×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۱۸ مهر ۹۹

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
اپوکسی رزین جامد E011P ۶۰۹,۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۱۵
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۱۹۶,۹۴۵ ۱۵۴ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۲۲۸,۶۵۳ ۲۳۹٫۲۵ ۵۲۲ ۲۳۹٫۲۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۲۳۴,۹۵۰ ۱۰۵ ۱۸۹ ۱۰۵
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۲۲۸,۶۵۳ ۸۱۴ ۱,۸۴۸ ۸۱۴
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۸۲,۰۲۰ ۱,۲۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۱۹۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۴۴,۸۷۳ ۹۹۰ ۱,۹۱۴ ۹۹۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۸۳,۰۲۸ ۸۴ ۱۸۹ ۸۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ ۱۷۰,۵۰۸ ۲۲۰ ۱,۴۶۰ ۲۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۱۸۸,۸۹۹ ۳۵۰ ۷۴۰ ۳۵۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۹۸,۸۴۸ ۹۰ ۲۲۰ ۹۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۹۸,۸۴۸ ۲,۲۰۸ ۳,۴۵۶ ۲,۲۰۸
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۲۰۹,۹۴۴ ۶۰۹ ۷۳۵ ۶۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۳۶۲,۳۶۱ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۷۶,۳۳۲ ۲,۰۱۶ ۱,۷۲۸ ۱,۶۵۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۳۶۲,۳۶۱ ۰ ۵۵ ۵۵
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۵۷۰,۳۱۵ ۸۰ ۱۱۵ ۸۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۱۸۸,۸۹۹ ۴۰۰ ۱,۲۳۰ ۴۰۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۲۰۹,۹۴۴ ۴۵۶٫۷۵ ۶۳۰٫۷۵ ۴۵۶٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۹۸,۸۴۸ ۲,۰۱۶ ۳,۳۳۶ ۲,۰۱۶
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۰۹,۹۴۴ ۸۶۴ ۱,۱۷۶ ۸۶۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۲۲۰,۲۶۳ ۱,۱۰۰ ۱,۶۳۰ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۲۲۰,۲۶۳ ۱,۲۰۰ ۲,۹۰۴ ۱,۲۰۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۹۰,۸۵۸ ۰ ۳۳ ۳۳
آلیاژ پلی کربنات LED ۶۱۳,۶۵۵ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۲۱۱,۹۲۸ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۱۹۸,۸۴۸ ۲۱۰ ۶۵۱ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R ۲۲۸,۶۵۳ ۹۰ ۱۶۰ ۹۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۰۴,۴۴۲ ۳,۱۰۲ ۱,۱۲۲ ۹۲۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۳۸,۸۱۷ ۱,۹۸۰ ۲,۶۴۰ ۱,۹۸۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۸۱,۷۶۸ ۱,۰۰۰ ۱,۸۴۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۷۶,۳۳۲ ۰ ۳۶۰ ۳۶۰
پلی کربنات W1 ۵۹۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 ۱۸۳,۵۳۶ ۱۰۰ ۲۳۰ ۱۰۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۱۹۸,۸۴۸ ۳۱۵ ۴۸۳ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۲۸,۶۵۳ ۱۱۰ ۲۴۲ ۱۱۰
پلی وینیل کلراید S57 ۲۴۸,۷۷۷ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۴۶,۸۹۸ ۲,۰۰۲ ۲,۰۹۰ ۲,۰۰۲
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۲۶۲,۲۶۲ ۹۸۷ ۶۷۲ ۶۷۲
