خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 31 اسفند 1403

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 31 اسفند 1403

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 31 فروردین 1403
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن ترفتالات بطری IR84 651,608 550 660 440
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 381,385 88 88 88
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 50 45 45
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 419,453 396 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 401,786 418 418 418
پلی وینیل کلراید S57 342,631 270 562.5 270
پلی بوتادین رابر 1220 764,102 745.92 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد پودری E12 1,083,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 44 13.2 13.2
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,131,500 44 154 44
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 395,728 660 22 22
پلی بوتادین رابر 1220 764,102 504 302.4 302.4
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 13.2 13.2
پلی استایرن مقاوم 4512 420,284 250 250 250
پلی استایرن مقاوم 4512 415,620 0 150 150
پلی استایرن مقاوم 4512 415,620 200 70 50
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 419,453 0 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 419,453 0 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 383,362 110 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری IR84 651,608 0 110 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 520,000 50 65 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 419,453 400 130 130
پلی استایرن انبساطی R310 397,495 700 530 220
نخ پلی استر 250D48FB 643,741 0 18 18
نخ پلی استر 250D48FB 643,741 108 54 54
نخ پلی استر 160D48FB 655,703 108 90 90
پلی استایرن معمولی 1309 387,313 180 200 180
پلی استایرن معمولی 1309 387,313 198 198 198
پلی استایرن معمولی MP08 387,313 400 630 400
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 419,453 0 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 395,728 0 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 395,728 300 20 0
پلی استایرن انبساطی R310 397,495 0 10 10
پلی استایرن معمولی 1551 387,313 956.25 2,092.50 956.25
پلی استایرن مقاوم 6045 420,284 49.5 137.5 49.5
پلی استایرن معمولی 1028 387,313 44 352 44
پلی استایرن معمولی 1115 387,313 429 929.5 429
نخ پلی استر 160D48FA 690,214 88 132 88
نخ پلی استر 250D48FA 677,622 88 110 88
نخ پلی استر 500D96FA 679,516 22 22 0
نخ پلی استر 160D48FB 655,703 0 18 18
پلی استایرن مقاوم 7240 420,284 902 1,617 902
پلی استایرن معمولی 1540 387,313 1,100 2,541 1,100
پلی استایرن انبساطی 422FC 395,728 30 60 30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 437,904 174 522 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 511,275 435 739.5 435
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 710,000 40 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP510L 437,904 696 1,032 696
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 446,400 242 396 242
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 478,451 396 484 396
نخ پلی استر 48F280DTA 684,239 95 19 19
پلی پروپیلن نساجی HP510L 437,904 1,100 1,810 1,100
پلی پروپیلن نساجی HP552R 437,904 1,740 2,000 1,740
پلی پروپیلن نساجی Z30S 437,904 400 680 400
پلی وینیل کلراید E6834 544,357 506 484 473
پلی وینیل کلراید E6834 544,357 0 33 33
پلی وینیل کلراید S65 321,110 990 3,080 990
پلی پروپیلن نساجی HP565S 464,179 506 616 506
پلی پروپیلن نساجی HP550J 437,904 48 120 48
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 437,904 783 1,196.25 783
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 710,000 42 63 42
نخ پلی استر 500D96FA 670,000 40 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 511,275 357 525 357
پلی پروپیلن نساجی SF060 437,904 1,008 1,302 1,008
پلی پروپیلن نساجی HP552R 437,904 552 792 552
پلی پروپیلن نساجی HP550J 437,904 312 744 312
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 445,628 550 1,166 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 445,628 726 1,276 726
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 445,628 176 352 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 476,520 88 154 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 478,451 418 858 418
نخ پلی استر 96F560DTA 669,607 20 0 0
پلی وینیل کلراید S70 332,841 292.5 900 292.5
پلی وینیل کلراید S65 321,110 500 1,350 500
پلی وینیل کلراید S65 321,110 2,618 6,666 2,618
پلی پروپیلن نساجی V30S 437,904 100 270 100
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 437,904 210 252 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 437,904 252 378 252
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 437,904 210 462 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 455,282 105 315 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 511,275 210 462 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 495,056 210 357 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 445,628 168 252 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 478,451 189 231 189
پلی وینیل کلراید S65 321,110 2,000 4,460 2,000
پلی پروپیلن نساجی Z30S 437,904 1,100 1,694 1,100
پلی پروپیلن نساجی C30S 437,904 330 726 330
پلی پروپیلن نساجی HP552R 437,904 1,100 1,870 1,100
پلی پروپیلن نساجی V30S 437,904 1,210 1,672 1,210
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 377,702 1,804 836 638
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 411,695 440 418 396
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 343,915 1,008 546 546
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 425,653 1,000 760 750
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 425,653 600 160 140
پلی استایرن انبساطی R200 403,587 600 150 130
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,078 1,804 1,804 1,672
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 315,541 1,664 528 528
