×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

 

میزان عرضه: ۸۳۰۰۰ تن

میزان تقاضا: ۵۳۰۰۰ تن

آمار معاملات ۴۳۰۰۰ تن

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا: ۲۹ تیر تا ۳ مرداد ۹۸

نام کالا قیمت
پایانی میانگین موزون
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۰۲,۵۴۶ ۱,۳۴۲ ۳۳۰ ۳۰۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۰۵,۱۲۴ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۱۰۱,۰۱۴ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۱۲۹,۰۶۶ ۵۰ ۷۰ ۵۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۱۵۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۰۲,۵۴۶ ۰ ۱۸۷ ۱۸۷
پلی وینیل کلراید S65 ۸۷,۳۶۰ ۷۶۰ ۸۲۰ ۷۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۱۲۸,۷۳۵ ۱۰۵ ۱۸۹ ۱۰۵
پلی وینیل کلراید S65 ۸۴,۷۳۹ ۰ ۴۰۰ ۴۰۰
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۱۱۴,۲۹۳ ۱۸۹ ۱۲۶ ۱۰۵
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۱۰۵,۲۸۴ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۸۴,۵۴۳ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۶۶ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۰۱,۹۸۶ ۱,۸۰۰ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 ۱۴۲,۳۶۹ ۲۶۴ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 ۳۰۸ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M ۱۱۲,۳۴۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۰۲,۵۴۶ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۱۴,۲۹۳ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۱۴,۲۹۳ ۱,۱۷۶ ۱,۴۴۰ ۱,۱۷۶
پلی پروپیلن شیمیایی X30G ۱۱۴,۲۹۳ ۸۸ ۱۱۰ ۶۶
پلی وینیل کلراید E6834 ۹۷,۱۱۰ ۲۶۴ ۳۹۶ ۲۶۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۱۰۵,۱۲۴ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی وینیل کلراید E6834 ۹۶,۶۷۱ ۱۱۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۸۴,۷۳۹ ۰ ۱۸۰ ۱۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۱۰۵,۱۲۴ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۰۱,۰۱۴ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ ۱۱۸,۲۰۵ ۳۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۰۲,۵۴۶ ۱,۰۱۲ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۰۱,۹۸۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۱۰۰ ۴۰ ۰
پلی وینیل کلراید S60 ۹۲,۷۰۸ ۰ ۹۴۶ ۹۴۶
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۱۵۳,۵۵۳ ۱۵۰ ۴۱۰ ۱۵۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۱۱۴,۲۹۳ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۰۱,۹۸۶ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی وینیل کلراید E6834 ۹۶,۶۷۱ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ ۱۰۷,۲۵۹ ۶۶ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۹۴,۹۷۲ ۱,۰۰۸ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۱۰۱,۰۱۴ ۱,۰۰۸ ۷۲ ۲۴
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 ۳۰۸ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۰۲,۵۴۶ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۱۵,۱۱۸ ۲,۰۰۲ ۷۹۲ ۶۱۶
پلی وینیل کلراید S57 ۱۱۳,۸۹۷ ۲۰۰ ۳۷۵ ۲۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۱۶۲,۷۸۶ ۱۶۸ ۴۶۲ ۱۶۸
پلی وینیل کلراید S65 ۸۷,۳۶۰ ۰ ۳۹۶ ۳۹۶
پلی وینیل کلراید S65 ۸۴,۷۳۹ ۴,۰۰۰ ۱,۰۶۰ ۸۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۰۱,۰۱۴ ۰ ۲۴ ۲۴
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۴٫۴ ۴٫۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۱۰۵,۱۲۴ ۱,۳۴۲ ۶۸۲ ۶۶۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۳۷,۲۸۱ ۵۰۶ ۴۴۰ ۳۷۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 ۱۴۵,۶۹۲ ۱۵۴ ۱۳۲ ۴۴
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۹۵,۷۷۴ ۵۰۰ ۷۰۰ ۵۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۰۲,۵۴۶ ۵۰۶ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۰۱,۹۸۶ ۶۶۰ ۲۴۲ ۱۹۸
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۱۴,۴۰۲ ۵۹۴ ۸۳۶ ۵۹۴
پلی وینیل کلراید S60 ۹۲,۷۰۸ ۳,۰۱۴ ۱,۵۶۲ ۱,۴۵۲
پلی پروپیلن شیمیایی X30G ۱۱۴,۲۹۳ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۱۱۴,۲۹۳ ۹۴۰ ۹۶۰ ۸۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۹۴,۹۷۲ ۰ ۲۴ ۲۴
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۴٫۴ ۴٫۴
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۱۵۴ ۲۲ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۱۰۵,۲۸۴ ۱,۸۰۰ ۱۴۴ ۹۶
