×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۷ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۱۰ تیر ۱۴۰۱

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۶۷,۳۵۲ ۴۴۰ ۳۹۶ ۳۰۸
پلی بوتادین رابر ۱۲۱۰S ۵۴۶,۱۳۵ ۳۲۲٫۵۶ ۳۲۲٫۵۶ ۳۲۲٫۵۶
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۴۳۸,۲۷۰ ۳۰۰ ۱۵ ۱۵
پلی استایرن انبساطی R310 ۴۱۶,۷۸۰ ۲۰۰ ۲۰۵ ۱۷۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۴۱۶,۷۸۰ ۵۰ ۱۵ ۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۴۱۶,۷۸۰ ۲۵۰ ۱۹۵ ۱۲۵
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۳۱۰,۳۹۹ ۲۵۵ ۱۳۶ ۱۰۲
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۳۸,۲۷۰ ۹۰۰ ۱,۳۲۵ ۹۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۳۸,۲۷۰ ۴۵۰ ۲۷۰ ۱۵۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 ۴۱۴,۶۹۶ ۵۰ ۱۰ ۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۷,۲۵۱ ۲۰۰ ۲۲۰ ۱۴۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۲۲,۲۱۷ ۷۰۵٫۶ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸
آلیاژ پلی کربنات LED ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰
پلی کربنات W1 ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۴۰ ۴۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۴۱۷,۴۳۱ ۴۶۰ ۱۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۳۸,۲۷۰ ۰ ۳۵ ۳۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۴۱۶,۷۸۰ ۲۰۰ ۵۱۰ ۲۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۴۳۸,۲۷۰ ۱۹۸ ۲۲۰ ۱۹۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۴۳۸,۲۷۰ ۱۹۸ ۱۹۸ ۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۴۱۶,۷۸۰ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۳۸,۲۷۰ ۱۰۰ ۲۲۰ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۳۸,۲۷۰ ۵۰ ۹۰ ۵۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 ۴۱۴,۶۹۶ ۰ ۵ ۵
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۷,۲۵۱ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۳۸,۹۳۷ ۲۰۰ ۳۴۰ ۲۰۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۴۱۶,۷۸۰ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۱,۰۷۵,۷۲۸ ۸۰ ۱۱۵ ۸۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۱,۰۷۵,۷۲۸ ۸۰ ۱۸۰ ۸۰
اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC ۱,۱۷۱,۶۳۶ ۶۱٫۶ ۱۰۱٫۲ ۶۱٫۶
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۰۲۸,۳۳۴ ۶۱٫۶ ۱۱۰ ۶۱٫۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 ۲۳۲,۴۱۵ ۱۶۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۳۶۲,۴۷۰ ۵۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۴۱۶,۷۸۰ ۴۰۰ ۵۵ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۸۹,۹۰۱ ۸۵۵ ۳۴۸٫۷۵ ۲۰۲٫۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۸۹,۹۰۱ ۱۳۲ ۳۳ ۲۲
نخ پلی استر گرید D ۲۰۵,۰۱۴ ۱۲ ۳۶ ۱۲
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۵۸,۰۹۹ ۸۵۸ ۵۷۲ ۲۸۶
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۵۸,۰۹۹ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۸۹,۹۰۱ ۱,۵۰۷ ۶۴۹ ۳۹۶
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۳۸۹,۹۰۱ ۱۲۱ ۱۳۲ ۱۲۱
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۳۸۹,۹۰۱ ۲۰۹ ۱۶۵ ۱۶۵
نخ پلی استر ۵۰۰D96FB ۳۷۴,۹۹۳ ۳۶ ۳۶ ۳۶
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC ۴۱۴,۶۹۶ ۲۵ ۱۲۰ ۲۵
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۸۹,۹۰۱ ۱۴۰ ۱۲۰ ۶۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۸۹,۹۰۱ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۸۹,۹۰۱ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۵۸,۰۹۹ ۴۴۰ ۱۷۶ ۱۶۵
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۳۹۲,۸۳۵ ۶۶۰ ۷۲۶ ۶۶۰
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۳۹۴,۷۲۹ ۱۵۴ ۳۹۶ ۱۵۴
نخ پلی استر ۱۶۰D48FC ۳۴۴,۶۱۳ ۱۴ ۲۸ ۱۴
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۴۰۵,۴۲۷ ۱۵۴ ۲۶۴ ۱۵۴
نخ پلی استر ۲۵۰D48FC ۳۳۳,۹۱۰ ۴۲ ۱۱۲ ۴۲
