×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰  .::.  اخبار منتشر شده : 1 خبر

خواندن این مطلب ۶ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۱۵,۷۱۹ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۲,۵۵۴ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۴۱۵,۷۱۹ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۱۱,۹۶۳ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 ۳۰۲,۶۰۴ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۲۲,۶۸۲ ۵۰۴ ۳۰۲٫۴ ۳۰۲٫۴
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۴۴۶,۴۲۵ ۲۰۰ ۲۰ ۲۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۲۲,۶۸۲ ۵۶۴٫۴۸ ۱۲۰٫۹۶ ۱۲۰٫۹۶
پلی استایرن معمولی MP08 ۳۰۴,۸۹۷ ۳۰۰ ۲۰ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G ۴۳۳,۰۳۲ ۵۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۳۰۸,۴۸۲ ۳۰۰ ۰ ۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۰۲ ۴۴۴,۳۰۶ ۶۰٫۴۸ ۰ ۰
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۲۲,۶۸۲ ۰ ۲۶۲٫۰۸ ۲۶۲٫۰۸
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۴۲۲,۶۸۲ ۰ ۲۰٫۱۶ ۲۰٫۱۶
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۴۱۵,۷۱۹ ۰ ۸۴۰ ۸۴۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۱۵,۷۱۹ ۰ ۲۸۰ ۲۸۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۱۰,۱۷۱ ۱,۰۲۳ ۸۸۰ ۶۶۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۱۷,۶۵۵ ۴۵۰ ۴۴۰ ۴۴۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۱۷,۶۵۵ ۲۰۰ ۳۰ ۳۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 ۳۱۲,۲۴۹ ۴۲ ۴۲ ۲۱
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۲۱,۰۵۰ ۴۸۳ ۱۲۶ ۱۲۶
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۴۱۰,۱۷۱ ۱۵۴ ۱۹۸ ۸۸
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۰۴,۸۹۷ ۲۵۰ ۷۵ ۷۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۲۱,۰۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰
پلی کربنات ۰۴۰۷UR ۹۳۹,۰۰۰ ۱۲۰ ۲۰ ۲۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۱۰۱٫۲ ۱۰۵٫۶ ۱۰۱٫۲
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۹۹۱,۰۰۰ ۸۳٫۶ ۷۰٫۴ ۷۰٫۴
پلی استایرن انبساطی F305 ۳۱۲,۲۴۹ ۴۲ ۴۲ ۴۲
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۳۰۴,۸۹۷ ۸۰۳ ۱,۸۱۵ ۸۰۳
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۲۹۸,۴۹۴ ۵۵ ۱۹۸ ۵۵
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۳۰۴,۲۳۳ ۴۰ ۱۴۵ ۴۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۱۷,۶۵۵ ۴۰۰ ۸۱۰ ۴۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۳۱۷,۶۵۵ ۴۰۰ ۶۹۰ ۴۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۱۷,۶۵۵ ۲۵۰ ۳۷۵ ۲۵۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۲۱,۰۵۰ ۴۰۰ ۴۱۵ ۴۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۳۰۴,۸۹۷ ۶۰۷٫۵ ۸۳۲٫۵ ۶۰۷٫۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۶۱ ۳۰۴,۸۹۷ ۹۰ ۱۹۱٫۲۵ ۹۰
نخ پلی استر ۲۵۰D48FA ۳۰۷,۸۳۵ ۱۷۶ ۷۴۸ ۱۷۶
نخ پلی استر ۱۶۰D48FA ۳۲۰,۴۲۷ ۸۸ ۳۷۴ ۸۸
نخ پلی استر ۵۰۰D96FA ۳۰۹,۷۲۹ ۶۶ ۳۰۸ ۶۶
نخ پلی استر ۲۵۰D48FB ۲۹۲,۴۴۳ ۷۲ ۲۷۰ ۷۲
نخ پلی استر ۱۶۰D48FB ۳۰۴,۴۰۶ ۳۶ ۹۰ ۳۶
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۹۳۹,۰۰۰ ۱۲۰ ۲۱۵ ۱۲۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۴۱۰,۱۷۱ ۰ ۳۴۱ ۳۴۱
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۳۱۷,۶۵۵ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 ۳۱۲,۲۴۹ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۲۱,۰۵۰ ۰ ۲۱ ۲۱
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۳۰۴,۸۹۷ ۰ ۷۵ ۷۵
پلی استایرن انبساطی R200 ۳۲۱,۰۵۰ ۰ ۳۰ ۳۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 ۳۰۴,۲۳۳ ۵۰ ۲۰ ۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 ۳۱۷,۶۵۵ ۱۰۰ ۲۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۳۹۷,۸۶۶ ۷۰ ۰ ۰
