×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۱۱ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در بازه ۷ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۲۲,۹۷۲ ۴۰۰ ۳۵ ۱۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۳۲۲,۷۴۱ ۴۰ ۶۵ ۳۵
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۸۴۹,۰۰۰ ۸۳٫۶ ۳۹٫۶ ۸٫۸
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ ۳۲۲,۹۷۲ ۴۵ ۲۲٫۵ ۲۲٫۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۲۲,۹۷۲ ۶۰۷٫۵ ۹۰ ۴۵
اپوکسی رزین جامد E011P ۹۲۵,۰۰۰ ۶۰ ۳۰ ۳۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۲۲,۹۷۲ ۸۰۳ ۳۰۸ ۵۵
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۸۶۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۸۷٫۵ ۸۷٫۵
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۰۵,۴۸۶ ۸۰۳ ۱۶۵ ۹۹
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۳۶,۴۷۴ ۱۴۰ ۴۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۳۶,۴۷۴ ۵۲۰ ۱۳۵ ۶۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۳۶,۴۷۴ ۴۵ ۳۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۴۰,۵۸۰ ۴۰۰ ۸۰ ۳۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۳۶,۴۷۴ ۲۵ ۲۵ ۱۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۳۶,۴۷۴ ۵۸۰ ۱۰۵ ۵۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۳۶,۴۷۴ ۱۰۰ ۴۰ ۱۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۴۰,۵۸۰ ۱۳۵ ۳۵ ۳۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۳۶,۴۷۴ ۱۰۰ ۲۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۲۲,۹۷۲ ۲۵۰ ۱۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۰۱,۴۳۱ ۵۰ ۰ ۰
پلی کربنات W1 ۹۳۷,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۹۴۷,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۸۷۰,۰۰۰ ۶۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۸۷۵,۰۰۰ ۶۰ ۰ ۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۸۶۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۴۰,۵۸۰ ۷۵ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۴۰,۵۸۰ ۸۵ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۴۰,۵۸۰ ۲۱۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 ۳۲۲,۷۴۱ ۱۷۵ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی F305 ۳۳۰,۹۶۸ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۳۲۲,۹۷۲ ۱۵۴ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۰۵,۴۸۶ ۱۵۴ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۲۶,۷۴۳ ۳۰۰ ۰ ۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۱۲,۱۳۱ ۶۰۴٫۸ ۰ ۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۱۲,۱۳۱ ۵۰۴ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۴۶۴,۳۸۳ ۲۰۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۹۹۴,۰۰۰ ۱۰۱٫۲ ۱۵۸٫۴ ۱۰۱٫۲
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۳۲۲,۷۴۱ ۰ ۵ ۵
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۸۴۹,۰۰۰ ۰ ۵۲٫۸ ۵۲٫۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۸,۵۳۰ ۹۲۴ ۸۸ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۳۴,۵۲۸ ۱,۰۰۸ ۱۶۸ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۱,۸۸۴ ۱,۰۰۸ ۳۱۲ ۳۱۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 ۲۳۰,۴۲۰ ۵۰۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۱,۸۸۴ ۱۲۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 ۲۳۷,۵۴۶ ۱۲۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۳۴,۵۲۸ ۱,۴۰۸ ۴۶۲ ۴۴۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۵۸,۵۳۰ ۱,۷۱۶ ۵۷۲ ۵۲۸
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۷,۲۶۱ ۲,۵۰۸ ۱,۰۵۶ ۸۳۶
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۶۰,۷۶۵ ۱,۱۰۰ ۷۳۷ ۶۹۳
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۳۱۰,۹۶۸ ۱۲۰ ۶۵ ۶۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA ۲۴۵,۵۷۳ ۵۰۶ ۴۴۰ ۴۴۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۴۳,۶۰۸ ۵۵۰ ۱۵۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۷۸,۲۹۷ ۲,۵۰۸ ۱,۱۱۱ ۸۲۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۳۷,۵۴۶ ۱,۰۱۲ ۸۰۳ ۷۱۵
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۲۹۱,۰۶۸ ۲۲۰ ۲۰۹ ۲۰۹
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۲۶۷,۲۰۶ ۲۰۹ ۶۶ ۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ ۲۳۰,۴۲۰ ۸۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۴۲۰,۷۸۲ ۷۲۰ ۷۴۴ ۴۵۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۰,۷۸۲ ۸۶۴ ۴۸۰ ۳۱۲
