×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 30 اردیبهشت 99 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,200 110,273 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 880 89,402 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 330 94,979 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 92,112 انبار کارخانه صبا ...

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 23 اردیبهشت 99 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2,200 105,928 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 880 88,534 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 330 94,810 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 89,672 انبار کارخانه صبا ...

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 16 اردیبهشت 99 کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 106,422 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 880 89,440 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 330 96,089 انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 90,109 انبار کارخانه صبا ...

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۳ مهر ۹۸
15 اکتبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۳ مهر ۹۸ کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۵۰ ۱۰۹,۱۴۹ انبار کارخانه شهر پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۵۰ ۱۱۸,۵۰۲ انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۲ مهر ۹۸
14 اکتبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۲ مهر ۹۸ کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۹۹,۸۰۴ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۹۹,۸۰۴ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۶ مهر ۹۸
08 اکتبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۶ مهر ۹۸ کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۴۰ ۱۱۱,۳۰۷ انبار کارخانه شهر پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۴۰ ۱۲۱,۶۶۲ انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۵ مهر ۹۸
07 اکتبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۵ مهر ۹۸ کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۱۰۱,۰۵۰ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۱۰۱,۰۵۰ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۹ مهر ۹۸
01 اکتبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۹ مهر ۹۸ کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۹۸,۲۲۴ انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ پتروشیمی جم ۶۶ ۸۲,۲۰۹ انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۸ مهر ۹۸
30 سپتامبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۸ مهر ۹۸ کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۱۰۰,۴۳۷ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۱۰۰,۴۳۷ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲ مهر ۹۸
24 سپتامبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲ مهر ۹۸ کارگزار نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل شهر پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۴۰ ۱۱۱,۷۰۷ انبار کارخانه شهر پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ محب بسپار ایده گستر ۵۰ ۱۲۱,۶۳۴ انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱ مهر ۹۸
23 سپتامبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱ مهر ۹۸ کارگزار نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۱۰۰,۸۳۸ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۴۸۰ ۱۰۰,۸۳۸ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۶ شهریور ۹۸
17 سپتامبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۶ شهریور ۹۸ کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۴۰ ۱۰۹,۱۲۶ انبار کارخانه شهر پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۵۰ ۱۱۸,۵۵۱ انبار کارخانه صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی […]

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۵ شهریور ۹۸
16 سپتامبر 2019

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۵ شهریور ۹۸ کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۳۲ ۱۱۵,۰۵۰ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۱۱۵,۰۵۰ انبار کارخانه صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی […]