×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۰  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۶ آذر ۱۴۰۰

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۲۲,۳۱۷ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۹۱۱,۰۸۸ ۱۰۰ ۷۰ ۷۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۱,۰۲۵,۸۰۰ ۴۰ ۱۰ ۱۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۱۷,۹۰۳ ۵۰۴ ۲۶۲٫۰۸ ۲۶۲٫۰۸
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۴۵,۱۰۴ ۱۰۰ ۱۴۵ ۴۵
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۲۸,۷۸۸ ۶۰۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 ۲۴۰,۱۰۳ ۱۷۰ ۱۷ ۱۷
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۳۴۵,۱۰۴ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰
اپوکسی رزین جامد E011P ۱,۰۷۹,۱۷۱ ۵۰ ۱۰ ۱۰
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۷۳,۲۱۳ ۳۳۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۱۷,۹۰۳ ۶۴۵٫۱۲ ۱۲۰٫۹۶ ۱۲۰٫۹۶
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۴۵,۱۰۴ ۲۰۰ ۳۳۵ ۱۹۵
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۲۶,۳۲۶ ۸۰۰ ۶۶۰ ۵۶۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۰۳۴,۶۲۲ ۵۷٫۲ ۶۶ ۵۷٫۲
پلی وینیل کلراید S57 ۴۰۸,۹۸۸ ۲۰۰ ۵۷۰ ۲۰۰
پلی وینیل کلراید S70 ۴۰۸,۹۸۸ ۳۳۰ ۵۰۰ ۳۳۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۴۵,۱۰۴ ۱۰۰ ۳۹۰ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۴۵,۱۰۴ ۲۰۰ ۱,۰۰۵ ۲۰۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۲۶,۳۲۶ ۱۰۰ ۴۰۵ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 ۲۲۰,۸۴۷ ۲۵۵ ۸۳۳ ۲۵۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۴۵,۱۰۴ ۲۰۰ ۹۰۰ ۲۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۴۵,۱۰۴ ۳۰۰ ۱,۳۰۵ ۳۰۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۲۶,۳۲۶ ۲۰۰ ۷۴۵ ۲۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۴۵,۱۰۴ ۲۰۰ ۶۴۵ ۲۰۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۹۱۱,۰۸۸ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۰۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۱,۱۰۶,۸۶۵ ۱۰۱٫۲ ۱۷۶ ۱۰۱٫۲
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۳۴۵,۱۰۴ ۲۲۰ ۱۰۰ ۰
پلی کربنات W1 ۱,۰۰۶,۸۰۰ ۲۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۹۷۶,۸۰۰ ۲۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۹۹۰,۸۰۰ ۲۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۳۸۸,۷۰۲ ۴۰۰ ۰ ۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۰۲ ۴۴۰,۱۷۸ ۱۰۰٫۸ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۲۸,۷۸۸ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۲۶,۳۲۶ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۴۵,۱۰۴ ۰ ۵ ۵
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۹۱۱,۰۸۸ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۴۵,۱۰۴ ۰ ۵۵ ۵۵
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۴۳,۸۳۱ ۹۰ ۷۲ ۷۲
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۰۶,۱۲۶ ۱,۱۴۴ ۱۸۷ ۱۷۶
پلی استایرن انبساطی ۵۲۶ ۳۳۴,۴۸۵ ۱۰ ۲۰ ۱۰
نخ پلی استر ۵۰۰D96FB ۳۳۳,۶۶۸ ۳۶ ۷۲ ۳۶
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۴۹,۱۰۲ ۱,۲۱۰ ۲,۲۷۷ ۱,۲۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۳۴۱,۷۷۱ ۹۹ ۳۳۰ ۹۹
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۳۶۱,۹۲۷ ۸۸ ۳۵۲ ۸۸
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۴۹,۱۰۲ ۷۹۸٫۷۵ ۱,۴۹۶٫۲۵ ۷۹۸٫۷۵
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۰۶,۱۲۶ ۸۵۸ ۱,۴۴۱ ۸۵۸
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۳۳۱,۸۶۸ ۹۰ ۲۵۲ ۹۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۴۹,۱۰۲ ۱۰۰ ۲۵۵ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۳۲۴,۶۹۵ ۳۵ ۱۲۰ ۳۵
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۳۵۱,۲۲۹ ۶۶ ۲۴۲ ۶۶
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۳۴۹,۳۳۵ ۳۳۰ ۵۷۲ ۳۳۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۴۹,۱۰۲ ۱۵۰ ۳۶۰ ۱۵۰
نخ پلی استر ۲۵۰D48FC ۲۹۶,۹۳۵ ۱۴ ۵۶ ۱۴
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۰۶,۱۲۶ ۰ ۸۸ ۸۸
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۴۳,۸۳۱ ۰ ۱۸ ۱۸
