×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۱۷ خرداد , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

میزان عرضه:۸۳۵۴۵ تن

میزان تقاضا: ۶۵۰۶۱ تن

حجم معاملات: ۴۵۴۱۵ تن

 

(آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (۲۵ تا ۳۰ خرداد

نام کالا تولید
کننده
قیمت
پایانی میانگین موزون
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۱۱۳,۰۴۸ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۹۶,۵۴۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۰,۹۹۳ ۵۰۶ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ پتروشیمی تبریز ۱۱۵,۴۲۹ ۸۵ ۱۵ ۱۵
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۲۶۹,۰۰۰ ۱۰۵٫۶ ۱۷٫۶ ۱۷٫۶
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۱۱۱,۰۸۹ ۰ ۲۱۰ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۱۱۸,۱۸۷ ۱,۰۳۲ ۱,۵۳۶ ۱,۰۳۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی ۱۳۰,۹۵۳ ۱۰۵ ۱۲۶ ۱۰۵
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۹۴,۴۸۶ ۱۳۲ ۲۴۲ ۱۳۲
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۸۳,۸۵۵ ۳,۰۱۴ ۱,۲۹۸ ۵۲۸
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۸۰,۵۴۲ ۰ ۱,۶۷۲ ۱,۶۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۹۶,۵۴۰ ۰ ۴۴ ۴۴
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۱۳۶,۰۸۲ ۵۰۴ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۹۶,۵۴۰ ۱,۳۲۰ ۴۱۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۹۵,۹۸۵ ۲۱۶ ۹۶ ۷۲
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۲۶,۹۵۹ ۷۰۴ ۳۸۵ ۳۶۳
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۱۱۱,۰۸۹ ۴,۰۰۰ ۱,۵۱۰ ۱,۳۷۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم ۱۴۰,۳۷۲ ۲۲۰ ۱,۰۱۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی ۱۳۷,۲۱۲ ۰ ۴۲ ۴۲
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۸۳,۸۵۵ ۲,۵۹۶ ۱,۴۷۴ ۵۷۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند ۱۱۷,۸۹۷ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ۱۲۸,۷۰۷ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۹۶,۵۴۰ ۱,۵۰۰ ۹۱۰ ۷۳۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۴۴,۴۹۱ ۱۰۰ ۳۳۰ ۱۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۱۴,۳۳۶ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۹۶,۵۴۰ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم ۱۳۷,۲۳۶ ۳۳۰ ۱,۰۷۸ ۳۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی ۱۳۷,۲۱۲ ۶۳ ۴۲ ۲۱
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۸۳,۸۵۵ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۹۶,۲۵۲ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۱۰۰,۹۹۳ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۹۶,۵۴۰ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۱۰۰,۶۹۰ ۲,۰۱۶ ۴۳۲ ۴۳۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پتروشیمی لرستان ۹۳,۳۵۰ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۱۴,۳۳۶ ۱,۰۰۱ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۹۶,۵۴۰ ۳,۵۲۰ ۷۴۸ ۵۵۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم ۱۳۶,۴۹۹ ۳۳۰ ۵۷۲ ۳۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی ۱۵۲,۲۵۹ ۲۱۰ ۷۷۷ ۲۱۰
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۸۳,۸۵۵ ۵۰۰ ۳۸۰ ۲۸۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۱۰۰,۷۲۰ ۰ ۲۲ ۲۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۱۳۶,۰۸۲ ۰ ۱۰۵ ۱۰۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۹۶,۵۴۰ ۱,۰۳۴ ۲۴۲ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۱۱۳,۸۳۶ ۱,۰۳۴ ۱,۰۱۲ ۹۲۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پتروشیمی لرستان ۹۳,۳۵۰ ۱,۵۱۲ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۳۱۸,۰۰۰ ۰ ۲۵ ۲۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیرکبیر ۱۰۱,۸۵۰ ۰ ۲۴۲ ۲۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم ۱۳۹,۸۳۷ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی ۱۴۷,۹۸۴ ۱۰۵ ۳۱۵ ۱۰۵
