×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

نام کالا قیمت پایه عرضه عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۲۵,۷۱۶ ۰ ۶۴۰ ۶۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۹,۸۶۷ ۰ ۶۸۲ ۶۸۲
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۸۱,۸۷۳ ۰ ۸۸ ۸۸
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۳۹۶,۷۳۶ ۰ ۱۹ ۱۹
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۸۹,۰۳۴ ۴۹۰ ۱۰ ۱۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۷۱,۴۹۶ ۳۰۰ ۳۷۰ ۳۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 ۲۳۴,۹۵۹ ۳۰۰ ۱۰۵ ۱۰۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۰۸,۴۴۳ ۱,۰۰۰ ۹۲۵ ۹۰۵
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۰۸,۴۴۳ ۵۰۰ ۴۱۵ ۴۰۵
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۸۷۱,۴۹۲ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۰۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۱,۰۰۸,۷۴۱ ۷۰٫۴ ۱۳۶٫۴ ۷۰٫۴
اپوکسی رزین مایع ۰۶EXC ۱,۱۴۶,۳۴۴ ۷۰٫۴ ۸۸ ۷۰٫۴
پلی وینیل کلراید S70 ۳۸۰,۷۳۸ ۲۰۰ ۲۸۰ ۲۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۱,۱۶۶ ۳۰۰ ۶۳۰ ۳۰۰
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۴۷۶,۵۶۹ ۲۲۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 ۳۱۵,۹۴۵ ۱۵۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۴۰۸,۴۴۳ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۴۰۸,۴۴۳ ۳۰۰ ۷۰ ۶۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۸۸,۱۷۶ ۵۰۰ ۳۶۰ ۳۴۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۸۸,۱۷۶ ۶۰۰ ۱۷۰ ۱۵۵
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۴۰۸,۴۴۳ ۲۴۲ ۲۸۶ ۲۴۲
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۴۰۸,۴۴۳ ۲۴۲ ۲۶۴ ۲۴۲
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۷۸,۸۸۸ ۳۰۲٫۴ ۳۰۲٫۴ ۳۰۲٫۴
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۳۶۶,۳۲۴ ۱۸۰ ۲۰ ۲۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۷۸,۸۸۸ ۵۰۴ ۰ ۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۸۷۱,۴۹۲ ۸۰ ۷۰ ۷۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۹۲۳,۳۲۹ ۲۰ ۰ ۰
پلی کربنات W1 ۹۵۳,۳۲۹ ۲۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۹۷۲,۳۲۹ ۲۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۹۳۷,۳۲۹ ۲۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۴۰۸,۴۴۳ ۰ ۹۵ ۹۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۸۸,۱۷۶ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۳۶۶,۳۲۴ ۰ ۸۰ ۸۰
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۳۶۶,۳۲۴ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۸۷۱,۴۹۲ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۸۳,۰۶۱ ۱۴۰ ۴۰ ۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۸۳,۰۶۱ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۸۳,۰۶۱ ۱۶۰ ۳۳۰ ۱۶۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۳۴,۴۲۶ ۱۹۸ ۴۴ ۴۴
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۴۳۴,۴۲۶ ۰ ۱۱ ۱۱
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۸۳,۰۶۱ ۷۹۸٫۷۵ ۱,۱۳۶٫۲۵ ۷۹۸٫۷۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۸۳,۰۶۱ ۴۵۱ ۶۶ ۲۲
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ ۳۸۳,۰۶۱ ۰ ۴۲۹ ۴۲۹
