×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۲  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر

بازدیدها: 35

خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد
Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی ۲۸ آذر ۹۹

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۱۶,۷۶۵ ۴۲۳٫۳۶ ۱۰۰٫۸ ۱۰۰٫۸
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۴۶,۴۷۴ ۵۰۰ ۳۰۵ ۱۶۵
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۴۹,۷۳۷ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L ۳۲۴,۴۵۸ ۱۴۷ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۲۸۹,۸۵۲ ۰ ۱۷۴ ۱۷۴
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۸۹,۸۵۲ ۱,۲۰۰ ۲,۲۳۲ ۱,۲۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۲۶,۰۶۵ ۱,۲۱۰ ۵۵۰ ۵۰۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۳۰۱,۲۱۰ ۱,۴۵۲ ۸۱۴ ۷۰۴
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۴۰,۱۲۶ ۷۰۵٫۶ ۱۲۰٫۹۶ ۱۲۰٫۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۲۷,۷۶۱ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۶۸,۹۶۴ ۰ ۱۶۰ ۱۶۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۹۶۰,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۲۹۴,۷۶۰ ۳۰۰ ۱۲۵ ۱۲۵
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۲,۲۵۵ ۱,۴۰۸ ۷۷۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۲۴,۴۵۸ ۲۱۰ ۱۸۹ ۱۸۹
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۲۸۹,۸۵۲ ۴۰۰ ۶۲۰ ۴۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۳۲۴,۴۵۸ ۲۱۰ ۲۳۱ ۲۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV ۲۱۲,۹۱۵ ۳۳۰ ۲۵۳ ۱۴۳
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۱۷۲,۲۹۴ ۱,۴۹۶ ۱,۷۳۸ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ ۳۰۴,۸۶۶ ۶۶ ۸۸ ۶۶
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) ۲۲۴,۰۰۱ ۵۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۰۱,۲۱۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) ۵۰۰۰S ۲۱۲,۸۹۶ ۱,۲۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۲۸۷,۶۴۵ ۸۸ ۲۲ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۲,۲۵۵ ۲,۱۶۷ ۲,۰۵۷
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۰ ۳۰۸ ۳۰۸
پلی پروپیلن نساجی HP565S ۳۱۵,۹۲۸ ۸۶۰ ۱,۲۶۰ ۸۶۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۲۸۹,۸۵۲ ۴۲۰ ۷۳۵ ۴۲۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۴۱,۶۵۱ ۱,۵۰۰ ۹۶۰ ۹۲۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۶۸,۹۶۲ ۱,۴۹۶ ۱,۴۹۶ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۱۰,۸۷۵ ۱۹۸ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۸۶,۴۸۱ ۲,۰۰۲ ۳,۷۱۸ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۲۶,۰۶۵ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۲۹۴,۷۶۰ ۳۵۰ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 ۳۳۶,۴۸۲ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۳۲۴,۴۵۸ ۱۲۶ ۶۳ ۶۳
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۸۹,۸۵۲ ۱,۲۱۰ ۱,۷۸۲ ۱,۲۱۰
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۰۴,۴۷۰ ۶۰۹ ۹۴۵ ۶۰۹
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۲۷,۷۶۱ ۳,۲۱۲ ۵,۱۰۴ ۳,۲۱۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۱۷۳,۷۲۲ ۲۲۰ ۴۱۸ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۲۳,۷۶۱ ۱۱۰ ۱۵۴ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۰۸,۰۴۱ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۵۶,۸۴۴ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۶۶,۲۵۳ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۳۳۸,۱۴۷ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۲۹۴,۷۶۰ ۷۰۸٫۷۵ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۴۰,۸۹۰ ۵۰۰ ۱۹۰ ۱۳۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۴۰,۸۹۰ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۲۸۹,۸۵۲ ۹۲۴ ۱,۲۱۰ ۹۲۴
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۰۴,۴۷۰ ۴۰۸ ۶۹۶ ۴۰۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۶۸,۹۶۴ ۱۲۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۷۰S ۱۷۸,۲۴۷ ۲۲ ۶۶ ۲۲
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۲۶,۰۶۵ ۱,۲۰۰ ۱,۳۱۰ ۱,۰۲۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۴۱,۶۵۱ ۰ ۱۸۰ ۱۸۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۲۷,۷۶۱ ۰ ۳۶۰ ۳۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۲۲۵,۹۸۰ ۲۲۰ ۳۰۸ ۲۲۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۴۹,۷۳۷ ۲۰۰ ۱۳۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۵۰۰ ۴۲۰ ۴۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۳۰۵,۶۹۳ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۲۸۹,۸۵۲ ۰ ۶۳ ۶۳
