×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۲ اسفند , ۱۳۹۸  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در بازه ۱۱ تا ۱۶ آبان ۹۸

نام کالا ارزش
معامله (هزارریال)
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۵۴,۴۷۰,۴۱۶ ۰ ۶۱۶ ۶۱۶
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۶,۴۰۱,۳۴۰ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۳۵,۸۴۱,۵۶۰ ۱,۳۰۰ ۱,۷۰۰ ۱,۳۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۰,۸۴۱,۷۴۰ ۰ ۱۳۰ ۱۳۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۱۳,۰۳۹,۸۲۴ ۶۳۰ ۸۴ ۸۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۲,۳۹۴,۴۰۴ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۴۶,۱۹۵,۳۸۰ ۲,۵۰۸ ۵۵۰ ۴۸۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۳۳,۴۴۵,۸۷۲ ۴,۰۰۴ ۲,۷۲۸ ۲,۷۲۸
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳,۳۴۷,۴۰۰ ۵۰ ۳۰ ۳۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۸,۱۴۷,۱۶۰ ۰ ۸۴ ۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۲,۲۱۷,۵۴۰ ۱۶۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۱۲,۲۲۰,۷۴۰ ۳۱۵ ۱۶۸ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی C30S ۶۱,۸۷۹,۶۲۰ ۱,۰۱۲ ۸۵۸ ۶۳۸
پلی وینیل کلراید S65 ۳,۳۷۷,۵۲۸ ۰ ۴۴ ۴۴
آلیاژ پلی کربنات ABS ۰ ۵۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۷,۳۳۹,۰۲۴ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۹,۴۱۴,۳۹۰ ۶۵ ۱۶۰ ۶۵
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۷۷,۷۹۴,۷۵۲ ۱,۰۰۸ ۵۸۸ ۵۸۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۲,۷۳۱,۵۵۲ ۰ ۲۸۸ ۲۸۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۱۵,۹۹۱,۸۷۲ ۰ ۱۹۲ ۱۹۲
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ ۱,۹۷۶,۵۴۶ ۱۳۲ ۴۴ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۹,۶۶۷,۵۷۰ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱,۹۳۹,۸۰۰ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۰ ۴۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۱۱۵,۴۴۲,۳۳۴ ۱,۲۳۹ ۱,۱۳۴ ۱,۱۳۴
پلی پروپیلن نساجی F30G ۰ ۴۴ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۹۴,۲۳۷,۳۶۲ ۲,۰۰۲ ۲,۲۸۸ ۲,۰۰۲
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۲,۷۹۸,۴۰۰ ۰ ۸٫۸ ۸٫۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۲,۲۱۵,۱۲۲ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی کربنات ۰۷۱۰UR ۵,۴۸۰,۰۰۰ ۱۱۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۵,۱۵۸,۲۹۶ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۴۴,۴۹۰,۶۴۴ ۵۰۶ ۵۲۸ ۵۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۲,۶۰۰,۳۲۰ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۴۲,۰۳۲,۵۹۲ ۹۶۰ ۵۰۴ ۵۰۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۸,۳۴۷,۵۶۰ ۸۵۸ ۲۴۲ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۲,۰۱۰,۶۹۶ ۴۸۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۴۴,۱۵۲,۵۴۸ ۵۰۶ ۱,۰۱۲ ۵۰۶
پلی استایرن انبساطی ۵۲۶ ۲,۶۶۸,۸۵۰ ۲۵ ۲۵ ۲۵
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱,۹۳۹,۸۰۰ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۸۷,۴۸۵,۵۲۰ ۹۰۰ ۱,۲۴۰ ۹۰۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۱۲,۲۲۰,۷۴۰ ۷۵۶ ۱۶۸ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۰ ۲۲۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴,۸۷۸,۵۸۸ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲,۰۶۴,۱۶۸ ۰ ۲۴ ۲۴
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 ۰ ۲۲ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۵۰,۳۷۳,۳۳۴ ۵۰۶ ۱,۰۳۴ ۵۰۶
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۷۱,۹۸۷,۷۲۹ ۸۵۸ ۷۳۷ ۶۴۹
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۸۱,۹۰۷,۴۴۰ ۹۰۰ ۱,۶۸۰ ۹۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۱۱,۰۷۳,۷۲۰ ۲۴۰ ۱۴۴ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۸۱,۴۶۴,۲۰۸ ۹۶۰ ۱,۳۹۲ ۹۶۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۵,۸۵۸,۵۵۶ ۱۱۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۷۹,۶۸۰,۴۸۰ ۱,۰۱۲ ۱,۲۱۰ ۸۸۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۰,۷۶۱,۱۴۰ ۳۰۰ ۱۹۰ ۱۳۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۰ ۲۱۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۷۸,۰۳۸,۰۴۸ ۳,۰۱۴ ۱,۰۵۶ ۱,۰۳۴