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۱۳۸,۵۵۷ ۱۰۰ ۲۳۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۰۱,۹۸۶ ۱,۰۱۲ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۰۲,۵۴۶ ۱,۲۱۰ ۷۵۹ ۷۱۵
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۱۵,۷۸۶ ۲۷۳ ۵۸۸ ۲۷۳
پلی وینیل کلراید S65 ۸۷,۳۶۰ ۱,۵۱۸ ۱,۴۳۰ ۹۴۶
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۱۲۰,۲۹۱ ۹۰۳ ۸۱۹ ۳۷۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۳۷,۲۸۱ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۰۱,۱۰۰ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۱۵۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۰۱,۰۱۴ ۱,۲۰۰ ۱۶۸ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۰۱,۹۸۶ ۲,۰۰۰ ۵۲۰ ۵۲۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۱۲۵,۰۸۸ ۱۳۲ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۰۱,۹۸۶ ۰ ۷۰ ۷۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۱۰۵,۱۲۴ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱۲۰,۲۹۱ ۱,۷۲۸ ۹۱۲ ۹۱۲
پلی پروپیلن نساجی V79S ۲۴۲ ۴۴ ۰
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۱۷۹,۵۴۱ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R ۸۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۱۵,۱۱۸ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۰۲,۶۵۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۹۵,۸۵۸ ۴۵۰ ۶۹۵ ۴۵۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۵۰۴ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۱۳۱,۶۲۶ ۲۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۱۵۳,۱۴۴ ۴۰۰ ۱۸۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M ۱۱۲,۳۴۱ ۲,۰۲۴ ۲۸۶ ۲۸۶
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۰۲,۵۴۶ ۵۰۶ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۱۴,۲۹۳ ۸۸۰ ۸۱۴ ۷۷۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۱۴,۲۹۳ ۷۲۰ ۷۹۲ ۷۲۰
پلی پروپیلن نساجی F30G ۱۱۴,۲۹۳ ۱۱۰ ۲۲ ۲۲
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۸٫۸ ۸٫۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۰۵,۱۲۴ ۰ ۷۲ ۷۲
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۳۱۰,۰۰۰ ۱۰۵٫۶ ۶۱٫۶ ۶۱٫۶
پلی کربنات W1 ۵۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۰۱,۹۸۶ ۰ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۴۱,۴۳۴ ۰ ۷۴۸ ۷۴۸
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۱۳۴,۵۹۰ ۷۰۴ ۸۳۶ ۷۰۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۰۱,۰۱۴ ۰ ۷۴۸ ۷۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۱۱۰,۹۰۶ ۱,۱۰۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۱۵,۱۱۸ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۱۱۴,۲۹۳ ۷۷۰ ۱۵۴ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۱۳۳,۲۷۲ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۱۴۴,۹۶۰ ۲۱۰ ۳۳۶ ۲۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۰۲,۵۴۶ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۹۵,۰۷۲ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۱۰۵,۱۲۴ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۶۰ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۲۳,۰۰۰ ۲,۵۰۸ ۲,۱۱۲ ۲,۱۱۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۲۳,۰۰۰ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۱۶۰,۱۵۵ ۷۰ ۱۹۰ ۷۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۱۰۵,۱۲۴ ۱,۰۰۰ ۷۰ ۵۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۹۳,۳۶۶ ۱,۵۱۸ ۱,۷۶۰ ۱,۵۱۸
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۱۱۴,۲۹۳ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۱۴۴,۰۴۷ ۱۱۰ ۳۹۶ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۱۸۰,۴۰۶ ۲۱۰ ۵۰۴ ۲۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۰۲,۵۴۶ ۰ ۲۶۴ ۲۶۴
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین ۲۶۵,۰۰۰ ۸۸ ۱۷٫۶ ۱۷٫۶
پلی کربنات ۰۷۱۰ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۳۹,۴۶۱ ۲,۰۰۲ ۱,۵۶۲ ۱,۰۷۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۴۱,۴۳۴ ۲,۰۰۲ ۶۸۲ ۵۵۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۲۰,۳۷۷ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۰۱,۰۱۴ ۴,۰۰۴ ۱,۷۳۸ ۱,۴۹۶
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP564S ۱۲۵,۱۲۹ ۳,۲۸۸ ۳,۲۸۸ ۳,۲۸۸
