×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۲۸ مهر , ۱۴۰۰  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۸ شهریور ۹۹

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۱۸,۸۹۵ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
پلی وینیل کلراید S57 ۱۹۷,۸۶۲ ۰ ۷۰ ۷۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۲۰۶,۰۶۴ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۷۰,۸۹۵ ۰ ۳۳۶ ۳۳۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۳۲,۹۵۴ ۲,۵۰۸ ۲,۹۹۲ ۲,۵۰۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۴۲,۷۴۳ ۱۲۶ ۲۱۰ ۱۲۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۱۷۰,۸۹۵ ۲۲۰ ۱۸۷ ۱۸۷
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۲۲۰,۹۲۷ ۲۲۰ ۶۸۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۸۶,۳۵۰ ۵۰۰٫۲۵ ۱,۲۱۸ ۵۰۰٫۲۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۷۴,۶۹۶ ۸۰۳ ۲۸۶ ۲۲۰
پلی کربنات ۰۷۱۰UR ۴۷۰,۸۳۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۱۵۷,۴۷۱ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۱۹۹,۸۲۰ ۱,۴۰۸ ۱,۸۴۸ ۱,۴۰۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۴,۶۸۵ ۱,۶۳۲ ۹۶۰ ۸۶۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD ۱۳۵,۹۵۰ ۱,۰۱۲ ۱,۳۶۴ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۰۲,۱۹۶ ۱,۶۰۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۲,۹۳۰ ۶۸۰ ۶۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۲۱۴,۸۹۶ ۴۱۸ ۱,۶۰۶ ۴۱۸
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۱۹۶,۸۵۶ ۶۰۹ ۶۹۳ ۶۰۹
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۱۶۱,۸۸۷ ۲۰۹ ۳۱۹ ۲۰۹
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۴۷۰,۸۳۰ ۱۲۰ ۱۶۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۱,۶۶۳ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۲۱۴,۳۹۰ ۱۱۰ ۱۹۸ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۰۲,۱۹۶ ۱,۵۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ ۲۱۰,۲۲۷ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G ۱۸۷,۰۶۵ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۱۶۶,۸۷۵ ۲,۰۲۴ ۲,۵۰۸ ۲,۰۲۴
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۵۰۰ ۱۵ ۱۵
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۱۸۶,۳۵۰ ۱,۱۰۰ ۲,۰۰۲ ۱,۱۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۲۱۴,۸۹۶ ۲۱۰ ۹۰۳ ۲۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۱۷۰,۹۶۰ ۲۰۹ ۸۸ ۰
پلی کربنات W1 ۴۹۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۱۸,۸۹۵ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۴,۶۸۵ ۰ ۴۴۰ ۴۴۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۰۲,۱۹۶ ۴۶۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۷۴,۶۸۵ ۱,۰۰۰ ۱,۴۷۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G ۱۸۷,۰۶۵ ۱۶۰ ۲۹۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV ۱۷۰,۸۹۵ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی وینیل کلراید S57 ۲۱۲,۱۷۷ ۵۰۰ ۵۵ ۵۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۱۸۶,۳۵۰ ۲۱۰ ۷۱۴ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۲۲۰,۹۲۷ ۱۰۵ ۴۲۰ ۱۰۵
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۱۷۴,۶۹۶ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۱۸,۸۹۵ ۶۹۳ ۶۳ ۶۳
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۰ ۳۵ ۳۵
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۷۷,۷۱۰ ۰ ۹۲۴ ۹۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۷۱,۸۳۰ ۱,۰۰۰ ۱,۸۴۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۱۹۹,۸۲۰ ۸۰۰ ۱,۹۷۰ ۸۰۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۳۴۱,۸۳۱ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۴,۶۸۵ ۰ ۲۹۷ ۲۹۷
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۸۶,۳۵۰ ۹۳۶ ۲,۶۱۶ ۹۳۶
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۱۸۶,۳۵۰ ۲۱۰ ۶۹۳ ۲۱۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۱۷۱,۸۶۲ ۱۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۱۷۴,۶۹۶ ۵۰۶٫۲۵ ۳۳٫۷۵ ۳۳٫۷۵
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۱۸,۸۹۵ ۲۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۷۷,۷۱۰ ۱,۵۱۸ ۴۶۲ ۴۴۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۴,۶۸۵ ۰ ۳۱۲ ۳۱۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱۴۵,۰۱۶ ۲,۰۰۲ ۲,۰۰۲ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۷۷,۷۱۰ ۸۱۴ ۱,۳۸۶ ۸۱۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۴,۶۸۵ ۷۲۶ ۴۲۹ ۴۲۹
