پلیم پارت : پورتال مرجع پلیمر در بازار ایران در راستای رسالت اجتماعی گروه صنعتی پارت لاستیک و با هدف ایجاد کانال ارتباطی مطمئن برای دسترسی به اطلاعات و محتوی مناسب و کارآمد در بخش های مختلف صنعت پلیمر برای ذینفعان طرح ریزی و اجرا گردیده است .پلیم پارت