358,863 2,552 2,178 2,046
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 348,424 220 286 198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 342,225 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 342,225 1,188 1,188 1,056
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 345,163 120 100 100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 248,340 3,498 4,994 3,498
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 334,096 154 198 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 347,071 110 264 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 293,285 1,507 2,365 1,507
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 340,583 360 560 360
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 321,085 0 33 33
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 321,085 209 330 176
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 415,056 200 920 200
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 479,487 1,008 967.68 967.68
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 311,472 2,244 2,310 2,200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 311,472 0 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP510L 340,399 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 324,365 900 1,870 900
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 324,365 900 1,890 900
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 319,914 2,000 3,520 2,000
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 345,163 2,000 3,260 2,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 239,379 600 936 600
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 324,365 720 1,680 720
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 325,537 120 192 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 325,537 240 528 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 239,379 480 1,416 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 239,379 360 504 360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 234,693 240 408 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 234,693 240 576 240
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 324,365 1,320 2,684 1,320
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 253,553 2,090 4,048 2,090
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 327,879 88 242 88
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 319,914 480 984 480
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 319,914 1,008 1,992 1,008
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 319,914 192 480 192
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 415,056 130 370 130
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 348,424 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 253,553 1,870 3,872 1,870
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 346,100 1,012 1,837 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 335,845 1,507 2,948 1,507
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 248,340 1,200 2,472 1,200
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 253,553 1,800 3,264 1,800
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 234,693 3,003 5,764 3,003
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 248,340 1,408 3,146 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 323,428 1,100 1,386 1,100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 345,163 0 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 253,553 2,002 4,532 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 319,914 4,070 6,820 4,070
پلی استایرن انبساطی 221HS 400,039 160 330 160
پلی استایرن انبساطی 321HS 400,039 110 240 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 324,365 1,210 2,420 1,210
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 319,914 209 847 209
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 319,881 500 1,520 500
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 319,914 55 100 55
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 479,487 0 40.32 40.32
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 323,680 1,760 2,222 1,760
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 305,218 3,014 3,190 3,014
جمع کل 96520.16 144974.74 88892.41

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.