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۳۷۳,۱۹۳ ۱۶۲ ۱۸۰ ۱۶۲
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۵۵,۰۲۲ ۱۹۸ ۴۴ ۴۴
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۸۹,۹۰۱ ۳۰۰ ۱۹۰ ۱۹۰
پلی استایرن معمولی ۲۴N ۳۸۴,۸۳۲ ۱۴۳ ۰ ۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۴۴,۲۶۱ ۳۶۰ ۳۶۰ ۳۶۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۸۲,۴۷۲ ۷۶ ۱۹ ۱۹
پلی وینیل کلراید E6834 ۳۷۴,۸۵۸ ۵۰۶ ۷۲۶ ۵۰۶
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۳۴۰,۶۴۴ ۳۵۲ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۸۹,۹۰۱ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۴۰,۶۴۴ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۴۰,۶۴۴ ۳۶۰ ۴۰۸ ۳۳۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۰,۶۴۴ ۴۸۰ ۹۱۲ ۴۸۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۳۵۱,۴۹۳ ۴۴۰ ۷۲۶ ۴۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۳۵۱,۹۷۵ ۳۹۶ ۷۲۶ ۳۹۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۳۵۱,۴۹۳ ۵۵۰ ۱,۲۹۸ ۵۵۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۵۹,۳۲۸ ۱۱۰ ۵۲۸ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۳۵۹,۳۲۸ ۶۶ ۲۸۶ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۳۷۰,۷۷۹ ۳۳۰ ۳۵۲ ۳۳۰
پلی پروپیلن RP270G ۳۸۹,۵۸۲ ۲۸۶ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTB ۴۶۳,۱۷۳ ۸۰ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTC ۴۴۴,۶۴۶ ۹۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۴۰,۶۴۴ ۳۱۵ ۵۴۶ ۳۱۵
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۴۳۵,۹۵۱ ۳۸ ۱۱۴ ۳۸
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۴۰,۶۴۴ ۲۱۰ ۵۴۶ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۴۰,۶۴۴ ۳۱۵ ۳۷۸ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۳۴۰,۶۴۴ ۱۰۵ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۰,۶۴۴ ۸۰۰ ۱,۵۸۰ ۸۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۳۵۳,۹۰۳ ۱۶۸ ۲۱۰ ۱۶۸
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۴۰,۶۴۴ ۳۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۴۴,۲۶۱ ۶۳۰ ۷۳۵ ۶۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۳۷۹,۸۱۹ ۲۱۰ ۵۸۸ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۳۸۲,۳۵۰ ۱۶۸ ۴۴۱ ۱۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۵۹,۳۲۸ ۱۶۸ ۳۳۶ ۱۶۸
پلی پروپیلن RP270G ۳۸۹,۵۸۲ ۹۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE ۳۵۹,۳۲۸ ۲۶۰ ۲۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۳۴۰,۶۴۴ ۷۴۰ ۱,۳۶۰ ۷۴۰
پلی پروپیلن نساجی HP502N ۳۴۰,۶۴۴ ۲۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۳۴۰,۶۴۴ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۳۴۰,۶۴۴ ۴۶۰ ۵۲۰ ۴۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۲۸,۸۲۳ ۱,۹۰۰ ۲,۱۲۰ ۱,۷۶۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۲۸,۸۲۳ ۰ ۱۴۰ ۱۴۰
نخ پلی استر SD250D48FAA ۴۸۱,۸۷۹ ۴۰ ۰ ۰
نخ پلی استر SD485D96FAA ۴۷۹,۸۶۴ ۶۰ ۰ ۰
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA ۵۲۸,۵۱۹ ۴۰ ۰ ۰
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA ۵۲۳,۴۱۱ ۶۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۲۸,۸۲۳ ۳,۰۱۴ ۴,۹۰۶ ۳,۰۱۴
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۴۰,۶۴۴ ۱,۰۱۲ ۱,۷۸۲ ۱,۰۱۲
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۴۰,۶۴۴ ۷۲۰ ۱,۴۶۴ ۷۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۰,۶۴۴ ۵۵۲ ۹۶۰ ۵۵۲
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۴۰,۶۴۴ ۶۶ ۶۶ ۴۴
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۴۰,۶۴۴ ۲۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۳۴۰,۶۴۴ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۳۴۰,۶۴۴ ۳۹۶ ۸۸ ۴۴
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۰,۶۴۴ ۱,۳۲۰ ۱,۷۱۶ ۱,۲۹۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۴۰,۶۴۴ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی V30G ۳۴۰,۶۴۴ ۱۵۴ ۴۴ ۲۲
