×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 1 خبر

خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 ۳۴۲,۴۰۶ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۱۰S ۵۲۵,۱۶۱ ۶۲۴٫۹۶ ۳۰۲٫۴ ۳۰۲٫۴
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۴۰۷,۲۶۸ ۳۰۰ ۱۲۵ ۲۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۶۸,۹۱۵ ۸۵۵ ۶۱۸٫۷۵ ۴۸۳٫۷۵
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۵۸,۸۷۷ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۸۷,۹۲۹ ۵۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۶۸,۹۱۵ ۱۶۰ ۱۲۵ ۸۵
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۳۰,۹۰۰ ۱۹۸ ۴۴ ۴۴
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۰۷,۲۶۸ ۵۰۰ ۵۱۰ ۴۰۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۸۶,۷۷۵ ۵۰۰ ۶۷۰ ۴۷۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۸۶,۷۷۵ ۶۰۰ ۳۰۰ ۲۹۵
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۶۸,۹۱۵ ۲۰۰ ۹۵ ۷۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۳۵,۲۵۳ ۳۰۸ ۲۷۵ ۶۶
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۶۸,۹۱۵ ۱۷۶ ۲۶۴ ۱۵۴
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۰۷,۲۶۸ ۱,۰۰۰ ۱,۴۳۰ ۱,۰۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 ۳۹۳,۷۳۴ ۲۰۰ ۷۰ ۵۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۴۴,۰۳۹ ۳۰۰ ۶۳۰ ۳۰۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۴۵,۷۵۹ ۴۰۰ ۴۶۰ ۴۰۰
پلی وینیل کلراید S70 ۳۵۴,۳۶۰ ۳۰۰ ۷۱۰ ۳۰۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۳۵,۲۵۳ ۸۵۸ ۸۱۴ ۷۳۷
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۶۸,۹۱۵ ۱,۰۰۱ ۱,۴۱۹ ۱,۰۰۱
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC ۳۸۴,۸۴۱ ۲۰ ۸۰ ۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۳۶۱,۱۶۸ ۹۹ ۱۶۵ ۹۹
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۳۴۲,۳۵۳ ۹۹ ۴۹۵ ۹۹
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۳۸۹,۷۲۹ ۱۱۰ ۳۰۸ ۱۱۰
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۳۶۸,۴۴۳ ۳۶ ۹۰ ۳۶
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۳۸۷,۸۳۵ ۱۷۶ ۵۰۶ ۱۷۶
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۴۰۰,۴۲۷ ۳۰۸ ۴۴۰ ۳۰۸
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۸۰,۴۰۶ ۷۲ ۹۰ ۷۲
نخ پلی استر گرید D ۲۰۲,۵۱۴ ۲۴ ۶۰ ۲۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 ۲۲۵,۸۳۴ ۱۵۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۶۸,۹۱۵ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۳۰,۹۰۰ ۰ ۳۳ ۳۳
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۰۷,۲۶۸ ۰ ۸۵ ۸۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۴۰۷,۲۶۸ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۸۶,۷۷۵ ۰ ۳۰ ۳۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۸۶,۷۷۵ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 ۳۹۳,۷۳۴ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۶۸,۹۱۵ ۰ ۱۳۵ ۱۳۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 ۳۵۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۳۵,۲۵۳ ۰ ۳۳ ۳۳
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۴۰۷,۲۶۸ ۱۹۸ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۴۰۷,۲۶۸ ۱۹۸ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۳۵,۲۵۳ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۳۵,۲۵۳ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۶۸,۹۱۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن معمولی ۲۴N ۳۶۴,۱۱۹ ۱۴۳ ۰ ۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۰۱,۹۶۶ ۵۰۴ ۵۰۴ ۵۰۴
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۴۲,۶۷۰ ۱,۵۸۴ ۱,۹۶۸ ۱,۵۸۴
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۴۷,۸۸۹ ۷۲۰ ۷۲۰ ۷۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۳۵۳,۶۸۸ ۵۵۰ ۱,۴۷۴ ۵۵۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۶۱,۸۰۶ ۲۲۰ ۶۶۰ ۲۲۰
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۴۱۹,۳۷۲ ۶۸ ۳۲۳ ۶۸
