×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۸ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

نام کالا قیمت پایه عرضه عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ ۲۴۷,۳۶۸ ۶۶ ۸۸ ۶۶
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۲۵۳ ۱۴۳ ۱۲۱
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۹۰,۳۸۰ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۳۹۹,۸۲۳ ۳۸ ۳۸ ۳۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۴۷,۶۴۵ ۲۴۰ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۵۱,۱۴۳ ۵۵۰ ۴۴۰ ۴۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۴۸,۹۸۶ ۱,۰۰۰ ۹۱۰ ۷۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۳,۴۰۰ ۱,۲۸۰ ۱,۱۰۰
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۳۹۸,۲۷۵ ۳۰۴ ۲۴۷ ۲۴۷
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۸۳,۲۷۷ ۷۰۵٫۶ ۷۰۵٫۶ ۷۰۵٫۶
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۸,۹۸۶ ۱,۴۰۸ ۹۲۴ ۷۰۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۴۷,۶۴۵ ۴۸۰ ۷۲ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۴۸,۹۸۶ ۱۲۰ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۴۸,۹۸۶ ۹۳۶ ۲۱۶ ۱۹۲
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۳۳۷,۲۱۶ ۱۰۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۱,۳۰۰ ۵۸۰ ۳۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۰ ۱۶۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۴۵,۹۸۶ ۷۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۶,۵۴۹ ۱,۵۱۸ ۱,۹۱۴ ۱,۴۹۶
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۳۹۸,۲۷۵ ۰ ۳۸ ۳۸
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۵۸,۴۴۸ ۴۵ ۱۵ ۱۵
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۲۴,۲۳۰ ۵۷ ۳۸ ۳۸
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۲۴,۲۳۰ ۰ ۱۹ ۱۹
نخ پلی استر ۹۶F560DTC ۳۵۹,۸۴۱ ۱۵ ۱۵ ۱۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۴۸,۹۸۶ ۱,۲۱۰ ۳۵۲ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۴۷,۶۴۵ ۱,۰۸۰ ۴۰۸ ۲۸۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۵۲,۰۳۲ ۰ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۵۲,۰۳۲ ۲,۱۱۲ ۲,۰۶۴ ۲,۰۱۶
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۲,۲۶۲ ۱,۰۰۸ ۴۰۸ ۳۳۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۵۱,۱۴۳ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۴۸,۹۸۶ ۸۰۰ ۱,۳۶۰ ۸۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۴۸,۹۸۶ ۰ ۷۰ ۷۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۶۶,۵۴۹ ۱,۴۹۶ ۱,۷۱۶ ۱,۴۹۶
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۹۰,۳۸۰ ۱۴۱٫۱۲ ۴۶۳٫۶۸ ۱۴۱٫۱۲
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۵۳,۲۸۱ ۱,۴۰۰ ۲,۳۴۰ ۱,۴۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۳۲۷,۹۱۸ ۷۴۰ ۲,۷۴۰ ۷۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۳۶۶,۴۳۵ ۸۸ ۱۹۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 ۲۴۷,۳۶۸ ۳۰۰ ۵۶۰ ۳۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۷۲,۲۶۲ ۱۶۰ ۳۲۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۶,۵۴۹ ۰ ۲۲ ۲۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۴۴۶,۱۶۶ ۱۳۰ ۲۷۰ ۱۳۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۷۲,۲۶۲ ۱,۵۱۸ ۱,۸۴۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۵۹,۴۵۵ ۱۵۴ ۲۶۴ ۱۵۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۷۳,۴۱۵ ۱۱۰ ۳۳۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۲,۲۶۲ ۱,۰۱۲ ۲,۹۱۵ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۶,۵۴۹ ۱,۷۰۴ ۲,۳۰۴ ۱,۷۰۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۰۲,۶۹۵ ۲,۰۰۲ ۲,۹۹۲ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۸,۹۸۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 ۲۸۳,۹۲۳ ۳۴ ۱۰۲ ۳۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۴۷,۶۴۵ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۲۴,۴۸۹ ۲,۲۰۰ ۳,۶۰۸ ۲,۲۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۴۸,۹۸۶ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۲,۲۶۲ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۳۹۴,۶۹۳ ۱۸۰ ۲۴۵ ۱۸۰
