دای هاِ اکستروژن برای پلاستیک و لاستیک: محاسبات طراحی و مهندسی

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 176

Print Friendly, PDF & Email

نویسنده : michaeli Walterکتاب
شابک: ۰۱۹۵۲۰۹۱۰۹۰

در این کتاب برای تعداد زیادی از مفاهیم اولیه در بخش بهینه سازی و بهبود خنک سازی و جریان مواد، توضیحاتی ارائه شده است .ورود به جزئیات در سطح مناسبی بود و در عین حال نیازی به دانش دقیقبرای کتاب نیست.این کتاب برای ورود مهندسین به سطح طراحی ابزار و ایجاد درک بیشتر در مورد فرایند، مفید است.

این کتاب با اصول اولیه خواص مواد و چگونگی تعامل آن با اکستروژن شروع می شود و در ادامه به معادلات اولیه جریان مواد می پردازد و بعد از آن به موضوعاتی مانند ذوب شکست (Melt Fracture‏)، CFD‏، و محدوده جریان، بهینه سازی شکل دای برای بهبود سرعت پروفیل می پردازد.
بخش عمده کتاب در خصوص بحث در خصوص طراحی دای های مختلف برای monoextrusion‏ و coextrusion‏ برای گرمانرم ها و الاستومرها است.
در پایان نیز مواردی در ارتباط با اصول کالیبراسیون، عملیات، طراحی مکانیکی، و حفظ دای ارائه شده است.

 

 

 

smashwords_button

1
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.