پلی استایرن انبساطی R310 ۳۲۱,۰۵۰ ۸۴ ۰ ۰
پلی کربنات W1 ۹۹۱,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات LED ۹۹۵,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات ABS ۹۴۱,۰۰۰ ۸۰ ۰ ۰
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه ۹۴۳,۰۰۰ ۸۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد E011P ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۶۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۹۹۱,۰۰۰ ۰ ۱۳٫۲ ۱۳٫۲
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۴۲۲,۲۷۱ ۱,۶۰۸ ۲,۸۳۲ ۱,۶۰۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۲,۲۷۱ ۸۴۰ ۵۲۸ ۴۸۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۲,۲۷۱ ۶۰۰ ۶۴۸ ۶۰۰
پلی پروپیلن فیلم RP120L ۵۸۰,۸۲۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴۵۳,۴۶۱ ۵۵۰ ۴۴۰ ۳۹۶
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۴۵۳,۴۶۱ ۱۱۰ ۵۷۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۴۵۳,۴۶۱ ۵۵۰ ۶۱۶ ۵۵۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۴۵۹,۱۷۱ ۱۱۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R ۴۶۰,۰۵۰ ۱۱۰ ۳۵۲ ۱۱۰
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۷۲,۷۹۰ ۲۲۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۵۳,۷۰۹ ۵۰۰ ۶۰ ۶۰
پلی وینیل کلراید S70 ۳۶۳,۶۲۶ ۵۰۰ ۱۴۰ ۱۴۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۰,۵۶۹ ۲,۵۰۸ ۳,۸۲۸ ۲,۵۰۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۲,۲۷۱ ۱,۱۰۰ ۲۲۰ ۱۸۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۰,۵۶۹ ۱,۰۰۰ ۱,۳۲۰ ۱,۰۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۴۲۲,۲۷۱ ۲,۰۰۰ ۸۰ ۸۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۰,۵۶۹ ۱,۰۰۱ ۱,۸۰۴ ۱,۰۰۱
پلی پروپیلن RP270G ۴۶۰,۰۵۰ ۴۶۰ ۳۰۰ ۳۰۰
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۰,۵۶۹ ۲,۵۰۰ ۳,۱۸۰ ۲,۵۰۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۴۰۷,۸۸۵ ۴۵۱ ۳۳۰ ۳۳۰
پلی وینیل کلراید S60 ۳۴۷,۰۹۷ ۱,۴۹۶ ۱,۳۶۴ ۱,۳۴۲
پلی وینیل کلراید S65 ۳۳۰,۵۶۹ ۸۰۰ ۸۶۰ ۸۰۰
پلی پروپیلن نساجی C30S ۴۲۲,۲۷۱ ۹۹۰ ۱,۹۸۰ ۹۹۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۴۲۲,۲۷۱ ۳۳۰ ۴۴۰ ۳۳۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۲,۲۷۱ ۲,۵۰۸ ۶۸۲ ۵۹۴
پلی پروپیلن نساجی HP565S ۴۴۸,۳۷۵ ۲,۰۰۲ ۲,۰۰۲ ۲,۰۰۲
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۲,۲۷۱ ۳۵۲ ۲۲۰ ۱۹۸
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۴۴۰,۱۸۲ ۳۰۸ ۳۰۸ ۳۰۸
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۴۲۲,۲۷۱ ۸۰۰ ۱,۱۰۰ ۸۰۰
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۴۲۲,۲۷۱ ۲۲۰ ۸۰ ۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۴۳۶,۵۴۸ ۱۰۵ ۲۱ ۲۱
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۴۲۲,۲۷۱ ۴۲۰ ۲۳۱ ۱۸۹
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۴۲۲,۲۷۱ ۴۲۰ ۲۹۴ ۲۹۴
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۴۲۲,۲۷۱ ۳۱۵ ۸۴ ۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۴۵۳,۴۶۱ ۳۱۵ ۱,۱۹۷ ۳۱۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۴۲۲,۲۷۱ ۷۸۳ ۷۸۳ ۷۶۱٫۲۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۴۶۰,۰۵۰ ۱۸۹ ۱۰۵ ۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۴۵۳,۴۶۱ ۳۱۵ ۶۷۲ ۳۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۴۶۷,۰۷۹ ۶۳ ۴۲ ۴۲
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۴۲۲,۲۷۱ ۶۰۹ ۵۴۳٫۷۵ ۵۴۳٫۷۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۴۵۳,۴۶۱ ۱۰۵ ۸۴ ۸۴
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E ۴۵۳,۴۶۱ ۲۶۱ ۷۶۱٫۲۵ ۲۶۱
