×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به ۱۳ شهریور

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۱۶۰,۱۰۳ ۱۵۵ ۳۴۰ ۱۵۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۱۸,۲۲۷ ۲,۰۰۲ ۲,۹۲۶ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۵۸,۰۲۰ ۴۳۲ ۳۸۴ ۳۸۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ ۱۷۷,۴۴۲ ۰ ۶۶۰ ۶۶۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L ۱۹۳,۵۸۹ ۴۴۰ ۱,۲۱۰ ۴۴۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA ۱۷۹,۳۶۶ ۸۴ ۳۳۶ ۸۴
پلی وینیل کلراید S65 ۱۶۶,۵۶۲ ۰ ۴۸۰ ۴۸۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ ۱۳۸,۳۳۷ ۱۰۰ ۷۴۰ ۱۰۰
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۱۸۳,۷۸۷ ۲۲۰ ۲۳۱ ۷۷
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۱۶۰,۱۰۳ ۲۰۵ ۲۳۵ ۲۰۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 ۱۲۵,۱۱۰ ۱,۰۱۲ ۲,۰۴۶ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۴۶,۳۰۹ ۰ ۳۳۶ ۳۳۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ ۱۷۷,۴۴۲ ۹۶۸ ۳۰۸ ۳۰۸
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۱۹۳,۵۸۹ ۲۲۰ ۳۰۸ ۲۲۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۱۹۳,۵۸۹ ۲۳۱ ۱,۰۵۰ ۲۳۱
پلی وینیل کلراید S65 ۱۶۶,۵۶۲ ۲,۱۰۰ ۱,۶۴۰ ۱,۶۲۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۱۶۵,۴۰۹ ۰ ۲۲ ۲۲
آلیاژ پلی کربنات ABS ۴۶۴,۸۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۵۸,۵۶۱ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱۳۰,۶۳۱ ۱,۵۱۸ ۲,۳۹۸ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV ۱۴۶,۳۰۹ ۱,۰۰۸ ۶۷۲ ۶۷۲
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ ۱۷۱,۷۶۳ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی وینیل کلراید S65 ۱۶۶,۵۶۲ ۲,۷۰۶ ۴,۱۵۸ ۲,۷۰۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۱۹۳,۵۸۹ ۱۴۷ ۵۶۷ ۱۴۷
پلی وینیل کلراید S57 ۱۸۳,۶۲۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۵۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S ۱۶۵,۴۰۹ ۳۳۰ ۱۹۸ ۲۲
پلی کربنات W1 ۴۶۳,۰۰۰ ۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA ۱۴۸,۳۲۰ ۲۲۰ ۳۱۹ ۲۲۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 ۱۲۱,۵۵۷ ۱,۰۱۲ ۱,۸۴۸ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۱۴۲,۶۱۵ ۱,۰۰۸ ۷۲ ۲۴
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۵۸,۰۲۰ ۱,۸۹۲ ۳,۲۵۶ ۱,۸۹۲
پلی پروپیلن فیلم ZH525J ۱۷۶,۹۰۰ ۸۱۹ ۱,۸۹۰ ۸۱۹
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۱۹۳,۵۸۹ ۵۰۰ ۱,۱۴۰ ۵۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ ۱۶۱,۹۹۱ ۵۰۶٫۲۵ ۱۱٫۲۵ ۱۱٫۲۵
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۱۵۵,۲۲۶ ۱,۰۱۲ ۷۹۲ ۴۸۴
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۰۲,۹۰۵ ۵۰۴ ۱۴۱٫۱۲ ۱۴۱٫۱۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ ۲۹۳,۴۳۲ ۴۰۵ ۷۵۰ ۴۰۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۱۲۴,۷۴۵ ۱,۰۱۲ ۱,۵۱۸ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۱۸۰,۸۲۱ ۰ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۶۷,۲۵۶ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱۷۶,۹۰۰ ۸۱۶ ۱,۳۹۲ ۸۱۶
پلی پروپیلن نساجی SF060 ۱۶۷,۳۶۰ ۱,۱۲۰ ۲,۱۲۰ ۱,۱۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ ۱۶۱,۹۹۱ ۳۰۰ ۰ ۰
اپوکسی رزین جامد E011P ۴۷۸,۰۰۰ ۰ ۵ ۵
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G ۱۹۳,۵۸۹ ۱۱۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۱۴۶,۳۰۹ ۰ ۷۷ ۷۷
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD ۱۲۰,۸۹۱ ۱,۵۱۸ ۱,۷۱۶ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 ۱۸۰,۸۲۱ ۷۲۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 ۱۶۷,۲۵۶ ۱۱۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L ۲۰۵,۰۴۱ ۶۳ ۶۳ ۶۳
