Maghalat برای مشارکت و پیشنهاد درباره پروژه های علمی پژوهشی مرتبط با صنعت پلیمر در کنار ما با ما قدم بردارید .

ارزیابی تأثیر استفاده از پلیمر PSP بر خواص فیزیکی و مکانیکی قیر و مخلوط‌های آسفالتی

مرجع پلیمر در بازار ایران: ارزیابی تأثیر استفاده از پلی سولفید پلیمر (PSP) بر خواص فیز کیی و مکانیکی قیر و مخلوط های آسفالتی اساتید راهنما: بهزاد شیرکوند ( shirkavand@icrc.ac.ir) ، منصور فخری دانشجوی کارشناسی ارشد: هانی یزدی ازناوه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران، ۱۳۸۹ راه‌ها شریان‌های اقتصادی یک کشور و از تأسیسات زیربنایی آن محسوب...

استفاده از پلاستیک بازیافتی برای قلم چاپ سه‌بعدی

مرجع پلیمر در بازار ایران به نقل از ایسنا: قلم‌های چاپ سه‌بعدی مدتی است که به بازار آمده‌اند و رشته‌های پلاستیکی را به ژلی تبدیل می‌کنند که در مواجهه با هوا خشک می‌شوند این تکنولوژی اگرچه بسیار جالب است ولی پرهزینه هم است. پروژه “Renegade ” که در حال حاضر در سایت منبع‌یابی کیک‌استارتر قرار دارد، مساله هزینه و ضایعات چاپ را با یک قلم چاپ سه‌بعدی حل کرده که با پلاستیک بازیافتی...

ارتقای فناوری فلورسانس با نانو ساختارهای فلزی

به گزارش مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) دو شرکت فعال در حوزه ساخت ادوات تشخیص طبی، با همکاری یکدیگر اقدام به ارائه فناوری فلورسانس بهبود یافته با فلز کردند. در این فناوری از نانو ساختارهای فلزی برای افزایش دقت نتیجه آزمون استفاده شده‌است. شرکت Sony DADC BioSciences با همکاری شرکت FIANOSTICS موفق به ارائه آرایه فلورسانس سریعی شد که در آن از هیبرید فلز/پلیمر استفاده شده‌است. شرکت سونی از...

ساخت ژل های پلیمری انعطاف پذیر بر پایه خوشه های آلی فلزی

به گزارش مرجع پلیمر در بازار ایران (پلیم پارت) شیمیدانان دانشگاه ام آی تی موفق به ساخت ژل های پلیمری انعطاف پذیر با ساختار سخت که بر پایه خوشه های آلی فلزی می‌باشد، شده‌اند. طبق گفته محققین، این ژل جدید برای طیف وسیعی از عملکردهای مختلف از جمله رهایش دارو، ذخیره سازی گاز مانند هیدروژن و تصفیه آب می‌تواند مناسب باشد.   این ژل های جدید تحت عنوان polyMOCs شناخته می‌شوند که ترکیبی از دو...