×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۴ آبان ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۶,۵۰۵ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۷۶,۹۷۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۳,۳۹۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پتروشیمی جم ۲۲۰ ۸۰,۰۵۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۳,۷۷۹ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۳۹۶ ۸۳,۳۹۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۳,۲۹۱ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۸۳,۲۹۱ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۹۴,۱۸۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۶ ۸۷,۸۸۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۸۳,۲۹۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱,۳۰۰ ۱۰۳,۲۲۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۸۵۸ ۱۱۰,۹۲۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۰۴ ۱۰۲,۲۳۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۶۵ ۱۰۹,۳۵۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۰۹,۳۵۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۵ ۱۰۳,۶۲۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۵ ۹۵,۵۹۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۴۵۰ ۸۲,۷۷۸ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۱۳۰,۰۱۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۸۰,۰۵۲ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۳۶,۸۶۲ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۰ ۱۳۰,۰۱۶ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۰ ۸۳,۳۹۸ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۸۷,۸۸۷ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۸۷,۸۸۷ انبار کارخانه
بانک سپه استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۸ ۱۳۲,۳۰۴ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۳۰۰ ۱۱۱,۵۸۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۳۶۰ ۸۷,۸۸۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۸۸,۳۷۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۸۷,۸۸۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۸۸,۳۷۶ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۸۳,۳۹۸ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۳۶۰ ۸۴,۱۸۰ انبار کارخانه
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۶۳۰ ۱۵۵,۲۳۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۳۰۲۰F9 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۸۷,۸۸۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۹۲,۲۸۱ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه ۱۲۰ ۸۳,۳۹۸ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ پتروشیمی ایلام ۱۱۰ ۷۸,۹۲۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۷۸,۹۲۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۹۶ ۷۶,۹۷۳ انبار کارخانه
بانک دی پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۵۱۸ ۸۴,۱۸۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۳۴۱ ۸۴,۱۸۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۶۶۰ ۸۴,۱۸۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۸۵۸ ۸۳,۳۹۸ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۹۶ ۸۳,۲۹۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۳,۸۹۷ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۸۳,۲۹۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۲,۱۸۷ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۳,۲۹۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۳,۱۶۴ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۳,۲۹۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۱,۴۵۴ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پتروشیمی مهاباد ۳۶۰ ۸۷,۲۰۲ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۳,۷۷۹ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۵,۴۴۵ تهران
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۰۲ ۸۷,۸۸۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۸,۷۶۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱,۲۱۰ ۸۴,۱۸۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۳۲ ۸۹,۸۴۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲۰ ۹۸,۰۵۱ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ پتروپاک مشرق زمین ۴۸ ۱۱۰,۹۲۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۶,۱۷۷ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۴۸ ۱۰۲,۲۳۴ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۸,۷۸۳ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پتروکیهان ۱۰۰ ۱۰۲,۲۳۴ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۰۲,۲۳۴ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۳۲N تولیدی پلاستیک ایسین ۸۰ ۱۰۲,۲۳۴ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۷,۲۵۸ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۵,۵۷۴ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۰,۵۴۶ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۷,۹۸۰ تهران
باهنر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۷,۴۹۸ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۸۰۴ ۸۷,۸۸۷ تهران
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۸۸,۷۶۶ تهران
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۳۳۰ ۹۲,۲۸۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۵۰ ۸۰,۷۹۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۱۸۰ ۱۰۲,۲۳۴ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۱۱,۵۸۰ تبریز
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۰۰ ۱۱۱,۵۸۰ تبریز
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۲۶ پتروشیمی تبریز ۲۵ ۱۰۶,۷۵۴ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۳۰۰ ۱۱۱,۵۸۰ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۵۰ ۱۱۱,۵۸۰ تهران
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۸۲,۷۷۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۱۰۳,۲۲۶ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.