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۰,۷۸۲ ۷۲۰ ۴۰۸ ۱۶۸
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۵۷۸,۷۰۷ ۱۱۰ ۸۸ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴۵۱,۵۸۰ ۳۳۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۴۵۱,۵۸۰ ۴۴۰ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۴۵۷,۲۱۹ ۱۱۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۴۵۸,۰۸۷ ۱۱۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۴۶۵,۶۷۸ ۱۱۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۷۰,۶۶۶ ۱۱۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۸,۷۵۷ ۱,۵۳۶ ۳۱۲ ۲۸۸
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۸,۵۳۰ ۲۴۰ ۱۹۲ ۱۶۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۸,۵۳۰ ۱,۵۱۸ ۷۳۷ ۶۴۹
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۸۶,۷۳۰ ۱,۲۰۰ ۷۲۰ ۶۰۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۲۷۸,۱۲۸ ۵۰۰ ۸۰ ۶۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۴۲۰,۷۸۲ ۲,۵۷۴ ۹۴۶ ۵۵۰
پلی پروپیلن شیمیایی C30G ۴۲۰,۷۸۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۰,۷۸۲ ۱۳۲ ۲۶۴ ۱۱۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۴۳۸,۵۸۰ ۴۶۲ ۲۲۰ ۶۶
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۷,۲۶۱ ۱,۵۰۷ ۱,۲۶۵ ۱,۰۰۱
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۷,۲۶۱ ۲,۰۰۰ ۵۸۰ ۲۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۰,۷۸۲ ۵۷۲ ۳۳۰ ۱۱۰
پلی وینیل کلراید S70 ۳۷۰,۹۸۷ ۵۰۰ ۸۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۸,۵۳۰ ۲,۲۶۶ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۸,۷۵۷ ۴۱۸ ۱۷۶ ۱۳۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۰,۷۸۲ ۱,۰۰۰ ۶۲۰ ۶۲۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۶۵,۷۱۲ ۸۰۶٫۴ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸
پلی وینیل کلراید S57 ۳۶۰,۸۶۹ ۵۰۰ ۱۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۴۲۰,۷۸۲ ۱,۰۰۰ ۱۲۰ ۸۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۴۳۴,۸۸۰ ۱۰۵ ۶۳ ۶۳
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۴۲۰,۷۸۲ ۲۱۰ ۱۴۷ ۸۴
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۴۲۰,۷۸۲ ۲۱۰ ۳۱۵ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۴۲۰,۷۸۲ ۲۱۰ ۲۱۰ ۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۴۵۸,۰۸۷ ۱۰۵ ۱۰۵ ۲۱
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۹۹,۲۹۹ ۱,۰۰۰ ۶۴۰ ۶۰۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۴۴,۵۶۴ ۱۳۲ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۴,۵۲۸ ۳۳۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۴,۵۲۸ ۱,۱۰۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۴۳۸,۵۸۰ ۸۴۰ ۴۵۶ ۴۰۸
پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۴۲۰,۷۸۲ ۲۶۱ ۲۸۲٫۷۵ ۱۰۸٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۴۲۰,۷۸۲ ۶۹۶ ۶۹۶ ۴۵۶٫۷۵
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۴۳۸,۵۸۰ ۲۷۳ ۲۷۳ ۲۳۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۵۴۳,۶۰۸ ۱۳۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۴۳۸,۵۸۰ ۵۲۲ ۸۷ ۴۳٫۵
پلی وینیل کلراید S60 ۳۵۴,۱۲۴ ۱,۷۶۰ ۲,۸۶۰ ۱,۷۶۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۳۱۰,۹۶۸ ۱۲۰ ۴۱۵ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۲۲۲,۴۹۲ ۱۵۴ ۳۳۰ ۱۵۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۰۹,۹۹۹ ۲,۵۰۸ ۵,۰۸۲ ۲,۵۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۲۱۶,۰۵۷ ۱,۸۰۴ ۲,۵۹۶ ۱,۸۰۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۲۲,۵۱۹ ۸۸۰ ۱,۱۰۰ ۸۸۰
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۴۵۱,۵۸۰ ۴۱۸ ۷۷۰ ۴۱۸
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۸۶,۷۳۰ ۱,۰۰۰ ۱,۴۴۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۲۶,۹۷۷ ۲,۰۰۲ ۲,۵۵۲ ۲,۰۰۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۴۵۱,۵۸۰ ۲۱۰ ۴۸۳ ۲۱۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۲۳۱,۶۵۱ ۱,۵۱۸ ۲,۲۴۴ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۲۴۲,۹۹۹ ۹۶۸ ۱,۶۹۴ ۹۶۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 ۲۲۹,۶۴۸ ۸۸ ۲۴۲ ۸۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 ۲۲۴,۹۷۵ ۲۲ ۱۱۰ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۴۲۰,۷۸۲ ۶۰۹ ۷۶۱٫۲۵ ۶۰۹
