عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 21 خرداد 98 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۲۶ آبان - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۱ خرداد ۹۸

کارگزار نام کالا تولید
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
شهر پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۱۸,۳۲۲ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۳۷,۶۷۴ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۵۱۸ ۱۰۰,۷۲۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۱۱۳,۰۴۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۲۲۰ ۹۶,۲۵۲ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیرکبیر ۲۲۰ ۱۰۱,۵۴۶ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۹۶,۴۰۲ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۱۰۰,۷۲۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۱۰۱,۰۱۹ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۱۰۰,۷۲۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۲,۰۰۰ ۱۰۱,۰۱۹ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۱۶۰ ۳۱۸,۰۰۰ شاد آباد
بانک ملی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۱,۰۰۰ ۹۶,۲۵۲ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی کربنات ۱۰۱۲UR پتروشیمی خوزستان ۸۰ ۳۲۵,۰۰۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۱,۵۰۰ ۹۶,۲۵۲ انبار کارخانه
بانک مسکن اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۱۲۰ ۳۲۵,۰۰۰ شاد آباد
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۲۲۴ ۱۱۸,۳۲۲ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پترو کیهان ۱۰۰ ۱۱۸,۳۲۲ انبار کارخانه
بانک ملی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۵۰۴ ۱۳۶,۷۸۷ انبار کارخانه
بانک مسکن اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۱۲۰ ۲۶۹,۰۰۰ شاد آباد
بانک کشاورزی پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۱۱۳,۰۴۸ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۲۹,۶۲۰ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۲۷,۲۱۹ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۴۰۰ ۱۱۸,۳۲۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند ۱,۶۰۰ ۱۲۴,۰۰۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۹۶,۴۰۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۲۶,۷۸۰ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۳۸,۶۷۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۴,۷۷۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ پتروشیمی تبریز ۸۵ ۱۱۵,۸۶۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۲۴,۸۴۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۲۴,۸۴۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۲۱,۲۴۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۶۵ ۱۱۵,۶۴۸ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۳۶,۸۵۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز ۲۵ ۶۹,۳۸۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی SUPER FINE پتروشیمی تبریز ۵۰ ۵۷,۸۲۴ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۹۷,۲۱۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۹۴,۹۷۲ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۱۳۷,۶۷۴ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۱,۳۲۰ ۹۶,۲۵۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۹۶,۹۰۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۱,۵۴۰ ۱۰۰,۷۲۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۹۶,۳۶۲ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان ۱۵۴ ۱۴۲,۵۸۹ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۱,۰۰۸ ۱۰۱,۰۱۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پتروشیمی لرستان ۱,۰۰۸ ۹۴,۶۴۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۱,۰۰۸ ۹۶,۲۵۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول ۶۶ ۹۸,۲۴۵ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۰۰ ۱۲۴,۸۴۳ بندر عباس
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان ۶۶ ۱۳۹,۵۳۳ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۱,۲۰۰ ۹۶,۴۰۲ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۳۰,۶۰۴ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۲۸,۶۱۴ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۹۴۶ ۹۶,۲۵۲ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۹۷,۲۱۵ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۱۰۱,۵۴۶ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۳۴,۴۹۰ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۳۰,۸۸۸ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران- پلیم‌پارت

 

مطلب پیشنهادی:  عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 1 خرداد 96

 

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false