پلی استایرن معمولی ۲۴N ۳۷۸,۰۸۱ ۱۴۳ ۰ ۰
نخ پلی استر ۵۰۰D96FB ۳۶۵,۴۹۳ ۵۴ ۱۲۶ ۵۴
نخ پلی استر ۱۶۰D48FC ۳۳۶,۱۱۳ ۲۸ ۵۶ ۲۸
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۳۹۵,۴۲۷ ۳۰۸ ۳۰۸ ۳۰۸
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۷۵,۶۵۶ ۱۸۰ ۳۶ ۳۶
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۷۵,۶۵۶ ۰ ۵۴ ۵۴
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۳۸۲,۸۳۵ ۵۰۶ ۵۹۴ ۵۰۶
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۳۶۳,۶۹۳ ۵۴ ۱۲۶ ۵۴
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۸۳,۰۶۱ ۷۵۹ ۲,۱۸۹ ۷۵۹
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۳۸,۸۱۵ ۸۵۸ ۱,۴۰۸ ۸۵۸
پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC ۳۸۶,۲۳۵ ۳۵ ۱۱۰ ۳۵
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۳۷۴,۴۵۶ ۶۵۱ ۶۵۱ ۶۵۱
پلی وینیل کلراید E6834 ۴۳۰,۳۳۴ ۴۸۴ ۵۸۳ ۴۸۴
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۳۷۴,۴۵۶ ۸۷۰ ۸۷۰ ۸۷۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۷۲,۱۳۸ ۱,۲۱۸ ۱,۱۳۱ ۱,۱۳۱
نخ پلی استر ۴۸F280DTC ۳۵۷,۰۶۲ ۱۵ ۱۵ ۱۵
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۷۴,۴۵۶ ۹۹۰ ۹۹۰ ۹۹۰
نخ پلی استر SD160D48FAA ۴۶۱,۷۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
نخ پلی استر SD485D96FAA ۳۷۶,۸۵۳ ۴۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۷۲,۱۳۸ ۹۱۲ ۱,۹۲۰ ۹۱۲
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۷۲,۱۳۸ ۶۰۰ ۷۹۲ ۶۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۲,۱۳۸ ۶۰۰ ۱,۰۸۰ ۶۰۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۳۷۴,۴۵۶ ۸۱۶ ۸۱۶ ۸۱۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۳۸۴,۸۸۳ ۱۱۰ ۳۵۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۳۸۵,۳۴۷ ۱۱۰ ۲۶۴ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۳۸۴,۸۸۳ ۲۲۰ ۷۴۸ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۳۸۴,۸۸۳ ۲۲۰ ۳۹۶ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S ۳۹۲,۹۹۴ ۲۲۰ ۶۸۲ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۰۳,۴۲۲ ۳۳۰ ۱۹۸ ۱۵۴
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۰۳,۴۲۲ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۳۷۲,۱۳۸ ۱,۰۲۰ ۱,۷۴۰ ۱,۰۲۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۸,۶۱۲ ۱,۷۰۰ ۴,۶۸۰ ۱,۷۰۰
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۳۷۲,۱۳۸ ۳۱۵ ۴۲۰ ۳۱۵
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۷۲,۱۳۸ ۰ ۱۲۶ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۳۷۲,۱۳۸ ۳۱۵ ۲۳۱ ۱۸۹
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۳۷۲,۱۳۸ ۲۱۰ ۳۳۶ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M ۳۷۲,۱۳۸ ۶۳ ۸۴ ۶۳
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۳۸۳,۷۲۵ ۱۰۵ ۱۴۷ ۱۰۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۴۱۲,۶۹۱ ۲۱۰ ۵۴۶ ۲۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۳۹۲,۹۹۴ ۱۸۹ ۴۸۳ ۱۸۹
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۴۱۴,۵۴۵ ۱۰۵ ۲۵۲ ۱۰۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۴۰۲,۹۵۸ ۶۳ ۶۳ ۶۳
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۸,۶۱۲ ۲,۷۰۶ ۴,۱۸۰ ۲,۷۰۶