پلی پروپیلن نساجی F30G ۴۲۰,۷۸۲ ۶۶ ۱۱۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۷۰UA ۲۳۴,۶۱۲ ۱۵۴ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 (پودر) ۲۸۵,۴۹۱ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن RP270G ۴۵۸,۰۸۷ ۴۶۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۲۷۸,۱۲۸ ۳۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R ۴۳۸,۰۳۳ ۴۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۶۰,۸۶۹ ۵۰۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S70 ۳۷۰,۹۸۷ ۵۰۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۴۱۵,۷۷۴ ۴۵۱ ۲۷۵ ۲۷۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۱,۸۸۴ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۵۸,۵۳۰ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۷,۲۶۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۶۰,۷۶۵ ۰ ۳۳ ۳۳
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۳۱۰,۹۶۸ ۰ ۵۵ ۵۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA ۲۴۵,۵۷۳ ۰ ۶۶ ۶۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۴۳,۶۰۸ ۰ ۳۰ ۳۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۷۸,۲۹۷ ۰ ۱۶۵ ۱۶۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۳۷,۵۴۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۲۹۱,۰۶۸ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۴۲۰,۷۸۲ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۰,۷۸۲ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۴۵۱,۵۸۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۴۵۸,۰۸۷ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۸,۵۳۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۸۶,۷۳۰ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۴۲۰,۷۸۲ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۷,۲۶۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۷,۲۶۱ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۹۹,۲۹۹ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۴۲۰,۷۸۲ ۰ ۲۱٫۷۵ ۲۱٫۷۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۵۴۳,۶۰۸ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۴۱۵,۷۷۴ ۰ ۷۷ ۷۷
پلی وینیل کلراید S57 ۳۶۰,۸۶۹ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۳۴,۵۲۸ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۲۷۸,۱۲۸ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۸,۷۵۷ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۵۸,۵۳۰ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۷۸,۲۹۷ ۰ ۲۶۴ ۲۶۴
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۹۹,۲۹۹ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۱,۸۸۴ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۳۷,۵۴۶ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۸,۵۳۰ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۷,۲۶۱ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۰,۷۸۲ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۸,۷۵۷ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی وینیل کلراید S57 ۳۶۰,۸۶۹ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۰,۷۸۲ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴۵۱,۵۸۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۴۵۱,۵۸۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۸,۵۳۰ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۴۲۰,۷۸۲ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۶۸,۷۵۷ ۱,۲۰۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۳۴,۵۲۸ ۶۰۰ ۶۶۰ ۶۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۳۴,۵۲۸ ۱,۲۰۰ ۱۶۰ ۱۰۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۷۹,۱۸۱ ۵۰۴ ۱۶۱٫۲۸ ۱۶۱٫۲۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۷۹,۱۸۱ ۲۰۱٫۶ ۱۶۱٫۲۸ ۱۶۱٫۲۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۷۹,۱۸۱ ۰ ۶۰٫۴۸ ۶۰٫۴۸
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۴۲۰,۷۸۲ ۰ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۴۲۰,۷۸۲ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴۵۱,۵۸۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۸,۵۳۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ ۲۳۰,۴۲۰ ۵۰۰ ۵۲۰ ۳۸۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۲۹۹,۲۰۴ ۳۰۰ ۱۰ ۱۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۴۱,۹۷۹ ۶۰۴٫۸ ۳۲۲٫۵۶ ۳۲۲٫۵۶
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۴۱,۹۷۹ ۵۰۴ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۴۵۱,۵۸۰ ۲۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۳۰۱,۲۵۱ ۱۵۴ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ ۲۳۰,۴۲۰ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۴۱,۹۷۹ ۰ ۶۰٫۴۸ ۶۰٫۴۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ ۲۳۰,۴۲۰ ۰ ۶۰ ۶۰
