×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۰ شهریور ۹۹

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 ۱۸۴,۹۱۰ ۱۱۰ ۶۶ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۶۳,۱۰۸ ۱,۰۰۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 ۱۵۷,۴۷۱ ۵۰۰ ۷۵۰ ۵۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۸۲,۹۶۵ ۰ ۳۲۰ ۳۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۸۰,۳۴۵ ۱,۱۸۸ ۲,۱۳۴ ۱,۱۸۸
پلی پروپیلن نساجی V30G ۱۸۰,۳۴۵ ۳۳ ۱۶۵ ۳۳
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۱۸۳,۷۸۷ ۲۲۰ ۴۱۸ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۱۹۳,۵۸۹ ۱۱۰ ۸۰ ۸۰
پلی کربنات ۰۷۱۰UR ۴۴۹,۱۶۰ ۰ ۵ ۵
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۲۶,۶۷۳ ۱۶۸ ۲۳۱ ۱۶۸
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۲۱۰,۵۸۹ ۶۹۳ ۶۹۳ ۶۹۳
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱۴۰,۷۴۵ ۱,۷۶۰ ۲,۱۷۸ ۱,۷۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۱۸۶,۶۹۷ ۱,۰۰۰ ۲,۰۶۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۸۲,۹۶۵ ۱,۹۰۰ ۱,۲۸۰ ۱,۲۴۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۲,۰۰۲ ۱,۴۰۸ ۸۳۶
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۸۰,۳۴۵ ۷۴۸ ۱,۲۱۰ ۷۴۸
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۱۸۰,۳۴۵ ۵۶۵٫۵ ۱,۱۵۲٫۷۵ ۵۶۵٫۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۱۶۱,۹۹۱ ۴۴ ۲۲ ۲۲
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۰۲,۹۰۵ ۲۰٫۱۶ ۰ ۰
پلی کربنات ۰۷۱۰UR ۴۴۹,۱۶۰ ۱۲۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۹۷,۸۷۶ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۷۴,۴۱۷ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۶۸,۱۵۳ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۱۸۶,۶۹۷ ۱,۰۰۰ ۱,۷۲۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۹۷,۸۷۶ ۶۰۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۸۰,۳۴۵ ۲۰۰ ۶۸۰ ۲۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۲۰۸,۵۸۵ ۵۰۶ ۱,۵۸۴ ۵۰۶
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۱۵۸,۸۲۶ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۰۲,۹۰۵ ۵۰۴ ۰ ۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۵۵۵,۰۰۰ ۹۲٫۴ ۱۰۵٫۶ ۹۲٫۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۱,۶۶۳ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۷۴,۴۱۷ ۱,۵۱۸ ۲۸۶ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۶۸,۱۵۳ ۷۲۰ ۷۹۲ ۶۴۸
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۹۲,۵۲۶ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۱۸۶,۶۹۷ ۰ ۳۷۴ ۳۷۴
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۲,۵۰۰ ۱,۲۳۰ ۱,۰۶۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۸۰,۳۴۵ ۱۵۴ ۵۹۴ ۱۵۴
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۱۸۰,۳۴۵ ۳۰ ۱۸۰ ۳۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۱۵۸,۸۲۶ ۱۱۰ ۱۵۴ ۱۱۰
پلی کربنات W1 ۴۷۲,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۴۶۶,۰۰۰ ۵۲٫۸ ۷۹٫۲ ۵۲٫۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۱,۶۶۳ ۱,۵۱۸ ۵۲۸ ۳۹۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ ۱۹۶,۷۳۴ ۱,۸۹۲ ۲۶۴ ۲۴۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۱۷۵,۱۱۴ ۲۴۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S57 ۱۹۷,۸۶۲ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۱۸۶,۶۹۷ ۱,۱۰۰ ۷۲۶ ۵۵۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن RP270G ۲۱۴,۵۵۲ ۸۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۳,۰۱۴ ۲,۲۴۴ ۲,۰۰۲
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۱۸۳,۷۸۷ ۱,۲۱۰ ۱,۹۹۱ ۱,۲۱۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۴۷۴,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد E011P ۴۸۷,۵۰۰ ۳۰ ۲۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۰ ۵۷۲ ۵۷۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۷۴,۴۱۷ ۰ ۳۵۲ ۳۵۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۷۴,۴۱۷ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۱۷۱,۸۶۲ ۱۵۵ ۳۸۵ ۱۵۵
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۹۲,۵۲۶ ۳,۱۰۲ ۹۴۶ ۸۳۶
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۱۸۰,۳۴۵ ۲۷۳ ۶۹۳ ۲۷۳
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۸۰,۳۴۵ ۱,۰۰۸ ۲,۰۸۸ ۱,۰۰۸