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۴,۰۷۳,۵۸۰ ۵۰۴ ۲۳۱ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۸,۵۳۵,۱۲۰ ۵۰۶ ۱۵۴ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۲۵,۶۰۵,۳۶۰ ۰ ۲۶۴ ۲۶۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۴,۰۷۷,۲۶۴ ۰ ۴۸ ۴۸
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۳,۴۹۸,۰۰۰ ۳۵٫۲ ۱۳٫۲ ۱۳٫۲
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۱۰,۶۸۹,۱۰۵ ۰ ۱۰۵ ۱۰۵
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۷,۳۲۰,۷۸۶ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۷۹,۲۲۸,۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹۵۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۳۰۲۰F9 ۰ ۱۲۰ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۹۵,۰۲۳,۷۶۴ ۱,۵۱۸ ۱,۰۳۴ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۸۰,۰۵۰,۲۵۶ ۹۰۲ ۱,۳۴۲ ۹۰۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۱,۹۵۲,۰۷۲ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۴,۹۶۶,۶۸۰ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۲۰,۳۶۷,۹۰۰ ۴۴۱ ۳۱۵ ۲۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۹,۳۲۶,۹۱۲ ۵۰۶ ۳۰۸ ۲۶۴
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۱۶,۲۹۴,۳۲۰ ۰ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲,۱۳۳,۷۸۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۹۷,۷۶۵,۹۲۰ ۱,۴۴۰ ۱,۲۲۴ ۱,۰۰۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۴,۷۳۰,۳۸۵ ۰ ۵۵ ۵۵
پلی کربنات W1 ۰ ۶۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۱۲۹,۳۸۸,۳۸۰ ۱,۵۱۸ ۲,۸۸۲ ۱,۵۱۸
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۵۰,۶۰۵,۸۳۰ ۷۰۴ ۴۹۵ ۴۹۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۷۶,۴۶۱,۶۹۰ ۹۰۰ ۹۷۰ ۸۷۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ ۸,۶۸۲,۱۹۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۶۲,۸۷۱,۵۳۴ ۲,۰۰۲ ۷۷۰ ۶۸۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۵۵,۵۵۸,۸۰۰ ۱,۲۱۰ ۷۷۰ ۶۶۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD ۴۴,۲۷۳,۹۸۸ ۵۰۶ ۱,۰۱۲ ۵۰۶
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۰,۶۴۵,۲۰۰ ۲,۰۰۰ ۲۶۰ ۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۶,۳۱۸,۷۲۲ ۱۶۸ ۳۳۶ ۱۶۸
پلی وینیل کلراید S65 ۳۸,۱۸۸,۸۳۲ ۰ ۵۰۶ ۵۰۶
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۹,۲۰۴,۰۲۰ ۲۲۰ ۳۰۸ ۱۹۸
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۴۵,۵۹۶,۲۳۲ ۳۹۶ ۷۴۸ ۳۹۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲,۳۲۷,۷۶۰ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۲,۶۲۶,۹۵۴ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۱۱۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۰,۶۶۸,۹۰۰ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۶۹,۳۳۲,۵۶۰ ۸۰۰ ۱,۱۶۰ ۸۰۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۱۰,۴۰۱,۲۸۰ ۱۲۰ ۹۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۸,۰۸۱,۲۸۰ ۷۲۰ ۱۲۰ ۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۸,۱۳۸,۵۹۲ ۹۶ ۱۹۲ ۹۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۴,۱۹۹,۵۸۰ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۸,۸۲۶,۲۸۰ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴,۴۶۳,۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۶۴,۰۱۳,۴۰۰ ۹۰۰ ۷۰۰ ۶۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C ۲,۲۱۷,۵۴۰ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۴,۰۷۳,۵۸۰ ۰ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۴,۹۳۶,۴۶۰ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴۳,۹۰۷,۲۹۲ ۶۶۰ ۴۴۰ ۳۹۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۸,۳۲۲,۹۵۲ ۰ ۸۸ ۸۸
اپوکسی رزین جامد E011P ۰ ۶۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۸,۳۰۱,۹۲۰ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۶,۷۴۷,۴۴۴ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۲,۶۳۶,۶۱۰ ۰ ۳۰ ۳۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 ۰ ۲۴۰ ۲۴ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۲,۱۶۸,۶۸۴ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۹,۲۵۹,۸۰۰ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۶۹,۶۸۰,۱۶۰ ۱,۰۱۲ ۸۵۸ ۷۹۲
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۲۴,۷۷۴,۲۴۰ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۳۲,۳۸۸,۶۶۴ ۳۰۸ ۶۸۲ ۳۰۸