اپوکسی رزین جامد E011P ۹۵۲,۰۰۰ ۶۰ ۳۵ ۳۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۹۱۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۳۵ ۳۵
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۰۱,۲۵۱ ۴۰۰ ۹۵ ۹۵
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۳۸۷,۳۹۶ ۷۰ ۷۰ ۷۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۰۸,۰۸۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۰۸,۰۸۹ ۴۳۰ ۳۲۰ ۳۰۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۱۰,۹۶۸ ۸۰ ۳۰ ۳۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۱۰,۹۶۸ ۲۱۰ ۲۱ ۲۱
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۱۰,۹۶۸ ۱۳۰ ۱۱۵ ۸۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۱۰,۹۶۸ ۱۵۰ ۱۵۰ ۹۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۰۸,۰۸۹ ۱۰۰ ۵۰ ۴۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۳۹۹,۳۷۷ ۸۰۳ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۰۱,۲۵۱ ۸۰۳ ۱,۰۲۳ ۵۲۸
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۰۱,۲۵۱ ۶۰۷٫۵ ۱۶۸٫۷۵ ۱۲۳٫۷۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ ۳۰۱,۲۵۱ ۴۵ ۳۳٫۷۵ ۳۳٫۷۵
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۳۹۹,۳۷۷ ۱۵۴ ۶۶ ۶۶
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۰۸,۰۸۹ ۱۵۰ ۲۳۰ ۱۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۲۹۴,۸۶۱ ۵۵ ۷۷ ۱۱
اپوکسی رزین جامد E011P ۹۵۲,۰۰۰ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۱۰,۹۶۸ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۳۹۹,۳۷۷ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۰۱,۲۵۱ ۰ ۲۷۵ ۲۷۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۰۱,۲۵۱ ۰ ۷۸٫۷۵ ۷۸٫۷۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ ۳۰۱,۲۵۱ ۰ ۱۱٫۲۵ ۱۱٫۲۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۰۸,۰۸۹ ۰ ۴۰ ۴۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱۰۱٫۲ ۱۶۷٫۲ ۱۰۱٫۲
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۸۷۴,۰۰۰ ۸۳٫۶ ۱۳۲ ۸۳٫۶
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۰۸,۰۸۹ ۱۲۰ ۱۹۵ ۱۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۰۸,۰۸۹ ۵۶۰ ۱,۰۴۰ ۵۶۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۰۸,۰۸۹ ۲۵ ۵۵ ۲۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۱۰,۹۶۸ ۲۵۰ ۳۲۰ ۲۵۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۰۸,۰۸۹ ۱۰۰ ۱۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۱۰,۹۶۸ ۶۳ ۲۱ ۰
پلی استایرن انبساطی F305 ۳۰۲,۶۶۷ ۴۲ ۴۲ ۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۹۱۶,۰۰۰ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی کربنات W1 ۹۷۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۹۸۰,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۹۲۰,۰۰۰ ۸۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۹۲۱,۰۰۰ ۸۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 ۲۹۴,۶۸۰ ۱۷۵ ۰ ۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۹۱۶,۰۰۰ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۴۶۱,۱۴۲ ۱۱۰ ۱۹۸ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی C30G ۴۲۴,۱۲۵ ۴۴ ۱۵۴ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۴۵۴,۶۸۶ ۳۵۲ ۹۶۸ ۳۵۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۴۵۴,۶۸۶ ۲۱۰ ۵۴۶ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۴۵۴,۶۸۶ ۲۱۰ ۵۴۶ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۴۲۴,۱۲۵ ۴۸ ۴۸ ۲۴
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۴۲۴,۱۲۵ ۸۴۰ ۹۳۶ ۷۶۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۴,۱۲۵ ۸۴۰ ۷۶۸ ۵۷۶
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۴,۱۲۵ ۸۴۰ ۳۶۰ ۲۱۶
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۵۸۳,۱۹۲ ۱۱۰ ۱۷۶ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴۵۴,۶۸۶ ۳۳۰ ۲۶۴ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۴۵۴,۶۸۶ ۶۶۰ ۴۸۴ ۴۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۴۶۰,۲۸۱ ۱۱۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۴۶۸,۶۷۵ ۱۱۰ ۱۵۴ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۷۳,۶۲۵ ۲۲۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی پروپیلن نساجی C30S ۴۲۴,۱۲۵ ۱,۸۰۴ ۱,۰۵۶ ۹۰۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۴۲۴,۱۲۵ ۱,۲۱۰ ۱,۰۱۲ ۷۲۶
پلی وینیل کلراید S70 ۳۷۲,۸۶۲ ۵۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۴,۱۲۵ ۴۶۲ ۱۷۶ ۸۸