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱۹۰,۶۶۳ ۸۱۶ ۱,۲۹۶ ۸۱۶
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۶۱,۹۹۱ ۱,۶۰۶ ۲,۱۵۶ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۸۰,۶۷۷ ۰ ۶۰۰ ۶۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۹۲,۵۲۶ ۰ ۴۴۰ ۴۴۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۳۲۲,۵۲۵ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۱۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۳۶,۷۴۵ ۱,۰۱۲ ۱,۳۶۴ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۸۶,۶۹۷ ۷۲۰ ۶۹۶ ۵۰۴
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۷۵,۳۲۰ ۰ ۵۵ ۵۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV ۱۶۱,۴۴۹ ۵۰۶ ۲۴۲ ۲۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۲۰۸,۵۸۵ ۱۲۶ ۴۲۰ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۸۰,۳۴۵ ۲۴۲ ۷۲۶ ۲۴۲
پلی استایرن انبساطی R310 ۱۶۰,۱۰۳ ۱۵۰ ۲۴۰ ۱۵۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ ۱۵۰,۳۲۸ ۲۰۹ ۴۰۷ ۲۰۹
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۴۶,۹۸۶ ۰ ۳۲۰ ۳۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۷۱,۶۶۳ ۰ ۱۶۰ ۱۶۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۳۲۲,۵۲۵ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۱,۶۶۳ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۷۴,۴۱۷ ۱,۵۱۸ ۲,۲۸۸ ۱,۵۱۸
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۱۷۱,۸۶۲ ۲۰۵ ۱۶۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV ۱۶۱,۴۴۹ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۱۸۰,۳۴۵ ۲۱۰ ۴۸۳ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۲۰۸,۵۸۵ ۵۵۰ ۱,۲۳۲ ۵۵۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۱۹۰,۶۶۳ ۴۳۵ ۷۳۹٫۵ ۴۳۵
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۱۵۸,۵۹۰ ۲۰۹ ۲۲۰ ۲۰۹
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۱۵۷,۹۹۷ ۰ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۶۸,۱۵۳ ۱,۱۰۰ ۱,۲۸۰ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۳۴,۳۷۱ ۱,۰۱۲ ۱,۴۹۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۱۸۶,۶۹۷ ۲۴۰ ۱۹۲ ۱۶۸
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۷۵,۳۲۰ ۱,۰۰۱ ۴۶۲ ۴۲۹
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۵۸,۵۶۱ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۲۰۸,۵۸۵ ۲۳۱ ۹۰۳ ۲۳۱
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۰۸,۵۸۵ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی استایرن انبساطی R200 ۱۶۰,۱۰۳ ۱۵۰ ۲۹۵ ۱۵۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۱۶۱,۹۹۱ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۱۴۲,۶۱۵ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۶۱,۴۴۹ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۲۰۰,۷۴۹ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۳۱,۷۴۶ ۱,۲۷۶ ۲,۰۰۲ ۱,۲۷۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۱۵۷,۴۷۱ ۱,۰۰۸ ۲۴ ۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۳۲۲,۵۲۵ ۵۰۰ ۵۷۵ ۵۰۰
پلی وینیل کلراید S57 ۱۹۷,۸۶۲ ۵۰۰ ۲۵۰ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۲۲۰,۹۱۶ ۴۲ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۲۱۳,۷۵۶ ۱۱۰ ۴۸۴ ۱۱۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۱۸۰,۱۱۱ ۱۰۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۱۶۲,۶۳۸ ۱۰۰ ۳۸۵ ۱۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE ۱۹۳,۵۸۹ ۱۴۰ ۲۲۰ ۱۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ ۱۳۸,۳۳۷ ۱۶۰ ۴۲۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۶۳,۱۰۸ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۱۸۶,۶۹۷ ۱,۳۲۰ ۱,۳۶۴ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۳۵,۰۰۶ ۱,۲۷۶ ۲,۷۹۴ ۱,۲۷۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۶۱,۴۴۹ ۱,۰۰۸ ۴۰۸ ۳۳۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۱۶۴,۰۶۷ ۳۰۸ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی وینیل کلراید E6834 ۱۹۵,۵۴۵ ۴۸۴ ۷۰۴ ۴۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L ۲۰۸,۵۸۵ ۱۰۵ ۱۸۹ ۱۰۵
