×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۶ فروردین ۹۹

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۸۸۰ ۱۰۶,۴۵۱ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۵۱۸ ۷۸,۱۷۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۸,۸۰۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۹,۷۶۱ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ پتروشیمی جم ۲۲۰ ۷۸,۱۷۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم ۷۲ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم ۶۰۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۳۶۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم ۵۰۴ ۱۱۴,۶۹۱ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۳۱,۰۸۹ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۳۱,۶۰۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۳۶,۱۴۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۳۹,۱۱۹ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۰ ۱۳۶,۰۷۱ انبار کارخانه
بانک انصار پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲,۵۰۸ ۸۶,۷۷۷ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۴,۴۲۹ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۲,۶۳۱ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۷,۹۳۹ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۵,۱۹۹ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۵۵۰ ۹۷,۱۷۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۹۷,۱۷۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۱۰۱,۴۱۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۵۵۰ ۹۴,۲۱۱ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر ۶۰ ۱۰۱,۴۱۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر ۷۰ ۸۸,۸۰۴ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۴,۶۸۶ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J صنعتی نوید زر شیمی ۱,۰۰۸ ۱۱۴,۶۹۱ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۱۱۷,۷۴۹ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C صنعتی نوید زر شیمی ۴۲۰ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C صنعتی نوید زر شیمی ۱۶۸ ۱۳۴,۱۹۸ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۳۱,۶۰۷ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال ۲۹۰ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R صنعتی نوید زر شیمی ۱۱۰ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۱۷۴ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ۱۴۵ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال ۵۸۰ ۱۱۴,۶۹۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۵ ۱۰۱,۳۸۳ انبار کارخانه
آرمون بورس پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱,۷۳۸ ۹۴,۲۱۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۵ ۱۰۱,۳۸۳ انبار کارخانه
آرمون بورس پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱,۴۳۰ ۸۶,۷۷۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱,۵۰۷ ۸۸,۰۴۸ انبار کارخانه
آرمون بورس پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۴۴ ۹۶,۱۵۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۵۰۶ ۸۱,۳۰۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی تبریز ۵۰۶ ۹۷,۱۷۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۵۰۶ ۹۷,۸۱۸ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال ۲۹۰ ۱۶۵,۶۵۵ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۱۳۶,۰۷۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۸۶,۷۷۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲,۰۹۰ ۸۸,۸۰۴ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۴۲۰ ۸۸,۸۰۴ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۴۴ ۹۷,۰۳۷ انبار کارخانه
بانک سامان پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۱,۷۱۶ ۷۸,۳۵۸ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۸۸ ۱۰۰,۸۰۶ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۹۴,۲۱۱ انبار کارخانه
بانک سامان پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۱,۰۱۲ ۸۲,۲۷۶ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۱,۱۰۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون ۱۵۴ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۷,۹۵۵ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱,۱۰۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۳,۶۶۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۹۹۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۱,۸۹۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۱۰ ۹۲,۹۰۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۰,۷۶۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۹۱,۱۳۹ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۱۴۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار ۱۰۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی نار ۱۴۰ ۱۱۳,۸۶۳ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۴۳۵ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۲۲۰ ۱۰۳,۳۵۳ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱,۰۰۰ ۷۸,۳۵۸ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون ۱۹۸ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون ۴۰ ۱۱۰,۶۲۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۲,۰۰۰ ۹۷,۱۷۰ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۸۶ ۹۲,۷۹۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۱۸۰ ۹۴,۲۵۵ انبار کارخانه
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱,۰۰۸ ۱۲۶,۸۱۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند ۲,۰۰۰ ۱۱۰,۳۲۸ انبار کارخانه
رضوی پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۸,۸۰۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۱۰۹,۳۳۰ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند ۱۹۸ ۸۵,۴۱۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند ۹۰ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۸۰۰ ۷۸,۳۵۸ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۳,۱۹۰ ۷۸,۳۵۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۶۰۰ ۹۴,۲۱۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۱۲۷,۷۲۲ انبار کارخانه
رضوی پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۷۸,۱۷۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 پتروشیمی کردستان ۳۸۴ ۹۴,۸۵۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پتروشیمی لرستان ۸۱۶ ۸۰,۷۶۷ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۷۶۸ ۸۸,۸۰۴ انبار کارخانه
رضوی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۹۴,۲۱۱ انبار کارخانه
رضوی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۹۴,۲۱۱ انبار کارخانه
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۷۹۸ ۱۳۷,۷۳۸ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ پتروشیمی مهاباد ۵۰۴ ۹۷,۸۱۸ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.