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند ۸۷,۱۰۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۰۱,۵۴۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۲۶,۲۶۴ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان ۱۳۱,۰۰۰ ۱,۰۱۲ ۲۶۴ ۱۷۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان ۱۳۰,۷۱۴ ۵۰۶ ۲۶۴ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۹۶,۵۴۰ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۰۰,۹۹۳ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۰۰,۹۹۳ ۵۰۶ ۱۱۰ ۶۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۹۶,۴۰۲ ۰ ۳۶۰ ۳۶۰
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی ۱۱۶,۶۱۶ ۰ ۶۳ ۶۳
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۹۶,۴۰۲ ۰ ۱۸۰ ۱۸۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۱۰۰,۶۹۰ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۱۱۱,۰۸۹ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان ۱۳۹,۱۷۶ ۲,۰۰۲ ۲,۵۹۶ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۹۵,۹۸۵ ۱,۵۱۲ ۵۷۶ ۴۵۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۹۵,۹۸۵ ۰ ۹۶ ۹۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۱۴۵,۰۰۹ ۷۰ ۱۷۰ ۷۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم ۱۱۶,۶۱۶ ۷۹۲ ۹۳۶ ۷۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی ۱۳۳,۸۳۱ ۱۰۵ ۱۶۸ ۱۰۵
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۸۳,۸۵۵ ۰ ۳۳۰ ۳۳۰
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۱۲۱,۴۱۵ ۹۹۰ ۲,۳۵۴ ۹۹۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۹۶,۴۰۲ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۰۱,۸۵۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۹۶,۱۴۸ ۱,۰۰۰ ۱,۲۴۰ ۱,۰۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۱۱۷,۸۷۲ ۴۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۱۶,۹۶۰ ۷۵ ۲۰ ۲۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR پتروشیمی خوزستان ۳۳۴,۱۳۶ ۱۰۰ ۱۶۵ ۱۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۹۵,۹۸۵ ۵,۰۰۰ ۲,۲۳۰ ۲,۰۲۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند ۱۲۴,۰۰۶ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۴۴۰ ۴۶۲ ۳۹۶
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۱۲۰,۷۸۹ ۲۳۱ ۷۳۵ ۲۳۱
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند ۱۱۷,۸۹۷ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۲۶,۲۶۴ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۱۰۰,۹۹۳ ۱,۵۸۴ ۴۸۴ ۲۴۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۱۳۶,۵۰۵ ۱,۵۱۸ ۱,۶۹۴ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۹۶,۵۴۰ ۱,۰۰۸ ۳۱۲ ۳۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۰۰,۹۹۳ ۱,۵۱۸ ۶۳۸ ۵۹۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۱۰۰,۶۹۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۹۶,۲۵۲ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۸۸ ۴۴ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی ۱۱۶,۶۱۶ ۲۳۱ ۲۳۱ ۱۶۸
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ پتروشیمی شازند ۱۴۱,۹۰۸ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۲۶۹,۰۰۰ ۰ ۸٫۸ ۸٫۸
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۱۱۱,۰۸۹ ۱,۵۱۸ ۴۴۰ ۳۵۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۱۳۴,۲۱۶ ۲,۰۰۲ ۲,۴۶۴ ۱,۸۹۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۹۴,۹۸۴ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۹۶,۴۹۰ ۲۰۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۱۰۰,۶۹۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۱۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی ۱۷۱,۷۳۷ ۲۱۰ ۷۷۷ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۸۸ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۹۹۰ ۹۶۸ ۸۵۸
