×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۱۱ مهر ۹۹

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۱۸۶,۳۲۹ ۳۳۰ ۹۰۲ ۳۳۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۸۵,۹۲۴ ۲,۴۲۰ ۲,۱۵۶ ۲,۱۳۴
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۱۷۲,۵۳۸ ۰ ۵۵ ۵۵
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۲۳۰,۸۶۶ ۴۴۰ ۱,۲۹۸ ۴۴۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۲۰۰,۴۰۲ ۶۰۹ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۱۸۰,۰۷۱ ۲۲۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ ۲۳۰,۷۶۰ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۸۶,۴۳۲ ۸۱۴ ۱,۴۹۶ ۸۱۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۱۸۴,۴۴۸ ۲۲۰ ۵۶۱ ۲۲۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۶۲۹,۵۰۰ ۹۲٫۴ ۱۱۰ ۹۲٫۴
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۱۶۴,۸۴۳ ۴۰ ۱۴۵ ۴۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۲۰۳,۷۴۷ ۰ ۱۲۱ ۱۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۳۰,۸۶۶ ۱۱۰ ۵۷۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۰۰,۴۰۲ ۱,۱۰۰ ۰ ۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۳۷۰,۳۷۶ ۵۵۵ ۵۳۰ ۵۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۹۷,۱۵۹ ۰ ۳۵۲ ۳۵۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۸۵,۶۱۷ ۱,۷۲۸ ۲,۰۴۰ ۱,۷۲۸
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۸۳,۳۷۵ ۸۰۰ ۱,۹۸۰ ۸۰۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۵۲۹,۵۰۰ ۵۲٫۸ ۴۴ ۴۴
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۱۸۲,۰۲۰ ۲۰۹ ۴۴ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۷,۵۶۷ ۵۰۰ ۹۲۰ ۵۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۲۳۷,۳۰۲ ۲۲۰ ۵۰۶ ۲۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۲۰۰,۴۰۲ ۹۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۵,۸۳۴ ۱۲۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۸۶,۴۳۲ ۰ ۶۳ ۶۳
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۴۴,۰۶۳ ۱,۴۹۶ ۲,۷۰۶ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۰۵ ۱۷۰,۵۰۸ ۳۵ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۱۷۲,۶۶۹ ۱۱۰ ۱۷۶ ۱۱۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۲۰۳,۷۴۷ ۲۲۰ ۹۹ ۹۹
پلی وینیل کلراید S57 ۲۴۰,۴۶۹ ۵۰۰ ۶۸۵ ۵۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۲۴۹,۷۴۵ ۱۱۰ ۲۴۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۲۰۰,۴۰۲ ۲۳۱ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۷۷,۸۷۴ ۸۰۰ ۵۱۰ ۵۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۱ ۱۷۰,۵۰۸ ۱۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۴۶,۹۱۸ ۹۹۰ ۲,۲۶۶ ۹۹۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۱۸۵,۹۲۴ ۰ ۵ ۵
آلیاژ پلی کربنات ABS ۵۳۸,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۱۷۶,۸۱۰ ۳۰۰ ۴۷۵ ۳۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۷,۵۶۷ ۲۰۰ ۵۲۵ ۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۰۰,۴۰۲ ۹۹۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۲۰۰,۴۰۲ ۲۳۱ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ ۲۳۰,۷۶۰ ۱,۱۰۰ ۹۶۸ ۹۶۸
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۱۸۵,۹۵۵ ۱۷۵ ۳۹۵ ۱۷۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۵۰,۱۴۷ ۱,۴۹۶ ۲,۲۶۶ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۹۷,۱۵۹ ۰ ۲۲ ۲۲
آلیاژ پلی کربنات LED ۵۴۸,۶۴۵ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۱۷۶,۸۱۰ ۳۰۰ ۳۳۰ ۳۰۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۲۵۱,۴۱۰ ۴۷۳ ۶۷۱ ۴۷۳