پلی وینیل کلراید S57 ۳۶۲,۶۹۳ ۵۰۰ ۱۳۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۴۴۱,۹۸۰ ۳۹۶ ۱۱۰ ۸۸
پلی وینیل کلراید S70 ۳۷۲,۸۶۲ ۵۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۸,۹۶۶ ۲,۵۰۸ ۲,۲۴۴ ۲,۲۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۸,۹۶۶ ۱,۰۰۱ ۱,۰۲۳ ۷۸۱
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۸,۹۶۶ ۲,۵۰۰ ۸۰۰ ۴۰۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۴۱۷,۷۳۵ ۴۵۱ ۲۸۶ ۲۷۵
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۴,۱۲۵ ۱,۰۰۰ ۶۲۰ ۵۶۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۴۲۴,۱۲۵ ۱,۰۰۰ ۱۰۰ ۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۴۳۸,۱۱۴ ۱۰۵ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۴۲۴,۱۲۵ ۲۶۱ ۱۵۲٫۲۵ ۱۰۸٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۴۲۴,۱۲۵ ۳۱۵ ۵۴۶ ۲۹۴
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۴۲۴,۱۲۵ ۸۷۰ ۹۵۷ ۵۶۵٫۵
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۴۲۴,۱۲۵ ۲۱۰ ۳۱۵ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۴۲۴,۱۲۵ ۴۳۵ ۴۳۵ ۳۰۴٫۵
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۴۲۴,۱۲۵ ۲۱۰ ۱۲۶ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۴۲۴,۱۲۵ ۷۰۰ ۸۴۰ ۶۴۰
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۴۲۴,۱۲۵ ۳۲۰ ۱۸۰ ۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۴۶۱,۱۴۲ ۲۱۰ ۱۰۵ ۸۴
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۴۴۱,۹۸۰ ۸۴۰ ۷۲۰ ۴۵۶
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۴۴۱,۹۸۰ ۸۴۰ ۶۰۹ ۱۸۹
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۴۴۱,۹۸۰ ۵۲۲ ۵۴۳٫۷۵ ۶۵٫۲۵
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴۵۴,۶۸۶ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۴۶۸,۶۷۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی C30S ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۸,۹۶۶ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۴۶۱,۱۴۲ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی وینیل کلراید S57 ۳۶۲,۶۹۳ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۸,۹۶۶ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۱۰۸٫۷۵ ۱۰۸٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی F30G ۴۲۴,۱۲۵ ۶۶ ۲۲ ۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۶۲,۶۹۳ ۵۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن RP270G ۴۶۱,۱۴۲ ۴۶۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴۵۴,۶۸۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۸,۹۶۶ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۱۲۶ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۴۶۱,۱۴۲ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۴۶۸,۶۷۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۴۵۴,۶۸۶ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی وینیل کلراید S57 ۳۶۲,۶۹۳ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۷۹,۱۹۴ ۲,۵۰۸ ۸۴۷ ۶۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۰,۵۲۶ ۲,۳۱۰ ۲,۱۸۹ ۲,۱۲۳
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۱۶,۱۲۴ ۲۲۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۲۶۷,۶۲۲ ۱۶۵ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۳۰۵,۷۴۷ ۲۰۰ ۱۹۵ ۷۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA ۲۴۸,۴۹۱ ۵۰۶ ۳۷۴ ۳۷۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۱,۸۱۹ ۵,۰۰۰ ۱,۹۸۰ ۱,۷۵۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۳۵,۸۲۴ ۵۵۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۷۰,۵۱۳ ۲,۵۰۰ ۲,۳۳۰ ۲,۲۹۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۴۵,۸۹۸ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۵,۸۲۴ ۱,۱۲۲ ۱۵۴ ۱۳۲
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۵۶,۴۷۴ ۹۲۷٫۳۶ ۵۴۴٫۳۲ ۵۴۴٫۳۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۳۵,۸۲۴ ۱,۰۰۰ ۴۴۰ ۴۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۹,۰۱۳ ۲,۴۴۲ ۵۵۰ ۴۶۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۶۹,۹۴۶ ۴۴۳٫۵۲ ۴۴۳٫۵۲ ۴۴۳٫۵۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۶۹,۹۴۶ ۱۶۱٫۲۸ ۱۴۱٫۱۲ ۱۴۱٫۱۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۴,۸۳۰ ۵۰۴ ۲۶۴ ۲۶۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۱۱,۸۱۹ ۴۸۰ ۹۶ ۷۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 ۲۳۳,۳۱۰ ۵۰۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۱۱,۸۱۹ ۹۶۰ ۴۸۰ ۳۳۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 ۲۴۰,۵۲۶ ۲۴۰ ۴۸ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۳۵,۸۲۴ ۱,۰۰۸ ۳۱۲ ۲۶۴
