عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 27 فروردین 98 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۲۴ مهر - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۷ فروردین ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۹۵,۵۶۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۱۹۸ ۸۶,۸۶۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۷۲ ۷۹,۹۰۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۷,۹۲۶ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۵ ۱۰۵,۳۱۵ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۵ ۱۰۵,۳۱۵ تبریز
شهر پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۵۰ ۱۰۶,۴۳۹ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۰۰ ۱۰۵,۳۱۵ تهران
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۵۰ ۱۰۵,۳۱۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۸۳,۶۶۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۲,۰۰۰ ۱۰۲,۷۷۳ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۵ ۱۰۵,۳۱۵ تبریز
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۳,۶۶۵ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۳,۶۶۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۰۶,۴۳۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۳,۴۹۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۰۳,۲۴۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۲۰ ۱۰۵,۳۱۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۱۰۵,۳۱۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۰۲,۲۷۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۸۶,۸۶۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۸۸,۱۰۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۳۶۰ ۸۶,۸۶۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم ۱۱۰ ۸۸,۱۳۳ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۱۹۸ ۹۵,۵۶۲ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۴,۰۰۴ ۸۸,۱۰۳ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۵۱۸ ۸۸,۱۰۳ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۷۹,۹۰۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم ۱,۱۰۰ ۷۹,۲۹۳ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۸۶,۴۶۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۰۸ ۸۱,۵۵۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز ۲۵ ۹۱,۸۱۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱,۵۰۰ ۸۱,۹۰۵ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۱۲۸,۵۲۳ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۶,۴۶۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۸۳,۱۰۴ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۸۸,۱۰۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۸۴,۰۷۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱۹۸ ۷۱,۹۱۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم ۱۹۸ ۷۸,۱۸۰ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۹۰۰ ۸۶,۴۶۷ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۷,۳۳۲ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۱۴,۴۱۴ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۱۲,۵۷۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۳,۸۴۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۱۵,۲۰۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۲,۰۸۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۱,۵۵۶ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۱۸,۰۰۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۰,۱۲۸ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۹۱,۲۲۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۸ ۱۲۱,۲۴۳ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۹۸۰ ۸۶,۴۶۷ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۷,۳۳۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲۰ ۱۱۹,۲۹۱ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

مطلب پیشنهادی:  عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 22 اسفند 96

 

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false