ساخت پوشش ضدباکتری با قابلیت خودترمیمی

مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) :

محققان موفق به ساخت پوششی شدند که حاوی نانوذرات اکسید مس بوده و علاوه بر خاصیت آنتی‌باکتریال، توانایی خودترمیمی نیز دارد.

به گزارش ایسنا، پوشش ضد باکتریایی با نانوذرات اکسید روی (CuO) با استفاده از یک پوشش پلیمری با قابلیت خودترمیمی و بهره‌گیری از ویژگی‌های آنتی‌باکتریال اکسید مس ساخته شده که همانند یک محفظه عمل کرده و ترکیب روغن پلی (اوره-فرمالدئید) را در بر می‌گیرد. از این پوشش ضدباکتریایی برای کاهش عفونت می‌توان استفاده کرد.

این میکروکپسول‌های سنتز شده (MCS) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه و تحلیل طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) مطالعات قطبی‌سازی پتانسیلودینامیکی در محلول NaCl ۳.۵ درصد وزنی NaCl مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که این پوشش بالاترین مقاومت را در برابر خوردگی دارد، این حالت با اضافه کردن ۱۵ درصد وزنی MC و با افزایش غلظت MCS به‌دست می‌آید. در این شرایط، میزان خوردگی بهبود یافته است، در حالی که خصوصیات مکانیکی کاهش می‌یابد.

به نقل از ستاد نانو، علاوه‌بر این، این پوشش با قابلیت خودترمیمی، عملکرد ضدباکتریایی کارآمد در برابر اشرشیاکلی (E. coli) و استافیلوکوکوس اورئوس (S. aureus) دارد که این امر به‌دلیل آزاد شدن نانوذرات CuO در مناطق آسیب دیده است. با استفاده از فرمولاسیونی حاوی ۴ گرم در لیتر CuO در ماده خودترمیمی، فعالیت ضدباکتریایی به‌طور کامل مهار می‌شود. علاوه بر این، نانوذرات اکسید مس در برابر باکتری‌های S. aureus مؤثرتر از زمانی بودند که با باکتری E. coli مقابله می‌کنند.

منبع : ایسنا

Related posts

تضمین عملکرد‌ زیستی سیلیکون با پیوند کئووالانسی به رامنولیپیدها

تقویت سیستم‌های کلکتور حرارتی خورشیدی برای تولید آب گرم

روشی همه‌کاره “3M” برای به دست آوردن مواد مبتنی‌بر PDMS