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۳۵۱,۸۹۵ ۸۸ ۲۲ ۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۰۶,۱۲۶ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۰۶,۱۲۶ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳۹,۵۳۲ ۴۸۰ ۷۹۲ ۴۸۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۷۱,۴۶۷ ۱۰۵ ۲۵۲ ۱۰۵
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۴۰۰,۴۵۴ ۵۵۰ ۷۲۶ ۵۵۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۳۳۹,۵۳۲ ۱,۰۲۰ ۱,۴۶۰ ۱,۰۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۳۵۵,۲۱۴ ۲۲۰ ۳۹۶ ۲۲۰
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۴۲,۳۵۲ ۶۰۹ ۶۰۹ ۶۰۹
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۳۹,۵۳۲ ۳۷۸ ۷۳۵ ۳۷۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۳۵۴,۷۶۲ ۱۰۵ ۱۴۷ ۱۰۵
پلی وینیل کلراید E6834 ۴۵۵,۳۶۳ ۴۶۲ ۵۰۶ ۴۶۲
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۳۵۴,۷۶۲ ۴۴۰ ۹۰۲ ۴۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۶۸,۳۰۱ ۸۸ ۱۹۸ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳۹,۵۳۲ ۱,۰۰۰ ۸۲۰ ۷۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۳۵۴,۷۶۲ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۷۵,۶۳۴ ۲۲۰ ۴۱۸ ۲۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۷۱,۴۶۷ ۱,۱۰۰ ۱,۷۳۰ ۱,۱۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۳۷۹,۱۳۱ ۱۶۸ ۲۷۳ ۱۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۴۰۰,۴۵۴ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L ۳۳۹,۵۳۲ ۳۴۸ ۳۹۱٫۵ ۳۴۸
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۳۶۹,۴۵۷ ۲۷۲ ۲۷۲ ۲۴۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۳۹,۵۳۲ ۱,۸۷۰ ۲,۸۶۰ ۱,۸۷۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۳۹,۵۳۲ ۴۴۰ ۶۱۶ ۴۴۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۳۹,۵۳۲ ۵۲۲ ۷۶۱٫۲۵ ۵۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۳۵۴,۷۶۲ ۱۱۰ ۱۵۴ ۱۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۷۱,۴۶۷ ۴۰۰ ۹۰۰ ۴۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۳۳۹,۵۳۲ ۵۵۰ ۱۱۰ ۱۱۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۳۸۱,۶۵۰ ۴۸ ۱۱۲ ۴۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۳۵۱,۳۷۸ ۱۴۷ ۲۹۴ ۱۴۷
پلی وینیل کلراید S65 ۳۷۱,۴۶۷ ۱,۳۰۰ ۱,۸۸۰ ۱,۳۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۷۵,۶۳۴ ۲۲۰ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۳۹,۵۳۲ ۳۷۸ ۷۵۶ ۳۷۸
پلی وینیل کلراید S65 ۳۷۱,۴۶۷ ۲,۵۰۸ ۳,۲۳۴ ۲,۵۰۸
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۳۹,۵۳۲ ۱۴۰ ۲۲۰ ۱۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۷۵,۶۳۴ ۱۰۵ ۲۵۲ ۱۰۵
پلی وینیل کلراید S65 ۳۷۱,۴۶۷ ۲,۱۱۲ ۲,۸۴۹ ۲,۱۱۲
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۳۶۹,۲۵۵ ۱۳۳ ۵۷ ۵۷
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۳۳۹,۵۳۲ ۹۵۷ ۱,۵۲۲٫۵۰ ۹۵۷
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۴۲,۳۵۲ ۱,۱۳۱ ۱,۱۳۱ ۱,۱۳۱
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۳۹,۵۳۲ ۴۸۰ ۱,۰۸۰ ۴۸۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۳۹,۵۳۲ ۳۱۵ ۳۵۷ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C ۴۰۹,۴۸۰ ۴۲ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۳۶۹,۴۵۷ ۰ ۳۲ ۳۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۳۹,۵۳۲ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۳۳۹,۵۳۲ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۰۶,۱۲۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۲۰,۳۴۱ ۱,۰۰۰ ۲۸۰ ۲۶۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۳,۳۵۲ ۱,۵۳۶ ۱,۳۶۸ ۱,۲۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۱۳,۵۲۶ ۵۰۶ ۲۸۶ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۱۵,۷۸۲ ۹۹۰ ۵۹۴ ۵۰۶
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۲۳,۳۴۱ ۱,۳۲۰ ۱,۲۵۴ ۱,۱۴۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۳,۳۵۲ ۲,۴۲۰ ۷۰۴ ۴۱۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۳,۳۵۲ ۴۴۰ ۳۴۱ ۲۷۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۲۳,۳۴۱ ۱,۰۰۸ ۵۰۴ ۳۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۱۲,۳۹۸ ۳۸۴ ۳۸۴ ۳۶۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۳۳,۰۴۱ ۱۵۴ ۱۱۰ ۶۶
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۵۲,۴۹۹ ۱۴۱٫۱۲ ۱۰۰٫۸ ۱۰۰٫۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۵۲,۴۹۹ ۳۶۲٫۸۸ ۲۶۲٫۰۸ ۲۶۲٫۰۸
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۳۷,۵۹۳ ۸۰۶٫۴ ۸۰۶٫۴ ۸۰۶٫۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۲,۳۹۸ ۵۰۶ ۴۹۵ ۳۴۱