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۴۰,۲۹۹ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۴۹,۶۹۴ ۳,۱۰۲ ۸۶۹ ۸۶۹
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۷۰UA ۲۰۶,۳۴۵ ۸۸ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۲۲۰,۲۸۸ ۱,۴۹۶ ۱,۶۹۴ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۹۳,۶۱۹ ۱,۰۱۲ ۲,۱۱۲ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۳۰۱,۲۱۰ ۰ ۲۲ ۲۲
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۹۶۰,۰۰۰ ۸۸ ۱۲۳٫۲ ۸۸
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۳۴۶,۲۵۰ ۹۵۷ ۳۳ ۳۳
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۲۹۴,۷۶۰ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۳۲۴,۴۵۸ ۵۵۰ ۵۰۶ ۵۰۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۳۲۴,۴۵۸ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی وینیل کلراید E6834 ۳۴۰,۲۰۸ ۲۸۶ ۴۰۷ ۲۸۶
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۲۸۹,۸۵۲ ۴۰۰ ۶۸۰ ۴۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۲۰,۲۸۸ ۲,۰۰۲ ۲,۹۵۹ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۲۰,۲۸۸ ۴۸۰ ۲۸۸ ۱۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۰۱,۲۱۰ ۷۰۰ ۸۴۰ ۷۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۲۰,۲۸۸ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۲۶,۰۶۵ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۱۶,۷۶۵ ۵۰۴ ۱۰۰٫۸ ۱۰۰٫۸
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۲۹۴,۷۶۰ ۱,۰۰۱ ۱۳۲ ۸۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۶۶,۲۵۳ ۰ ۳۸۰ ۳۸۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۳۲۴,۴۵۸ ۱۱۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۳۲۴,۴۵۸ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۲۸۹,۸۵۲ ۲۱۷٫۵ ۴۷۸٫۵ ۲۱۷٫۵
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۳۱,۷۶۹ ۱۷۶ ۲۲۰ ۱۷۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۵۶۱,۳۹۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۰۱,۲۱۰ ۱,۲۰۰ ۲۶۴ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۰۱,۲۱۰ ۱,۲۰۰ ۷۶۰ ۶۹۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۳۰,۹۲۹ ۰ ۷۷ ۷۷
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۲۶,۰۶۵ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۷۹۴,۰۰۰ ۵۲٫۸ ۳۵٫۲ ۳۵٫۲
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۲۷۰,۳۶۶ ۵۵ ۸۸ ۵۵
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۴۹,۷۳۷ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۳۳۰,۷۹۴ ۲۲۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۳۳۰,۷۹۴ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۲۸۹,۸۵۲ ۴۳۵ ۶۹۶ ۴۳۵
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۲۸۹,۸۵۲ ۷۲۰ ۸۶۴ ۷۲۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۳۲۴,۴۶۵ ۱۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۱۲,۹۱۵ ۱,۷۷۶ ۳۶۰ ۳۱۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۵۶,۸۴۴ ۳۷۸ ۳۷۸ ۳۷۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۶۱,۳۹۲ ۰ ۵۰ ۵۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۰۱,۲۱۰ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۴۷,۲۳۴ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۳۳۸,۱۴۷ ۲۲۰ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۱ ۲۹۴,۷۶۰ ۴۵ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L ۲۸۹,۸۵۲ ۱۰۸٫۷۵ ۸۷ ۸۷
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L ۲۸۹,۸۵۲ ۰ ۲۱٫۷۵ ۲۱٫۷۵
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۳۲۴,۴۵۸ ۴۱۸ ۴۴۰ ۴۱۸
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۰۴,۴۷۰ ۴۵۶٫۷۵ ۶۳۰٫۷۵ ۴۵۶٫۷۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۰۱,۲۱۰ ۵۵۰ ۲۸۶ ۱۵۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۲۶,۰۶۵ ۱,۷۲۸ ۱,۲۴۸ ۱,۱۰۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۲۰۸,۰۴۱ ۵۰۰ ۷۳۰ ۵۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۰۱,۲۱۰ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۰۸,۰۴۱ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۸۵۰,۰۰۰ ۸۰ ۶۵ ۶۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ ۲۹۴,۷۶۰ ۴۵ ۱۱٫۲۵ ۱۱٫۲۵
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۲۹۴,۷۶۰ ۰ ۵ ۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۳۱,۷۶۹ ۱۶۸ ۱۲۶ ۱۰۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۳۱,۷۶۹ ۰ ۶۳ ۶۳
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۳۲۴,۴۵۸ ۱۱۲٫۵ ۱۵۷٫۵ ۱۱۲٫۵