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۳۷۲,۱۳۸ ۹۵۷ ۱,۵۶۶ ۹۵۷
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۳۷۲,۱۳۸ ۰ ۸۷ ۸۷
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۷۲,۱۳۸ ۷۰۰ ۷۴۰ ۷۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۷۲,۱۳۸ ۲,۲۰۰ ۲,۲۶۰ ۲,۲۰۰
پلی پروپیلن نساجی HP502N ۳۷۲,۱۳۸ ۳۲۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۳۷۲,۱۳۸ ۳۰ ۱۱۰ ۳۰
نخ پلی استر ۴۸F280DTA ۳۹۶,۷۳۶ ۲۰۹ ۲۲۸ ۲۰۹
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۸,۶۱۲ ۱,۴۰۰ ۲,۲۸۰ ۱,۴۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۵۸,۶۱۲ ۲,۰۹۰ ۳,۱۴۶ ۲,۰۹۰
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۲۴,۲۳۰ ۴۸ ۱۶ ۱۶
نخ پلی استر ۴۸F180DTA ۴۲۴,۲۳۰ ۰ ۳۲ ۳۲
نخ پلی استر ۹۶F560DTA ۳۹۷,۸۱۷ ۳۸ ۷۶ ۳۸
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۷۲,۱۳۸ ۵۰۶ ۸۳۶ ۵۰۶
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۴۱۲,۶۹۱ ۵۰۶ ۱,۱۴۴ ۵۰۶
پلی پروپیلن نساجی C30S ۳۷۲,۱۳۸ ۳۹۶ ۴۴۰ ۳۹۶
پلی پروپیلن نساجی HP500J ۳۷۲,۱۳۸ ۲۲ ۳۳ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۳۷۲,۱۳۸ ۲,۰۰۲ ۳,۰۳۶ ۲,۰۰۲
پلی پروپیلن شیمیایی C30G ۳۷۲,۱۳۸ ۲۲۰ ۲۸۶ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی C30G ۳۷۲,۱۳۸ ۶۸۲ ۱,۵۸۴ ۶۸۲
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA ۴۳۳,۹۵۰ ۴۰ ۱۰۰ ۴۰
نخ پلی استر SD485D96FAA ۳۷۶,۸۵۳ ۰ ۲۰ ۲۰
نخ پلی استر SD250D48FAA ۳۸۸,۹۹۵ ۴۰ ۸۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۳۳۴,۸۶۱ ۵۰۰ ۲۲۰ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۵,۲۱۸ ۱,۲۰۰ ۸۶۰ ۵۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۸,۲۳۰ ۲,۰۲۴ ۱,۸۱۵ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۴۸,۶۹۴ ۴۴۰ ۷۷ ۵۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۴۷,۲۴۶ ۱,۲۱۰ ۵۲۸ ۴۸۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۵,۲۱۸ ۳,۹۶۰ ۲,۸۸۲ ۲,۵۳۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۴۴,۲۴۶ ۱,۰۰۰ ۱۶۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۴۵,۲۱۸ ۶۰۰ ۱۹۲ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۴۵,۲۱۸ ۱,۰۸۰ ۸۸۸ ۷۶۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ ۳۴۶,۳۷۷ ۱۲۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 ۳۴۸,۴۰۴ ۲۴۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۴۷,۲۴۶ ۲۴۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۷,۲۴۶ ۱,۴۰۸ ۱,۴۹۶ ۱,۳۶۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۵,۲۱۸ ۲۵۳ ۲۶۴ ۸۸
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۴۶,۳۷۷ ۲۵۳ ۳۳ ۳۳
پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA ۳۴۵,۲۱۸ ۱۱۰ ۲۰ ۲۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۶۹,۴۸۵ ۷۰۵٫۶ ۶۴۵٫۱۲ ۶۴۵٫۱۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۷۶,۷۵۲ ۲۶۲٫۰۸ ۲۶۲٫۰۸ ۲۶۲٫۰۸
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۳۶۶,۳۲۴ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۳,۱۵۰ ۸۱۴ ۲,۵۷۴ ۸۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA ۳۳۴,۸۶۱ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۵,۲۱۸ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۵,۲۱۸ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۸,۲۳۰ ۰ ۴۱۸ ۴۱۸