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۲۰۸,۵۸۵ ۶۶۰ ۱,۶۵۰ ۶۶۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۶۱,۹۹۱ ۳۰۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۱۶۲,۶۳۸ ۱۵۰ ۵۲۵ ۱۵۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۴۴۹,۱۶۰ ۱۲۰ ۱۱۵ ۱۱۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۸۶,۶۹۷ ۰ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۷۴,۴۱۷ ۱,۸۹۲ ۱,۲۳۲ ۱,۰۳۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 ۱۳۰,۶۲۱ ۵۰۶ ۱,۰۱۲ ۵۰۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۱۸۶,۶۹۷ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۷۱,۶۶۳ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی پروپیلن نساجی HP565S ۱۹۱,۰۸۴ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۲۱۴,۵۵۲ ۲۲۰ ۸۸۰ ۲۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۱۶۱,۹۹۱ ۵۰۶٫۲۵ ۵۴۰ ۵۰۶٫۲۵
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۰۲,۹۰۵ ۵۰۴ ۳۴۲٫۷۲ ۳۴۲٫۷۲
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) ۵۰۰۰S ۱۶۰,۴۴۷ ۱,۲۶۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۷۴,۴۱۷ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۸۴,۳۶۱ ۲۲۰ ۶۶ ۲۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD ۱۳۰,۳۵۰ ۱,۰۱۲ ۱,۲۳۲ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۷۱,۶۶۳ ۲,۰۰۰ ۱,۲۷۰ ۱,۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۶۸,۱۵۳ ۳,۲۱۲ ۴,۴۶۶ ۳,۲۱۲
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۵۰۰ ۵۲۰ ۳۶۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۱۸۰,۳۴۵ ۱,۱۲۰ ۲,۱۴۰ ۱,۱۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۲۲۶,۰۸۷ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ ۱۶۱,۹۹۱ ۴۵ ۶۷٫۵ ۴۵
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۱۹۳,۵۸۹ ۰ ۳۰ ۳۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۱۵۸,۰۶۴ ۴۲۰ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۲۶,۶۷۳ ۵۰۴ ۵۰۴ ۵۰۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۱۸۶,۶۹۷ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۲۷,۴۱۰ ۲,۲۶۶ ۳,۰۳۶ ۲,۲۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۸۶,۶۹۷ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۱۶۴,۰۶۷ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S57 ۱۹۷,۸۶۲ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۲۰۸,۵۸۵ ۱۲۶ ۳۵۷ ۱۲۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۰۸,۵۸۵ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۷۶
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۴۴۹,۱۶۰ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۱۶۱,۹۹۱ ۲۵۰ ۸۵ ۸۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۱۸۰,۸۲۱ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۱۸۶,۶۹۷ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۱۹۲,۷۱۹ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۱۳۱,۰۸۶ ۱,۰۱۲ ۲,۳۷۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۲۰۰,۷۴۹ ۳۶۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۱۶۱,۴۴۹ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۷۸,۹۹۴ ۵۰۰ ۱۸۰ ۸۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۸۰,۳۴۵ ۴۳۵ ۱,۱۵۲٫۷۵ ۴۳۵
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۸۰,۳۴۵ ۴۴۰ ۱,۴۵۲ ۴۴۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۵۸,۵۶۱ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۰۲,۹۰۵ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۱۵۵,۲۲۶ ۱,۰۱۲ ۲,۸۱۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۱,۶۶۳ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۹۷,۸۷۶ ۱,۲۰۰ ۲۸۰ ۱۸۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۷۱,۶۶۳ ۱,۶۳۲ ۱,۱۰۴ ۹۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۷۴,۴۱۷ ۸۱۴ ۷۷۰ ۶۶۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۱۷۱,۸۶۲ ۰ ۴۵ ۴۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۱۵۷,۴۷۱ ۲,۰۲۴ ۲,۲۸۸ ۲,۰۲۴
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۱۸۰,۳۴۵ ۲۱۰ ۶۳۰ ۲۱۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۸۰,۳۴۵ ۱,۲۰۰ ۲,۹۰۴ ۱,۲۰۰
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۱۹۰,۶۶۳ ۶۰۹ ۱,۲۳۹ ۶۰۹
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۱۵۱,۷۱۶ ۳۵ ۱۵۰ ۳۵
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۵۸,۵۶۱ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S57 ۱۹۷,۸۶۲ ۰ ۲۰ ۲۰

جمع

۸۳۷۷۹ ۹۹۰۶۸ ۶۴۴۰۴

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.