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۰۰,۴۰۲ ۷۰۴ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۲۰۰,۴۰۲ ۲۳۱ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۹۷,۱۵۹ ۴۴۰ ۶۶ ۶۶
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۱۸۵,۹۵۵ ۱۹۵ ۳۱۰ ۱۹۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۱۴۵,۸۸۴ ۱,۴۹۶ ۲,۳۵۴ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۵,۸۳۴ ۰ ۴۲۰ ۴۲۰
پلی کربنات W1 ۵۳۶,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۱۷۳,۹۵۵ ۱۵۰ ۲۶۰ ۱۵۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۷,۵۶۷ ۲,۷۰۶ ۵,۵۲۲ ۲,۷۰۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۰۰,۴۰۲ ۳۹۶ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۲۱۴,۳۴۷ ۱۰۵ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۵,۸۳۴ ۱,۵۰۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۹۴,۹۰۹ ۱,۵۴۰ ۱,۷۸۲ ۱,۵۴۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۸۵,۶۱۷ ۱,۰۰۰ ۱,۹۲۰ ۱,۰۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۱۸۵,۹۲۴ ۰ ۵ ۵
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۴۲,۷۳۵ ۲۹۴ ۸۴ ۸۴
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۱۸۵,۹۲۴ ۵۰۶٫۲۵ ۲۰۲٫۵ ۱۹۱٫۲۵
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۷,۵۶۷ ۱,۶۰۰ ۲,۸۴۰ ۱,۶۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۲۴۴,۸۱۱ ۲۲۰ ۳۹۶ ۲۲۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۲۰۰,۴۰۲ ۱۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۱۷۵,۷۸۱ ۱۹۲ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۱۷۵,۷۸۱ ۲,۵۰۸ ۴,۴۱۱ ۲,۵۰۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱۵۳,۸۴۹ ۱,۰۱۲ ۲,۱۳۴ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۵,۸۳۴ ۴۶۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۵۲۹,۵۰۰ ۰ ۸٫۸ ۸٫۸
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 ۱۷۱,۷۴۷ ۲۵۰ ۳۵۰ ۲۵۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۲۱۱,۶۶۰ ۸۱۶ ۱,۲۴۸ ۸۱۶
پلی پروپیلن نساجی C30S ۲۰۰,۴۰۲ ۵۰۶ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۲۰۰,۴۰۲ ۶۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۱۸۰,۰۷۱ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۸۳,۳۷۵ ۳,۲۱۲ ۷,۲۱۶ ۳,۲۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۲۱۹,۷۷۱ ۷۶۰ ۱,۶۴۰ ۷۶۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۴۲,۷۳۵ ۰ ۲۲۱٫۷۶ ۲۲۱٫۷۶
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۱۹۹,۶۷۲ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۲۳۰,۸۶۶ ۱۹۰ ۴۶۰ ۱۹۰
پلی پروپیلن نساجی V30G ۲۰۰,۴۰۲ ۶۶ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۲۳۰,۸۶۶ ۲۱۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۹۹,۳۲۰ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۲۱۹,۷۷۱ ۱,۱۰۴ ۲,۴۲۴ ۱,۱۰۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۲۱۹,۷۷۱ ۷۴۰ ۱,۵۴۰ ۷۴۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۰۳,۷۵۷ ۰ ۵۴۰ ۵۴۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۸۵,۹۲۴ ۳۰۰ ۲۶۰ ۲۳۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۸۵,۹۲۴ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۲۳۷,۳۰۲ ۱۲۶ ۳۱۵ ۱۲۶
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۲۳۰,۸۶۶ ۲۳۹٫۲۵ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۰۹,۶۲۵ ۳,۱۰۲ ۱,۷۹۳ ۱,۷۷۱