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۴۷,۳۰۳ ۱,۲۶۰ ۲,۶۰۰ ۱,۲۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۴,۷۰۶ ۲,۴۰۹ ۵,۰۳۸ ۲,۴۰۹
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۳۳۴,۰۲۸ ۵۰۶ ۱,۱۵۵ ۵۰۶
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۵۷,۶۶۳ ۱۵۴ ۳۳۰ ۱۵۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۷۱,۵۵۳ ۱۱۰ ۲۲۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۴۷,۲۴۶ ۰ ۶۸۲ ۶۸۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۴۷,۲۴۶ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۴۷,۲۴۶ ۱,۰۰۰ ۲,۰۸۰ ۱,۰۰۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۴۵۷,۰۷۳ ۱۳۰ ۳۵۰ ۱۳۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۴۷,۲۴۶ ۱,۰۰۰ ۱,۴۹۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۵,۲۱۸ ۰ ۹۹۰ ۹۹۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۴۴,۲۴۶ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۳۶۴,۶۰۸ ۸۸ ۲۲۰ ۸۸
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۴۵,۲۱۸ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۴۷,۲۴۶ ۷۲۰ ۸۶۴ ۷۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 ۳۴۸,۴۰۴ ۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۳۴۷,۲۴۶ ۰ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۳,۱۵۰ ۱,۰۰۸ ۲,۰۴۰ ۱,۰۰۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۹,۳۴۰ ۱,۱۰۴ ۲,۴۲۴ ۱,۱۰۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۴۹,۳۴۰ ۶۰۰ ۸۶۴ ۶۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۳۱۸,۶۸۵ ۲,۰۰۰ ۳,۳۸۰ ۲,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۶,۷۲۰ ۱,۷۰۴ ۳,۳۶۰ ۱,۷۰۴
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۷۳,۱۵۰ ۱۲۰ ۷۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۴۷,۲۴۶ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۷۳,۱۵۰ ۱,۶۰۶ ۳,۷۶۲ ۱,۶۰۶
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۶۶,۷۲۰ ۱,۴۰۸ ۲,۶۴۰ ۱,۴۰۸
پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS ۳۹۲,۲۰۱ ۱۱۰ ۳۰۰ ۱۱۰
پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS ۳۹۲,۲۰۱ ۱۴۰ ۳۷۵ ۱۴۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۹۸,۸۷۲ ۱,۵۰۷ ۲,۷۹۴ ۱,۵۰۷
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۵,۲۱۸ ۰ ۱۱ ۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۴۵۷,۰۷۳ ۵۵۰ ۱,۳۶۰ ۵۵۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۶۶,۷۲۰ ۲,۲۸۸ ۳,۲۳۴ ۲,۲۸۸
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۷۳,۱۵۰ ۱,۲۱۰ ۳,۴۹۸ ۱,۲۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۷۳,۱۵۰ ۱,۸۰۴ ۵,۱۳۷ ۱,۸۰۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۹۳,۵۳۲ ۱,۴۰۸ ۱,۸۹۲ ۱,۴۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۸۷,۶۳۹ ۲,۷۷۲ ۲,۹۷۰ ۲,۷۷۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۳۰۵,۰۳۸ ۱,۵۴۰ ۱,۶۹۴ ۱,۵۴۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۳۱۶,۳۲۸ ۱,۱۸۸ ۲,۲۲۲ ۱,۱۸۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۰۹,۸۲۱ ۲,۰۰۲ ۳,۳۲۲ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۳۳۲,۱۲۸ ۱,۵۱۸ ۳,۰۳۶ ۱,۵۱۸
جمع کل ۹۰۶۲۰٫۶۳ ۱۳۷۹۷۳٫۳ ۸۴۹۶۹٫۱۵

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.