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۳۵,۸۲۴ ۱,۴۰۸ ۳۰۸ ۲۶۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۷۰,۹۹۰ ۱,۲۴۸ ۱,۱۵۲ ۱,۱۵۲
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۱,۸۱۹ ۱,۰۰۰ ۷۲۰ ۴۲۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۲,۳۶۸ ۱,۰۰۰ ۷۰۰ ۶۶۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۹,۰۱۳ ۹۲۴ ۶۸۲ ۶۳۸
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۶۳,۵۶۶ ۱,۱۰۰ ۱,۱۶۶ ۱,۱۰۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۳۰۵,۷۴۷ ۲۰۰ ۴۰۰ ۲۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۲۲۵,۵۸۸ ۱۵۴ ۲۹۷ ۱۵۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۷۰UA ۲۳۷,۶۱۴ ۱۵۴ ۱۷۶ ۱۵۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۶۴,۵۹۹ ۵۵۰ ۶۱۵ ۵۵۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۷۰,۹۹۰ ۱,۲۰۰ ۱,۶۷۰ ۱,۲۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۳۵,۸۲۴ ۸۰۰ ۲,۰۴۰ ۸۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۷۰,۹۹۰ ۲۶۴ ۶۶۰ ۲۶۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۵۶۴,۵۹۹ ۱۳۰ ۴۴۰ ۱۳۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۹,۰۱۳ ۲,۰۰۲ ۲,۸۴۹ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۵۹,۰۱۳ ۱,۷۱۶ ۲,۲۰۰ ۱,۷۱۶
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۷۹,۱۹۴ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۰,۵۲۶ ۰ ۱۸۷ ۱۸۷
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۳۰۵,۷۴۷ ۰ ۵۵ ۵۵
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۱,۸۱۹ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۷۰,۵۱۳ ۰ ۱۸۰ ۱۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۵,۸۲۴ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۳۵,۸۲۴ ۰ ۲۳۰ ۲۳۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۹,۰۱۳ ۰ ۹۹۰ ۹۹۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۶۹,۹۴۶ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۴,۸۳۰ ۰ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 ۲۴۰,۵۲۶ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۳۵,۸۲۴ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۷۰,۹۹۰ ۰ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۱,۸۱۹ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۲,۳۶۸ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۹,۰۱۳ ۰ ۲۸۶ ۲۸۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۲۱۴,۳۹۲ ۶۸۲ ۹۰۲ ۶۸۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۲۰,۸۰۴ ۷۰۴ ۸۵۸ ۷۰۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA ۲۴۸,۴۹۱ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۳۵,۸۲۴ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۱۹,۴۶۶ ۲,۰۰۲ ۳,۱۹۰ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۲۳۴,۹۵۷ ۱,۵۱۸ ۳,۱۶۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۲۲۳,۹۸۴ ۱,۰۷۸ ۲,۵۰۸ ۱,۰۷۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۰۸,۳۸۱ ۲,۷۹۴ ۴,۶۸۶ ۲,۷۹۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۱۲,۵۸۹ ۱,۰۱۲ ۱,۶۵۰ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۵,۸۲۴ ۳۰۸ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۴,۸۳۰ ۲۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 (پودر) ۳۰۹,۷۷۱ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) ۲۶۲,۸۶۰ ۲۵۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 ۳۰۲,۴۶۴ ۴۰۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۳۵,۸۲۴ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۱,۸۱۹ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۰۲,۳۶۸ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۱۱,۸۱۹ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۴۵۴,۶۸۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۱۱,۸۱۹ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۴۳۸,۱۱۴ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۷۹,۱۹۴ ۰ ۲۰۹ ۲۰۹
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۵,۸۲۴ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 ۲۴۰,۵۲۶ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی وینیل کلراید S57 ۳۶۲,۶۹۳ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۳۵,۸۲۴ ۰ ۲۴ ۲۴

مجموع

۱۵۵۵۲۳ ۱۲۳۷۱۰ ۸۷۹۲۳٫۶۸

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.