×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

نام کالا قیمت پایه عرضه عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۳۳۷,۲۹۴ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۴۳,۸۱۰ ۱۹۸ ۷۷ ۷۷
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۹۴,۹۴۳ ۲۲۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۹۳,۰۷۴ ۴۸۰ ۲۰۰ ۲۰۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۰۲,۷۲۲ ۳۰۲٫۴ ۳۰۲٫۴ ۳۰۲٫۴
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۰۲,۷۲۲ ۳۰۲٫۴ ۱۴۱٫۱۲ ۱۴۱٫۱۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 ۲۴۰,۰۸۴ ۴۵۰ ۳۰ ۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 ۳۳۷,۲۹۴ ۲۵۵ ۱۵ ۱۵
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۹۰,۶۰۱ ۲۰۰ ۱۸۵ ۱۴۵
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۹۲,۰۰۱ ۶۰۰ ۲۳۵ ۱۱۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۴۸,۲۹۳ ۸۵۸ ۸۲۵ ۵۸۳
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۹۰,۶۰۱ ۹۰۰ ۵۵۱٫۲۵ ۴۱۶٫۲۵
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۴۸,۲۹۳ ۲۹۷ ۸۸ ۸۸
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۱۲,۶۷۴ ۲۵۰ ۳۰۰ ۱۶۵
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۸۵۰,۸۵۲ ۱۰۰ ۳۴۰ ۱۰۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۰۰۹,۶۱۴ ۷۰٫۴ ۸۳٫۶ ۷۰٫۴
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۱۲,۶۷۴ ۱,۰۰۰ ۱,۱۱۵ ۱,۰۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۱۲,۶۷۴ ۲۵۰ ۳۴۵ ۱۲۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۹۲,۰۰۱ ۵۰۰ ۳۱۰ ۲۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۹,۷۶۶ ۲۰۰ ۶۹۰ ۲۰۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۸۰,۵۹۴ ۲۰۰ ۵۱۰ ۲۰۰
پلی وینیل کلراید S70 ۳۹۰,۰۶۲ ۱۱۰ ۳۵۰ ۱۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۴۱۲,۶۷۴ ۱۹۸ ۲۲۰ ۱۹۸
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۹۰,۶۰۱ ۷۵۹ ۱,۶۵۰ ۷۵۹
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۹۰,۶۰۱ ۶۶۰ ۱۳۲ ۱۳۲
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۳۹۵,۴۲۷ ۱۱۰ ۲۸۶ ۱۱۰
نخ پلی استر ۵۰۰D96FB ۳۶۵,۴۹۳ ۱۸ ۱۲۶ ۱۸
نخ پلی استر گرید D ۲۰۰,۰۱۴ ۱۲ ۳۶ ۱۲
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۷۵,۶۵۶ ۵۴ ۹۰ ۵۴
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۳۸۴,۷۲۹ ۶۶ ۲۲۰ ۶۶
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 ۳۳۷,۲۹۴ ۰ ۱۵ ۱۵
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۹۰,۶۰۱ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۸۵۰,۸۵۲ ۸۰ ۲۴۵ ۸۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۹۳۶,۴۴۰ ۲۰ ۰ ۰
پلی کربنات W1 ۹۵۷,۲۴۰ ۲۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۹۸۱,۹۴۰ ۲۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۹۱۸,۲۴۰ ۲۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC ۱,۱۴۹,۶۹۸ ۷۰٫۴ ۱۸۰٫۴ ۷۰٫۴
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۱۲,۶۷۴ ۰ ۴۵ ۴۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۴۱۲,۶۷۴ ۳۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۹۲,۰۰۱ ۰ ۷۰ ۷۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۹۲,۰۰۱ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۴۱۲,۶۷۴ ۱۹۸ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۲۴N ۳۸۵,۵۲۳ ۱۴۳ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۴۸,۲۹۳ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC ۳۹۰,۰۴۱ ۳۵ ۹۵ ۳۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۹۰,۶۰۱ ۰ ۱۸۰ ۱۸۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۴۸,۲۹۳ ۰ ۲۲ ۲۲
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۳۸۲,۸۳۵ ۳۵۲ ۵۵۰ ۳۵۲
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۰۲,۷۲۲ ۰ ۴۰٫۳۲ ۴۰٫۳۲
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۷۶,۷۱۹ ۵۰۴ ۴۶۲ ۳۵۷
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۳۷۶,۷۱۹ ۸۴ ۶۳ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۷۶,۷۱۹ ۳۰۰ ۳۸۰ ۳۰۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۷۹,۰۵۱ ۵۲۲ ۵۲۲ ۵۲۲
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۳۹۸,۲۷۵ ۳۹۹ ۹۵ ۹۵
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۲۴,۲۳۰ ۴۸ ۱۶ ۱۶
نخ پلی استر ۴۸F180DTC ۳۸۱,۸۰۷ ۹۰ ۳۰ ۳۰
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA ۴۵۵,۷۲۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA ۴۵۸,۳۵۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۷۶,۷۱۹ ۴۸۴ ۳۰۸ ۲۸۶
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۳۷۶,۷۱۹ ۳۳۰ ۱۷۶ ۱۳۲
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۷۹,۰۵۱ ۵۰۶ ۵۰۶ ۵۰۶