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۴۴,۲۲۵ ۵۷ ۱۱۴ ۵۷
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۴۲,۶۷۰ ۴۲۰ ۳۵۷ ۲۷۳
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۳۴۲,۶۷۰ ۱۴۷ ۶۳ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۳۵۷,۱۶۷ ۱۸۹ ۲۹۴ ۱۸۹
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۳۸۳,۳۷۷ ۱۰۵ ۳۳۶ ۱۰۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۶۱,۸۰۶ ۱۶۸ ۲۹۴ ۱۶۸
پلی وینیل کلراید E6834 ۳۹۲,۲۰۴ ۴۹۵ ۵۸۳ ۴۹۵
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۴۲,۶۷۰ ۱,۶۰۶ ۲,۲۶۶ ۱,۶۰۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۲,۶۷۰ ۷۲۶ ۸۳۶ ۷۲۶
پلی وینیل کلراید S65 ۳۴۴,۰۳۹ ۲,۱۰۰ ۳,۱۰۰ ۲,۱۰۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۴۷,۸۸۹ ۳۴۸ ۳۴۸ ۳۴۸
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۱۵۲٫۲۵ ۱۵۲٫۲۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۳۴۲,۶۷۰ ۱,۳۰۵ ۵۸۷٫۲۵ ۳۰۴٫۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۴۲,۶۷۰ ۱,۱۳۱ ۵۰۰٫۲۵ ۳۴۸
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۳۸۱,۵۲۲ ۲۶۱ ۵۴۳٫۷۵ ۲۶۱
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۴۲,۶۷۰ ۴۸۰ ۳۱۲ ۳۱۲
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۲,۶۷۰ ۹۱۲ ۹۳۶ ۶۹۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۳۵۴,۱۵۲ ۲۲۰ ۳۹۶ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۶۱,۸۰۶ ۱۱۰ ۳۷۴ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۷۲,۲۴۴ ۱۱۰ ۱۵۴ ۱۱۰
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۷۷,۴۳۵ ۴۵ ۱۵ ۱۵
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۷۷,۴۳۵ ۰ ۳۰ ۳۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTB ۴۲۶,۴۵۶ ۵۰ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTC ۳۹۹,۸۰۳ ۴۵ ۰ ۰
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۴۲۰,۶۸۳ ۵۷ ۲۲۸ ۵۷
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۸۴ ۸۴
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۴۲,۶۷۰ ۵۰۴ ۶۳۰ ۳۳۶
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۴۲,۶۷۰ ۴۲۰ ۲۷۳ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۴۷,۸۸۹ ۸۸۲ ۸۸۲ ۸۸۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۱۲۶ ۱۲۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۸۱,۵۲۲ ۲۱۰ ۵۲۵ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۳۴۲,۶۷۰ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۳۴۲,۶۷۰ ۱,۲۰۰ ۱,۱۶۰ ۱,۱۲۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۴۰۶,۱۴۳ ۱۳۰ ۲۸۰ ۱۳۰
پلی پروپیلن نساجی SIF010 ۳۴۲,۶۷۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۴۴,۰۳۹ ۳,۰۱۴ ۴,۳۷۸ ۳,۰۱۴
پلی وینیل کلراید S65 ۳۴۴,۰۳۹ ۲,۰۰۲ ۳,۴۳۲ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۲۱,۴۸۲ ۱,۴۰۸ ۲,۷۹۴ ۱,۴۰۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۲,۶۷۰ ۸۶۰ ۱,۲۴۰ ۸۶۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۴۴,۰۳۹ ۲,۰۰۰ ۲,۹۲۰ ۲,۰۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP502N ۳۴۲,۶۷۰ ۲۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی C30G ۳۴۲,۶۷۰ ۴۴۰ ۷۲۶ ۴۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۳۸۱,۵۲۲ ۴۶۲ ۱,۱۲۲ ۴۶۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۴۲,۶۷۰ ۲۸۶ ۵۵۰ ۲۸۶
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۸۳,۸۹۱ ۱,۰۰۱ ۲,۰۰۲ ۱,۰۰۱
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۲۱۸,۸۳۲ ۵۵ ۱۱۰ ۵۵
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۳۵,۵۷۲ ۰ ۹۹ ۹۹
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۳۵,۵۷۲ ۲۰۹ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۳۶,۷۳۲ ۲۰۹ ۷۷ ۵۵
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۳۶,۷۳۲ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۲,۴۰۶ ۱,۴۰۰ ۲,۴۲۰ ۱,۴۰۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۶۵,۴۹۲ ۳۴۲٫۷۲ ۳۴۲٫۷۲ ۳۴۲٫۷۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۶۵,۴۹۲ ۱۶۱٫۲۸ ۱۸۱٫۴۴ ۱۶۱٫۲۸