پلی وینیل کلراید S57 ۳۴۰,۸۹۰ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۲۰,۲۸۸ ۱,۰۱۲ ۵۰۶ ۴۱۸
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۲۷,۷۶۱ ۱,۰۰۰ ۱,۰۸۰ ۹۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۲۲۷,۷۶۱ ۱,۵۳۶ ۱,۱۷۶ ۹۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۲۰,۲۸۸ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۴۹,۶۹۴ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۳۶,۴۸۲ ۵۳۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۴۹,۷۳۷ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۲,۵۰۰ ۱۶۰ ۸۰
پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۲۸۹,۸۵۲ ۴۳۵ ۲۶۱ ۲۶۱
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۲۴,۴۵۸ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۴۵,۹۰۴ ۱۱۰ ۱۵۴ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۰۸,۰۴۱ ۳,۰۱۴ ۹۰۲ ۸۳۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۶۱,۳۹۲ ۵۵۵ ۴۳۵ ۴۲۵
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۲۳۲,۴۷۴ ۲۲۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۹۰,۲۲۹ ۱,۴۷۴ ۳,۰۳۶ ۱,۴۷۴
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۲۳۲,۴۷۴ ۰ ۲۲ ۲۲
آلیاژ پلی کربنات ABS ۹۳۰,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 ۳۳۸,۱۴۷ ۱۹۸ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۲۸۹,۸۵۲ ۶۳ ۶۳ ۶۳
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۰ ۱۸۷ ۱۸۷
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۸۹,۸۵۲ ۹۹۰ ۱,۱۸۸ ۹۹۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۲۸۹,۸۵۲ ۴۲۰ ۵۸۸ ۴۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۲۰,۲۸۸ ۵۰۰ ۱۲۰ ۹۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۷۸,۷۹۹ ۲۸۶ ۶۱۶ ۲۸۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۰۱,۲۱۰ ۱,۲۹۸ ۳۳۰ ۲۸۶
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۴۹,۶۹۴ ۰ ۳۷۴ ۳۷۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۰۱,۲۱۰ ۰ ۷۰ ۷۰
اپوکسی رزین جامد E011P ۸۶۶,۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۳۳۱,۴۱۸ ۴۰ ۸۰ ۴۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۴۶,۴۷۴ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی وینیل کلراید S70 ۳۴۴,۱۶۸ ۱,۵۰۰ ۱,۲۲۰ ۱,۱۶۰
پلی وینیل کلراید S70 ۳۴۴,۱۶۸ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۲۸۹,۸۵۲ ۴۰۰ ۶۸۰ ۴۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۳۲۴,۴۵۸ ۷۷۰ ۱,۵۱۸ ۷۷۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۳۲۴,۴۶۵ ۱۲۰ ۲۲۵ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 ۲۰۱,۸۰۰ ۲۳۰ ۲۰ ۲۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۵۶,۸۴۴ ۱۲۶ ۸۴ ۸۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۲۶,۰۶۵ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی کربنات W1 ۹۵۰,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۳۴۶,۲۵۰ ۲۴۲ ۴۴ ۴۴
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۲,۹۰۴ ۱,۵۶۲ ۱,۰۱۲
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۲۸۹,۸۵۲ ۴۲۰ ۳۵۷ ۳۵۷
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۳۲۴,۴۵۸ ۰ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۳۲۴,۴۵۸ ۲۱۰ ۲۳۱ ۲۱۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۲۶,۰۶۵ ۵۵۰ ۴۴۰ ۴۴۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD ۱۷۲,۷۷۰ ۲,۳۵۴ ۲,۳۵۴ ۲,۳۵۴
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۲۰,۲۸۸ ۸۱۴ ۱,۰۵۶ ۸۱۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) ۲۱۹,۲۸۳ ۲۸۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۱۰,۸۷۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۸۵۰,۰۰۰ ۸۰ ۱۲۵ ۸۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۴۶,۴۷۴ ۳۰۰ ۳۷۰ ۱۲۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۱۶,۷۶۵ ۰ ۴۰٫۳۲ ۴۰٫۳۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۳۳۹,۵۶۷ ۶۳ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L ۳۲۴,۴۵۸ ۰ ۱۲۶ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۲۸۹,۸۵۲ ۸۱۶ ۱,۱۷۶ ۸۱۶
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۳۰,۹۲۹ ۱,۳۰۹ ۹۴۶ ۹۴۶
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۶۸,۹۶۴ ۱,۵۰۰ ۲۶۰ ۲۶۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۲۲۰,۹۲۸ ۵۷۰ ۹۰ ۷۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۰۱,۲۱۰ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی وینیل کلراید S65 ۳۱۱,۳۹۰ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴

جمع

۸۵۵۱۰ ۷۹۵۱۹ ۵۹۷۷۱

مرجع پلیمر در بازار ایران- پلیم‌پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.