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۱۲,۶۷۴ ۰ ۱۵ ۱۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۹۲,۰۰۱ ۰ ۵ ۵
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۷۶,۷۱۹ ۹۶۰ ۲,۲۳۲ ۹۶۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۷۶,۷۱۹ ۴۸۰ ۷۶۸ ۴۸۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۶,۷۱۹ ۷۲۰ ۹۶۰ ۷۲۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۷۹,۰۵۱ ۶۹۶ ۶۹۶ ۶۹۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۳۹۰,۰۱۲ ۲۲۰ ۳۷۴ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۳۸۹,۵۴۵ ۲۲۰ ۷۰۴ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۳۸۹,۵۴۵ ۳۳۰ ۴۴۰ ۳۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۹۸,۸۷۳ ۲۲۰ ۵۲۸ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۹۸,۸۷۳ ۲۲۰ ۶۱۶ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۰۸,۲۰۱ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۰۸,۲۰۱ ۳۳۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۰۸,۲۰۱ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۲,۰۰۴ ۱,۷۰۰ ۳,۳۰۰ ۱,۷۰۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۷۶,۷۱۹ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۷۶,۷۱۹ ۰ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۷۶,۷۱۹ ۰ ۶۳ ۶۳
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۷۶,۷۱۹ ۰ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۷۶,۷۱۹ ۵۰۴ ۴۶۲ ۳۱۵
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۷۶,۷۱۹ ۵۰۴ ۶۵۱ ۵۰۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۳۷۶,۷۱۹ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۷۹,۰۵۱ ۸۴۰ ۱,۱۵۵ ۸۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۳۸۸,۳۷۹ ۱۴۷ ۲۷۳ ۱۴۷
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۴۱۸,۶۹۵ ۲۱۰ ۶۰۹ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۹۸,۸۷۳ ۱۴۷ ۱۸۹ ۱۴۷
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۴۱۹,۳۹۵ ۲۵۲ ۴۲۰ ۲۵۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۴۰۷,۷۳۵ ۴۲ ۸۴ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۶,۷۱۹ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۶,۷۱۹ ۸۰۰ ۱,۱۰۰ ۷۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP502N ۳۷۶,۷۱۹ ۳۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۳۸۹,۵۴۵ ۵۰۰ ۸۲۰ ۵۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۲,۰۰۴ ۲,۸۱۶ ۵,۲۱۴ ۲,۸۱۶
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۷۹,۰۵۱ ۶۹۶ ۷۱۷٫۷۵ ۶۹۶
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۳۷۶,۷۱۹ ۶۰۹ ۱,۴۷۹ ۶۰۹
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۷۶,۷۱۹ ۱,۰۴۴ ۱,۱۳۱ ۸۰۴٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۷۶,۷۱۹ ۰ ۶۵٫۲۵ ۶۵٫۲۵
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L ۳۷۶,۷۱۹ ۳۴۸ ۷۱۷٫۷۵ ۳۴۸
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۳۹۸,۲۷۵ ۰ ۱۹ ۱۹
نخ پلی استر ۴۸F280DTB ۳۸۲,۳۴۴ ۵۰ ۴۰ ۴۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۴۲۰,۲۵۰ ۲۲ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۵۸,۴۴۸ ۹۰ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۲۴,۲۳۰ ۰ ۱۶ ۱۶
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۲۴,۲۳۰ ۰ ۱۶ ۱۶
نخ پلی استر ۴۸F180DTB ۴۰۷,۲۶۱ ۱۰۰ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTC ۳۸۱,۸۰۷ ۰ ۱۵ ۱۵
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۳۹۹,۸۲۳ ۳۸ ۷۶ ۳۸
نخ پلی استر SD160D48FAA ۴۷۷,۹۵۰ ۲۰ ۴۰ ۲۰
نخ پلی استر SD485D96FAA ۳۹۸,۵۵۰ ۴۰ ۸۰ ۴۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۲,۰۰۴ ۱,۸۲۶ ۴,۸۶۲ ۱,۸۲۶
نخ پلی استر SD250D48FAA ۴۰۵,۸۵۵ ۶۰ ۱۰۰ ۶۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۲,۰۰۴ ۱,۸۴۰ ۳,۰۱۰ ۱,۸۴۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۳۷۶,۷۱۹ ۱,۰۲۰ ۱,۲۰۰ ۱,۰۲۰
پلی پروپیلن نساجی SIF010 ۳۷۶,۷۱۹ ۳۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۷۶,۷۱۹ ۱,۶۰۶ ۲,۴۶۴ ۱,۶۰۶
پلی پروپیلن شیمیایی C30G ۳۷۶,۷۱۹ ۳۳ ۵۵ ۳۳
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۷۶,۷۱۹ ۴۸۴ ۷۷۰ ۴۴۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۷۶,۷۱۹ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۶,۷۱۹ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۶,۷۱۹ ۵۰۶ ۵۵۰ ۳۰۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۶,۷۱۹ ۳۳۰ ۳۰۸ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۴۱۸,۶۹۵ ۵۰۶ ۱,۲۳۲ ۵۰۶