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۹۴,۳۹۱ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۹۶,۹۴۵ ۳۵۰ ۱۹۵ ۱۹۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۱۸۲,۷۶۵ ۲۰۹ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۶,۱۶۱ ۵۰۰ ۷۴۰ ۵۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۲۳۴,۹۵۰ ۲۲۰ ۴۶۲ ۲۲۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۱۸۱,۹۳۱ ۱۷۰ ۲۷۵ ۱۷۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۸۱,۷۶۸ ۳,۲۱۲ ۶,۷۳۲ ۳,۲۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۲۲۰,۲۶۳ ۹۴۶ ۲,۸۸۲ ۹۴۶
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۹۳,۵۲۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۱۸۴,۴۷۲ ۲۲۰ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۹۶,۹۴۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۶,۱۶۱ ۱,۶۰۰ ۱,۷۴۰ ۱,۴۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۲۴۲,۲۹۷ ۲۲۰ ۳۰۸ ۲۲۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۱۸۱,۹۳۱ ۲۰۰ ۲۶۰ ۲۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۹۴,۳۹۱ ۱,۸۰۰ ۱,۷۳۰ ۱,۶۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ ۲۳۱,۲۷۶ ۳۷۴ ۶۳۸ ۳۷۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۸۲,۰۲۰ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۶۷,۸۴۹ ۵۰۴ ۴۰٫۳۲ ۴۰٫۳۲
پلی استایرن انبساطی R200 ۱۸۵,۹۵۵ ۱۷۰ ۳۳۰ ۱۷۰
پلی وینیل کلراید S57 ۲۴۸,۷۷۷ ۵۰۰ ۳۰۰ ۲۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۲۲۸,۶۵۳ ۳۳۰ ۷۷۰ ۳۳۰
پلی وینیل کلراید S57 ۲۴۸,۷۷۷ ۰ ۸۰ ۸۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۷۸,۸۸۶ ۲۹۴ ۲۹۴ ۲۹۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۸۲,۰۲۰ ۱,۷۲۸ ۱,۷۵۲ ۱,۵۳۶
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۸۲,۰۲۰ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۶۷,۸۴۹ ۲۹۴ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۱۹۲,۸۰۹ ۵۵ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۲۱۲,۴۹۲ ۱۴۷ ۲۹۴ ۱۴۷
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۹۸,۸۴۸ ۱,۳۲۰ ۱,۷۶۰ ۱,۳۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۰۵ ۱۶۶,۹۷۰ ۳۵ ۷۰ ۳۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۴۷,۴۱۹ ۲,۰۰۲ ۳,۱۲۴ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۳,۱۴۸ ۴۶۰ ۱۸۰ ۱۸۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۲۶۲,۲۶۲ ۰ ۶۳ ۶۳
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۱۸۳,۵۸۶ ۲۰۰ ۲۴۰ ۲۰۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۲۱۶,۲۵۳ ۹۵۷ ۳۳۰ ۲۶۴
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۱۹۸,۸۴۸ ۴۳۵ ۱,۲۶۱٫۵ ۴۳۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۲۲۸,۶۵۳ ۳۱۵ ۸۸۲ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۲۴۷,۱۲۴ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۱۷۹,۰۱۹ ۲۲۰ ۲۹۷ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۸۱,۷۶۸ ۱,۷۲۸ ۲,۴۲۴ ۱,۷۲۸
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۹۳,۵۲۲ ۶۳۸ ۱۵۴ ۱۳۲
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۰۴,۴۴۲ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۵,۸۳۴ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۱۸۴,۴۷۲ ۲۲۰ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۶,۱۶۱ ۳,۰۱۴ ۳,۷۸۴ ۳,۰۱۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۲۲۸,۶۵۳ ۲۱۰ ۳۹۹ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۱۹۸,۸۴۸ ۷۰۰ ۱,۱۲۰ ۷۰۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۹۰,۸۵۸ ۱,۳۰۹ ۹۶۸ ۹۶۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۴۲,۰۵۸ ۱,۴۹۶ ۲,۲۶۶ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۸۳,۰۲۸ ۹۴۶ ۱,۴۷۴ ۹۴۶