پلی پروپیلن نساجی HP565S ۱۷۷,۳۳۵ ۱۴۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۷۳,۳۶۸ ۰ ۸۸ ۸۸
اپوکسی رزین جامد E011P ۴۷۸,۰۰۰ ۳۰ ۲۵ ۲۵
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۰۲,۹۰۵ ۵۰۴ ۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۵۱,۵۳۲ ۳,۲۱۲ ۵,۹۸۴ ۳,۲۱۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA ۱۴۶,۳۰۹ ۲۲۰ ۴۴ ۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۲۲,۳۲۲ ۲,۰۰۲ ۲,۵۵۲ ۲,۰۰۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 ۱۶۸,۹۹۲ ۴۸۰ ۸۸۸ ۴۸۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۶۶,۵۶۲ ۰ ۶۰ ۶۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۱۶۷,۳۶۰ ۷۱۷٫۷۵ ۱,۶۳۱٫۲۵ ۷۱۷٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی C30S ۱۶۷,۳۶۰ ۱,۵۱۸ ۳,۰۱۴ ۱,۵۱۸
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۶۱,۹۹۱ ۰ ۵۰ ۵۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۱۸۳,۷۸۷ ۱,۰۱۲ ۱,۲۴۳ ۱,۰۱۲
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ۱۶۲,۶۳۸ ۴۰۰ ۵۶۵ ۴۰۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G ۱۶۴,۸۴۲ ۷۰۰ ۹۷۰ ۷۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۱۶۸,۹۹۲ ۱,۴۰۸ ۳,۴۷۶ ۱,۴۰۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 ۱۲۱,۲۸۳ ۳۹۶ ۷۴۸ ۳۹۶
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۱۹۵,۴۰۱ ۲۹۴ ۳۳۶ ۲۹۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی ۲۹۳,۴۳۲ ۱۲۰ ۲۳۰ ۱۲۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۶۷,۳۶۰ ۷۱۷٫۷۵ ۱,۴۷۹ ۷۱۷٫۷۵
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۶۷,۳۶۰ ۱,۱۰۰ ۲,۱۸۰ ۱,۱۰۰
پلی استایرن معمولی MP08 ۱۶۱,۹۹۱ ۳۰۰ ۶۰ ۶۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۶۱,۹۹۱ ۰ ۸۸ ۸۸
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ۱۶۲,۶۳۸ ۱۵۰ ۲۳۰ ۱۵۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱۶۴,۸۴۲ ۱,۸۰۰ ۲,۶۰۰ ۱,۸۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۱۸۰,۸۲۱ ۲۲۰ ۳۰۸ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 ۱۵۱,۵۳۲ ۷۲۰ ۲,۲۰۸ ۷۲۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 ۱۶۸,۹۹۲ ۳۱۲ ۱,۲۷۲ ۳۱۲
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۵۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۷۸۰ ۱,۰۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R ۱۹۳,۵۸۹ ۱۴۷ ۳۹۹ ۱۴۷
پلی پروپیلن RP270G ۱۹۹,۱۳۱ ۸۰ ۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ ۱۷۷,۳۵۴ ۱۰۰ ۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۱۶۱,۹۹۱ ۸۰۳ ۸۸ ۸۸
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۱ ۱۶۱,۹۹۱ ۹۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۸۰,۶۷۷ ۱,۰۰۰ ۱۰ ۱۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۱۷۴,۰۶۲ ۰ ۶۶ ۶۶
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۱۵۷,۹۹۷ ۰ ۱۶۸ ۱۶۸
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۵۵,۰۰۰ ۰ ۴۶۲ ۴۶۲
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ ۱۶۸,۹۹۲ ۸۰۰ ۱,۶۷۰ ۸۰۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۶۷,۳۶۰ ۹۹۰ ۲,۷۷۲ ۹۹۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۶۷,۳۶۰ ۸۱۴ ۲,۲۴۴ ۸۱۴
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۸۰,۶۷۷ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۱۵۱,۷۱۶ ۳۵ ۷۵ ۳۵
پلی استایرن انبساطی R310 ۱۶۰,۱۰۳ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۱۷۳,۳۶۸ ۳,۱۰۲ ۴,۲۰۲ ۳,۱۰۲
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۱۷۴,۰۶۲ ۲۲۰ ۱۱۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 ۱۵۷,۹۹۷ ۴۸۰ ۱۲۰ ۱۲۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۵۵,۰۰۰ ۱,۴۵۲ ۹۹۰ ۹۹۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۱۶۸,۹۹۲ ۸۰۰ ۱,۶۱۰ ۸۰۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R ۱۹۳,۵۸۹ ۴۴۰ ۱,۴۳۰ ۴۴۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۶۶,۵۶۲ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۴۴۰,۲۹۵ ۰ ۵ ۵