پلی وینیل کلراید E6834 ۲۰۹,۰۶۱ ۴۸۴ ۵۵ ۵۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۱۹۹,۴۱۶ ۸۴ ۳۵۷ ۸۴
پلی استایرن انبساطی R200 ۱۷۱,۸۶۲ ۱۵۰ ۲۱۰ ۱۵۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۹۷,۸۷۶ ۰ ۴۰ ۴۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۴۹۷,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۹۶,۷۳۷ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۷۰,۸۹۵ ۱,۰۰۸ ۳۱۲ ۳۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۸۷,۷۶۲ ۲۲۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۱۹۹,۸۲۰ ۸۰۰ ۱,۷۷۰ ۸۰۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۱۷۳,۱۹۲ ۲۰۵ ۳۹۵ ۲۰۵
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۹۷,۸۷۶ ۰ ۲۶۰ ۲۶۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۲۱۴,۸۹۶ ۱۲۶ ۴۲۰ ۱۲۶
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۱۷۴,۶۹۶ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۱۷۴,۶۱۶ ۲۵۰ ۷۰۰ ۲۵۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۵۸۲,۰۰۰ ۹۲٫۴ ۱۴۹٫۶ ۹۲٫۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ ۲۱۰,۲۲۷ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۱۶۶,۸۷۵ ۱,۰۰۸ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 ۱۸۸,۳۹۵ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۴۰,۹۱۷ ۱,۰۱۲ ۱,۳۴۲ ۱,۰۱۲
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۱۷۳,۱۹۲ ۱۵۵ ۱۶۰ ۱۵۵
پلی پروپیلن RP270G ۲۲۰,۹۲۷ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۲,۷۰۶ ۱,۲۱۰ ۱,۰۷۸
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۱۸۶,۳۵۰ ۷۲۰ ۱,۶۸۰ ۷۲۰
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۱۷۴,۶۹۶ ۱۷۶ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۱۷۴,۶۱۶ ۱۵۰ ۴۵۵ ۱۵۰
اپوکسی رزین جامد E011P ۵۱۱,۰۰۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۸۷,۷۶۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲BF7 ۱۷۸,۸۶۶ ۲۸۸ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 ۱۸۸,۳۹۵ ۱۱۰ ۸۸ ۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۳۸,۴۸۳ ۷۰۴ ۱,۴۹۶ ۷۰۴
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۸۴,۹۲۸ ۱,۰۰۱ ۹۰۲ ۹۰۲
پلی پروپیلن RP270G ۲۲۰,۹۲۷ ۸۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۲۱۴,۸۹۶ ۴۴۰ ۱,۰۱۲ ۴۴۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۸۶,۳۵۰ ۴۰۸ ۱,۵۸۴ ۴۰۸
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۱۹۷,۸۸۰ ۲۲۰ ۱۳۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۳۵F6 ۱۶۶,۹۶۷ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۳۵F6 ۱۶۶,۹۶۷ ۸۰۰ ۱۸۰ ۶۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۴۸۹,۰۰۰ ۵۲٫۸ ۶۶ ۵۲٫۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۰۲,۱۹۶ ۰ ۱۴۰ ۱۴۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۶۶,۶۷۵ ۰ ۲۶۰ ۲۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ ۲۱۰,۲۲۷ ۱,۸۹۲ ۸۸ ۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۳۵,۷۹۲ ۱,۵۱۸ ۲,۶۴۰ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۱۷۳,۵۵۰ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۲۱۴,۸۹۶ ۱,۰۰۰ ۱,۷۴۰ ۱,۰۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۱۴,۸۹۶ ۲۲۰ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۱۸۶,۳۵۰ ۱,۱۲۰ ۲,۲۸۰ ۱,۱۲۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۱۹۷,۸۸۰ ۰ ۲۷۵ ۲۷۵
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۷۴,۶۹۶ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) ۵۰۰۰S ۱۷۶,۹۰۲ ۲۸۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۱۶۹,۷۰۶ ۴۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۴,۶۸۵ ۰ ۴۵۶ ۴۵۶
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۶۶,۶۷۵ ۱,۰۰۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۷۷,۷۱۰ ۰ ۴۱۸ ۴۱۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 ۱۳۴,۶۳۹ ۲۶۴ ۶۳۸ ۲۶۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۱۷۳,۵۵۰ ۲۲۰ ۲۰۹ ۲۰۹
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۲۱۴,۸۹۶ ۴۴۰ ۱,۳۲۰ ۴۴۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۱۸۶,۳۵۰ ۵۰۰٫۲۵ ۱,۰۴۴ ۵۰۰٫۲۵