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۳۹۴,۶۹۳ ۱۱۰ ۱۹۵ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۹۹,۳۸۱ ۱,۵۰۷ ۲,۱۲۳ ۱,۵۰۷
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۰ ۳۳ ۳۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۴۴۶,۱۶۶ ۸۲۵ ۸۴۵ ۸۲۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۸۴,۶۸۶ ۳,۰۱۴ ۴,۲۴۶ ۳,۰۱۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۹۰,۵۱۹ ۱,۰۱۲ ۱,۹۳۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۵۴,۲۱۴ ۵۵۰ ۱,۲۷۶ ۵۵۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۳۴۴,۲۰۵ ۲,۵۰۸ ۳,۵۰۹ ۲,۵۰۸
پلی وینیل کلراید S57 ۳۷۱,۷۶۰ ۴۰۰ ۷۱۰ ۴۰۰
پلی وینیل کلراید S70 ۳۸۰,۷۴۰ ۳۰۰ ۶۳۰ ۳۰۰
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۹۴,۶۶۲ ۲۲۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۹۴,۶۶۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۲,۲۶۲ ۶۱۶ ۱,۹۱۴ ۶۱۶
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۳۳۷,۲۱۶ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۷,۶۴۵ ۰ ۹۶۰ ۹۶۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 ۳۵۳,۲۸۱ ۱۸۰ ۲۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTB ۴۰۷,۲۶۱ ۸۰ ۰ ۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTC ۳۸۱,۸۰۷ ۴۵ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۷۲,۲۶۲ ۱,۶۰۶ ۲,۹۹۲ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۰۹,۰۵۲ ۱,۰۱۲ ۱,۶۵۰ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 ۲۳۹,۹۴۷ ۳۰۰ ۷۵ ۷۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 ۲۳۹,۹۴۷ ۰ ۳۰ ۳۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 ۳۵۰,۱۵۲ ۱۴۴ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۴۸,۸۱۱ ۲۵۳ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA ۳۴۷,۶۴۵ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۳۰۱,۹۰۶ ۱,۳۸۶ ۲,۱۵۶ ۱,۳۸۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۷,۳۶۸ ۳,۰۰۳ ۳,۹۷۱ ۳,۰۰۳
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۵۱,۱۴۳ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۰۴,۶۷۵ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸ ۳۶۲٫۸۸
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۱۵,۴۱۳ ۱,۰۰۰ ۱,۱۲۰ ۱,۰۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۱۵,۴۱۳ ۵۰۰ ۴۵۰ ۳۳۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۱۵,۴۱۳ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۴۱۵,۴۱۳ ۳۰۰ ۲۵ ۲۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۹۴,۶۹۳ ۵۰۰ ۳۱۰ ۲۰۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۹۴,۶۹۳ ۰ ۲۱۰ ۲۱۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۹۴,۶۹۳ ۰ ۷۰ ۷۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۹۴,۶۹۳ ۶۰۰ ۱۷۰ ۱۶۵
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۸۵۰,۳۶۸ ۸۰ ۴۵ ۱۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۸۵۰,۳۶۸ ۰ ۶۵ ۶۵
آلیاژ پلی کربنات ABS ۹۱۷,۷۵۶ ۲۰ ۰ ۰
پلی کربنات W1 ۹۵۶,۷۵۶ ۲۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۰۰۹,۰۴۰ ۷۰٫۴ ۱۰۵٫۶ ۷۰٫۴
اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC ۱,۱۴۹,۰۴۵ ۷۰٫۴ ۱۸۴٫۸ ۷۰٫۴
آلیاژ پلی کربنات LED ۹۸۱,۴۵۶ ۲۰ ۰ ۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۸۵۰,۳۶۸ ۱۰۰ ۱۸۰ ۱۰۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۹۳۵,۹۵۶ ۲۰ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۴۳,۶۷۳ ۰ ۳۳ ۳۳
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۴۳,۶۷۳ ۱۹۸ ۵۵ ۵۵
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۸۸,۷۴۶ ۱۶۰ ۲۳۵ ۱۶۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۴۱۵,۴۱۳ ۱۹۸ ۲۲۰ ۱۹۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۴۱۵,۴۱۳ ۱۹۸ ۲۲۰ ۱۹۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۹۵,۶۷۸ ۴۷۰ ۲۰۰ ۲۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۸۸,۷۴۶ ۸۵۵ ۵۷۳٫۷۵ ۳۰۳٫۷۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۸۸,۷۴۶ ۰ ۱۵۷٫۵ ۱۵۷٫۵