پلی وینیل کلراید S65 ۴۰,۷۵۸,۷۶۰ ۵۴۰ ۵۸۰ ۵۴۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۲,۱۳۳,۷۸۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی V79S ۰ ۲۲۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۱,۸۹۹,۶۸۰ ۱,۲۰۰ ۵۵۲ ۴۳۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۲,۴۳۵,۴۷۵ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی کربنات ۰۷۱۰UR ۱۵,۰۷۰,۰۰۰ ۰ ۵۵ ۵۵
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۱,۸۳۴,۷۵۶ ۵۰۶ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۱۳,۷۱۲,۴۹۰ ۱۰۰ ۲۷۰ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۰ ۳۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۴۳,۵۶۸,۸۰۸ ۹۶۰ ۵۵۲ ۵۵۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳,۹۹۷,۹۶۸ ۲۴۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۲۲,۰۱۲,۹۳۶ ۲۲۰ ۳۳۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۲,۸۶۹,۷۳۸ ۱,۸۰۴ ۳۹۶ ۳۷۴
پلی وینیل کلراید S65 ۲,۹۲۸,۳۲۰ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G ۰ ۹۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۲,۱۷۰,۲۸۷ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۵۹,۷۴۵,۸۴۰ ۹۹۰ ۶۸۲ ۶۱۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۰,۶۶۸,۹۰۰ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۰ ۵ ۵
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۳,۵۲۷,۴۳۵٫۸۴ ۳۲۲٫۵۶ ۶۸۵٫۴۴ ۳۲۲٫۵۶
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۲,۷۹۸,۴۰۰ ۱۰۵٫۶ ۲۶٫۴ ۸٫۸
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۲,۸۰۲,۶۸۰ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۹۴,۸۲۰,۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۳,۱۵۰ ۲,۰۰۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 ۲,۷۳۷,۲۴۰ ۱۵۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۴,۰۰۳,۱۰۴ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱,۸۳۴,۷۵۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۶,۰۳۲,۰۸۸ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی استایرن معمولی ۳۲N ۰ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۰ ۲۰۰ ۱۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۷,۷۵۹,۲۰۰ ۵۰۰ ۸۰ ۸۰
پلی پروپیلن نساجی I110 ۰ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۲,۰۳۶,۷۹۰ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۱۵,۷۷۱,۷۵۶ ۲۲۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱۱۲,۳۸۸,۳۰۴ ۲,۴۹۶ ۱,۱۰۴ ۱,۱۰۴
پلی وینیل کلراید S65 ۴,۴۶۷,۵۴۰ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU ۰ ۲۲۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۲,۰۷۲,۵۸۰ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۸,۹۸۳,۵۹۲ ۰ ۲۱۶ ۲۱۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV ۵,۵۴۲,۰۵۶ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 ۰ ۶۶ ۲۲ ۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۲,۴۴۰,۲۶۲ ۶۶ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۰ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۹,۹۶۲,۳۰۴ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۲۲,۰۲۴,۳۵۴ ۱۹۸ ۲۲۰ ۱۹۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۸,۶۸۱,۱۴۸ ۱۰۵ ۸۴ ۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G ۰ ۳۹۶ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۲۴,۳۹۲,۹۴۰ ۶۶۰ ۲۸۶ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۵,۹۵۵,۷۰۸ ۰ ۶۶ ۶۶
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۲,۷۹۸,۴۰۰ ۰ ۸٫۸ ۸٫۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ ۳,۶۸۶,۲۷۶ ۵۰۶ ۴۴ ۴۴
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۷,۷۷۲,۱۷۵ ۱۰۵ ۷۵ ۷۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۴۴,۲۹۵,۰۴۸ ۷۲۰ ۵۵۲ ۵۰۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV ۱,۸۴۷,۳۵۲ ۹۶ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 ۷,۹۹۵,۹۳۶ ۰ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 ۰ ۶۶ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۲,۰۳۰,۱۸۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۸۶,۳۳۹,۹۶۸ ۲,۰۰۲ ۱,۶۰۶ ۱,۱۴۴
پلی پروپیلن RP270G ۰ ۶۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۱۲,۰۱۷,۹۸۵ ۱۰۵ ۱۶۸ ۱۰۵