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۹۳,۵۲۲ ۰ ۲۲ ۲۲
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۵۷۲,۰۰۰ ۵۲٫۸ ۵۷٫۲ ۵۲٫۸
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۱۷۶,۲۱۴ ۴۰ ۱۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۹۸,۸۴۸ ۶۳۰٫۷۵ ۱,۳۲۶٫۷۵ ۶۳۰٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۱۹۸,۸۴۸ ۵۰۰ ۱,۳۸۰ ۵۰۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۹۸,۸۴۸ ۲,۰۰۲ ۳,۷۸۴ ۲,۰۰۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۳۶۲,۳۶۱ ۵۵۵ ۲۰۵ ۱۸۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱۵۱,۷۰۸ ۱,۰۱۲ ۲,۰۲۴ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۸۲,۰۲۰ ۱,۲۱۰ ۸۱۴ ۵۹۴
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۶۷۹,۰۰۰ ۹۲٫۴ ۱۲۳٫۲ ۹۲٫۴
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۹۶,۹۴۵ ۱,۰۰۱ ۲۹۷ ۲۵۳
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۹۸,۸۴۸ ۲,۲۰۰ ۲,۷۸۰ ۲,۲۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۲۲۸,۶۵۳ ۱۰۵ ۱۸۹ ۱۰۵
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۹۸,۸۴۸ ۳۳۰ ۵۲۸ ۳۳۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۱۷۶,۳۳۲ ۲۲۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۷۶,۳۱۵ ۳۸۰ ۴۵۰ ۳۸۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 ۳۷۷,۰۵۳ ۱۰۰ ۳۰۵ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۳,۱۴۸ ۰ ۲۰۰ ۲۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) ۵۰۰۰S ۱۸۹,۱۶۴ ۱,۲۴۰ ۴۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۱۸۵,۹۵۵ ۱۷۰ ۲۸۵ ۱۷۰
پلی وینیل کلراید S70 ۲۴۸,۷۷۷ ۲۶۰ ۵۰۰ ۲۶۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۹۸,۸۴۸ ۱,۱۰۰ ۱,۳۸۶ ۱,۱۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۶,۱۶۱ ۰ ۱۴۰ ۱۴۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۷۸,۸۸۶ ۱۰۵ ۱۴۷ ۱۰۵
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۸۳,۰۲۸ ۸۱۴ ۱,۲۱۰ ۸۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۳۶۲,۳۶۱ ۰ ۵۰ ۵۰
پلی کربنات ۰۷۱۰UR ۵۷۰,۳۱۵ ۸۰ ۱۴۰ ۸۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۱۹۶,۹۴۵ ۵۰۶٫۲۵ ۹۰ ۹۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۹۸,۸۴۸ ۱,۰۰۰ ۱,۰۶۰ ۱,۰۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۹۸,۸۴۸ ۶۶۰ ۷۲۶ ۶۶۰
پلی پروپیلن نساجی V30G ۱۹۸,۸۴۸ ۶۶ ۱۵۴ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۲۲۰,۲۶۳ ۷۰۰ ۱,۴۸۰ ۷۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۳,۱۴۸ ۱,۲۰۰ ۸۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۰۴,۴۴۲ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
آلیاژ پلی کربنات ABS ۶۰۲,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۱۹۶,۹۴۵ ۲۱۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۱۹۸,۸۴۸ ۳۱۵ ۶۹۳ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۲۲۸,۶۵۳ ۲۲۰ ۷۴۸ ۲۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۱۷۲,۱۳۴ ۳,۰۱۴ ۳,۹۶۰ ۳,۰۱۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD ۱۴۱,۹۴۵ ۱,۵۱۸ ۲,۳۵۴ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۳,۱۴۸ ۱,۵۰۰ ۴۶۰ ۴۶۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۸۲,۰۲۰ ۰ ۱۹۲ ۱۹۲

جمع

۷۹۱۰۱ ۱۰۵۳۷۱ ۶۸۷۲۳

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.