عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 31 اردیبهشت 98 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۳۰ شهریور - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳۱ اردیبهشت ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۸۸۰ ۱۱۲,۹۱۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۹,۲۰۷ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۱۱۰,۱۹۱ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۹۳,۲۸۷ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۳۰۰ ۱۱۵,۳۲۹ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز W500 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۵۰ ۱۱۰,۰۳۲ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۷۵ ۱۰۳,۵۲۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۹۷,۵۵۵ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۹۶,۹۰۰ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۹۷,۵۵۵ انبار کارخانه
باهنر پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۵۱۸ ۹۷,۵۵۵ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۳۶,۳۷۰ انبار کارخانه
شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۱۶,۸۵۷ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۹۴,۳۶۴ انبار کارخانه
شهر پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۵۰ ۱۲۱,۴۸۱ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۹۴,۳۶۴ انبار کارخانه
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۵۰ ۱۲۴,۹۷۲ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پتروکیهان ۱۰۰ ۱۱۶,۸۵۷ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۵ ۱۱۸,۷۵۵ تهران
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۷۲۰ ۹۳,۲۸۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۵,۵۳۹ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۵۰ ۱۱۸,۷۵۵ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۵۰ ۱۱۸,۷۵۵ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۵ ۱۱۸,۷۵۵ تهران
بانک پاسارگاد پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۱۲۸ ۳۱۸,۰۰۰ شاد آباد
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۵۰ ۱۱۸,۷۵۵ تبریز
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۴,۷۶۶ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۲,۷۷۸ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۸,۶۴۷ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۲۵,۰۵۰ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی کربنات ۱۰۱۲UR پتروشیمی خوزستان ۵۰ ۳۲۵,۰۰۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۳۴,۵۵۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۳۱,۵۱۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۹۱۲ ۹۱,۰۷۸ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۷,۷۰۴ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۹,۷۰۲ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان ۶۰ ۳۱۰,۰۰۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۶۰۰ ۹۴,۳۶۴ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۳۵,۴۱۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۶,۸۴۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۲۱,۴۸۱ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۹۴,۳۶۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۳,۳۵۱ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۹۹,۵۵۴ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۱۶,۸۵۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ پتروشیمی تبریز ۸۰ ۱۱۴,۴۳۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۱۸,۷۵۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۱۸,۷۵۵ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۱۰۰ ۳۱۸,۰۰۰ شاد آباد
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۱۵,۳۲۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۴۰ ۱۱۰,۰۳۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز ۲۵ ۱۰۳,۵۲۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱,۸۰۰ ۹۱,۴۳۷ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۱۲۳,۲۲۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۹۳,۷۵۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۹۲,۷۷۵ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۸۰ ۲۶۵,۰۰۰ شاد آباد
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۹۵,۳۰۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۹۴,۳۶۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۹۷,۵۵۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۲,۰۰۰ ۱۱۸,۵۶۸ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۴۹۶ ۹۴,۳۶۴ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۹۵,۳۰۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۶۰۰ ۹۳,۲۸۷ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

مطلب پیشنهادی:  عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 7 آذر 96

 

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false