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 ۲۴۳,۳۵۲ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۱۲,۳۹۸ ۲۴۰ ۴۵۶ ۲۱۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۲۳,۳۴۱ ۱,۲۱۰ ۵۹۴ ۴۶۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۲۰,۳۴۱ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۳,۳۵۲ ۰ ۱۹۲ ۱۹۲
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۱۳,۵۲۶ ۰ ۹۹ ۹۹
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۲۳,۳۴۱ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۳,۳۵۲ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۱۲,۳۹۸ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۳,۳۵۲ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۲۳,۳۴۱ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۳۳,۰۴۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۲,۳۹۸ ۰ ۱۶۵ ۱۶۵
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۱۲,۳۹۸ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۲۳,۳۴۱ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۱۵,۷۸۲ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۴۳,۳۵۲ ۱,۳۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۳۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۷۴,۴۹۰ ۲,۵۰۰ ۲,۶۶۰ ۲,۵۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۰,۰۰۸ ۴,۰۰۴ ۵,۰۱۶ ۴,۰۰۴
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۳۳۶,۲۰۲ ۲۵۰ ۳۲۰ ۲۵۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۵۲,۷۲۴ ۱,۵۱۸ ۱,۶۲۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۰,۲۶۹ ۱,۲۰۰ ۲,۲۲۰ ۱,۲۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۲۳,۳۴۱ ۱,۰۰۰ ۱,۴۴۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۰,۰۰۸ ۶۱۶ ۱,۲۱۰ ۶۱۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۲,۳۹۸ ۱,۱۰۰ ۲,۱۸۰ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 ۲۶۵,۲۰۰ ۸۸ ۲۲۰ ۸۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۴۵۸,۷۷۰ ۷۸۰ ۸۴۰ ۷۸۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۱۲,۳۹۸ ۵۰۴ ۱,۳۲۰ ۵۰۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۲۳۲,۷۱۹ ۵۰۴ ۹۸۴ ۵۰۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۲۸,۲۰۶ ۲,۳۱۰ ۴,۵۹۸ ۲,۳۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۳۲,۷۱۹ ۲۴۰ ۴۰۸ ۲۴۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 ۲۷۱,۲۱۸ ۱۱۰ ۲۶۴ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۳۲,۷۱۹ ۹۶۰ ۱,۸۴۸ ۹۶۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۴۵۸,۷۷۰ ۱۳۰ ۳۰۰ ۱۳۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۴۵,۹۷۵ ۲۲۰ ۲۸۶ ۲۲۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۳۳۶,۲۰۲ ۱۳۰ ۳۴۰ ۱۳۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۰,۰۰۸ ۱,۱۰۰ ۱,۳۷۵ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۴۳,۲۷۹ ۱,۵۱۸ ۱,۹۵۸ ۱,۵۱۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 ۴۷۴,۵۶۴ ۱۵۰ ۲۱۰ ۱۵۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۲,۳۹۸ ۵۰۰ ۲,۱۹۰ ۵۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۲۳,۳۴۱ ۸۰۰ ۱,۲۸۰ ۸۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۲۸۶,۸۷۶ ۱,۶۰۶ ۲,۲۲۲ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۶۷,۶۰۸ ۲,۰۰۲ ۲,۹۷۰ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۱۲,۳۹۸ ۱۲۰ ۴۸۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۱۲,۳۹۸ ۲۴۰ ۵۷۶ ۲۴۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۵۰,۹۲۴ ۱,۵۰۷ ۱,۶۶۱ ۱,۵۰۷
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۲۷۳,۲۲۸ ۱,۰۱۲ ۱,۶۰۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۵۰,۰۰۸ ۱,۴۰۸ ۲,۰۶۸ ۱,۴۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۳۸,۴۴۱ ۲,۶۶۲ ۲,۷۷۲ ۲,۶۶۲
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۱,۱۷۲ ۲,۵۰۸ ۳,۰۴۷ ۲,۵۰۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۳,۳۵۲ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۲۳,۳۴۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۴۳,۳۵۲ ۰ ۷۷ ۷۷
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۲۳,۳۴۱ ۰ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۱۵,۷۸۲ ۰ ۶۶ ۶۶

جمع

۸۳۷۶۰ ۱۱۳۲۹۲ ۷۵۳۶۱٫۴۷

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.