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۴۴,۲۶۱ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۲۸,۸۲۳ ۴,۴۸۸ ۵,۴۸۹ ۴,۴۸۸
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۴۴,۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۶۱
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۴۴,۲۶۱ ۵۲۲ ۵۲۲ ۵۲۲
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۳۴۰,۶۴۴ ۹۵۷ ۱,۸۰۵٫۲۵ ۹۵۷
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۴۰,۶۴۴ ۱,۰۴۴ ۱,۲۳۹٫۷۵ ۱,۰۴۴
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L ۳۴۰,۶۴۴ ۴۳۵ ۳۶۹٫۷۵ ۳۶۹٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L ۳۴۰,۶۴۴ ۰ ۶۵٫۲۵ ۶۵٫۲۵
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۳۷۹,۸۱۹ ۳۴۸ ۸۹۱٫۷۵ ۳۴۸
پلی پروپیلن نساجی RG1102H ۳۴۰,۶۴۴ ۸۷ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۳۴۰,۶۴۴ ۰ ۲۱٫۷۵ ۲۱٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۳۴۰,۶۴۴ ۴۳۵ ۱۰۸٫۷۵ ۸۷
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL ۳۴۰,۶۴۴ ۱۸۹ ۲۱ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE ۳۷۹,۸۱۹ ۱۷۴ ۳۶۹٫۷۵ ۱۷۴
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۹۷,۱۰۶ ۱,۰۰۸ ۶۴۵٫۱۲ ۶۴۵٫۱۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۵۵,۱۷۵ ۱,۰۰۸ ۱,۲۲۴ ۱,۰۰۸
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۵۸,۰۹۹ ۰ ۲۲ ۲۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۴۲۲,۷۲۱ ۱۳۰ ۲۹۰ ۱۳۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۷,۲۸۵ ۶۱۶ ۱,۴۵۲ ۶۱۶
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۲۸,۳۸۳ ۱۵۴ ۱۵۴ ۱۳۲
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۶۱,۰۰۶ ۱,۴۰۰ ۲,۹۸۰ ۱,۴۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۴۱,۱۳۶ ۱۱۰ ۳۳۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۷,۴۸۸ ۱,۳۰۰ ۱,۱۲۰ ۷۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۷,۴۸۸ ۰ ۳۲۰ ۳۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۷,۴۸۸ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۸,۸۱۸ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۸,۸۱۸ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۱۸,۸۱۸ ۱,۲۱۰ ۷۹۲ ۵۵۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۲۹۸,۲۶۳ ۳۰۰ ۱۶۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۲۹۸,۲۶۳ ۰ ۲۰ ۲۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۹۷,۱۰۶ ۰ ۲۰۱٫۶ ۲۰۱٫۶
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 ۳۶۱,۰۰۶ ۴۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۱۸,۸۱۸ ۱,۴۰۸ ۱,۶۹۴ ۱,۳۶۴
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۱۸,۸۱۸ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۵۷,۲۸۵ ۱,۶۰۶ ۲,۳۹۸ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۵۵,۱۷۵ ۱,۲۹۸ ۱,۷۱۶ ۱,۲۹۸
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۵۵,۱۷۵ ۳۲۰ ۳۵۰ ۳۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۱۸,۸۱۸ ۱,۰۰۰ ۱,۸۸۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۱۸,۸۱۸ ۱,۰۰۰ ۱,۳۳۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۷,۲۸۵ ۲,۰۰۲ ۳,۸۸۳ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۵۵,۱۷۵ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۵۵,۱۷۵ ۳,۱۰۲ ۲,۰۰۲ ۱,۵۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۳۳۴,۷۵۹ ۲۲۰ ۱۰۰ ۷۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۳۳۴,۷۵۹ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۷,۴۸۸ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۰۷,۴۸۸ ۴,۴۰۰ ۲,۷۲۸ ۲,۴۶۴
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۶۱,۹۷۰ ۱,۵۰۷ ۲,۶۸۴ ۱,۵۰۷
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۳۵۴,۳۵۱ ۱,۷۰۵ ۳,۰۳۶ ۱,۷۰۵
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N ۳۵۱,۹۱۰ ۸۵۰ ۸۹۰ ۸۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N ۳۵۱,۹۱۰ ۰ ۵۰ ۵۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۱,۳۷۴ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۱,۳۷۴ ۰ ۱۴۳ ۱۴۳
