آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (25 تا 30 خرداد)

میزان عرضه:83545 تن میزان تقاضا: 65061 تن حجم معاملات: 45415 تن   (آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (25 تا 30 خرداد نام … ادامه خواندن آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا (25 تا 30 خرداد)