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان ۲۹۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۸۳,۸۵۵ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۸۳,۸۵۵ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان ۱۳۴,۶۳۱ ۲,۰۰۲ ۷۴۸ ۷۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۹۶,۵۴۰ ۰ ۱۷۰ ۱۷۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۹۳,۶۱۴ ۸۰۰ ۶۹۰ ۶۵۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۹۱,۳۳۱ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۱۰۰,۶۹۰ ۱,۰۱۲ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند ۱۱۶,۸۵۵ ۷۰۰ ۸۸۰ ۷۰۰
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی ۱۴۶,۹۷۶ ۹۰۳ ۱,۷۶۴ ۹۰۳
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ پتروشیمی شازند ۱۴۱,۹۰۸ ۵۰۴ ۵۰۴ ۴۸۳٫۸۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۹۵,۹۸۵ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۱۰۰,۹۹۳ ۰ ۲۲ ۲۲
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۳۲۵,۰۰۰ ۱۰۵٫۶ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۱۰۰,۶۹۰ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۱۰۰,۶۹۰ ۵۰۶ ۳۰۸ ۳۰۸
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۸۳,۸۵۵ ۰ ۴۶۲ ۴۶۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند ۱۱۶,۶۱۶ ۰ ۳۶۰ ۳۶۰
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۱۲۲,۶۵۰ ۲۰۰ ۴۱۰ ۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۹۶,۲۵۲ ۰ ۱۹۲ ۱۹۲
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۱۱۱,۰۸۹ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند ۱۲۴,۱۶۴ ۱,۶۰۰ ۵۴۰ ۵۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۱۰۲,۹۶۵ ۱,۰۰۰ ۲,۶۰۰ ۱,۰۰۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۲۲,۶۲۲ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پترو کیهان ۱۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۹۵,۹۸۵ ۰ ۲۳۰ ۲۳۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم ۱۴۹,۶۹۳ ۹۸۴ ۳,۲۶۴ ۹۸۴
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۱۸,۶۵۷ ۱,۱۹۷ ۲,۰۳۷ ۱,۱۹۷
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۱۰۱,۰۱۹ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۰,۹۹۳ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۱۰۰,۹۹۳ ۲,۰۱۶ ۱۲۰ ۹۶
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۲۷,۳۸۲ ۱۵۰ ۱۸۰ ۱۵۰
پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۳۱۸,۰۰۰ ۲۵۰ ۶۵ ۶۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیرکبیر ۱۰۱,۸۵۰ ۳,۵۲۰ ۶۱۶ ۵۰۶
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم ۱۳۹,۸۳۷ ۱۱۰ ۶۶ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون ۱۲۱,۵۰۱ ۳۷۴ ۸۱۴ ۳۷۴
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند ۸۷,۱۰۶ ۸۸ ۶۶ ۶۶
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۹۱,۱۰۰ ۶۶ ۶۶ ۶۶
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۸۳,۸۵۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۰۱,۸۵۰ ۲۲۰ ۲۴۲ ۱۷۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۱۳۴,۲۱۶ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۱۰۰,۶۹۰ ۳,۰۰۰ ۲۵۰ ۲۳۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۱۳۷,۸۰۸ ۳۰۰ ۳۴۰ ۳۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۹۱,۳۳۱ ۹۰۲ ۸۸۰ ۸۸۰
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۸۳,۸۵۵ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی ۱۷۹,۲۱۱ ۳۱۵ ۸۱۹ ۳۱۵
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۸۸ ۶۶ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۳۲۵,۰۰۰ ۰ ۱۷٫۶ ۱۷٫۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۰۱,۸۵۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ۱۲۸,۷۰۷ ۲,۵۰۸ ۱,۳۴۲ ۱,۲۹۸
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۳۰۸ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان ۲۰٫۲۴ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم ۱۱۶,۶۱۶ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند ۱۱۶,۶۱۶ ۶۰۰ ۲۶۰ ۲۴۰
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۸۳,۸۵۵ ۵۴۰ ۸۲۰ ۵۴۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۱۱۶,۶۱۶ ۱۹۸ ۸۸ ۲۲

جمع

۸۳۵۴۵٫۴ ۶۵۰۶۱٫۲ ۴۵۴۱۵

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.