×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳ اردیبهشت ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۴۰۰ ۹۵,۵۶۲ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۸۳,۶۶۵ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۵۹۴ ۸۶,۸۶۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۷۹,۹۰۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۷,۹۲۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۸,۱۰۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۸۱,۵۵۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم ۸۱۴ ۷۹,۲۹۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۸۶,۸۶۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۸۸,۱۰۳ انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۸۸,۱۰۳ انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۴,۰۰۴ ۸۸,۱۰۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۳,۴۹۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۰۳,۲۴۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۰۵,۳۱۵ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۸۶,۴۶۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۰۵,۳۱۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۰۲,۲۷۷ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۸۶,۴۶۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز ۲۵ ۹۱,۸۱۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱,۵۰۰ ۸۱,۹۰۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۰۶,۴۳۹ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۱۲۸,۵۲۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۸۳,۱۰۴ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۰ ۸۶,۸۶۷ انبار کارخانه
بانک سپه استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۰۴ ۱۱۱,۷۰۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۸۴,۰۷۷ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۵ ۱۰۵,۳۱۵ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۰۵,۳۱۵ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۵۰ ۱۰۵,۳۱۵ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۵ ۱۰۵,۳۱۵ تهران
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۸۱۶ ۸۱,۵۵۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۸۶,۸۷۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۳,۶۶۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۸۶,۸۶۷ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۳,۶۶۵ انبار کارخانه
شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۵۰ ۱۰۶,۴۳۹ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۸۳,۶۶۵ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۶,۹۶۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۶,۴۶۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۷,۳۳۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۸۸,۱۰۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۸۸,۱۱۶ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۱۴,۴۱۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۶۰۰ ۸۳,۶۶۵ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۱۲,۵۷۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱,۶۰۰ ۱۰۲,۷۷۳ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۱۸,۰۰۱ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۱۵,۲۰۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۲۶,۸۲۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۳,۸۴۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۲,۰۸۰ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۲۸,۵۲۳ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۷,۳۳۲ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۹۱,۲۲۳ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۸۷۰ ۸۶,۴۶۷ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.