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۱۷۵,۷۸۱ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۸۰,۰۷۱ ۱,۵۳۶ ۱,۷۵۲ ۱,۵۳۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۲۱۹,۷۷۱ ۲۲۰ ۱,۴۷۴ ۲۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۱۷۱,۸۴۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۲۰۳,۷۴۷ ۱,۰۰۱ ۱,۶۹۴ ۱,۰۰۱
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۸۵,۹۲۴ ۰ ۲۸۶ ۲۸۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۲۳۰,۸۶۶ ۱۰۵ ۴۴۱ ۱۰۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۲۰۰,۴۰۲ ۴۳۵ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۱۸۲,۸۱۲ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۷۷,۸۷۴ ۰ ۲۹۰ ۲۹۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۳۷۰,۳۷۶ ۱۵۰ ۱۷۰ ۱۵۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۸۶,۴۳۲ ۱,۲۷۶ ۲,۱۷۸ ۱,۲۷۶
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) ۵۰۰۰S ۱۸۰,۷۳۹ ۲۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۱۷۳,۹۵۵ ۱۵۰ ۱۸۵ ۱۵۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۲۱۱,۶۶۰ ۴۵۶٫۷۵ ۸۲۶٫۵ ۴۵۶٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی C30S ۲۰۰,۴۰۲ ۸۱۴ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۲۳۰,۸۶۶ ۱۶۸ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۸۶,۴۳۲ ۲۱۰ ۱۴۷ ۱۴۷
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۸۳,۳۷۵ ۸۱۴ ۱,۵۸۴ ۸۱۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD ۱۴۵,۰۸۴ ۱,۰۱۲ ۱,۵۸۴ ۱,۰۱۲
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۴۲,۷۳۵ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۲۰۳,۷۴۷ ۱,۰۰۱ ۱,۶۷۲ ۱,۰۰۱
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۲۱۱,۶۶۰ ۶۰۹ ۸۶۱ ۶۰۹
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۲۳۰,۸۶۶ ۵۵۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۰۰,۴۰۲ ۶۰۰ ۰ ۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۳۷۰,۳۷۶ ۰ ۴۵ ۴۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۲۱۹,۷۷۱ ۲,۲۰۰ ۳,۷۸۴ ۲,۲۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۸۳,۳۷۵ ۱,۰۰۸ ۲,۹۷۶ ۱,۰۰۸
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۴۲,۷۳۵ ۵۰۴ ۲۶۲٫۰۸ ۲۶۲٫۰۸
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۱۷۲,۵۳۸ ۴۱۸ ۳۶۳ ۳۶۳
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۱۸۲,۰۲۰ ۰ ۳۳ ۳۳
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۲۳۰,۸۶۶ ۳۳۰ ۱,۳۶۴ ۳۳۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۰۰,۴۰۲ ۵۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۹۹,۳۲۰ ۳,۸۰۰ ۲,۰۴۰ ۲,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۱۵,۸۳۴ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۴۹,۵۰۰ ۲,۰۰۲ ۳,۵۶۴ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۸۵,۶۱۷ ۱,۵۱۸ ۱,۸۲۶ ۱,۵۱۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۱۷۲,۶۶۹ ۱۱۰ ۱۹۸ ۱۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۱۸۵,۹۲۴ ۲۰۰ ۱۶۰ ۱۶۰
پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۷,۵۶۷ ۴,۵۰۰ ۴,۳۷۰ ۴,۳۵۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲۰۰,۴۰۲ ۵۰۶ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۲۰۰,۴۰۲ ۱۴۰ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۲۵۷,۹۲۷ ۶۹۳ ۸۴۰ ۶۹۳
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۸۶,۴۳۲ ۱,۵۱۸ ۲,۳۵۴ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۴۱,۸۸۷ ۲,۰۰۲ ۳,۰۱۴ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۰۹,۶۲۵ ۰ ۴۴۰ ۴۴۰

جمع

۸۲۷۵۳ ۱۰۹۷۳۱ ۶۷۸۰۱

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.