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۸۸,۷۴۶ ۳۳ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۴۸,۱۵۵ ۳۰۸ ۳۰۸ ۲۴۲
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۴۸,۱۵۵ ۸۵۸ ۸۰۳ ۷۵۹
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۴۸,۱۵۵ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۸۸,۷۴۶ ۳۹۶ ۱۶۵ ۱۶۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۸۸,۷۴۶ ۷۵۹ ۱,۳۴۲ ۷۵۹
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC ۳۹۲,۷۲۰ ۲۰ ۵۰ ۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۳۸۰,۵۸۳ ۵۵ ۲۲۰ ۵۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 ۳۵۵,۰۰۰ ۲۲۰ ۰ ۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۰۴,۶۷۵ ۰ ۱۶۱٫۲۸ ۱۶۱٫۲۸
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۵۰۴,۶۷۵ ۵۰۴ ۳۴۲٫۷۲ ۳۴۲٫۷۲
پلی استایرن معمولی ۲۴N ۳۸۳,۶۹۳ ۱۴۳ ۰ ۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۸۹,۱۰۷ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۸۹,۱۰۷ ۱,۰۰۸ ۸۴۰ ۸۴۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۸۹,۱۰۷ ۸۷۰ ۳۴۸ ۳۴۸
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۳۶۳,۶۹۳ ۱۸ ۱۸ ۱۸
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۸۹,۱۰۷ ۶۳ ۶۳ ۶۳
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۸۹,۱۰۷ ۲۶۴ ۲۶۴ ۲۶۴
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۹۴,۶۶۲ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۸۶,۷۳۵ ۴۳۲ ۱,۵۱۲ ۴۳۲
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۸۶,۷۳۵ ۲۴۰ ۶۴۸ ۲۴۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۸۶,۷۳۵ ۲۴۰ ۵۷۶ ۲۴۰
پلی پروپیلن نساجی HP564S ۴۰۹,۹۳۹ ۱,۶۸۰ ۱,۷۲۸ ۱,۶۸۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۳۹۹,۷۷۹ ۲۲۰ ۵۵۰ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۴۱۰,۴۵۱ ۳۳۰ ۸۱۴ ۳۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۴۱۰,۴۵۱ ۳۳۰ ۷۲۶ ۳۳۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۱۸,۷۵۱ ۳۳۰ ۱۹۸ ۱۹۸
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۱۸,۷۵۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی وینیل کلراید S65 ۳۶۱,۶۰۴ ۱,۹۰۰ ۳,۱۸۰ ۱,۹۰۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۸۶,۷۳۵ ۶۳۰ ۷۱۴ ۶۳۰
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۸۶,۷۳۵ ۵۰۴ ۵۰۴ ۴۸۳
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۸۶,۷۳۵ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۸۶,۷۳۵ ۵۰۴ ۸۴۰ ۵۰۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۳۸۶,۷۳۵ ۶۳ ۸۴ ۶۳
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۸۹,۱۰۷ ۰ ۱۲۶ ۱۲۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۳۹۸,۵۹۳ ۱۶۸ ۲۷۳ ۱۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۴۳۰,۶۰۹ ۲۳۱ ۳۱۵ ۲۳۱
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۴۳۰,۱۳۵ ۲۵۲ ۲۱۰ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۴۳۰,۱۳۵ ۰ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۴۱۰,۴۵۱ ۱۶۸ ۳۵۷ ۱۶۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۴۱۸,۲۷۷ ۴۲ ۶۳ ۴۲
پلی وینیل کلراید S65 ۳۶۱,۶۰۴ ۲,۸۱۶ ۴,۸۸۴ ۲,۸۱۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۸۶,۷۳۵ ۱,۲۰۰ ۱,۶۶۰ ۱,۲۰۰
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۸۹,۱۰۷ ۰ ۲۱٫۷۵ ۲۱٫۷۵
پلی وینیل کلراید S65 ۳۶۱,۶۰۴ ۲,۲۰۰ ۴,۰۸۱ ۲,۲۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۳۹۹,۷۷۹ ۲۰۰ ۷۰۰ ۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP502N ۳۸۶,۷۳۵ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP502N ۳۸۶,۷۳۵ ۳۰۰ ۱۰۰ ۸۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۳۸۶,۷۳۵ ۱,۱۳۱ ۲,۴۳۶ ۱,۱۳۱
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۸۶,۷۳۵ ۱,۰۴۴ ۱,۴۷۹ ۱,۰۴۴
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L ۳۸۶,۷۳۵ ۲۶۱ ۳۶۹٫۷۵ ۲۶۱
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۸۶,۷۳۵ ۱۰۰ ۴۰۰ ۱۰۰
