دانشنامه پلیمرها

بخش دانشنامه پلیمرها در وب سایت مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) با هدف ارائه اطلاعات جامع در مورد بیشتر مواد پلیمری مهم که در حال حاضر در صنعت مصرف می شوند گردآوری شده است. در انتخاب پلیمرها معیارهایی از قبیل اهمیت صنعتی حال حاضر آنها و نیز کاربردهای نوین یک پلیمر مد نظر قرار داده شده است. بر این اساس، بیش از دویست پلیمر به مرور در فهرست دانشنامه قرار داده خواهند شد.

مشخصاتی که برای هر پلیمر ارائه شده است شامل اطلاعات عمومی نام ماده و شناسه شیمیایی آن، سنتز، ساختار، گریدهای تجاری، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی و رئولوژیکی، مقاومت شیمیایی، اشتعال پذیری، زیست تخریب پذیری، سمّیت، فرآیند کردن، و پلیمرهای قابل ترکیب می باشد.

دسته بندی پلیمرها در این دانشنامه بر اساس حروف الفبا می باشد. (این لیست در حال تکمیل می باشد. لیست نهایی شامل بر بیش از 200 پلیمر مختلف خواهد بود.)

C B A
F E D
I H G
L K J
O N M
(MC (methylcellulose
R Q P
U T S
X W V
Z Y