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۱,۳۷۴ ۲,۰۲۴ ۱,۸۷۰ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۱۱,۱۰۴ ۱,۱۰۰ ۳۷۴ ۳۳۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۰۷,۴۸۸ ۳۶۰ ۷۲ ۴۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۰۷,۴۸۸ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۳۴۱,۱۳۶ ۹۶ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۰۷,۴۸۸ ۱,۰۸۰ ۵۵۲ ۴۵۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۰۷,۴۸۸ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۰۷,۴۸۸ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۱۸,۸۱۸ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۱۸,۸۱۸ ۲۴۰ ۱۶۸ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۱۸,۸۱۸ ۷۶۸ ۶۷۲ ۵۵۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۱۸,۸۱۸ ۰ ۲۱۶ ۲۱۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 ۳۲۰,۰۲۴ ۹۶ ۷۲ ۲۴
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۴۰۷,۴۱۲ ۱۲۰ ۳۶۵ ۱۲۰
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۴۰۷,۴۱۲ ۱۱۰ ۲۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۶,۱۹۵ ۹۶۰ ۱,۳۴۴ ۹۶۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۳۰۱,۶۵۷ ۱,۵۰۷ ۱,۸۳۷ ۱,۵۰۷
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۴۶,۱۹۵ ۲۴۰ ۲۸۸ ۲۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۰۸,۶۹۳ ۲۰۹ ۷۷ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۰۷,۴۸۸ ۲۴۰ ۱۶۸ ۱۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV ۲۴۶,۱۹۵ ۵۲۸ ۳۸۴ ۱۹۲
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA ۳۰۷,۴۸۸ ۷۷ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۲۴۱,۳۷۴ ۲۴۰ ۴۳۲ ۲۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ ۲۴۱,۳۷۴ ۵۲۸ ۳۳۶ ۲۸۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ ۲۴۱,۳۷۴ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۴۲۲,۷۲۱ ۶۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۳۰۸,۶۹۳ ۱۲۰ ۰ ۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 ۴۳۹,۵۹۶ ۵۵ ۱۵۰ ۵۵
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۷,۲۸۵ ۱,۰۰۸ ۱,۳۲۰ ۱,۰۰۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV ۲۴۶,۱۹۵ ۱,۰۰۸ ۲۱۶ ۱۹۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۵۰۴,۴۹۷ ۴۵۳٫۶ ۴۵۳٫۶ ۴۵۳٫۶
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۵۰۴,۴۹۷ ۱۵۱٫۲ ۲۸۲٫۲۴ ۱۵۱٫۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۳۴۵,۰۲۴ ۰ ۲۸۶ ۲۸۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۳۴۵,۰۲۴ ۱,۴۹۶ ۳۳۰ ۱۹۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۳۳۸,۷۱۸ ۱,۸۰۴ ۸۸۰ ۷۴۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۳۳۸,۷۱۸ ۰ ۷۴۸ ۷۴۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۳۴۷,۷۲۶ ۱۹۸ ۴۱۸ ۱۹۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۳۵۷,۳۳۵ ۱,۵۱۸ ۱,۲۳۲ ۷۲۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۳۵۷,۳۳۵ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 ۳۷۷,۹۶۶ ۸۸ ۳۰۸ ۸۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 ۳۷۱,۱۰۵ ۱۵۴ ۲۴۲ ۱۵۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۸۰,۹۰۶ ۰ ۴۸۴ ۴۸۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۸۰,۹۰۶ ۱,۵۱۸ ۱,۶۷۲ ۱,۰۳۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۹۷,۵۶۶ ۱,۵۱۸ ۲,۴۸۶ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۳۸۷,۱۱۳ ۴۱۸ ۵۵۰ ۲۲۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۳۸۷,۱۱۳ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۷۴,۰۴۶ ۱,۵۱۸ ۱,۷۳۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HY01 ۳۴۵,۰۲۴ ۱,۰۱۲ ۴۴ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK801L ۳۸۰,۹۰۶ ۷۰۴ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 ۳۹۷,۵۶۶ ۷۰۴ ۱۷۶ ۱۷۶
جمع کل ۹۶۵۱۰٫۱۶ ۱۱۰۵۹۱٫۹۵ ۷۵۳۰۲٫۴۱
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.