خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 3 شهریور 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 3 شهریور 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 3 شهریور 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن مقاوم 6045 346,618 0 5.5 5.5
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 61.6 70.4 17.6
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 235,499 1,008 528 432
پلی بوتادین رابر 1220 376,613 1,008 141.12 141.12
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 150 5 5
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,026,680 70.4 39.6 22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 258,386 812 1,386 812
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 367,692 528 0 0
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 258,386 200 760 200
پلی بوتادین رابر 1220 376,613 504 60.48 60.48
پلی کربنات W1 1,171,961 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,134,947 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,199,722 40 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G 273,658 30 130 30
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 235,499 0 208 208
پلی استایرن معمولی MP08 325,936 90 65 25
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 0 105 105
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,153,454 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,063,880 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,019,000 80 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 383,802 400 40 40
پلی استایرن انبساطی R200 362,467 600 60 60
پلی استایرن مقاوم 6045 349,176 253 253 253
نخ پلی استر 250D48FB 462,493 324 432 324
نخ پلی استر 160D48FA 499,427 88 176 88
نخ پلی استر 160D48FB 474,456 126 180 126
نخ پلی استر 160D48FC 424,513 42 42 42
پلی استایرن مقاوم 7240 349,176 902 1,496 902
پلی استایرن معمولی 1540 325,936 957 2,101 957
پلی استایرن انبساطی 422FC 360,856 50 10 10
پلی استایرن مقاوم 4512 349,176 198 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 325,936 100 100 100
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 0 17.6 17.6
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 597,874 40 0 0
پلی وینیل کلراید S65 240,863 2,040 3,120 2,040
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 383,802 0 20 20
پلی استایرن انبساطی R310 362,467 0 30 30
پلی استایرن انبساطی R310 362,467 700 90 90
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 383,802 484 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 325,936 0 101.25 101.25
پلی استایرن معمولی 1551 325,936 956.25 675 562.5
پلی استایرن مقاوم 6045 349,176 253 247.5 225.5
پلی استایرن مقاوم 6045 349,176 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1028 325,936 110 82.5 82.5
پلی استایرن معمولی 1115 325,936 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1115 325,936 132 16.5 16.5
پلی استایرن مقاوم 7055 372,455 44 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 325,936 180 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 325,936 176 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 486,835 110 374 110
پلی استایرن مقاوم 4125 370,792 220 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 275,353 484 1,034 484
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 288,890 220 682 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 297,013 132 352 132
نخ پلی استر 48F280DTA 633,872 95 95 76
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,230 1,460 2,300 1,460
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 311,904 147 504 147
پلی وینیل کلراید S65 240,863 500 930 500
پلی وینیل کلراید E6834 394,556 506 693 506
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 655,000 66 66 66
پلی پروپیلن نساجی SF060 267,230 63 126 63
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,230 440 814 440
پلی وینیل کلراید S65 240,863 616 1,584 616
پلی وینیل کلراید S70 332,841 500 520 500
پلی پروپیلن نساجی HP510L 267,230 696 1,248 696
پلی پروپیلن نساجی HP550J 267,230 240 384 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,230 576 888 576
پلی پروپیلن فیلم HP525J 268,584 432 504 432
پلی پروپیلن فیلم RP120L 400,168 132 330 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 275,353 352 858 352
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 275,894 88 330 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 275,353 88 220 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 288,890 176 572 176
نخ پلی استر 48F180DTA 719,283 38 57 38
نخ پلی استر 96F560DTA 658,462 38 0 0
نخ پلی استر 48F280DTA 633,872 0 19 19
نخ پلی استر 48F280DTC 608,517 30 0 0
نخ پلی استر 48F180DTB 704,897 45 0 0
نخ پلی استر 48F180DTC 690,512 30 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP550J 267,230 200 320 200
پلی پروپیلن نساجی HP500M 267,230 200 250 200
پلی پروپیلن نساجی HP510L 267,230 600 890 600
پلی پروپیلن نساجی SF060 267,230 945 1,155 945
پلی پروپیلن نساجی Z30S 267,230 300 540 300
پلی وینیل کلراید S65 240,863 4,257 5,060 4,257
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 650,110 140 220 140
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 267,230 210 273 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 267,230 210 378 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 267,230 210 294 210
پلی وینیل کلراید S65 240,863 1,000 1,870 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 279,414 126 294 126
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 268,584 252 252 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 310,009 147 420 147
پلی وینیل کلراید S65 240,863 2,618 3,058 2,618
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 275,353 126 315 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 288,890 168 336 168
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 268,584 783 783 783
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 267,230 435 870 435
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 267,230 522 1,044 522
پلی پروپیلن نساجی 1102L 267,230 174 282.75 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 311,904 174 391.5 174
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 740,000 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی V30S 267,230 200 410 200
نخ پلی استر 160D48FA 697,000 40 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 640,000 100 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 640,000 80 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J 268,584 572 572 572
پلی پروپیلن نساجی HP565S 283,264 638 836 638
پلی پروپیلن نساجی C30S 267,230 440 726 440
پلی پروپیلن نساجی Z30S 267,230 440 836 440
پلی پروپیلن نساجی Z30G 267,230 330 528 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 275,353 352 836 352
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 288,890 352 990 352
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 264,530 2,332 836 704
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 419,703 1,008 241.92 181.44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 271,125 2,016 144 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 264,530 2,520 1,632 1,440
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 263,606 1,488 960 888
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 251,417 2,200 2,090 1,958
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 419,757 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 310,826 2,992 2,266 2,090
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 264,530 1,210 1,210 1,144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 238,944 2,400 2,340 2,300
پلی استایرن انبساطی 321HS 363,990 110 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 271,125 242 308 242
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,417 2,816 2,794 2,772
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 385,352 2,000 180 170
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 385,352 0 40 40
پلی وینیل کلراید S65 240,863 500 820 500
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 251,417 1,408 2,046 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 263,606 1,300 1,780 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 329,117 1,800 2,340 1,800
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 264,530 0 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 287,203 176 396 176
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 272,088 220 440 220
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 419,703 0 60.48 60.48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 271,125 0 288 288
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 264,530 0 672 672
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 263,606 0 600 600
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 271,125 1,804 1,892 1,804
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 261,152 120 336 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 294,802 2,002 2,354 2,002
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 437,784 150 240 150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 281,974 1,012 1,496 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 251,417 0 242 242
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 276,691 2,486 2,816 2,486
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 263,606 1,600 1,880 1,600
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 244,359 2,664 3,432 2,664
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 263,606 4,004 6,380 4,004
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 294,802 1,480 380 360
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 294,802 0 560 560
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 307,301 1,518 2,024 1,518
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 296,406 3,000 2,640 2,350
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 296,406 0 490 490
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 264,530 1,100 2,040 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 251,417 1,512 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 251,417 0 144 144
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 304,864 2,508 3,498 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 299,179 2,486 4,026 2,486
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 264,530 1,000 2,000 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 271,125 3,000 4,092 3,000
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 271,125 120 270 120
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 419,757 181.44 403.2 181.44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 244,359 25 95 25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 271,125 768 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 271,125 1,606 1,672 1,606
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 272,088 286 352 286
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 264,530 1,012 1,870 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 310,826 0 352 352
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 310,826 0 550 550
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 264,530 0 66 66
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 310,826 1,012 1,562 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 238,944 0 100 100
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 263,606 110 198 110
پلی استایرن انبساطی 221HS 363,990 120 260 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 1,705 1,287 1,155
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 0 110 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 437,784 550 605 550
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,417 0 44 44
جمع 109901.05 131389.66 94317.27
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است