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۴۴۰,۱۸۲ ۶۹۶ ۷۹۲ ۶۹۶
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۴۴۰,۱۸۲ ۸۴۰ ۴۶۲ ۲۵۲
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۴۴۰,۱۸۲ ۴۳۵ ۴۵۶٫۷۵ ۴۳۵
پلی پروپیلن نساجی (پودر) ZH552R ۴۰۹,۶۰۳ ۳۵ ۱۴ ۰
پلی وینیل کلراید S57 ۳۵۳,۷۰۹ ۵۰۰ ۰ ۰
پلی وینیل کلراید S70 ۳۶۳,۶۲۶ ۵۰۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 ۴۶۴,۱۹۰ ۸۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی Z30G ۴۲۲,۲۷۱ ۲۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی F30G ۴۲۲,۲۷۱ ۶۶ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۴۵۳,۴۶۱ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۴۵۹,۱۷۱ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV ۴۷۲,۷۹۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S57 ۳۵۳,۷۰۹ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی وینیل کلراید S60 ۳۴۷,۰۹۷ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۱۵۴ ۱۵۴
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۱۲۶ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۱۸۹ ۱۸۹
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۲۱٫۷۵ ۲۱٫۷۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R ۴۶۰,۰۵۰ ۰ ۱۰۵ ۱۰۵
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۶۵٫۲۵ ۶۵٫۲۵
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۴۴۰,۱۸۲ ۰ ۱۲۶ ۱۲۶
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی وینیل کلراید S60 ۳۴۷,۰۹۷ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۴۰ ۴۰
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۴۲۲,۲۷۱ ۰ ۴۲ ۴۲
پلی وینیل کلراید S57 ۳۵۳,۷۰۹ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۲۶۰,۰۸۷ ۱,۱۰۰ ۱,۵۱۸ ۱,۱۰۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۳۲۵,۱۸۸ ۱۷۰ ۱۸۰ ۱۷۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۳۲۵,۱۸۸ ۱۷۰ ۸۵ ۷۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA ۲۴۴,۷۸۶ ۵۰۶ ۷۷ ۷۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۸۴,۷۸۹ ۵۵۰ ۳۷۵ ۲۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۳۳۵,۹۲۸ ۵۵۰ ۳۰۸ ۲۲۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۸۴,۳۶۶ ۲,۵۰۰ ۱,۴۵۰ ۱,۳۵۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۲۷۵,۰۳۱ ۲,۰۰۰ ۳,۱۸۰ ۲,۰۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۳۳۵,۹۲۸ ۸۰۰ ۲,۰۲۰ ۸۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۸,۹۶۴ ۲,۰۰۲ ۲,۵۴۱ ۲,۰۰۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۵۹,۸۲۶ ۴۴۳٫۵۲ ۴۴۳٫۵۲ ۴۴۳٫۵۲
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۵۹,۸۲۶ ۱۶۱٫۲۸ ۱۶۱٫۲۸ ۱۶۱٫۲۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۸,۹۶۴ ۹۲۴ ۹۶۸ ۶۳۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۷۵,۰۳۱ ۱,۷۲۸ ۲,۹۵۲ ۱,۷۲۸
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۸,۹۶۴ ۴۸۰ ۱۹۲ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۱,۴۶۹ ۱,۱۰۴ ۱۴۴ ۱۴۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV ۲۴۱,۴۶۹ ۲۴۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۲۳۷,۰۷۶ ۲۴۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 ۲۲۹,۹۶۴ ۲۵۰ ۴۰ ۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۳۵,۹۲۸ ۱,۰۰۸ ۳۱۲ ۲۴۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۳۴۶,۰۰۶ ۱۳۲ ۲۴۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۴,۷۰۵ ۱,۰۰۰ ۴۴۰ ۲۸۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۱۱,۵۵۸ ۱,۰۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۳۵۹,۴۴۳ ۲۲۰ ۵۹۴ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۵,۹۲۸ ۳۰۸ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۵,۹۲۸ ۹۰۲ ۳۳۰ ۲۴۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۳۵,۹۲۸ ۱,۲۰۰ ۱,۲۹۰ ۱,۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۱۴,۷۰۵ ۷۲۰ ۵۷۶ ۳۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 ۳۱۴,۷۰۵ ۲۴۰ ۲۴ ۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ ۳۱۵,۸۰۴ ۸۸ ۲۰۹ ۸۸