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۱۹۷,۸۸۰ ۸۰۳ ۷۹۲ ۵۲۸
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۷۴,۶۹۶ ۳۰۰ ۱۹۰ ۱۹۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۵۰۷,۲۷۵ ۴۰ ۱۰ ۱۰
پلی وینیل کلراید S57 ۲۱۲,۱۷۷ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۴,۶۸۵ ۱,۵۱۸ ۸۸۰ ۷۹۲
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۲۲۷,۰۹۳ ۵۰۴ ۸۸۲ ۵۰۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۱۶۶,۸۷۵ ۱,۰۰۰ ۱,۰۵۰ ۱,۰۰۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۳۴۱,۸۳۱ ۰ ۳۰ ۳۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV ۱۷۰,۸۹۵ ۲۲۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۰ ۵ ۵
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۱۸۶,۳۵۰ ۲۱۰ ۵۰۴ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۲۱۴,۸۹۶ ۱۲۶ ۴۶۲ ۱۲۶
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۱۷۴,۶۹۶ ۰ ۳۳٫۷۵ ۳۳٫۷۵
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۲۰۸,۵۸۵ ۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۷۱,۶۶۳ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۰۵ ۱۶۱,۸۶۹ ۳۵ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۹۹,۸۲۰ ۱۴۴ ۴۳۲ ۱۴۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۱۳۶,۶۹۹ ۱,۴۹۶ ۱,۸۲۶ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۷۱,۸۳۰ ۳,۲۱۲ ۷,۵۹۰ ۳,۲۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۷۷,۷۱۰ ۲,۰۰۲ ۳,۴۲۱ ۲,۰۰۲
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۷۷ ۱۱۰ ۷۷
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۲۳۲,۵۸۶ ۲۲۰ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱۹۶,۸۵۶ ۸۱۶ ۶۹۶ ۶۹۶
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۱۷۰,۵۲۴ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۱۷۲,۱۳۱ ۳۳۰ ۶۳۸ ۳۳۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۶۱,۴۴۹ ۰ ۳۸۴ ۳۸۴
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۲۰۶,۰۶۴ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۲۱۴,۳۹۰ ۳۶۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۷۱,۸۳۰ ۲۲۰ ۴۲۹ ۲۲۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۸۷,۰۶۵ ۲,۳۰۰ ۲,۴۲۰ ۲,۳۰۰
پلی وینیل کلراید S57 ۲۱۲,۱۷۷ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۸۶,۳۵۰ ۴۸۴ ۱,۳۲۰ ۴۸۴
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۱۹۶,۸۵۶ ۱۰۸٫۷۵ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۱۶۲,۸۶۰ ۳۵ ۱۱۵ ۳۵
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۱۸,۸۹۵ ۵۰۴ ۱۶۱٫۲۸ ۱۶۱٫۲۸
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۹۶,۷۳۷ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۹۹,۸۲۰ ۷۲۰ ۱,۰۸۰ ۷۲۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۴۰,۶۹۴ ۱,۰۱۲ ۱,۶۵۰ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۹۶,۷۳۷ ۳,۱۰۲ ۱,۱۲۲ ۹۶۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۳۴۱,۸۳۱ ۴۰۵ ۶۸۰ ۴۰۵
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۱,۴۹۶ ۷۰۴ ۶۳۸
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۲۲۷,۹۶۳ ۲۲۰ ۵۷۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱۹۶,۸۵۶ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۱۷۰,۵۲۴ ۱۱۰ ۱۹۸ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۱۸۲,۳۷۳ ۲۲۰ ۲۲ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۹۲,۵۲۶ ۰ ۳۴۱ ۳۴۱
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۷۰,۸۹۵ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۷۱,۸۳۰ ۸۴۰ ۲,۴۲۴ ۸۴۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۷۷,۷۱۰ ۱,۸۹۲ ۱,۶۰۶ ۱,۴۷۴
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۴۲,۷۴۳ ۳۷۸ ۴۴۱ ۳۷۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۱۷۰,۸۹۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۱,۹۳۳ ۳,۰۰۰ ۳۸۰ ۲۸۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۲۲۰,۱۲۲ ۱۱۰ ۲۸۶ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۱۸۶,۳۵۰ ۲۶۴ ۵۵۰ ۲۶۴
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۷۴,۶۹۶ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۱۹۱,۹۴۴ ۱۰۰ ۰ ۰

جمع

۸۴۲۳۴ ۱۰۲۹۳۶ ۶۳۵۷۴

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.