خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 8 دی 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 8 دی 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 8 دی 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 382,252 484 44 44
پلی بوتادین رابر 1220 552,888 599.76 181.44 181.44
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 430,000 210 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 552,888 504 342.72 342.72
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 359,339 572 308 308
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,131,500 52.8 39.6 39.6
اپوکسی رزین جامد E011P 1,083,000 40 5 5
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 120 5 5
نخ پلی استر 250D48FC 558,979 42 28 14
نخ پلی استر 160D48FA 670,214 110 66 66
نخ پلی استر گرید D 337,408 144 120 120
پلی استایرن مقاوم 4512 353,867 200 185 185
پلی استایرن مقاوم 6045 353,867 528 473 319
پلی استایرن معمولی 24N 325,793 176 176 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 10 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 500,000 50 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 52.8 22 22
پلی استایرن معمولی 1551 325,793 1,203.75 2,688.75 1,203.75
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 88 88 88
نخ پلی استر 250D48FB 624,741 216 54 54
نخ پلی استر 160D48FB 636,703 216 90 90
نخ پلی استر گرید D 337,408 0 12 12
پلی استایرن مقاوم 4512 353,867 0 15 15
پلی استایرن معمولی 1309 325,793 240 360 240
پلی استایرن مقاوم 6045 353,867 0 209 209
پلی استایرن مقاوم 7240 353,867 704 1,793 704
پلی استایرن معمولی 1540 325,793 858 2,156 858
پلی استایرن معمولی 1460 325,793 22 33 22
پلی استایرن معمولی 1160 325,793 99 286 99
پلی استایرن انبساطی 422FC 359,339 20 45 20
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 100 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 348,858 1,044 1,022.25 1,022.25
پلی پروپیلن نساجی HP510L 348,858 744 816 744
پلی پروپیلن نساجی HP550J 348,858 72 216 72
نخ پلی استر 96F560DTA 676,564 38 19 19
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 354,420 418 748 418
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 355,162 242 462 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 354,420 506 1,188 506
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 354,420 55 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 371,106 176 616 176
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 371,106 88 198 88
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 402,625 210 399 210
پلی پروپیلن نساجی HP552R 348,858 100 220 100
پلی پروپیلن نساجی HP510L 348,858 1,250 1,900 1,250
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 365,544 126 315 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 402,625 168 168 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 401,884 189 273 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 383,343 63 168 63
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 775,000 19 19 19
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 705,000 63 21 21
نخ پلی استر 500D96FA 660,000 60 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP550J 348,858 450 610 450
پلی پروپیلن نساجی HP500M 348,858 350 470 350
پلی وینیل کلراید S65 294,105 750 1,280 750
پلی وینیل کلراید E6834 490,176 506 693 506
پلی پروپیلن نساجی Z30S 348,858 1,518 1,584 1,518
پلی پروپیلن نساجی HP552R 348,858 1,012 1,540 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 402,625 836 1,562 836
پلی پروپیلن نساجی Z30G 348,858 528 990 528
پلی وینیل کلراید S65 294,105 748 3,454 748
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 0 5 5
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 348,858 0 21.75 21.75
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 348,858 1,131 1,479 1,131
پلی پروپیلن نساجی 1102L 348,858 348 391.5 348
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 402,625 174 348 174
پلی پروپیلن نساجی V30S 348,858 350 600 350
نخ پلی استر 48F280DTA 665,622 95 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R 348,858 672 936 672
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 354,420 0 11 11
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 384,085 198 220 198
پلی پروپیلن نساجی SF060 348,858 798 840 798
پلی پروپیلن نساجی I110 348,858 63 168 63
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 348,858 189 315 189
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 348,858 168 231 168
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 348,858 168 315 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 371,106 147 252 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 354,420 147 273 147
پلی وینیل کلراید S65 294,105 1,860 4,880 1,860
پلی وینیل کلراید S65 294,105 792 2,662 792
پلی وینیل کلراید S70 308,110 66 308 66
نخ پلی استر سفید 500D96SD 665,110 140 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 775,000 19 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 705,000 0 21 21
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 705,000 60 0 0
پلی وینیل کلراید S65 294,105 2,000 4,040 2,000
پلی وینیل کلراید S65 294,105 3,256 8,602 3,256
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 835,000 19 0 0
پلی پروپیلن نساجی V30S 348,858 308 462 308
پلی پروپیلن نساجی C30S 348,858 1,518 2,442 1,518
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 314,905 1,008 672 476
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 310,201 3,600 3,504 3,336
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 390,368 1,012 528 374
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 337,530 1,704 792 624
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 337,530 40 80 40
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 314,905 574 168 98
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 350,786 1,804 1,870 1,694
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 361,310 220 132 88
