دعوت به همکاری

مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط در رشته های مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی و مهندسی کامپیوتر (نرم افزار ) بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

شرایط ثبت نام

  • ساکن مشهد
  • تسلط به زبان انگلیسی
  • تسلط به زبان برنامه نویسی PHP و Wordpress (جهت متقاضایان مهندسی کامپیوتر)
  • کارت پایان خدمت وظیفه (برای متقاضیان مرد)
  • عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر

کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند مشخصات و رزومه خود را به آدرس ایمیل ” info[at]polympart.com ” ارسال نمایند.