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۷۹,۰۵۱ ۳۹۶ ۵۰۶ ۳۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۴۸,۸۱۱ ۲۵۳ ۵۵ ۵۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۴۴۶,۱۶۶ ۱۵۰ ۲۵۰ ۱۵۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۲,۲۶۲ ۱,۸۰۴ ۳,۶۴۱ ۱,۸۰۴
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۳۹۴,۶۹۳ ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۸۰
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۳۹۴,۶۹۳ ۱۱۰ ۱۵۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۹۹,۳۸۱ ۱,۵۰۷ ۲,۰۵۷ ۱,۵۰۷
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۲۵۳ ۱۷۶ ۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۴۴۶,۱۶۶ ۲۷۵ ۵۸۰ ۲۷۵
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA ۳۴۷,۶۴۵ ۱۱۰ ۵ ۵
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۲,۲۶۲ ۸۱۴ ۱,۸۴۸ ۸۱۴
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۸,۹۸۶ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۸,۹۸۶ ۱,۴۰۸ ۳۵۲ ۳۰۸
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۸,۹۸۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۷۲,۲۶۲ ۱,۶۰۶ ۳,۰۸۰ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۳,۳۰۰ ۲,۳۳۲ ۱,۹۸۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۹۰,۵۱۹ ۱,۰۱۲ ۲,۴۴۲ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۴۵,۹۸۶ ۷۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۸۴,۶۸۶ ۲,۸۶۰ ۳,۸۲۸ ۲,۸۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۳۶۶,۴۳۵ ۸۸ ۱۱۰ ۸۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۳۰۱,۹۰۶ ۱,۵۴۰ ۲,۷۵۰ ۱,۵۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 ۲۴۷,۳۶۸ ۳۰۰ ۸۰۰ ۳۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۷۲,۲۶۲ ۱۰۰ ۲۶۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۶۶,۵۴۹ ۱,۴۹۶ ۲,۱۷۸ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۴۸,۹۸۶ ۱,۲۰۰ ۱,۷۳۰ ۱,۲۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۶,۵۴۹ ۱,۳۲۰ ۱,۷۸۲ ۱,۳۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۷۲,۲۶۲ ۱,۸۰۴ ۲,۱۷۸ ۱,۸۰۴
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۵۴,۲۱۴ ۲,۰۲۴ ۳,۶۳۰ ۲,۰۲۴
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۵۹,۴۵۵ ۱۵۴ ۲۲۰ ۱۵۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۵۱,۱۴۳ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۵۱,۱۴۳ ۵۵۰ ۳۵۲ ۳۳۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۷۳,۴۱۵ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۴۸,۹۸۶ ۱,۲۱۰ ۳۳۰ ۲۶۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۴۸,۹۸۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۴۸,۹۸۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 ۳۵۰,۱۵۲ ۱۴۴ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۷,۳۶۸ ۳,۰۰۳ ۳,۳۸۸ ۳,۰۰۳
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۴۸,۹۸۶ ۱۲۰ ۹۶ ۷۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۹۰,۳۸۰ ۱۴۱٫۱۲ ۴۹۳٫۹۲ ۱۴۱٫۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۴۸,۹۸۶ ۹۳۶ ۲۱۶ ۱۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۴۸,۹۸۶ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۴۷,۶۴۵ ۴۸۰ ۷۲ ۴۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۲,۲۶۲ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۲,۲۶۲ ۱,۰۰۸ ۷۴۴ ۵۲۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۴۷,۶۴۵ ۱,۰۸۰ ۵۰۴ ۵۰۴
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۹۰,۳۸۰ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۶,۵۴۹ ۱,۷۰۴ ۲,۴۰۰ ۱,۷۰۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۵۲,۰۳۲ ۲,۱۱۲ ۲,۹۵۲ ۲,۱۱۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۴۷,۶۴۵ ۲۴۰ ۲۱۶ ۲۱۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۴۷,۶۴۵ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۳۴۴,۲۰۵ ۱,۵۱۸ ۳,۰۲۵ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۴۸,۹۸۶ ۰ ۱۵۰ ۱۵۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۴۸,۹۸۶ ۱,۰۰۰ ۸۶۰ ۶۵۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۰۲,۶۹۵ ۲,۵۰۸ ۲,۹۷۰ ۲,۵۰۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۰۹,۰۵۲ ۱,۰۱۲ ۱,۶۰۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۲۴,۴۸۹ ۱,۶۹۴ ۲,۶۸۴ ۱,۶۹۴
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۳۳۷,۲۱۶ ۲۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۱,۲۰۰ ۴۲۰ ۲۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۵۳,۲۸۱ ۱,۴۰۰ ۳,۳۰۰ ۱,۴۰۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۸۳,۲۷۷ ۷۰۵٫۶ ۶۶۵٫۲۸ ۶۶۵٫۲۸
جمع کل ۸۹۸۸۴٫۲ ۱۲۰۸۷۹ ۷۵۸۲۴٫۱۷
       مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.