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۱۰۵ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۱۲۹,۴۵۲ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۱۴,۶۹۳ ۲۰۰ ۴۲۰ ۲۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۰۱,۹۸۶ ۰ ۲۰ ۲۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 ۲۱٫۱۲ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۰۵,۱۲۴ ۲,۵۲۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۰۱,۳۴۷ ۱۳۰ ۲۷۰ ۱۳۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD ۱۲۵,۳۸۶ ۲,۰۰۲ ۵۷۲ ۵۷۲
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۲۰,۳۷۷ ۵۰۶ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۱۲,۳۴۱ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۸۷,۳۶۰ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۱۶۹,۵۰۶ ۱۷۶ ۳۳۰ ۱۷۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۱۲۹,۴۵۲ ۴۱۸ ۴۱۸ ۳۵۲
پلی پروپیلن نساجی V30S ۳۸۰ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۲۳,۰۰۰ ۰ ۲۸۶ ۲۸۶
اپوکسی رزین جامد E011P ۲۹۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۱۱۰,۹۰۶ ۲۲۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۵۰۶ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۲۹,۱۶۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۵۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۱۲,۳۴۱ ۲,۵۰۰ ۱,۲۶۰ ۸۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۰۸ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S60 ۹۲,۷۰۸ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی پروپیلن فیلم RG3420L ۸۸ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۱۲۹,۴۵۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۱۳۶,۰۷۱ ۶۳ ۶۳ ۲۱
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۲۹,۱۶۵ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ ۱۴۶,۴۰۰ ۲۱۰ ۴۲ ۴۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۱۰۵,۱۲۴ ۱,۲۱۰ ۳۰۸ ۱۹۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۳۷,۲۸۱ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۱۴۹,۵۱۸ ۱۲۰ ۳۸۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۰۱,۹۸۶ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۰۲,۵۴۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۱۱۴,۳۴۸ ۱۶۸ ۳۱۵ ۱۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۱۳۸,۸۴۷ ۵۵۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۱۱۴,۲۹۳ ۱۸۹ ۲۷۳ ۱۶۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۳۹,۴۶۱ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۱۱۱,۰۴۳ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۰۲,۵۴۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۹۴,۹۷۲ ۱,۸۰۰ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۳۹,۴۶۱ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱۴۴,۷۵۷ ۵۵۰ ۷۰۴ ۵۵۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ ۹۴,۹۷۲ ۵۰۶ ۱۵۴ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۱۲,۳۴۱ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۱۱۴,۲۹۳ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی V30G ۱۱۴,۲۹۳ ۱۹۸ ۶۶ ۴۴
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱۲۰,۲۹۱ ۴۳۲ ۸۸۸ ۲۴
پلی پروپیلن نساجی V30S ۶۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۸۴,۷۳۹ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۰۲,۵۴۶ ۰ ۴۱۸ ۴۱۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۰۲,۶۵۵ ۰ ۶۶ ۶۶
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۱۴۰,۶۵۸ ۵۰۰٫۵ ۳۰۰٫۳ ۳۰۰٫۳
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۹۴,۹۷۲ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۲۹,۱۶۵ ۱,۰۱۲ ۶۸۲ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۹۶,۵۵۰ ۲۰۰ ۸۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ ۹۴,۹۷۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۱۱۴,۲۹۳ ۰ ۸۴ ۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F ۱۱۵,۳۶۰ ۳۷۴ ۱۷۶ ۱۵۴
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۱۱۴,۵۶۳ ۶۰۰ ۷۴۴ ۶۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T ۱۴۲,۶۲۴ ۸۴ ۱۶۸ ۸۴
پلی وینیل کلراید S60 ۹۲,۷۰۸ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۱۰۵,۱۲۴ ۰ ۲۲۰ ۲۲۰

جمع

۸۲,۹۸۷ ۵۳۵۱۶ ۴۳۱۱۵

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.