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۳۹۵,۴۲۷ ۱۵۴ ۳۳۰ ۱۵۴
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۷۵,۶۵۶ ۱۸ ۵۴ ۱۸
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۳۸۲,۸۳۵ ۳۰۸ ۴۸۴ ۳۰۸
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R ۴۱۷,۲۳۱ ۴۰ ۶۰ ۴۰
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۳۸۴,۷۲۹ ۱۱۰ ۲۲۰ ۱۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۶۱,۶۰۴ ۱,۴۵۰ ۲,۷۸۰ ۱,۴۵۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۸۶,۷۳۵ ۳۳۶ ۵۸۸ ۳۳۶
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۳۸۶,۷۳۵ ۱,۰۲۰ ۲,۱۲۰ ۱,۰۲۰
پلی پروپیلن نساجی SIF010 ۳۸۶,۷۳۵ ۳۰ ۱۰ ۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی C30G ۳۸۶,۷۳۵ ۸۴ ۱۶۸ ۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی MR240C ۴۴۰,۰۹۵ ۳۰۸ ۳۹۶ ۳۰۸
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۸۶,۷۳۵ ۸۴ ۲۳۱ ۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی MR240C ۴۴۰,۰۹۵ ۱۲۶ ۱۶۸ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۸۶,۷۳۵ ۶۶ ۲۸۶ ۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۴۳۰,۶۰۹ ۳۰۸ ۸۵۸ ۳۰۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۸۶,۷۳۵ ۳۹۹ ۴۶۲ ۳۷۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۸۶,۷۳۵ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۴۳۰,۶۰۹ ۳۵۷ ۴۶۲ ۳۵۷
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۳۸۶,۷۳۵ ۱۲۱ ۵۵ ۵۵
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۳۸۶,۷۳۵ ۰ ۳۳ ۳۳
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۳۸۶,۷۳۵ ۰ ۲۸۶ ۲۸۶
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۳۸۶,۷۳۵ ۷۹۲ ۲۲۰ ۲۲۰
نخ پلی استر SD160D48FAA ۴۷۸,۸۵۵ ۲۰ ۴۰ ۲۰
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA ۴۵۶,۴۲۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
نخ پلی استر SD485D96FAA ۴۰۹,۹۷۵ ۶۰ ۶۰ ۶۰
نخ پلی استر SD250D48FAA ۴۰۹,۹۷۵ ۴۰ ۸۰ ۴۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۶۸,۳۴۲ ۱,۸۰۴ ۴,۱۹۱ ۱,۸۰۴
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۸۴,۱۴۵ ۵۰۴ ۵۰۴ ۵۰۴
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۶۱,۵۸۳ ۱,۴۰۸ ۲,۲۶۶ ۱,۴۰۸
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۴۰۱,۳۸۷ ۱۸۰ ۲۸۰ ۱۸۰
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۴۰۱,۳۸۷ ۱۱۰ ۱۸۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۹۹,۷۲۷ ۱,۳۹۷ ۲,۰۶۸ ۱,۳۹۷
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA ۲۵۴,۹۳۶ ۱۱۰ ۵۵۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۵۲,۵۳۳ ۱۱۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۵۳,۷۱۸ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA ۳۵۲,۵۳۳ ۱۱۰ ۵ ۵
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۳۴۱,۹۵۷ ۲۰۰ ۲۰ ۲۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۴۵۹,۸۴۰ ۵۵۰ ۵۹۵ ۵۵۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۵۲,۵۳۳ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۵۲,۵۳۳ ۱,۳۰۰ ۳۰۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۵۷,۴۱۳ ۱,۴۰۰ ۲,۰۴۰ ۱,۴۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 ۳۵۷,۴۱۳ ۱۸۰ ۴۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۴۶,۸۴۱ ۰ ۱۶۰ ۱۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۴۶,۸۴۱ ۸۰۰ ۵۶۰ ۵۰۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۵۷,۲۴۶ ۱۵۴ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۵۷,۲۴۶ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۶۸,۳۴۲ ۶۱۶ ۱,۹۱۴ ۶۱۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۷۱,۱۲۰ ۱۱۰ ۲۶۴ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۴۶,۸۴۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۴۶,۸۴۱ ۱,۲۱۰ ۴۶۲ ۴۱۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۴۶,۸۴۱ ۱,۰۰۰ ۱,۴۲۰ ۱,۰۰۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۹۱,۵۱۱ ۳۳۲٫۶۴ ۳۳۲٫۶۴ ۳۳۲٫۶۴