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 377,702 2,400 2,208 2,064
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 442,635 0 320 320
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 442,635 1,600 1,060 980
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,078 1,104 240 216
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 745,287 725.76 403.2 403.2
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 332,734 1,200 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 332,734 0 242 242
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 332,734 2,002 1,672 1,496
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 772,241 423.36 241.92 241.92
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 772,241 181.44 161.28 161.28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 377,702 990 858 814
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 332,734 3,014 2,552 2,398
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 332,734 600 150 150
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 377,702 70 100 60
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 377,702 2,520 1,512 1,320
پلی استایرن انبساطی 221HS 403,587 160 150 150
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 416,371 2,002 1,892 1,562
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 416,371 0 440 440
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 416,371 0 154 154
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 416,371 2,002 1,386 1,078
پلی استایرن انبساطی 321HS 403,587 110 90 80
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 332,734 40 30 10
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 332,734 0 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 703,192 550 400 340
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 703,192 150 150 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 349,078 902 924 902
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 377,702 264 440 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 377,702 0 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 411,695 0 44 44
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 389,033 198 352 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,078 3,504 4,344 3,504
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 349,078 80 220 80
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 357,012 240 384 240
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 343,915 0 392 392
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 425,653 0 90 90
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 425,653 0 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 425,653 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 403,587 0 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 349,078 0 132 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 315,541 0 112 112
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 377,702 0 192 192
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 354,552 1,200 1,640 1,200
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ 356,483 240 384 240
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 332,734 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 333,024 240 480 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 354,552 1,800 2,328 1,800
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 349,078 60 160 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV 333,024 864 1,056 864
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 332,734 0 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 377,702 900 2,120 900
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 377,702 900 1,750 900
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 332,734 15 35 15
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 772,241 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 332,734 1,200 1,680 1,200
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 349,078 360 504 360
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 396,040 2,400 2,990 2,400
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 354,552 5,016 6,864 5,016
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 377,702 0 176 176
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 332,734 0 616 616
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 377,702 0 456 456
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 377,702 0 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 349,078 1,200 1,872 1,200
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 332,734 1,512 2,520 1,512
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 295,962 3,696 7,568 3,696
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 284,464 2,706 3,586 2,706
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 298,010 1,804 2,068 1,804
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 298,326 286 506 286
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 306,730 1,518 2,508 1,518
پلی استایرن انبساطی 221HS 403,587 0 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 325,300 3,520 5,346 3,520
پلی استایرن انبساطی 321HS 403,587 0 30 30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 413,000 2,002 2,343 2,002
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 332,734 0 10 10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 703,192 0 45 45
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 509,798 435 435 435
پلی پروپیلن فیلم HP525J 509,798 600 600 600
پلی پروپیلن فیلم RP120L 509,798 154 198 154
پلی پروپیلن فیلم HP525J 509,798 484 484 484
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 509,798 168 168 168
جمع 105119.73 139358.11 93708.61
                                    مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) :

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است