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۵۷,۹۸۶ ۹۴۷٫۵۲ ۹۴۷٫۵۲ ۹۴۷٫۵۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۲۱,۴۸۲ ۱۲۰ ۶۰۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 ۳۲۲,۶۴۱ ۱۲۰ ۶۰۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۲,۸۸۳ ۱,۰۰۸ ۲,۵۶۸ ۱,۰۰۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۳۴,۸۷۷ ۲,۵۰۸ ۲,۵۷۴ ۲,۳۵۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۳۴,۸۷۷ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۱۲,۹۵۷ ۲,۲۴۴ ۲,۳۵۴ ۲,۲۴۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۳۵,۵۷۲ ۱,۰۸۰ ۱,۸۲۴ ۱,۰۸۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۳۳۶,۷۳۲ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۳۳۶,۷۳۲ ۱۲۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۳۳۷,۵۵۶ ۳۰۰ ۲۴۰ ۲۳۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۳۳۷,۵۵۶ ۰ ۷۰ ۷۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۳۱۸,۱۴۱ ۵۹۰ ۱,۹۶۰ ۵۹۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۳۱۸,۱۴۱ ۵۵۰ ۱,۸۵۰ ۵۵۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۲,۸۸۳ ۶۱۶ ۲,۲۰۰ ۶۱۶
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 ۲۴۹,۳۴۵ ۱,۶۰۶ ۴,۰۹۲ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۲۸۸,۹۹۸ ۵۵۰ ۶۳۸ ۵۵۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۸۶,۵۳۳ ۲,۰۰۲ ۲,۵۳۰ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۹۷,۷۶۴ ۱,۵۱۸ ۲,۳۱۰ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۸۰,۷۸۰ ۳,۰۱۴ ۳,۸۲۸ ۳,۰۱۴
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۳۸۶,۷۷۵ ۱۶۰ ۲۶۵ ۱۶۰
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۳۸۶,۷۷۵ ۱۱۰ ۲۳۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA ۳۳۵,۵۷۲ ۵۵ ۲۰ ۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۴۰۶,۱۴۳ ۵۵۰ ۱,۱۴۰ ۵۵۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۳۵,۵۷۲ ۱,۳۰۰ ۱,۵۴۰ ۱,۳۰۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۳۲۵,۵۰۵ ۳۰۰ ۳۲۰ ۳۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۲۱,۴۸۲ ۹۰۰ ۱,۸۸۰ ۹۰۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۳۱,۱۲۶ ۱۵۴ ۲۸۶ ۱۵۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۴۳,۹۸۵ ۱۱۰ ۳۳۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۴۹,۳۴۵ ۱,۴۰۸ ۲,۹۰۴ ۱,۴۰۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۲۱,۴۸۲ ۱,۲۱۰ ۲,۶۴۰ ۱,۲۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۲۱,۴۸۲ ۹۰۰ ۱,۹۷۰ ۹۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۹,۳۴۵ ۲,۹۹۲ ۴,۶۶۴ ۲,۹۹۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۳۷,۴۵۸ ۱,۲۴۸ ۱,۸۴۸ ۱,۲۴۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۳۷,۴۵۸ ۳۶۰ ۶۷۲ ۳۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۳۴۳,۹۸۵ ۱۲۰ ۱۹۲ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۳,۳۳۳ ۱,۲۸۷ ۲,۰۲۴ ۱,۲۸۷
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۳۳۴,۰۰۷ ۱,۰۱۲ ۲,۵۸۵ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۲۱,۴۸۲ ۷۲۰ ۱,۶۸۰ ۷۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۳۲,۸۱۹ ۳,۰۰۳ ۴,۵۸۷ ۳,۰۰۳
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۹,۳۴۵ ۱,۷۰۴ ۳,۷۶۸ ۱,۷۰۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 ۳۲۲,۶۴۱ ۱۲۰ ۲۸۸ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۲۳۷,۴۵۸ ۵۰۴ ۱,۱۲۸ ۵۰۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۳۹,۰۵۲ ۱,۱۰۰ ۱,۳۷۵ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۳,۳۳۳ ۲۲۰ ۵۸۰ ۲۲۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۱۹,۳۵۰ ۱,۶۰۶ ۱,۶۹۴ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۳۲۵,۱۳۵ ۱۵۴ ۲۸۶ ۱۵۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۳۵,۵۷۲ ۴۸۰ ۶۷۲ ۴۸۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۳۵,۵۷۲ ۱۲۰ ۴۰۸ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۳۵,۵۷۲ ۴,۴۰۰ ۶,۵۵۶ ۴,۴۰۰
جمع کل ۹۰۲۸۳٫۵ ۱۳۷۴۶۸ ۸۴۸۶۹٫۴۲

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.