×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۱۸ خرداد , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۵ آذر ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۸۳,۷۷۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۴,۲۱۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۷۶,۳۰۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۲,۲۲۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پتروشیمی جم ۸۸ ۷۹,۳۵۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۴,۲۸۹ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۵,۸۲۰ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۰ ۸۲,۲۲۲ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲۱۰ ۸۲,۲۲۲ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۷,۸۸۵ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۷,۸۸۵ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۸ ۱۳۰,۵۶۵ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۳۶۰ ۱۰۷,۲۱۶ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۰ ۱۳۰,۷۵۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه ۳۶۰ ۸۲,۲۲۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۸۳,۵۵۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۷۸,۳۴۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV شرکت پتروشیمی لرستان ۳۶۰ ۷۸,۳۴۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۵۰۴ ۸۷,۸۵۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 پتروشیمی کردستان ۳۶۰ ۸۸,۳۹۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۸۸,۳۹۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۴۰ ۱۰۰,۴۸۳ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۸۳,۵۵۷ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ پتروشیمی ایلام ۱۱۰ ۷۸,۳۴۴ انبار کارخانه
بانک انصار پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲,۵۰۸ ۸۳,۵۵۷ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۸۳,۷۷۸ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۹۶ ۱۰۰,۴۸۳ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پتروشیمی مهاباد ۴۰۸ ۸۷,۳۵۲ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ پتروپاک مشرق زمین ۶۴ ۱۱۰,۶۳۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۸۳,۷۷۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱,۵۰۰ ۹۹,۹۷۱ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۳۲N تولیدی پلاستیک ایسین ۸۰ ۱۰۰,۴۸۳ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پتروکیهان ۸۰ ۱۰۰,۴۸۳ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۸۷,۸۸۵ تهران
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۸۸,۷۵۹ تهران
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۹۲,۲۵۷ تهران
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۶۰ ۱۰۶,۶۸۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۹۹,۹۷۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۰۶,۶۸۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۸۵۸ ۸۲,۶۷۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۸۵۸ ۸۳,۵۵۷ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۱۳۰,۷۵۳ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۳۷,۹۰۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۵۴ ۸۳,۵۵۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۸۵۸ ۸۲,۲۲۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۷۹,۳۵۴ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۷,۵۴۸ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۵,۸۶۹ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۸۷,۷۸۸ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۰,۸۲۶ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۰۲ ۸۷,۸۸۵ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱,۲۱۰ ۸۳,۵۵۷ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۸,۷۵۹ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۸,۲۱۴ انبار کارخانه
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۵۷ ۱۵۵,۲۳۶ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۶۴ ۹۱,۶۴۵ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۵,۶۱۹ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۸۸ ۹۳,۳۴۸ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۲,۳۷۵ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۸,۹۴۴ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۹۶,۳۴۹ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۴,۰۷۸ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.