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ ۱۵۸,۵۹۰ ۲۰۹ ۶۶ ۶۶
پلی استایرن انبساطی R200 ۱۶۰,۱۰۳ ۰ ۲۰ ۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۱۴۲,۶۱۵ ۲,۰۲۴ ۳,۷۱۸ ۲,۰۲۴
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۵۱,۵۳۲ ۱,۰۰۰ ۲,۶۰۰ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۴۶,۹۸۶ ۰ ۲۴۰ ۲۴۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۵۸,۰۲۰ ۱,۵۱۸ ۱,۵۸۴ ۱,۵۱۸
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۱۰,۷۰۴ ۷۰۵٫۶ ۹۲۷٫۳۶ ۷۰۵٫۶
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T ۱۹۸,۳۹۲ ۱۱۰ ۳۷۴ ۱۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۶۶,۵۶۲ ۲,۰۰۲ ۲,۶۰۷ ۲,۰۰۲
پلی کربنات ۱۰۱۲UR ۴۴۰,۲۹۵ ۱۲۰ ۱۰ ۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 ۱۵۸,۸۲۶ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی استایرن انبساطی R200 ۱۶۰,۱۰۳ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV ۱۴۶,۳۰۹ ۵۰۶ ۲۶۴ ۲۶۴
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۸۰,۶۷۷ ۰ ۳۰۰ ۳۰۰
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 ۱۴۶,۹۸۶ ۱,۰۰۰ ۷۰ ۷۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۵۵,۰۰۰ ۶۶ ۸۸ ۶۶
پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۶۷,۳۶۰ ۸۱۶ ۲,۴۷۲ ۸۱۶
پلی پروپیلن نساجی ZH552R ۱۶۷,۳۶۰ ۲۱۰ ۸۴۰ ۲۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۶۶,۵۶۲ ۰ ۲۵۰ ۲۵۰
پلی کربنات ۰۷۱۰UR ۴۴۰,۲۹۵ ۱۲۰ ۴۰ ۴۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 ۱۵۸,۸۲۶ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۱۶۸,۹۹۲ ۱,۱۰۰ ۲,۳۱۰ ۱,۱۰۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B ۱۸۰,۶۷۷ ۱,۵۰۰ ۶۴۰ ۶۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۵۵,۰۰۰ ۱,۶۳۲ ۲,۵۶۸ ۱,۶۳۲
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۵۸,۰۲۰ ۸۱۴ ۱,۵۱۸ ۸۱۴
پلی پروپیلن نساجی HP550J ۱۶۷,۳۶۰ ۷۲۰ ۱,۸۰۰ ۷۲۰
پلی پروپیلن نساجی ZH510L ۱۶۷,۳۶۰ ۲۱۰ ۵۶۷ ۲۱۰
پلی وینیل کلراید S65 ۱۶۶,۵۶۲ ۲,۵۰۰ ۲,۳۱۰ ۲,۲۵۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL ۵۴۳,۴۰۰ ۹۲٫۴ ۱۳۲ ۹۲٫۴
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 ۱۵۸,۰۶۴ ۴۲۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۵۸,۵۶۱ ۱,۲۱۰ ۱,۱۳۳ ۱,۱۳۳
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۲۶,۹۳۸ ۵۷۲ ۱,۰۷۸ ۵۷۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 ۱۴۲,۶۱۵ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ ۱۷۱,۷۶۳ ۴۴ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن فیلم RG1104K ۱۷۶,۹۰۰ ۱۹۵٫۷۵ ۶۵۲٫۵ ۱۹۵٫۷۵
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L ۱۹۳,۵۸۹ ۱۴۷ ۱۸۹ ۱۴۷
پلی وینیل کلراید S65 ۱۶۶,۵۶۲ ۰ ۱۴۰ ۱۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 ۱۵۵,۲۲۶ ۰ ۵۲۸ ۵۲۸
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) ۵۰۰۰S ۱۶۰,۴۴۷ ۵۶۰ ۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ۱۵۸,۰۲۰ ۱,۰۱۲ ۲,۷۶۱ ۱,۰۱۲
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۱۵۸,۵۶۱ ۲۶۰ ۸۰ ۸۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۵۸,۰۲۰ ۰ ۴۸ ۴۸
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۱۶۸,۹۹۲ ۵۹۴ ۲,۰۲۴ ۵۹۴
پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۶۷,۳۶۰ ۹۱۲ ۲,۶۸۸ ۹۱۲
پلی پروپیلن نساجی ZH550J ۱۶۷,۳۶۰ ۲۱۰ ۶۳۰ ۲۱۰
پلی وینیل کلراید E6834 ۱۸۱,۷۷۶ ۴۷۳ ۹۲۴ ۴۷۳
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC ۴۵۷,۰۰۰ ۵۲٫۸ ۷۰٫۴ ۵۲٫۸
پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ ۱۸۳,۷۸۷ ۰ ۱۱ ۱۱

جمع

۸۲۵۰۱ ۱۲۸۵۸۵ ۷۳۶۴۸

پلیم‌پارت مرجع پلیمر در بازار ایران

 

0

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.