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۸,۹۶۴ ۲,۷۲۸ ۱,۰۵۶ ۷۴۸
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۴,۷۰۵ ۴,۵۱۰ ۳,۱۲۴ ۲,۵۰۸
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۹۱,۹۹۱ ۲,۵۰۸ ۱,۵۶۲ ۱,۲۵۴
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۳۷,۰۷۶ ۲,۵۰۸ ۱,۷۴۹ ۱,۵۴۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۷۵,۰۳۱ ۱,۰۱۲ ۱,۲۲۱ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۳۱۹,۰۹۸ ۶۶ ۱۱۰ ۶۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۵۸۴,۷۸۹ ۱۳۰ ۲۷۰ ۱۳۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۴۴۵,۶۹۱ ۸۰۶٫۴ ۳۴۲٫۷۲ ۳۴۲٫۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۳۵,۹۲۸ ۱,۴۰۸ ۶۱۶ ۴۶۲
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۵۸,۹۶۴ ۱,۵۱۸ ۱,۲۱۰ ۹۲۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۱۱,۵۲۹ ۳,۵۲۰ ۳,۸۷۲ ۳,۵۲۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۲۱۵,۸۰۰ ۱,۱۶۶ ۱,۲۳۲ ۱,۱۶۶
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۲۲۴,۱۳۹ ۵۰۶ ۱,۰۵۶ ۵۰۶
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۳۲۵,۱۸۸ ۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۸۴,۳۶۶ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۲۵۸,۹۶۴ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۸,۹۶۴ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۳۳۵,۹۲۸ ۰ ۹۰ ۹۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۱۴,۷۰۵ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۸,۹۶۴ ۰ ۱۳۲ ۱۳۲
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۱۴,۷۰۵ ۰ ۲۴۲ ۲۴۲
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۹۱,۹۹۱ ۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۳۷,۰۷۶ ۰ ۱۴۳ ۱۴۳
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 ۳۳۵,۹۲۸ ۰ ۱۷۶ ۱۷۶
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 ۲۵۸,۹۶۴ ۰ ۳۹۶ ۳۹۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 ۲۳۷,۰۷۶ ۲۴۰ ۲۴ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۲۴۱,۴۶۹ ۲۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 ۳۱۴,۷۰۵ ۳۶۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 ۳۰۵,۲۶۴ ۴۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 (پودر) ۳۱۲,۷۲۱ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۳۱۱,۵۵۸ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۲۲۸,۹۸۴ ۱,۵۸۴ ۲,۲۸۸ ۱,۵۸۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۲۰,۳۴۳ ۱,۴۷۴ ۲,۳۹۸ ۱,۴۷۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۲۲۴,۸۸۰ ۱,۰۱۲ ۱,۷۱۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۲۳۵,۸۹۷ ۵۲۸ ۷۹۲ ۵۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۵۸۴,۷۸۹ ۰ ۴۵ ۴۵
پلی وینیل کلراید S60 ۳۴۷,۰۹۷ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۲۵۸,۹۶۴ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۲۳۷,۰۷۶ ۰ ۹۶ ۹۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۳۱۴,۷۰۵ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۹۱,۹۹۱ ۰ ۱۶۵ ۱۶۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۳۷,۰۷۶ ۰ ۶۴۹ ۶۴۹
پلی وینیل کلراید S57 ۳۵۳,۷۰۹ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۳۳۵,۹۲۸ ۰ ۷۲ ۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۳۳۵,۹۲۸ ۰ ۲۲ ۲۲

جمع

۹۴۰۰۲ ۹۶۲۹۶ ۷۰۳۶۳٫۴۲

پلیم پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.