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۴,۴۷۹,۲۴۴ ۲,۷۹۴ ۹۴۶ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۰ ۲۲۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۲,۲۶۶,۵۷۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۴,۶۵۵,۵۲۰ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۲,۰۱۷,۰۷۲ ۳۹۶ ۲۶۴ ۲۶۴
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ ۰ ۱۰۵ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 ۰ ۲۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۵,۵۵۵,۸۸۰ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 ۹,۹۹۴,۹۲۰ ۴۸۰ ۱۴۴ ۱۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۰ ۶۶ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۲۶,۳۹۲,۳۶۶ ۳۳۰ ۲۸۶ ۲۸۶
پلی وینیل کلراید S65 ۱۱,۷۱۳,۲۸۰ ۰ ۱۶۰ ۱۶۰
پلی وینیل کلراید E7044 ۴,۷۵۳,۶۲۹ ۵۷ ۱۱۴ ۵۷
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۱۴,۵۷۰,۹۳۴ ۱۲۶ ۲۹۴ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۷۲,۵۴۸,۵۲۰ ۲,۰۰۲ ۸۱۴ ۷۴۸
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۲,۵۷۹,۱۴۸ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۰ ۸۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۴,۸۷۸,۵۸۸ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA ۷,۳۲۹,۶۰۸ ۵۰۶ ۸۸ ۸۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۱۴,۳۰۱,۷۶۰ ۴۰۰ ۱۴۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۳,۷۴۸,۶۰۸ ۴۸۰ ۳۸۴ ۳۸۴
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۰,۱۸۵,۷۸۰ ۳۴۱ ۱۴۳ ۱۲۱
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۲,۰۹۲,۸۴۸ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۵,۱۱۱,۷۰۰ ۱۸۰ ۵۰ ۵۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی SIF010 ۰ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T ۰ ۶۳ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۷,۰۷۰,۲۴۰ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۶,۹۸۳,۲۸۰ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۴,۸۷۸,۵۸۸ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی وینیل کلراید E6834 ۹,۰۶۶,۲۸۸ ۱۳۲ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲,۳۲۷,۷۶۰ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA ۹,۱۶۲,۰۱۰ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۳۷,۹۳۲,۶۰۰ ۴۵۰ ۵۸۰ ۴۵۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۲,۱۰۹,۲۸۸ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۸۹,۸۲۰,۰۶۰ ۱,۵۱۸ ۱,۱۳۳ ۱,۰۶۷
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 ۶,۰۴۱,۴۴۲ ۶۶ ۸۸ ۶۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 ۰ ۶۶ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۴,۰۴۱,۷۹۰ ۵۰ ۸۰ ۵۰
پلی وینیل کلراید S65 ۹۵,۱۷۰,۴۰۰ ۱,۵۰۰ ۱,۴۶۰ ۱,۳۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۱,۶۲۲,۶۸۸ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۱۷,۱۲۷,۹۱۵ ۱۴۷ ۳۱۵ ۱۴۷
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F ۴۰,۱۷۲,۸۳۶ ۳۹۶ ۷۹۲ ۳۹۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۴,۸۷۸,۵۸۸ ۴۴۰ ۴۴ ۴۴
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۱۲,۵۹۲,۸۰۰ ۰ ۳۹٫۶ ۳۹٫۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۲,۴۳۹,۲۹۴ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۷۴,۷۳۰,۸۷۴ ۳,۱۰۲ ۴,۸۸۴ ۳,۱۰۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۸,۰۸۸,۱۲۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 ۰ ۱۲۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۱,۱۱۱,۷۶۰ ۶۶۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۶,۲۷۸,۵۴۴ ۷۲۰ ۱۲۰ ۷۲
پلی استایرن معمولی MP08 ۲,۰۴۴,۶۸۰ ۱۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۰ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱,۹۳۹,۸۰۰ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی CR380 ۰ ۷۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۰ ۲۱۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۲۸,۳۷۰,۶۲۸ ۴۴۰ ۲۴۲ ۲۴۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۰,۲۶۰,۸۸۰ ۶۲۴ ۳۱۲ ۳۱۲
جمع ۹۱۳۵۶٫۴ ۷۳۶۴۷٫۲ ۵۷۰۲۹٫۷۶
پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران
مطلب پیشنهادی:  رشد معامله در بازار محصولات پلیمری و شیمیایی

 

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.