پیشرفت های علم پلیمر

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 153

Print Friendly, PDF & Email

advancepolymersienceسری کتاب های پیشرفت در علم پلیمر، ارائه دهند بررسی و تحلیل های مهم  از روند حال و آینده  علم پلیمر و پلیمرهای زیستی می باشد. این بخش شامل تمام زمینه های پژوهشی در علم پلیمر و پلیمرهای زیستی از جمله شیمی، شیمی فیزیک، فیزیک، و علم مواد است.

1
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.