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 324,644 2,424 5,232 2,424
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 606,187 150 320 150
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 606,187 50 170 50
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 593,611 201.6 141.12 141.12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 385,000 1,507 1,364 1,199
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 569,193 403.2 403.2 403.2
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 606,187 450 340 245
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 397,776 220 110 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 606,187 100 70 30
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 320,361 1,416 2,808 1,416
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 369,238 66 154 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 302,785 1,518 3,674 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 302,785 2,000 3,020 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 350,786 2,064 2,928 2,064
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 356,348 220 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 415,863 1,800 1,880 1,660
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 350,786 792 1,210 792
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 270,642 1,012 1,408 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 289,200 1,012 1,672 1,012
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 593,611 423.36 241.92 241.92
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 350,786 216 312 192
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 320,361 3,014 2,728 2,200
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 320,361 2,200 2,156 1,870
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 415,863 2,002 1,320 682
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 415,863 2,002 2,728 1,936
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 314,905 1,008 504 378
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 314,905 100 240 100
پلی وینیل کلراید S60 338,221 1,870 1,936 1,870
پلی وینیل کلراید S60 338,221 1,232 1,518 1,232
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 350,786 2,400 3,120 2,400
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 293,701 400 768 400
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 314,905 0 70 70
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 310,201 0 264 264
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 390,368 0 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 337,530 1,804 2,706 1,804
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 337,530 3,408 5,100 3,408
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 337,530 80 150 80
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 337,530 0 48 48
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 314,905 0 14 14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 350,786 264 682 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 350,786 0 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 382,357 440 748 440
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 305,191 902 1,540 902
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 294,479 1,034 2,002 1,034
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 288,992 2,068 3,432 2,068
پلی استایرن انبساطی 221HS 360,944 200 540 200
پلی استایرن انبساطی 321HS 360,944 110 260 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 385,000 0 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 351,977 198 726 198
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 337,530 1,488 2,808 1,488
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 606,187 0 70 70
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 337,530 216 480 216
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 371,212 2,400 3,440 2,400
پلی اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ LEC1969 409,374 330 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 692,785 55 80 55
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 324,644 1,300 3,000 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 415,863 0 140 140
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 324,644 5,016 7,172 5,016
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 276,055 1,980 2,706 1,980
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 371,212 200 670 200
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 593,611 181.44 292.32 181.44
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 593,611 0 100.8 100.8
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 350,786 0 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 320,361 0 220 220
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 320,361 0 176 176
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 320,361 0 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 337,530 110 352 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 350,786 1,100 1,890 1,100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 415,863 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 350,786 1,000 1,660 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 415,863 0 66 66
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 314,905 0 224 224
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 320,361 2,400 3,504 2,400
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 320,361 30 90 30
پلی پروپیلن فیلم HP525J 463,396 288 408 288
پلی پروپیلن فیلم HP525J 463,396 280 360 280
پلی پروپیلن فیلم RP120L 463,396 176 198 176
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 463,396 348 348 348
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 463,396 168 168 168
پلی پروپیلن فیلم HP525J 463,396 352 352 352
جمع 108948.71 162769.37 100178.99
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است