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۵۸,۳۶۲ ۵۵۰ ۱,۲۶۵ ۵۵۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۳۴۹,۳۳۱ ۲,۵۰۸ ۳,۱۰۲ ۲,۵۰۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۹۱,۵۱۱ ۱۲۰٫۹۶ ۴۶۳٫۶۸ ۱۲۰٫۹۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۷,۰۵۷ ۳,۰۰۳ ۳,۸۳۹ ۳,۰۰۳
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۵۶,۰۹۰ ۵۵۰ ۲۴۲ ۲۴۲
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۱,۵۸۳ ۱,۳۲۰ ۱,۸۰۴ ۱,۳۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۶۸,۳۴۲ ۱,۰۳۴ ۱,۹۱۴ ۱,۰۳۴
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۶,۸۴۱ ۰ ۴۴۰ ۴۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۶,۸۴۱ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۶,۸۴۱ ۱,۴۰۸ ۶۸۲ ۵۷۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۶۸,۳۴۲ ۱,۶۰۶ ۳,۴۷۶ ۱,۶۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۴۵۹,۸۴۰ ۲۰۰ ۳۶۰ ۲۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۲۹,۷۳۸ ۲,۰۰۲ ۳,۰۳۶ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۱۴,۰۵۱ ۲,۲۰۰ ۲,۹۴۸ ۲,۲۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۶۸,۳۴۲ ۰ ۱۹۲ ۱۹۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۶۸,۳۴۲ ۱,۰۰۸ ۵۵۲ ۴۸۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۵۲,۵۳۳ ۴۸۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۵۲,۵۳۳ ۳,۴۱۰ ۱,۸۷۰ ۱,۶۷۲
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۵۲,۵۳۳ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۵۱,۸۰۰ ۰ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۵۱,۸۰۰ ۲,۱۱۲ ۱,۱۷۶ ۹۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۵۲,۵۳۳ ۸۶۴ ۳۳۶ ۳۳۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۵۲,۵۳۳ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۴۳,۸۴۱ ۵۰۰ ۱۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۵۲,۵۳۳ ۲۴۰ ۱۴۴ ۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۵۲,۵۳۳ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۳۶۴,۱۸۳ ۱۹۸ ۲۲۰ ۱۹۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۳۵۹,۶۴۷ ۲۱۶ ۲۱۶ ۲۱۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۰۷,۵۹۱ ۱,۰۱۲ ۱,۸۷۰ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۳۳۲,۷۹۶ ۲,۰۰۰ ۳,۸۴۰ ۲,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 ۲۴۷,۰۵۷ ۳۰۰ ۴۲۰ ۳۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۴۶,۸۴۱ ۱۲۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۴۶,۸۴۱ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۴۶,۸۴۱ ۰ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۴۶,۸۴۱ ۹۳۶ ۲۴۰ ۲۱۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 ۳۴۸,۰۲۷ ۱۴۴ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۱,۵۸۳ ۱,۷۰۴ ۲,۱۸۴ ۱,۷۰۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۳۰۱,۸۷۱ ۱,۰۱۲ ۱,۱۶۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۶۸,۳۴۲ ۱۷۶ ۳۰۸ ۱۷۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۹۰,۴۸۴ ۱,۰۱۲ ۲,۰۰۲ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۸۴,۶۵۳ ۲,۲۴۴ ۳,۴۱۰ ۲,۲۴۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۲۹۲,۹۸۴ ۱,۱۴۴ ۱,۱۴۴ ۱,۱۴۴
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۴۸,۱۵۵ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۸۸,۷۴۶ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۳۴۱,۹۵۷ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۵۲,۵۳۳ ۰ ۲۶۰ ۲۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۵۶,۰۹۰ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۶۸,۳۴۲ ۰ ۳۳۶ ۳۳۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۵۲,۵۳۳ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۵۲,۵۳۳ ۰ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۴۶,۸۴۱ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰
جمع کل ۱۳۹۰۳۶٫۹ ۱۸۲۵۹۲ ۱۱۹۸۰۶٫۸۸
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت
0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.